ELLÁTÁSI LÁNC VALÓS IDEJŰ OPTIMALIZÁLÁSA ABSZTRAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELLÁTÁSI LÁNC VALÓS IDEJŰ OPTIMALIZÁLÁSA ABSZTRAKT"

Átírás

1 Bánya Tamás ELLÁTÁSI LÁNC VALÓS IDEJŰ OPTIMALIZÁLÁSA ABSZTAKT Jelen kutatómunka céla egy olyan, az ellátás láncok valós deű optmalzálását és analízsét támogató módszer kdolgozása, amely alkalmas az ellátás folyamatban lévő logsztka erőforrások ütemezésére. Első lépésként rövd áttekntés ad a szerző az ellátás láncokban használt IT megoldások fontosságáról a termékazonosítástól egészen a geonformatka rendszerek használatág, különös tekntettel azok logsztka szempontból kemelendő hasznosságukat, lletve a valós deű optmalzálásban relő potencáls lehetőségeket. A dolgozatban bemutatásra kerül egy olyan, főként a nemzetköz szállítmányozásban használható modell, lletve annak matematka leírása, amely nem csupán rendszerspecfkácót tartalmazza, hanem magába foglala a az értékelés és optmalzálás paraméteret a költségalapú célfüggvények és korlátozások révén. A modell optmalzálására egy heursztkus algortmus kerül bemutatásra. A dolgozatban bemutatott eredmények rámutatnak arra, hogy a módszer alkalmazásával egyrészt növelhető az ellátás láncban működő logsztka erőforrások kapactáskhasználtsága, másrészt elvégezhető az ellátás lánc valós deű, költségstruktúra elemzése. Ezek révén növekszk a teles folyamat hatékonysága és avul az átteknthetőség. A dolgozat záró részében a szerző övőbel kutatás rányokat fogalmaz meg, kemelve a kdolgozott módszer vállalatrányítás rendszerbe történő ntegrálását. BEVEZETÉS A geonformatka rendszerek felődése nagymértékben hozzáárult az ellátás láncok felődéséhez. A geonformatka rendszerek skeres alkalmazásának nem csupán a működés üzlet környezetének megsmerése feltétele, hanem különösen nagy elentőséggel bír a kapcsolódó alkalmazás területek folyamatos felesztése. Ez különösen gaz a gazdaság válságok deében, amkor az ellátás láncok reengneerng folyamatanak ntenzfkálása különösen fontos terület. Ez vezetett el az ellátás láncok folyamatanak optmalzálása területén a kooperácós lehetőségek vzsgálatához. Az ellátás láncok ntenzfkálása és reengneernge a kutatások területén az optmalzálás problémákhoz pozíconálható. Az ellátás láncok modellezésének feladata az anyagáramlás folyamatok kooperatív vagy versenyző partner hálózatának leírása és algortmkus optmalzálása költségalapú célfüggvények felhasználásával [17]. Az ellátás lánc egyes szereplőnek kooperácóa történhet egy olyan elosztott

2 ellátás láncban, ahol nncs herarchkus döntés és a partnerek alárendelk magukat a közös cél elérésének, ezért az ellátás láncok kutatásának gen aktuáls területe az elosztott ellátás láncok optmáls kalakítása, a decentralzált döntés stratégák kdolgozása [7]. Az ellátás láncok hatékonysága nagymértékben függ a felső szntű döntésektől egy herarchkus rendszerben, ez a felső szntű döntés azonban gyakran megérzésen, tapasztalaton alapszk. Ezen döntések azonban az ellátás láncok komplex volta matt gyakran gen távol vannak az optmumtól [14]. A tapasztalatokon és megérzéseken alapuló rossz döntések elkerülése érdekében tudományosan ndokolható az ellátás láncok működésének különböző célfüggvények fgyelembevételével történő kalakítása és működtetése, valamnt értékelése. A szakrodalomban számtalan olyan tervezés, optmalzálás és értékelés módszer található meg, mely hozzáárul az ellátás lánc menedzsment felesztéséhez, különösen a rendszerdnamka, operácókutatás, IT, logsztka, marketng, szervezés és stratéga területén [12]. Számos kutatás munka céla az ellátás láncok különböző célfüggvényeken alapuló optmalzálása, azonban csak kevés munka céla annak ntegrált kezelése az üzlet folyamatok egyes alrendszerevel [4]. A ust-n-tme flozófa megelenése forradalm változásokat dézett elő a termelésben és a logsztkában. Az dő egyre nagyobb elentőségre tesz szert és a ust-n-tme elven működő termelés és logsztka rendszerek tervezése egyre nagyobb fgyelmet kíván [1]. A geonformatka rendszerek szállítás és ellátás területén történő alkalmazását bemutató egyk alapmű több mnt 15 évvel ezelőtt elent meg [11]. A szerzők előre vetítették azt, hogy a geonformatka rendszerek alkalmazása a szállítás folyamatok tervezés folyamatának felődését foga eredményezn. Ezen munkát követve számos tudományos munka látott napvlágot különböző aspektusból vzsgálva az ellátás láncok és a geonformatka rendszerek kapcsolatát. Ugyan az egyértelmű, hogy a geonformatka rendszerek különböző alkalmazása számos területen, így a talavíz bázsok feltárásában [18] vagy a boenerga potencálok meghatározásában [2] vezetnek egyre korszerűbb rendszerek kalakulásához, azonban a leg-szélesebb alkalmazás terület az ellátás láncok támogatása, mely magába foglala a beszerzés, termelés, elosztás és hulladékhasznosítás logsztka funkconáls területet s. Érdekes területe ezen logsztkához kapcsolódó alkalmazásoknak a lakosság hulladékok gyűtés rendszerében lévő utak geonformatka rendszeren alapuló 3 dmenzós útvonal modellezése [16], vagy regonáls szállítás hálózatok révén működtetett recyclng üzemekhez kapcsolódó folyamatok analízse [13]. A szerző smerete szernt nem létezk olyan hozzárendelés feladatok megoldását célzó kutatómunka, melynek céla geonformatka rendszerből származó nformácók alapán az ellátás lánc értékelése, lletve a szállítás feladatok valós deű hozzárendelése a rendelkezésre álló szállítás erőforrásokhoz. Jelen kutatómunka legfőbb eredménye egy olyan hatékony módszer bemutatása, mely kooperatív ellátás lánc esetében növel a logsztka erőforrások khasználtságát és lehetőséget ad a rendszer értékelésére. A modell alkalmas számos költségtényező fgyelembevételére, így például az egyes szereplő szállítás költséget és a nem telesített szállítás gényekből eredő veszteségeket. epüléstudomány Konferenca áprls 24.

