Az Igazgatóság közleményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem 13 Az Integrált Rendszer hírei 13 MVM Csoport hírei 15 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 24 Sport 26 KulTÚRA 27 Humorsarok 31 Hotel OVIT hirdetés 32 Nőnap 33 Integrált Rendszer - rejtvény 33 Nekrológ 34 Szerkesztőségi közlemények 35 Rejtvény 36 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Lengyel Enikő MVM OVIT Zrt. Házinyomda

2 2013/1. OVIT Híradó Az MVM OVIT Zrt december 19-ei rendkívüli közgyűlése Az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése Az MVM Zrt. és az MVM OVIT Zrt. között hatályban lévő uralmi szerződés módosításának jóváhagyása a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 58. (1) bekezdése alapján tárgyú előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. I. Az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése a 20/2012. (VIII. 21.) sz. határozatával ( Első Döntés ) a Gt. 56. (1) bekezdése alapján döntött az MVM Zrt. és az MVM OVIT Zrt. között hatályban levő Uralmi Szerződés módosításának jóváhagyásáról. Az előterjesztésben foglaltakra figyelemmel az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése megállapítja, hogy az MVM OVIT Zrt. az Első Döntés meghozatalával összefüggő, a Gt.-ben előírt kötelezettségeit (tájékoztatás és konzultáció lefolytatása az Üzemi Tanáccsal a Gt. 57. (3) bekezdése alapján; valamint rendelkezésre állás a hitelezők számára történő biztosíték adására a Gt. 57. (4) bekezdése alapján) igazolható módon maradéktalanul teljesítette. II. Az MVM Zrt. és az MVM OVIT Zrt. között hatályban levő Uralmi Szerződés módosításának végleges a Gt. 58. (1) bekezdése szerinti jóváhagyása ( Második Döntés ) érdekében, az MVM Zrt. mint részvényes által tett előterjesztésben foglaltak alapján az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése a Gt. 58. (1) bekezdése alapján, a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt tartalommal jóváhagyja az MVM Zrt., mint Uralkodó Tag által az MVM OVIT Zrt.-vel megkötött, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Uralmi Szerződést. Az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése felhatalmazta az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatóját, hogy az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése által a Gt. 58. (1) bekezdés alapján jóváhagyott, a módosításokat egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazó Uralmi Szerződést az együttes cégjegyzés szabályai szerint az MVM OVIT Zrt. képviseletében aláírja. Az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése tudomásul vette, hogy a módosított tartalmú Uralmi Szerződésnek az MVM Zrt. mint Uralkodó Tag székhelye szerinti illetékes Cégbírósághoz történő benyújtása iránt a Gt. 58. (2) bekezdése alapján az MVM Zrt. mint Uralkodó Tag intézkedik a jelen Közgyűlés napjától számított 15 napon belül. Dr. Sidló Krisztina Az Igazgatóság közleményei december 19-ei rendkívüli ülésén az Igazgatóság az MVM OVIT Zrt december 19-i rendkívüli közgyűlése levezető elnökének Gopcsa Péter igazgatósági tagot választotta meg december 20-ei ülésén az Igazgatóság - jóváhagyta a 2012.október 11-ei üléséről felvett jegyzőkönyvet; - megtárgyalta és jóváhagyta a Tájékoztató a hatékonyságfejlesztési programról. A szűkített terjedelmű projekt megindítása és aktuális státusza tárgyú előterjesztésben foglaltakat. Az Igazgatóság felkérte Gopcsa Péter vezérigazgatót, hogy a projekt előrehaladásáról a továbbiakban szóbeli előterjesztésben tájékoztassa az Igazgatóságot, a projekt I. fázisának zárásáról pedig írásos jelentésben számoljon be; - jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; - hozzájárult ahhoz, hogy az SAP SRM modul várhatóan január 14. napjától való hatályba lépésétől kezdődően a CsSz-06. sz., az MVM Csoport Beszerzési Szabályzata hatálya alá eső anyag, eszközés szolgáltatásbeszerzési folyamat kapcsán az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések vonatkozásában az SRM rendszerben az Igazgatóság döntését Gopcsa Péter vezérigazgató úr rögzítse; - megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 94. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; 1

3 OVIT Híradó 2013/1. - megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a évi üzleti terv várható teljesítéséről készült jelentésben foglaltakat; - jóváhagyólag tudomásul vette az MVM OVIT Zrt. Hálózati Igazgatóságának tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat; - hozzájárult ahhoz, hogy az MVM OVIT Zrt. mint Alapító a Szaúd-arábiai Királyságban a külső piaci jelenlétének erősítése céljából az előterjesztésben írtak szerint határozatlan időre alakuló fióktelepet létesítsen (alapítson) rijádi székhellyel, 60 millió Ft-nak megfelelő törzstőkével, az előterjesztés szerinti tevékenység folytatására. Az Igazgatóság a fióktelep első ügyvezetőjének Rónay Árpád urat választotta meg az Alapító Okirat aláírásának napjától kezdődő hatállyal 3 éves határozott időtartamra. Az Igazgatóság előírta továbbá, hogy az alapításkor a jogszabályban meghatározottakon túl mely előírásoknak kell érvényesülnie. Továbbá felhatalmazta Nagy Sándor urat, az Igazgatóság Elnökét és Gopcsa Péter urat, az Igazgatóság tagját, vezérigazgatót, hogy az MVM OVIT Zrt. Alapító nevében aláírja a jegyzőkönyvben rögzített dokumentumokat. - hozzájárult ahhoz, hogy az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint Vállalkozó a augusztus 1-jén létrejött keretszerződés jellegű karbantartási Vállalkozási Szerződés évre vonatkozó kiegészítése tárgyában az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltakkal egyező tartalmú Vállalkozási Szerződés kiegészítését megkösse a Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság megrendelővel. Az Igazgatóság felhatalmazta az MVM OVIT Zrt. cégjegyzési, képviseleti joggal rendelkező képviselőit az 1. sz. melléklet szerinti Vállalkozási Szerződés kiegészítésének aláírására. Az eltelt időszakban az Igazgatóság, faxos szavazás keretében több alkalommal döntött az 500 M Ft értékhatárt meghaladó összegű ajánlatok adásáról, ill. az 1,5 Mrd Ft értékhatárt meghaladó ügyletek közgyűlés elé terjesztéséről, mely közgyűlési határozat közgyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal útján született meg. Továbbá az Igazgatóság faxos szavazás keretében jóváhagyta a Társaság évi üzletpolitikai célkitűzéseinek I III. negyedévi időarányos értékelését, az MVM OVIT Zrt. SZMSZ-ének november 1-ei módosítása kapcsán 5 munkavállalót ruházott fel cégjegyzési, képviseleti joggal, kezdeményezte a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívását a Gt (1) bekezdése és az Alapszabály IV. fejezet 20. pontja alapján. Dr. Sidló Krisztina Az új csoportszintű szabályozók leképezése Az MVM Zrt december 17-ei közgyűlése majd a MVM OVIT Zrt december 19-ei közgyűlése elfogadta az MVM Zrt. és az MVM OVIT Zrt. között hatályban lévő Uralmi Szerződés módosítását. Az MVM Zrt. a módosított tartalmú Uralmi Szerződést benyújtotta a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának, amely azt január 29-én bejegyezte. Ezzel az új Uralmi Szerződés hatályba lépett. A bejegyzés egyben azt is jelenti, hogy hatályba lép az MVM Zrt. Igazgatósága által az elmúlt hónapokban elfogadott új Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint új Csoportszintű Szabályzatok, Csoportszintű Folyamatutasítások és más szabályozó dokumentumok. Ezek alkalmazása az azokban megjelölt tagvállalatok így az MVM OVIT Zrt. számára is kötelező. A szabályzatoknak a társaságra való leképezése megkezdődött a Cégvezetés irányítása mellett, szabályozott keretek között, jóváhagyott intézkedési terv alapján. A csoportszintű szabályozók leképezésének célja, hogy a csoportszinten megfogalmazott célok és előírások társasági szinten is érvényesüljenek a szabályozók OVIT-ot 2