3 POBLÉMALEÍÁS Az ellátás láncok magukba foglalák a felesztés, beszerzés, termelés, értékesítés, elosztás és recyclng funkcókat. Ezen funkcók skeres működtetésének feltétele hatékony IT megoldások vállalatrányítás rendszerbe ntegrált alkalmazása és algortmkus támogatása [9]. Egy vevő megrendelés telesítéséhez szükséges ellátás lánc számos részfolyamatot foglal magába azért, hogy nyersanyagokat, alkatrészeket, szerelt egységeket késztermékké alakítson át és uttasson el az értékesítőhöz, vagy közvetlenül a vevőhöz. Jelen dolgozat céla ezen utolsó kszállítás fázs optmáls kalakítását támogató módszer bemutatása a költségek és az erőforrás khasználtságok fgyelembevételével. A közút szállítóárművek átlagos khasználtsága 70% alatt. Ezen khasználtság növelése a proft növekedését eredményezhet. Ezen khasználtság növekedés két módon végezhető el: () a szállítás feladatok ütemezése a szállítás erőforrások ndulása előtt; () a működő szállítás erőforrások és a elentkező szállítás gények valós deű összerendelésével. A geonformatka rendszerek lehetőséget adnak a valós deű összerendelés megvalósítására. A valós deű optmalzálás feladat céla az, hogy a szabad szállítás kapactással rendelkező erőforrásokat és a szállítás gényeket összerendele az alábbak fgyelembevételével: () szabad szállítás kapactás pllanatny pozícóa; () a pllanatnylag telesítés alatt lévő szállítás feladat előírt telesítés dőponta; () a szabad szállítás feladat elvárt telesítés dőponta; (v) a bevétel nagyobb legyen, mnt a többlet szállítás költsége. MODELL LEÍÁSA Egy valós deű tervezés és optmalzálás lehetőséggel nem rendelkező ellátás láncot ábrázol az 1. ábra. E 1 SZ 1 C E 1 E 2 SZ 2 C E 2 E SZ C E E n SZ m C E n Úton lévő erőforrások Szállítás gények Úton lévő erőforrások célállomásanak 1. ábra Ellátás lánc valós deű tervezés és optmalzálás lehetőség nélkül epüléstudomány Konferenca áprls 24.

4 Ezen esetben a szabad szállítás gények szabad szállítás kapactásra vár. A szállítás kapactások pllanatny pozícóának smerete nélkül nem lehetséges az erőforrások és az gények összerendelése. Az ábrán lévő ndex a szállítás erőforrásokat és azok eredet célállomását elöl, míg a szabad szállítás feladatokat s azok tervezett célállomását. ágak az egyes komponensek, amelyek a kapcsolódó komponensbe épülnek be. Geonformatka rendszer alkalmazása esetén a valós deű optmalzálás és értékelés lehetősége adott (2. ábra). A szállítás erőforrások pllanatny pozícóának smerete révén megoldható szabad, vagy részben szabad erőforrások szállítás gényekhez történő hozzárendelése. C SZ 1 E 1 SZ 1 C SZ 2 C E 1 E 2 SZ 2 C SZ m C E 2 E SZ C E E n SZ m C SZ C E n Úton lévő erőforrások Szállítás gények Szállítás gények célállomásanak Úton lévő erőforrások célállomásanak 2. ábra Ellátás lánc a valós deű optmalzálás és tervezés lehetőségével A következő elöléseket használa a szerző: P : -edk erőforrás pllanatny helyzete, P : -edk szállítás gény helyzete, D : -edk erőforrás tervezett célállomása, D : -edk szállítás gény célállomása, AT : -edk erőforrás legkésőbb érkezés dee a tervezett célállomásra, AT : -edk szállítás gény legkésőbb érkezés dee a célállomásra, CAT : -edk erőforrás számított érkezés dee a tervezett célállomásra, CAT : -edk szállítás feladat számított érkezés dee a célállomásra, C : -edk erőforrás szabad kapactása, C : -edk szállítás feladat által gényelt szállítás kapactás, ST : -edk erőforrás falagos szállítás költsége, SUT : -edk erőforrás falagos szállítás költsége a bruttó tömeg függvényében, I : bevétel a -edk szállítás gény telesítése esetén, : nem-lneartás együttható a bruttó tömegtől függő falagos szállítás költségnek. A probléma megoldását egy hozzárendelés mátrxban lehetséges reprezentáln: A, : erőforrások és szállítás gények összerendelése, ha A 1,, akkor az -edk erőforrás a - edk szállítás gényhez van rendelve, egyébként 0. epüléstudomány Konferenca áprls 24.

5 A modell a következő feltételezésekkel él: () az erőforrások kooperatívak, () kapactás-korlátok fgyelembe vannak véve, () a szállítás költség nem lneárs, (v) a vezető paraméterek nncsenek fgyelembe véve. Az optmalzálás költségfüggvénye a bevétel és a költség különbségének maxmalzálása. Az optmalzálás során hat korlátozást kell fgyelembe venn (1. táblázat). Korlátozás Korlátozás elentése (1) C C, f A 1 Bztosíta, hogy az erőforrás szabad, kapactása nem ksebb, mnt amenny a szállítás gény telesítéséhez szükséges. (2) CAT AT Bztosíta, hogy a szállítás erőforrás számított érkezés dee nncs később, mnt az eredetleg megadott legkésőbb lehetséges érkezés dő (késés elkerülése). (3) CAT CAT Bztosíta, hogy a szállítás gény n (4) A, 0,1 1 m (5) A, 0,1 1 (6) 0,1, A, számított érkezés dee nncs később, mnt a legkésőbb lehetséges érkezés dő (késés elkerülése). Egy szállítás gény csak egy szállítás erőforráshoz rendelhető.. Egy szállítás erőforrás csak egy szállítás gényhez rendelhető. A döntés (hozzárendelés) mátrx bnárs. 1. táblázat Korlátozások és azok elentése A számított érkezés dő a módosított szállítás útvonal alapán meghatározható, mely vszont a szállítás erőforrás és a szállítás gény pllanatny pozícóának függvénye: CAT CAT P,P, D and CAT P,P,D, D ALKALMAZOTT ALGOITMUS CAT. (7) Ezen multdmenzonáls optmalzálás probléma megoldása genetkus algortmussal történk. Evolúcós stratégákkal először echenberg oldott meg komplex műszak problémákat. [15]. Ezen munkát követően számtalan kutatás munka látott napvlágot bemutatván a genetkus algortmus különböző tudományterületeken történő alkalmazhatóságának lehetőséget az akusztka problémáktól epüléstudomány Konferenca áprls 24.