4 2013/1. OVIT Híradó érintő vonatkozásainak az azonosításával, az érintettségből fakadó társaságspecifikus feladatok és felelősségek szervezeti egység és munkakör szintű meghatározásával, az ezeket rögzítő társasági szabályozó dokumentum elkészítésével, kiadásával. A szabályozók leképezése egy négyfős vezetői csoport támogatásával, az igazgatók által delegált szakterületi képviselők révén zajlik. A szabályozók leképezése kihat az OVIT megszokott szabályozási eszközeire (pl. vezérigazgatói utasítás, eljárásutasítás). A jövőben a szabályozás elsődleges eszközei az ún. Belső szabályzat (BSZ), a Folyamatutasítás (FU) és a Munkautasítás (MU) lesznek. További szabályozási eszköz lesz az ún. Társasági Döntési Hatásköri Lista (DHL). Az MVM Zrt. Igazgatósága egyebek mellett új Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabályzatot (CSSZMSZ) is elfogadott, amely azzal jár, hogy az MVM tagvállalatainak így az OVIT-nak is új, csoportszinten egységes alapokra kell helyeznie az SZMSZ-ét. A szabályozók leképezése során elsődleges prioritásúak az SAP 6.0 bevezetésével, működésével, valamint a társaság gazdálkodásával kapcsolatos szabályozók. A leképezési munka során néhány hónap alatt több száz új csoportszintű szabályozót kell áttekinteni, leképezési szempontból minősíteni, majd a szükségeseket leképezni. A szabályozások összhangjának a fenntartása érdekében emellett azt is tételesen meg kell vizsgálni, hogy az új szabályozók miként érintik az OVIT hatályos szabályozásait. Érintettség esetén a kérdéses szabályozókat vagy át kell dolgozni, vagy újat kell helyette alkotni, összhangban a társasági szabályozás új kereteivel. Az irányadó csoportszintű szabályozók mindenkori aktuális állapota mint eddig, úgy a jövőben is a társasági intranetportálon lesz elérhető csakúgy, mint a leképezés eredményeként létrejövő új szabályozók. Projektjeinkről Sajtóközlemény Az MVM OVIT Zrt. az E.ON Németország egyik legnagyobb acélszerkezet-beszállítója ben Az MVM OVIT Zrt. mint az E.ON Németország minősített acélszerkezet-beszállítója az elmúlt évek során már sikeresen teljesítette az óriáscég számos, acél távvezetékoszlopok gyártására és szállítására vonatkozó megbízatását. Az eddigi beszállítói feladatok sikeres kivitelezése alapján az E.ON 2013-ban minden eddiginél nagyobb bizalmat szavaz az MVM OVIT Zrt.-nek: az idei évre tervezett távvezeték-építési projektjeihez felhasználandó összes acélszerkezet-mennyiségből ( tonna) a megküldött keretszerződés szerint tonna acélszerkezet gyártásával bízzák meg a társaság gödi acélszerkezet-gyártó üzemét. A keretben foglalt teljes mennyiség lehívása a német vállalat projektjeinek függvényében történik. Ez hatalmas volumennövekedést jelent az elmúlt évekhez képest. Mindez azért is nagy siker, mert az E.ON minősített beszállítói státuszának megszerzését hosszadalmas, több évig zajló előminősítési eljárás előzi meg, majd ezek után is minden évben óriási a verseny az egyes beszállítók között. Az ajánlatok bekérése után, versenytárgyaláson zajló eljáráson az idei acélszerkezet-gyártási mennyiség elnyeréséért 13 cég indult, amely cégek által adott ajánlatok kiértékelése után ítélte oda az E.ON az MVM OVIT Zrt.- nek a tetemes nagyságú, az összes mennyiség csaknem felét kitevő beszállítói tételt. Az eddigi együttműködés és az idei megbízatás alapján az MVM OVIT Zrt. arra számít, hogy a németországi társaság számára általa gyártandó acélszerkezet mennyisége a jövőben még tovább növekedhet. Görgey Péter törzskari főmérnök 3

5 OVIT Híradó 2013/1. Távvezeték-építési munka Skóciában augusztus 25-én hajnalban indultunk útnak 16 fővel Skóciába. Két teljes napig tartott az út az angliai Nottinghambe. Itt a Newton nevű kisvárosban a Babcock és a Hampton Utilities három héten át tréningezett minket. Vizsgát kellett tenni az alábbiakból: elsősegélynyújtás (újraélesztés, oszlopmászás, sérült személy lementése az oszlopról), járműkezelés, kézi anyagmozgatás, és kockázatelemzés. A műszakiaknak még egy külön vizsga is szükséges volt a Scottish and Southern Energynél ahhoz, hogy munkaengedélyt munkaterületet kaphassanak a Dourneay