6 [3] egészen a szakértő rendszerek optmalzáláság. [8]. Általánosságban az előzőekben vázolt hozzárendelés probléma megoldás algortmusa 5 lépésben foglalható össze: () lehetséges összerendelések megadás a szállítás gények és szállítás erőforrások között; () hozzárendelések generálása a genetkus algortmus knduló populácóához; () genetkus algortmus végrehatása a megszakítás feltétel fgyelembevételével; (v) az algortmus legutolsó populácóából a legobb egyed kválasztása; (v) a legobb összerendelés halmaz értékelése. A szállítás erőforrások és szállítás gények között lehetséges összerendelések (3. ábra) az (1-3) korlátozások fgyelembevételével választhatóak k: A possble, 1, f C C and CAT AT. (8) 3. ábra Lehetséges összerendelés (példa 10 erőforrás és 8 gény esetén) A knduló összerendelés a (4-5) korlátozások fgyelembevételével végezhető el. Az algortmus következő lépése a genetkus algortmus alkalmazása hagyományos genetkus operátorokkal: kválasztás, keresztezés, mutácó. A kválasztás operátor feladatat az, hogy a populácós legerősebb, legnagyobb óságú egyedet átvgye a következő generácóba. A kválasztás operátort nem célszerű túl nagymértékben használn, hszen az dővel a populácó nagymértékű homogentásához vezethet [6]. A keresztezés operátor feladata az, hogy tetszőleges számú szülő (az általános gyakorlatban kettő) egyed tuladonságanak kombnálásával ú egyed(ek)et állítson elő. A keresztezés operátor lényege az, hogy a szülő egyedek ó tuladonságanak összeadása (keresztezése) révén a szülőkénél nagyobb óságú utód egyedeket állítson elő. Több pontos keresztezés operátor alkalmazása számos problémát vet fel a (4-5) korlátozás kapcsán, ezért a hagyományos egypontos operátor alkalmazása avasolt [10], hszen kombnála a szülő egyedek tuladonságat. (c =utód, p =szülő): c p cp vagy cp és p c 1 1, (9) c p cp és p c 1 1, (10) c p cp vagy cp és p c 1 1, (11) c p cp és p c 1 1. (12) epüléstudomány Konferenca áprls 24.

7 A mutácós operátor az egyed véletlenszerűen kválasztott elemét változtata meg: () ha a kválasztott gén nem reprezentál összerendelést, akkor a gén a továbbakban egy lehetséges összerendelést fog elöln; () ha a kválasztott gén összerendelést reprezentál, akkor a továbbakban értéke 0 lesz: ha A ha A,, A possble, 0 A, A A, 0, possble, Az algortmus akkor áll meg, ha a paraméterként beállított számítás cklus eltelt. Ezen megszakítás feltétel más feltételekkel (például a populácó egyedenek átlagos homogentása) való kombnálása csökkenthet a számítás dőszükségletet (4. ábra).. (13) 4. ábra Populácó átlagos ósága Az alkalmazott populácó mérete és a szükséges számítás lépések száma nagymértékben függ a probléma méretétől. A megszakítás feltétel után a kdolgozott szoftver megelenít az optmáls összerendelést. (5. ábra). 5. ábra Optmáls összerendelés (példa 10 erőforrás és 8 gény esetén) epüléstudomány Konferenca áprls 24.

8 EEDMÉNYEK A fentekben bemutatott algortmus alapán elkészített szoftver segítségével lehetőség van különböző megoldás változatok értékelésére a szállítás költség, a bevétel, a proft, az erőforrás khasználtság és a szállítás utak vonatkozásában (6-9 ábrák). 6. ábra Egyedek által reprezentált megoldásokból származó bevétel 7. ábra Egyedek által reprezentált megoldások többlet szállítás költsége 8. ábra Egyedek által reprezentált megoldásokból származó nyereség epüléstudomány Konferenca áprls 24.

9 Proft 9. ábra Szállítás erőforrások khasználtsága A geonformatka rendszerből knyert adatok alapán elvégzett valós deű összerendelés segítségével lehetséges a szállítás erőforrások khasználtságának növelése és többletbevétel elérése. Falagos szállítás költség Proft Falagos szállítás költség Proft Bevétel=1000 Bevétel= táblázat Optmalzálás eredmények összehasonlítása A különböző rendszerváltozatokon lefuttatott eredmények feldolgozása alapán kelenthető, hogy a többlet nyereség számos paraméter függvénye. Amennyben az ellátás láncban alacsony falagos szállítás költség és magas bevétel defnálható, akkor a többlet nyereség könnyen realzálható. Az alacsony és magas szavak numerkus hátterét a 2. táblázat adata szemléltetk. Az r-négyzet értéke a falagos szállítás költség-nyereség függvény esetében közel 1 (10. ábra) am azt elent, hogy az ábrában bemutatott regresszós görbe gen ól lleszkedk a dszkrét pontokra y = 16751e -0,052x 2 = 0, y = 7472,3e -0,0775x 2 = 0, Specfc transportaton cost 10. ábra A nyereség-falagos szállítás költség kapcsolatának regresszóa epüléstudomány Konferenca áprls 24.

10 ÖSSZEFOGLALÁS Az IT eszközök és IT megoldások ellátás láncokban történő alkalmazása nagymértékben növel azok hatékonyságát. A geonformatka rendszerek alkalmazása kváló lehetőséget teremt az ellátás láncok valós deű ütemezésére és összerendelésére a folyamatok műszak és gazdaság khasználtságának növelése célából. A dolgozat keretében bemutatott modell alkalmazásával elvégezhető a nyereség maxmalzálása számos logsztka korlátozás és peremfeltétel fgyelembevétele mellett. TOVÁBBI KUTATÁSI IÁNYOK Jelen modellben a szállítás erőforrások és a szállítás gények többszörös összerendelés lehetősége fgyelmen kívül lett hagyva. Ugyan ez a modell ól közelít a valóságot, azonban annak a vzsgálata, hogy a többszörös összerendelés hogyan növel az elérhető proftot még érdekes területe a kutatás felesztésének. A fentekben bemutatott módszer vállalatrányítás rendszerbe történő ntegrálása nagymértékben avíthata a hatékonyságot. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Jelen kutatás-felesztés munkát a Nemzet Kutatás és Technológa Hvatal Pázmány Péter Programa támogatta. FELHASZNÁLT IODALOM [1] BÁNYAI, Á. & CSELÉNYI, J. (2003), Optmerungsmethode zur Planung von JIT-Zuleferersystemen. n: Magdeburger Schrften zur Logstk. Volume 13. pp [2] BECCALI, M. et al. (2009), Assessment of boenergy potental n Scly: A GIS-based support methodology. Bomass and Boenergy. Volume 33. Issue 1. pp [3] CHIU, M. C. & CHANG, Y. C. (2008) Numercal studes on ventng system wth mult-chamber perforated mufflers by GA optmzaton. Appled Acoustcs. Volume 69. Issue 11. pp [4] CSELÉNYI, J. & BÁNYAI, Á., VENYIK, A. (2003), Optmsaton of an ntegrated supply and assembly schedule. n: Proceedngs of the 12th Internatonal IPSEA Conference. Bu-dapest. pp [5] GATTONA, J. (Ed.) (1998), Strategc Supply Chan Algnment Best Practce n Supply Chan Management. Gower. [6] GEOGIEVA, A. & JODANOV, I. (2009), Global optmzaton based on novel heurstcs, low-dscrepancy sequences and genetc algorthms. European Journal of Operatonal esearch. Volume 196. Issue 2. pp [7] GHIADI, M., MENGA G. & SACCO N. (2008), An optmsaton-orented model of dstrbuted supply-chan. Mathematcs and Computers n Smulaton. Volume 79. Issue 4. pp [8] HUANG, S. C. & WU, T. K. (2008), Integratng GA-based tme-scale feature extractons wth SVMs for stock ndex forecastng. Expert Systems wth Applcatons. Volume 35. Issue 4. pp [9] KNOLMAYE, G.F. et al. (2009), Supply Chan Management Based on SAP Systems - Archtecture and Plannng Processes. Sprnger. [10] LEUNG Y. & WANG, Y (2001), An orthogonal genetc algorthm wth quantzaton for global numercal optmzaton. IEEE Transactons on Evolutonary Computaton 5. pp [11] NIEMEIE, D. A. & BEADard, M. K. (1993), GIS and transportaton plannng: A case study. Computers, Envronment and Urban Systems. Volume 17. Issue 1. pp [12] OTTO, A. & KOTZAB, H. (2003), Does supply chan management really pay? Sx perspectves to measure the performance of managng a supply chan. European Journal of Operatonal esearch. Volume 144. Issue 2. pp [13] OBINSON Jr., G.. & KAPO, K. E. (2004), A GIS analyss of sutablty for constructon aggregate recyclng stes usng regonal transportaton network and populaton densty features. esources, Conservaton and ecyclng. Volume 42. Issue 4. pp epüléstudomány Konferenca áprls 24.