Beauly 275 kv-os vonalon. Az E.ON Németország számára 2012-ben gyártott távvezetékoszlop Háttér-információk: Az MVM OVIT Zrt. a nemzeti energiaszolgáltató MVM Csoport tagvállalata gödi telephelyén működteti Magyarország egyik legkorszerűbb acélfeldolgozó üzemét, amelynek ma már európai rangja is megalapozott. Az üzem évi mintegy tonna kiváló minőségű, beépítésre kész, duplex felületvédelemmel ellátott fémszerkezet előállítására képes. Az MVM OVIT Zrt. hazai és külföldi vállalkozásaihoz szükséges összes acélszerkezet ebben a gyártóüzemben készül. A társaság 40 évvel ezelőtt kezdte meg acélszerkezetgyártói tevékenységét, amely üzletága azóta is töretlenül fejlődött és fejlődik. Napjainkban az acélszerkezeti gyártóüzem fő tevékenységet az egyedi és kis- és nagyszériás, csavarozott, illetve hegesztett acélszerkezetek gyártása és felületvédelme jelenti. Az itt készülő acélszerkezetek közel fele duplex vagy hagyományos felületvédelemmel ellátva kerül ki az üzemből. A gyártóüzemben általános középnehéz acélszerkezetek készülnek, így például kv-os rácsos szerkezetű távvezetékoszlopok, alállomási acélszerkezetű portáloszlopok és gerendák, térvilágítást tartó acéloszlopok, távközlési hálózatok acéloszlopai, épületacélszerkezetek, hídszerkezetek, vasúti tartóoszlopok és gerendák, felsővezetékek és ipari berendezések tartószerkezetei, acélszerkezeti járófelületek, valamint gépjárművek alvázszerkezetei. Budapest, január 21. MVM OVIT Zrt. Kommunikációs osztály A sikeres vizsgákat követően folytattuk utunkat célállomásunk felé, a skóciai Invernessbe. A tényleges munkát három különálló egységként, 5 fős csoportokban, 11/3-as dekádban, napi 10 óra munkavégzéssel kezdtük meg a távvezetéki vonal különböző területein. A Dourneay Beauly között húzódó 275 kv-os kétrendszerű távvezeték kb. 150 km hosszú és 486 darab oszlopból állt. A keleti rendszer rekonstrukciós munkálatai során szigetelőláncokat cseréltünk, meglévő vezetéket kerékbe raktunk, fázisvezetőket lengőszorítóba helyez- 4

6 2013/1. OVIT Híradó tünk, rezgéscsillapítókat szereltünk fel tartó- és feszítőoszlopok fázisvezetőire, előkötelet és 625 mm2-es TAAAC sodronyt húztunk, míg a nyugati rendszer feszültség alatt állt. elővárosi vonal átépítése régóta tervezett projekt, amelyből jelenleg az MVM OVIT Zrt. részéről Pilisvörösvár Piliscsaba és Piliscsaba Esztergom vonal felsővezetéki oszlopállítási munkái folynak. Reményeink szerint hamarosan kiírásra kerül a felsővezetéki munka is. Az Óbuda Pilisvörösvár szakaszon jelenleg előkészítő munkák zajlanak, itt is rövidesen tenderkiírás várható. A 100 napig tartó megpróbáltatások után a háromnapos hazaút már pillanatok alatt elszállt, így a december 3-a estét már mindenki a családjával együtt tölthette. A skót munka során mind a Hampton Utilities, mind a Babcock, mind a Scottish and Southern Energy elismerte munkánkat és a közeljövőben is szívesen fogadnak minket. Hogy lesz-e folytatás?... Ez az, amiben őszintén bizakodunk...! Vasúti projektjeink a évben Fodor Dániel koordinációs mérnök Az MVM OVIT Zrt. az előző években három nagyobb projektben nyert el részben konzorciumi partnerekkel közösen felsővezeték-építési munkákat, amelyekből a évben az alábbi munkafázisok esedékesek: A Szajol Kisújszállás Püspökladány vonalszakasz felújításának keretében a Kisújszállás Karcag vonal (15,6 km) mindkét vágány felsővezeték-építési munkái, valamint az ehhez tartozó és Törökszentmiklós állomás FET/HETA kivitelezése ennek az évnek a feladatai. A Kelenföld Tárnok vonal, illetve Tárnok állomás átépítési munkákból 2013-ban Tárnok állomás új fővonali hosszláncait kell meghúznunk, a Nagytétény Tárnok vonalrészben az oszlopállítási és a teljes felsővezeték-szerelési munkák állnak még előttünk. A Bp. Nyugati Esztergom Az MVM OVIT Zrt. fővállalkozási szerződés keretében elnyerte a MÁV Zrt. Cegléd 120/25 kv-os vontatási transzformátorállomás felújítási munkáit, megrendelő a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF Zrt.). A felújítás magába foglalja a meglévő állomás teljes korszerűsítését és bővítését a villamos technológia, a kapcsoló és vezénylő épület tervezési és építészeti munkáit, továbbá a felsővezetéki energia-távvezérlés és hírközlés, a tűz és a behatolás elleni védelem kivitelezési munkáit. Az európai uniós alapokból finanszírozott Budapest Lökösháza vasútvonal rehabilitációs munkái III/1. ütem projekt részeként megvalósuló munka szerződéses befejezési határideje június 30. Figyelembe véve az MVM OVIT Zrt. elmúlt években a vontatási állomások területén végzett jó alvállalkozói munkáját, minden esély megvan arra, hogy ezúttal először mint fővállalkozók is erősítsük jó szakmai hírnevünket. További vontatási transzformátorállomás felújítási munkák: Karcag tárgyalás alatt, Békéscsaba várhatóan még az idén kiírásra kerül. 5

7 OVIT Híradó 2013/1. MÁV rendelésre térvilágítási és energiaellátási munkákat fogunk kivitelezni ebben az évben a FEHÉRVILL-ÁM Kft.- vel közös konzorciumban, Budapesten és vidéken 9 pályaudvaron, állomáson vagy megállóhelyen. Konzorciumi megrendelésekre a Piliscsaba Esztergom, Pilisvörösvár Piliscsaba vonal felújításának keretében 2013-ban szintén végzünk térvilágítási munkákat, valamint kábelkiváltási munkákkal elkezdjük a 2014-es évben felújítandó Kisújszállás és Püspökladány állomások térvilágítási munkáit. Ezek a munkák fontos referenciaként szolgálnak további ilyen jellegű rendelések elnyerése érdekében. alapozva mintegy 50 fő szerelő házon belüli elméletigyakorlati képzésére, valamint az időszakos munkavédelmi, F1, E101, E102 oktatásokra kerül sor a helyszíni munkavégzések előtti időszakban. Istvántelek, Újszász és Szabadbattyán alállomásokon 120 kv-os primer készülékcserét végzünk az év folyamán, Kelenföld állomáson pedig 6 db 45 m-es fényvető torony acélszerkezeti felújítását vállaltuk el. Az elmúlt évben a vasúti munkákhoz bérelt gépeket (felsővezeték-szerelő járművek, betonozó szerelvény) használtunk, azonban a tapasztalatok alapján több gép beszerzését indítottuk el. Ez évtől saját gépként alkalmazhatunk új felsővezeték-szerelő járművet (FJ), betonozó szerelvényt, kétutas (közúti és vasúti közlekedésre alkalmas) UNIMOG felsővezeték-szerelő járművet, valamint használt kétutas O&K gödörásó gépet. Tervezzük a bontott beton elszállításához szükséges billencs tehergépkocsi beszerzését is. A évben teljesített munkák nemcsak a szerződéses kötelezettségek teljesítését, hanem szakmai hírnevünk megalapozását, és nem utolsó sorban munkatársaink (projektmenedzserek, projektkoordinátorok, vonali mérnökök, építésvezetők, csoportvezetők és szakmunkások) tapasztalatszerzését is szolgálták. Erre Dienes Péter projektkoordinátor Áramszolgáltatói és nagyipari projekt főmérnökség 6

8 2013/1. OVIT Híradó Elkészült az új, csoportszintű intranet A 2010-ben indult kezdeményezés eredményeképpen a múlt év elején megkezdődött a vállalatcsoporton belüli intranetek konszolidálása és a vállalatok közötti kommunikációt hatékonyabban támogató központi rendszer kiépítése. A heterogén társasági intranetmegoldások egységesítésének és az új portálok bevezetésének eredményeként olyan vállalatcsoport-szintű intranet került kialakításra, amely támogatja a csoporton belüli társasági és szakterületi kommunikáció hatékonyságának növelését, elősegíti a társasági adatszolgáltatás központi szervezését, hozzájárul a szakterületek összehangolt munkavégzéséhez, valamint szabályozást, eszközöket és tartalmakat biztosít a társaságok saját információigényét kiszolgáló intranet kialakításához. A Csoportszintű Intranet Bevezetés projekt keretében az MVM Csoport 9 legnagyobb társasága kapcsolódik a csoportszintű intranethez (MVM Zrt., MVM ERBE Zrt., MVM GTER Zrt., MVMI Informatika Zrt., MVM KONTÓ ZRt., MVM NET Zrt., MVM Partner ZRt., MVM OVIT Zrt., MVM Paksi Atomerőmű Zrt.). Az MVM OVIT Zrt. intranete március elején csatlakozik a vállalatcsoport belső kommunikációját támogató központi rendszerhez. Ennek eredményeképpen