11 [14] SAIMVEIS, H. et al. (2008), Dynamc modelng and control of supply chan systems: A revew. Computers & Operatons esearch, Volume 35. Issue 11. pp [15] SCHWEFEL, H.-P. (1981), Numercal optmzaton of computer models, New York - Wley. [16] TAVAES, G. et al. (2009), Optmsaton of MSW collecton routes for mnmum fuel consumpton usng 3D GIS modellng. Waste Management. Volume 29. Issue 3. pp [17] TAYU et al. (1999), Stochastc Programmng Models for Managng Product Varety, Quanttatve Models for Supply Chan Management. Kluwer Press. Boston. [18] VANDEPOST C. & McFALANE M. (2007), Groundwater nvestgaton n sem-ard developng countres, usng smple GIS tools to facltate nterdscplnary decson makng under poorly mapped condtons: The Botet area of the Kalahar regon n Botswana. Internatonal Journal of Appled Earth Observaton and Geonformaton. Volume 9. Issue 4. pp epüléstudomány Konferenca áprls 24.

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TERVEZÉSE MARKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. Rendszerszintű megfelelőségi vizsgálat

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TERVEZÉSE MARKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. Rendszerszintű megfelelőségi vizsgálat ENDSZESZINTŰ TATALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TEVEZÉSE MAKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. endszerszntű megfelelőség vzsgálat Dr. Fazekas András István okl. gépészmérnök Magyar Vllamos Művek Zrt. Budapest Műszak és

Részletesebben

Forgácsolási paraméterek mûvelet szintû optimalizálása

Forgácsolási paraméterek mûvelet szintû optimalizálása Gépgyártástechnológa 2000/3, pp. 9 15. Forgácsolás paraméterek mûvelet szntû optmalzálása Mkó Balázs 1 - Szánta Mhály 2 - Dr Szegh Imre 3 1 - udományos segédmunkatárs, 2 - Egyetem hallgató, 3 Egyetem docens

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Napkollektorok üzem jellemzőnek modellezése Doktor (PhD) értekezés tézse Péter Szabó István Gödöllő 015 A doktor skola megnevezése: Műszak Tudomány Doktor Iskola tudományága:

Részletesebben

Tömegközlekedési rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Viktória - Szöllősy Zsolt - Dr. Csiszár Csaba 1.

Tömegközlekedési rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Viktória - Szöllősy Zsolt - Dr. Csiszár Csaba 1. Tömegközlekedés rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Vktóra - Szöllősy Zsolt - Dr. Csszár Csaba 1. Bevezetés A közlekedés térben-dőben leátszódó, kívülről és

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Logisztikai költségek

Logisztikai költségek 1 Logsztka ek Vállalat állandó logsztka ek Logsztka teljesítménytol függo ek Logsztka teljesítmény okozta veszteségek Teljes logsztka ek Logsztka teljesítmény hánya okozta ek Vállalat állandó logsztka

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS NATURÁLIS CÉLFÜGGVÉNYEK KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA EGY EGYSZERŰ LOGISZTIKAI PÉLDÁN

GAZDASÁGI ÉS NATURÁLIS CÉLFÜGGVÉNYEK KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA EGY EGYSZERŰ LOGISZTIKAI PÉLDÁN GZDSÁGI ÉS NURÁLIS ÉLFÜGGVÉNY OMINÁL LLMZÁS GY GYSZRŰ LOGISZII PÉLDÁN Pokornyk Norbert aposvár gyetem Gazdaságtudomány ar, aposvár Informatka anszék onzulens: Dr. sukás éla, tanszékvezető, egyetem docens

Részletesebben

Regresszió. Fő cél: jóslás Történhet:

Regresszió. Fő cél: jóslás Történhet: Fő cél: jóslás Történhet: Regresszó 1 változó több változó segítségével Lépések: Létezk-e valamlyen kapcsolat a 2 változó között? Kapcsolat természetének leírása (mat. egy.) A regresszós egyenlet alapján

Részletesebben

Szerven belül egyenetlen dóziseloszlások és az LNT-modell

Szerven belül egyenetlen dóziseloszlások és az LNT-modell Szerven belül egyenetlen dózseloszlások és az LNT-modell Madas Balázs Gergely, Balásházy Imre MTA Energatudomány Kutatóközpont XXXVIII. Sugárvédelm Továbbképző Tanfolyam Hunguest Hotel Béke 2013. áprls

Részletesebben

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege A multkrtérumos elemzés célja, alkalmazás területe, adat-transzformácós eljárások, az osztályozás eljárások lényege Cél: tervváltozatok, objektumok értékelése (helyzetértékelés), döntéshozatal segítése

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

Ismételt játékok: véges és végtelenszer. Kovács Norbert SZE GT. Példa. Kiindulás: Cournot-duopólium játék Inverz keresleti görbe: P=150-Q, ahol

Ismételt játékok: véges és végtelenszer. Kovács Norbert SZE GT. Példa. Kiindulás: Cournot-duopólium játék Inverz keresleti görbe: P=150-Q, ahol 9. elõaás Ismételt játékok: véges és végtelenszer történõ smétlés Kovács Norbert SZE GT Az elõaás menete Ismételt játékok Véges sokszor smételt játékok Végtelenszer smételt játékok Péla Knulás: ournot-uopólum

Részletesebben

OPTIMALIZÁLT LÉPÉSKÖZŰ NEWTON-RAPHSON ALGORITMUS EHD FELADAT MEGOLDÁSÁHOZ

OPTIMALIZÁLT LÉPÉSKÖZŰ NEWTON-RAPHSON ALGORITMUS EHD FELADAT MEGOLDÁSÁHOZ Multdszcplnárs tudományok, 3. kötet. (013) 1. sz. pp. 97-106. OPTIMALIZÁLT LÉPÉSKÖZŰ NEWTON-RAPHSON ALGORITMUS EHD FELADAT MEGOLDÁSÁHOZ Száva Szabolcs egyetem adjunktus, Mskolc Egyetem, Anyagszerkezettan

Részletesebben

KAPILLÁRIS NYOMÁS GÖRBE MEGHATÁROZÁSA HIGANYTELÍTÉSES POROZITÁSMÉRÉS ADATAIBÓL DETERMINATION OF CAPILLARY PRESSURE CURVE FROM MERCURY POROSIMETRY DATA

KAPILLÁRIS NYOMÁS GÖRBE MEGHATÁROZÁSA HIGANYTELÍTÉSES POROZITÁSMÉRÉS ADATAIBÓL DETERMINATION OF CAPILLARY PRESSURE CURVE FROM MERCURY POROSIMETRY DATA Műszak Földtudomány Közlemények, 84. kötet,. szám (03), pp. 63 69. KAPILLÁRIS NYOMÁS GÖRBE MEGHATÁROZÁSA HIGANYTELÍTÉSES POROZITÁSMÉRÉS ADATAIBÓL DETERMINATION OF CAPILLARY PRESSURE CURVE FROM MERCURY

Részletesebben

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ 1 TARTALOM 1.1 A MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ META-SZINTŰ HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA A. Az SMM definiálása, a Jackson Keys módszer kiterjesztése

Részletesebben

Item-válasz-elmélet alapú adaptív tesztelés. Item Response Theory based adaptive testing

Item-válasz-elmélet alapú adaptív tesztelés. Item Response Theory based adaptive testing Abstract Item-válasz-elmélet alapú adaptív tesztelés Item Response Theory based adaptve testng ANTAL Margt 1, ERŐS Levente 2 Sapenta EMTE, Műszak és humántudományok kar, Marosvásárhely 1 adjunktus, many@ms.sapenta.ro

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése. Kevert stratégiák és evolúciós játékok

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése. Kevert stratégiák és evolúciós játékok Műszak folyamatok közgazdaság elemzése Kevert stratégák és evolúcós átékok Fogalmak: Példa: 1 szta stratéga Vegyes stratéga Ha m tszta stratéga létezk és a 1 m annak valószínűsége hogy az - edk átékos

Részletesebben

Gráfelméleti megközelítés rendszerek strukturális modellezésére (A holográfia elv kiterjesztése általános rendszerekre) Bevezetés

Gráfelméleti megközelítés rendszerek strukturális modellezésére (A holográfia elv kiterjesztése általános rendszerekre) Bevezetés D é n e s T a m á s matematkus e-mal: tdenest@freemal.hu Gráfelmélet megközelítés rendszerek strukturáls modellezésére (A holográfa elv kteresztése általános rendszerekre) Bevezetés Jelen dolgozatom céla,

Részletesebben

ERP beruházások gazdasági értékelése

ERP beruházások gazdasági értékelése Rózsa Tünde 1 ERP beruházások gazdaság értékelése 1 DE ATC AVK Gazdaság- és Agrárnformatka Tanszék, Debrecen, Böszörmény u. 138 Absztrakt. Egy ERP rendszer bevezetése mnden esetben nagy anyag megterhelést

Részletesebben

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések! ORVOSI STATISZTIKA Az orvos statsztka helye Élettan Anatóma Kéma Lehet kérdés?? Statsztka! Az orvos döntéseket hoz! Mkor jó egy döntés? Mennyre helyes egy döntés? Mekkora a tévedés lehetősége? Példa: test

Részletesebben

Ember-robot kölcsönhatás. Biztonsági kihívások

Ember-robot kölcsönhatás. Biztonsági kihívások MŐEGYETEM 1782 Budapest Budapest Mőszak és Gazdaságtudomány Egyetem Gépészmérnök Kar Mechatronka, Optka és Gépészet Informatka Tanszék A PhD dsszertácó összefoglalója Ember-robot kölcsönhatás. Bztonság

Részletesebben

10. Alakzatok és minták detektálása

10. Alakzatok és minták detektálása 0. Alakzatok és mnták detektálása Kató Zoltán Képfeldolgozás és Számítógépes Grafka tanszék SZTE http://www.nf.u-szeged.hu/~kato/teachng/ 2 Hough transzformácó Éldetektálás során csak élpontok halmazát

Részletesebben

Mesterséges intelligencia Szakértői rendszerek. Mesterséges intelligencia Szakértői rendszerek

Mesterséges intelligencia Szakértői rendszerek. Mesterséges intelligencia Szakértői rendszerek Gépgyártástechnológa Tanszék Dr. Mkó Balázs Mesterséges ntellgenca Szakértő rendszerek Technológa tervező rendszerek 2003/2004 I. BME GTT mko.balazs@freestart.hu Gábor Dénes Főskola Dr. Mkó Balázs Mesterséges

Részletesebben

Szárítás során kialakuló hővezetés számítása Excel VBA makróval

Szárítás során kialakuló hővezetés számítása Excel VBA makróval Szárítás során kalakuló hővezetés számítása Excel VBA makróval Rajkó Róbert 1 Eszes Ferenc 2 Szabó Gábor 1 1 Szeged Tudományegyetem, Szeged Élelmszerpar Főskola Kar Élelmszerpar Műveletek és Környezettechnka

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 247-260. A MISKOLCI EGYETEMI KÚT MÉRT PARAMÉTEREINEK ELEMZÉSE MODERN GEOMATEMATIKAI MÓDSZEREKKEL

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 247-260. A MISKOLCI EGYETEMI KÚT MÉRT PARAMÉTEREINEK ELEMZÉSE MODERN GEOMATEMATIKAI MÓDSZEREKKEL KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 011.. 47-60. A MISKOLCI EGYETEMI KÚT MÉRT PARAMÉTEREINEK ELEMZÉSE MODERN GEOMATEMATIKAI MÓDSZEREKKEL DARABOS ENIKŐ-SZŰCS PÉTER Mskolc Egyetem, Műszak Földtudomány Kar,

Részletesebben

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Közlekedésmérnök és Járműmérnök Kar Közlekedésüzem Tanszék HÁLÓZATTERVEZÉSI MESTERISKOLA BEVEZETÉS A KÖZLEKEDÉS MODELLEZÉSI FOLYAMATÁBA Dr. Csszár Csaba egyetem

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László adat Távközlés és Médanformatka Tanszék Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Eurecom Telecom Pars Elosztott rendszerek játékelmélet elemzése: tervezés és öszönzés Toka László Tézsfüzet Témavezetők:

Részletesebben

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktor (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Erdély József DSc. egyetem tanár Nyugat-Magyarország

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

A Ga-Bi OLVADÉK TERMODINAMIKAI OPTIMALIZÁLÁSA

A Ga-Bi OLVADÉK TERMODINAMIKAI OPTIMALIZÁLÁSA A Ga-B OLVADÉK TRMODINAMIKAI OPTIMALIZÁLÁSA Végh Ádám, Mekler Csaba, Dr. Kaptay György, Mskolc gyetem, Khelyezett Nanotechnológa tanszék, Mskolc-3, gyetemváros, Hungary Bay Zoltán Közhasznú Nonproft kft.,

Részletesebben

INCZÉDY János. Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 77. Pannon Egyetem, 8201 Veszprém, Pf. 158.

INCZÉDY János. Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 77. Pannon Egyetem, 8201 Veszprém, Pf. 158. Magyar Kéma Folyórat - Összefoglaló közlemények 77 Vegyészmérnök tudomány szerepe a fenntartható felődésben II. rész, Környezetbarát kéma technológa rendszerek tervezése, ú típusú kéma rendszerek alkalmazása,

Részletesebben

A neurális hálózatok alapjai

A neurális hálózatok alapjai A neuráls hálózatok alapja (A Neuráls hálózatok és mszak alkalmazásak cím könyv (ld. források) alapján) 1. Bológa alapok A bológa alapok megsmerése azért fontos, mert nagyon sok egyed neuráls struktúra,

Részletesebben

3515, Miskolc-Egyetemváros

3515, Miskolc-Egyetemváros Anyagmérnök udományok, 37. kötet, 1. szám (01), pp. 49 56. A-FE-SI ÖVÖZERENDSZER AUMÍNIUMAN GAZDAG SARKÁNAK FEDOGOZÁSA ESPHAD-MÓDSZERRE ESIMAION OF HE A-RIH ORNER OF HE A-FE-SI AOY SYSEM Y ESPHAD MEHOD

Részletesebben

1. Holtids folyamatok szabályozása

1. Holtids folyamatok szabályozása . oltds folyamatok szabályozása Az rányított folyamatok jelentés részét képezk a lassú folyamatok. Ilyenek például az par környezetben található nagy méret kemencék, desztllácós oszlopok, amelyekben valamlyen

Részletesebben

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés A m és az átlag Standard hba Mnta átlag 1 170 Az átlagok szntén ngadoznak a m körül. s x s n Az átlagok átlagos eltérése a m- től! 168 A m konfdenca ntervalluma. 3 166 4 173 x s x ~ 68% ~68% annak a valószínűsége,

Részletesebben

Biometrikus azonosítás érintőképernyős gesztúrákkal Touchscreen gestures for biometric identification

Biometrikus azonosítás érintőképernyős gesztúrákkal Touchscreen gestures for biometric identification Bometrkus azonosítás érntőképernyős gesztúrákkal Touchscreen gestures for bometrc dentfcaton Abstract ANTAL Margt Sapenta EMTE, Műszak és Humántudományok kar, Marosvásárhely many@ms.sapenta.ro In ths paper

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/21293- /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

RO-400750 Cluj, P.O. Box 358, Románia tel.: +40-264-401-827, fax.: +40-264-593-117 Lorand.Szabo@mae.utcluj.ro

RO-400750 Cluj, P.O. Box 358, Románia tel.: +40-264-401-827, fax.: +40-264-593-117 Lorand.Szabo@mae.utcluj.ro VILLAMOS AKTUÁTOR MODELLEZÉSE SCILAB KÖRNYEZETBEN MODELLING ELECTRICAL ACTUATORS IN SCILAB ENVIRONMENT MODELAREA ACTUATOARELOR ELECTRICE ÎN MEDIUL SCILAB KOVÁCS Ernő 1, FÜVESI Vktor 2, SZALONTAI Levente

Részletesebben

Potenciálmodellek geometriája

Potenciálmodellek geometriája DR. KINCSES ÁRON DR. TÓTH GÉZA Potencálmodellek geometrája Bevezetés Célunk újragondoln és rendszerezn az elérhetőség potencálmodelleket, valamnt megvzsgáln, mlyen feltételek mellett, mt mérnek, mely tulajdonságokkal

Részletesebben

Töréskép optimalizálás Elmélet, megvalósítás, alkalmazás

Töréskép optimalizálás Elmélet, megvalósítás, alkalmazás Elmélet, megvalósítás, alkalmazás Készítették: Borbély Dánel Szerkezet-építőmérnök Msc hallgató Borbély Gábor Alkalmazott matematka Msc hallgató Koppány Zoltán Földmérő- és Térnformatka mérnök Msc hallgató

Részletesebben

Visual motion based Human-Computer Interface

Visual motion based Human-Computer Interface Project 4: Vsual moton based Human-Computer Interface Számítógépes Látás kurzus 2007/08. 3. ellenırzés pont (2007-12-11) Számítógépes látás 2007 Project 4. 2 / 12 Tartalomjegyzék Csapattagok...3 Feladat...3

Részletesebben

Gáztisztító rendszerben üzemelı adszorber retenció mérési módszerének továbbfejlesztése a Paksi Atomerımőben

Gáztisztító rendszerben üzemelı adszorber retenció mérési módszerének továbbfejlesztése a Paksi Atomerımőben Gáztsztító rendszerben üzemelı adszorber retencó mérés módszerének továbbfejlesztése a Paks Atomerımőben Egemann Gábor 1, Gmes Ottó 2, Zslle Ottó 2, Vncze Árpád 3, Solymos József 4 1 Paks Atomerımő Zrt,

Részletesebben

FILMHANG RESTAURÁLÁS: A NEMLINEÁRIS KOMPENZÁLÁS

FILMHANG RESTAURÁLÁS: A NEMLINEÁRIS KOMPENZÁLÁS FILMHANG RESTAURÁLÁS: A NEMLINEÁRIS KOMPENZÁLÁS EGY GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Bakó Tamás, dr. Dabócz Tamás Budapest Mszak és gazdaságtudomány Egyetem, Méréstechnka és Informácós Rendszerek Tanszék e-mal:

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

SZÁMITÓGÉPES TERMELÉSIRÁNYÍTÁS

SZÁMITÓGÉPES TERMELÉSIRÁNYÍTÁS Mskolc Egyetem Gépészmérnök Kar SZÁMITÓGÉPES TERMELÉSIRÁNYÍTÁS (Saát felesztéső tananyag) Készítette: Dr. Tóth Tbor egyetem tanár Mskolc 2002. Tartalomegyzék. Bevezetés. Alapfogalmak 3.. A termelésrányítás

Részletesebben

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika Fuzzy rendszerek A fuzzy halmaz és a fuzzy logka A hagyományos kétértékű logka, melyet évezredek óta alkalmazunk a tudományban, és amelyet George Boole (1815-1864) fogalmazott meg matematkalag, azon a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskola BIZONYTALAN ERŐFORRÁS-KORLÁTOS PROJEKTEK ÜTEMEZÉSE DANKA SÁNDOR

Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskola BIZONYTALAN ERŐFORRÁS-KORLÁTOS PROJEKTEK ÜTEMEZÉSE DANKA SÁNDOR Pécs Tudományegyetem Breuer Marcell Doktor Iskola BIZONYTALAN ERŐFORRÁS-KORLÁTOS PROJEKTEK ÜTEMEZÉSE DANKA SÁNDOR - PhD Doktor Értekezés - Tudományos vezetők: Dr. habl Csébfalv Ankó Borbála CSc PhD Dr.

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

GRAVITÁCIÓS ANALÓGIÁN ALAPULÓ ELÉRHETŐSÉGI MODELLEK: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

GRAVITÁCIÓS ANALÓGIÁN ALAPULÓ ELÉRHETŐSÉGI MODELLEK: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT TÓTH GÉZA KINCSES ÁRON GRAVITÁCIÓS ANALÓGIÁN ALAPULÓ ELÉRHETŐSÉGI MODELLEK: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Summary: Az elérhetőség modellek leggyakrabban alkalmazott típusa gravtácós analógán alapulnak. Ezekben

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

8. Programozási tételek felsoroló típusokra

8. Programozási tételek felsoroló típusokra 8. Programozás tételek felsoroló típusokra Ha egy adatot elem értékek csoportja reprezentál, akkor az adat feldolgozása ezen értékek feldolgozásából áll. Az lyen adat típusának lényeges jellemzője, hogy

Részletesebben

A RENDSZERSZEMLÉLET SZEREPE A MÉRNÖKI CSOPORTMUN- KÁBAN BEVEZETÉS

A RENDSZERSZEMLÉLET SZEREPE A MÉRNÖKI CSOPORTMUN- KÁBAN BEVEZETÉS Dr. Szász Gábor A RENDSZERSZEMLÉLET SZEREPE A MÉRNÖKI CSOPORTMUN- KÁBAN BEEZETÉS Captatto benevolantae 1 Magam s tíz hónapot töltöttem tt, amkor e konferenca színhelye még önálló repülőtszt skola volt.

Részletesebben

PhD értekezés. Gyarmati József

PhD értekezés. Gyarmati József 2 PhD értekezés Gyarmat József 2003 3 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtechnka és mnõségügy tanszék PhD értekezés Gyarmat József Többszempontos döntéselmélet alkalmazása a hadtechnka eszközök összehasonlításában

Részletesebben

Integrált rendszerek n é v; dátum

Integrált rendszerek n é v; dátum Integrált rendszerek n é v; dátum.) Az dentfkálás (folyamatdentfkácó) a.) elsődleges feladata absztrahált leírás fzka modell formában b.) legfőbb feladata a struktúradentfkálás (modellszerkezet felállítása)

Részletesebben

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematka tanár hallgatók számára Szta formula Előadó: Hajnal Péter 2015. 1. Bevezető példák 1. Feladat. Hány olyan sorbaállítása van a a, b, c, d, e} halmaznak, amelyben

Részletesebben

K+F-aktivitás mátrix Új koncepció a kutatás-fejlesztés teljesítményértékelésében*

K+F-aktivitás mátrix Új koncepció a kutatás-fejlesztés teljesítményértékelésében* K+F-aktvtás mátrx Új koncepcó a kutatás-fejlesztés teljesítményértékelésében* Molnár László, a Mskolc Egyetem egyetem adjunktusa E-mal: laszlo.molnar@un-mskolc.hu A szerző a nemzetköz és haza szakrodalom

Részletesebben

Borsos Attila. Doktori értekezés. Témavezető: Koren Csaba, PhD, egyetemi tanár

Borsos Attila. Doktori értekezés. Témavezető: Koren Csaba, PhD, egyetemi tanár Borsos Attla Közút nfrastrukturáls beavatkozások bztonság hatásának modellezése és optmálása Doktor értekezés Témavezető: Koren Csaba, PhD, egyetem tanár Szécheny István Egyetem Infrastrukturáls Rendszerek

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok BLSZM-10 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Genetikus algoritmusok Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu BLSZM-10 p. 2/18 Bevezetés 1950-60-as

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA Kutatás téma 2002 2005. Nylvántartás szám: T0 37555 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kutatás célktűzések... 2 2.

Részletesebben

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén A hő terjedése szlárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén Snka Klára okl. kohómérnök, doktorandusz hallgató Mskol Egyetem Anyag- és Kohómérnök Kar Energahasznosítás Khelyezett anszék Bevezetés Az

Részletesebben

Adatelemzés és adatbányászat MSc

Adatelemzés és adatbányászat MSc Adatelemzés és adatbányászat MSc. téma Adatelemzés, statsztka elemek áttekntése Adatelemzés módszertana probléma felvetés módszer, adatok meghatározása nyers adatok adatforrás meghatározása adat tsztítás

Részletesebben

Különböző rönktárolási módszerek összehasonlító gazdaságossági

Különböző rönktárolási módszerek összehasonlító gazdaságossági 5 Különböző rönktárolás módszerek összehasonlító gazdaságosság vzsgálata GERENCSÉR Knga 1, MOLNÁR András 2, BEJÓ László 1, HANTOS Zoltán 3 1 NymE, Fa- és Papírpart Technológák Intézet 2 Techno-World System

Részletesebben

Autópálya forgalom károsanyag kibocsátásának modellezése és szabályozása

Autópálya forgalom károsanyag kibocsátásának modellezése és szabályozása Autópálya forgalom árosanyag bocsátásána modellezése és szabályozása Csós Alfréd Budapest, 00. Köszönetnylvánítás Ezúton szeretné öszönetet mondan onzulensemne, Varga Istvánna, atől ezdettől fogva rengeteg

Részletesebben

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS Metrológa alapfogalmak A metrológa a mérések tudománya, a mérésekkel kapcsolatos smereteket fogja össze. Méréssel egy objektum valamlyen tulajdonságáról számszerű értéket kapunk.

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Allanz Hungára Önkéntes Nyugdípénztár Szolgáltatás, Tagokkal való elszámolás Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allanz Hungára Nyugdípénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. Tartalomegyzék

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Biztosítások területi kockázatának meghatározásáról

Biztosítások területi kockázatának meghatározásáról TERÜLETI STATISZTIKA, 015, 55(5): 470 483. DR. ARATÓ MIKLÓS Bztosítások terület kockázatának meghatározásáról A bztosítóknál dolgozó aktuárusok egyk legfontosabb feladata hagyományosan a díszámítás. A

Részletesebben

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE EVÉEES KONENZÁCIÓS ÉS EENNYOMÁSÚ GŐZURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHAÓSÁGI MOEEZÉSE r. Fazekas Anrás Isván Magyar Vllamos Művek Zr. / Buapes Buapes Műszak és Gazaságuomány Egyeem Energeka Gépek és Renszerek

Részletesebben

Lineáris regresszió. Statisztika I., 4. alkalom

Lineáris regresszió. Statisztika I., 4. alkalom Lneárs regresszó Statsztka I., 4. alkalom Lneárs regresszó Ha két folytonos változó lneárs kapcsolatban van egymással, akkor az egyk segítségével elıre jelezhetjük a másk értékét. Szükségünk van a függı

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA BEDŐ ZSOLT. Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA BEDŐ ZSOLT. Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA BEDŐ ZSOLT DILEMMÁK A PIACORIENTÁLT VÁLLALATKORMÁNYZÁS RENDSZERÉNEK HATÉKONYSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

5.1. A szállítás fontosabb jellemzői Hoover-féle egyik alapkő: a szállítási/közlekedési költségek minimalizálása transzferálható inputok és outputok

5.1. A szállítás fontosabb jellemzői Hoover-féle egyik alapkő: a szállítási/közlekedési költségek minimalizálása transzferálható inputok és outputok 5. Szállítás költségek mnmalzálása (regonáls gazdaságtan, 2004.03.09.) 5.. A szállítás fontosabb jellemző Hoover-féle egyk alapkő: a szállítás/közlekedés költségek mnmalzálása transzferálható nputok és

Részletesebben

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre 1. Bevezetés A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése

Részletesebben

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1 Dr. BenkőJános A szállítás feladat 4. A SZÁLLÍTÁSI FELADAT A szállítás feladat klasszkus megfogalmazása a következő. Adott n számú, F 2,..., F n feladó, akk f 1, f 2,..., f n mennységűhomogén termékkel

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés.

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés. Foglalkoztatáspoltka. Modellek, mérés. Galas Péter Budapest, 20 Galas Péter, 20 Kézrat lezárva: 20. júnus Bevezetés A tananyag célja a foglalkoztatáspoltka közgazdaságtan szempontú elemzésében és értékelésében

Részletesebben

Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?)

Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?) Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár, SZIE Ameropa Consulting ügyvez.ig. Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?) Előadás az OPTASOFT

Részletesebben

A hőátbocsátási tényező meghatározása az MSZ-04-140-2:1991 szerint R I R= II. λ be R R + R [%], 4 [%], 3. ibe RI =

A hőátbocsátási tényező meghatározása az MSZ-04-140-2:1991 szerint R I R= II. λ be R R + R [%], 4 [%], 3. ibe RI = Fa boravázas épület hőátbocsátás tényező számítása Hantos Zoltán, Karácsony Zsolt 006. szeptember -én hazánkban s életbe lépett az új épületenergetka szabályozás. A számítás eljárás során az épület valamenny

Részletesebben

2 Wigner Fizikai Kutatóintézet augusztus / 17

2 Wigner Fizikai Kutatóintézet augusztus / 17 Táguló sqgp tűzgömb többkomponensű kéma kfagyása Kasza Gábor 1 és Csörgő Tamás 2,3 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem 2 Wgner Fzka Kutatóntézet 3 Károly Róbert Főskola 2015. augusztus 17. Gyöngyös - KRF 1

Részletesebben

Kvantum-tömörítés II.

Kvantum-tömörítés II. LOGO Kvantum-tömörítés II. Gyöngyös László BME Vllamosmérnök és Informatka Kar A kvantumcsatorna kapactása Kommunkácó kvantumbtekkel Klasszkus btek előnye Könnyű kezelhetőség Stabl kommunkácó Dszkrét értékek

Részletesebben

Pénzügyi menedzsment

Pénzügyi menedzsment Pénzügy menedzsment Várható hozam és kockázat mérése uvárható hozam mérése számtan átlag mértan átlag medán módusz ukockázat mérése medán abszolút eltérés szórás ferdeség Egy portfóló hozamanak torzult

Részletesebben

d(f(x), f(y)) q d(x, y), ahol 0 q < 1.

d(f(x), f(y)) q d(x, y), ahol 0 q < 1. Fxponttétel Már a hétköznap életben s gyakran tapasztaltuk, hogy két pont között a távolságot nem feltétlenül a " kettő között egyenes szakasz hossza" adja Pl két település között a távolságot közlekedés

Részletesebben

A korlátozás programozás alapjai

A korlátozás programozás alapjai A korlátozás programozás alapa Kovács András akovacs@mt.bme.hu Bevezetés Ez a segédlet a Mesterséges Intellgenca Labor c. tárgyat felvett hallgatókhoz szól, és feltételez a logka programozás elmélet alapanak,

Részletesebben

Hely és elmozdulás - meghatározás távolságméréssel

Hely és elmozdulás - meghatározás távolságméréssel Hely és elmozdulás - meghatározás távolságméréssel Bevezetés A repülő szerkezetek repülőgépek, rakéták, stb. helyének ( koordnátának ) meghatározása nem új feladat. Ezt a szakrodalom részletesen taglalja

Részletesebben

BÍRÓSÁGI INDEXEK* KOVACSICSNÉ NAGY KATALIN

BÍRÓSÁGI INDEXEK* KOVACSICSNÉ NAGY KATALIN STATSZTKA ELEMZÉSEK ÍRÓSÁG NDEXEK* KOVACSCSNÉ NAGY KATALN A bűnözés és az ítélkezés gyakorlat vzsgálatát az tesz dőszerűvé, hogy Magyarországon a bűnözés mértéke az elmúlt tíz évben rohamosan emelkedett,

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja Hesz Gábor A szív felépítése http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=fájl:diagram_of_the_human_heart_hu.svg http://en.wikipedia.org/wiki/file:conductionsystemoftheheartwithouttheheart.png

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 0 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok 0. május 0. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Egyszerű algoritmusok

Egyszerű algoritmusok Egyszerű algortmusok Tartalomjegyzék Összegzés...2 Maxmum kválasztás...3 Mnmum kválasztás...4 Megszámlálás...5 Eldöntés...6 Eldöntés - wle...8 Lneárs keresés...10 Készítette: Gál Tamás Creatve Commons

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

AZ IGÉNYSZERINTI TÖMEGGYÁRTÁS TERMELÉSPROGRAMOZÁSÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA

AZ IGÉNYSZERINTI TÖMEGGYÁRTÁS TERMELÉSPROGRAMOZÁSÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA AZ IGÉNYSZERINTI TÖMEGGYÁRTÁS TERMELÉSPROGRAMOZÁSÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA Kulcsár Gyula* ABSTRACT: The paper dscusses the shop floor schedulng problem of customzed mass producton, whch

Részletesebben

Minősítéses mérőrendszerek képességvizsgálata

Minősítéses mérőrendszerek képességvizsgálata Mnősítéses mérőrendszerek képességvzsgálata Vágó Emese, Dr. Kemény Sándor Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Kéma és Környezet Folyamatmérnök Tanszék Az előadás vázlata 1. Mnősítéses mérőrendszerek

Részletesebben