kibővült funkcionalitással rendelkező portál támogatja a belső munkát, a csoportszintű kommunikációt és az egymás közötti információmegosztást. Az MVM OVIT Zrt. intranetének szerkezete megváltozik, de minden eddig rendelkezésre álló funkcionalitás és tartalom továbbra is elérhető. Az egyes szervezeti egységeken belül keletkező, de más szervezeti egységeken belül dolgozó munkavállalók számára is fontos tartalmak kategóriákba rendezve, mindenki számára könnyen elérhető felületekre vannak kivezetve (Hírek, Dokumentumtár, Céginformációk, Ügyintézés, Közérdekű, Szakma, Közösség). A megújult portálon a saját tartalmak mellett központi helyen jelennek meg a csoportszintű tartalmak, és lehetőség van a többi társaság közérdekű tartalmainak megtekintésére is. Vannak egyéni testre szabási lehetőségek és számos az interneten már jól ismert kényelmi funkció. A csoportszintű intranet a társasági intranetek mellett szakterületi portálokat is tartalmaz, ezek a portálok is már kidolgozásra kerültek, és élesben működnek. A csoportszintű intranetmegoldás segítségével a csoportszintű, központi tartalmakhoz minden dolgozó azonos módon és színvonalon juthat hozzá, valamint a társaságok legfontosabb adatai ellenőrzötten kezelhetők, és minden társaság számára elérhetőek. Az új intranet használatához támogatást ad az oldalon elhelyezett kézikönyv, és a régi tartalmak megtalálását segítő táblázat, illetve egy oktatóvideó. Kommunikációs osztzály 7

9 OVIT Híradó 2013/1. Bemutatásra kerültek a diagnosztikai szakág helyszíni mérőeszközparkjának jelentősebb eszközei, műszerei, valamint a labor és helyszíni hitelesítés során használatos további eszközök, kiemelten a több célra használatos 100 kv, 5 kva új próbatranszformátor. Bemutattuk a nagyfeszültségű laboratórium berendezéseit, eszközeit, valamint azt, hogy az egység mivel tud a partnerei rendelkezésre állni. Az előtérben fényképes bemutatóval demonstráltuk a laborbeli és helyszíni tevékenységeinket, kiemelve az elmúlt évben végzett AOK245 típusú áramváltók mérését. (Az áramváltókat a Mátrai Erőmű Zrt. 4. blokkjának transzformátoránál keletkezett tűzben jelentős hőhatás érte.) Ezután a laborban előre összeállított bemutató mérést végeztünk Nagy Gábor vezetésével, ahol 123 kv-os átvezető szigetelő részleges kisülésmérését mutattuk be mesterséges koronakisülést okozó hibahelyet kialakítva. Rendezvények Diagnosztikai nap és laborbemutató Az MVM OVIT Zrt. Diagnosztikai üzeme és a Diagnostics Kft. közös szervezésében zajlott le Gödön az a rendezvény, amelynek célja volt bemutatni az olaj-papír szigetelőrendszer diagnosztikai módszereinek kiértékelését, valamint a nagyfeszültségű laboratóriumot. A nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényen a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére is jelentős számú résztvevő jelent meg, összesen 41 szakember különböző szervezetektől (E.ON Hungária Zrt., MVM PA Zrt., MAVIR ZRt., Mátrai Erőmű Zrt., CG Electric Systems Hungary Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt., Maxi-cont Kft. stb). A bemutató utáni előadáson részletesen megismerkedhettünk a visszatérő feszültségmérés (RVM) kifejlesztésének történetével, attól kezdve, hogy a 60-as,-70-es években milyen problémák alapozták meg az MVMT részéről a felmerülő igényt az új diagnosztikai módszer kifejlesztésére. A munkát az MVMT és a NIM megbízásával a BME végezte 1975-től. A kutatási eredményeket a programban résztvevő Csépes Gusztáv mutatta be. A történeti áttekintést és a villamosságtanból ismert összefüggések felelevenítését a konkrét módszer bemutatása követte. A konkrét mérés és a mérési eredmények kiértékelése következett. 8

10 2013/1. OVIT Híradó Végül hazai és nemzetközi tapasztalatokkal és esettanulmányokkal ismerkedhettünk meg. A résztvevők a záráskor megállapították, hogy a találkozó hasznos volt, és az előadás során felmerült újabb témák iránt is nagy az érdeklődés, így várható a folytatás. Laczkó Zsolt szakágvezető Diagnosztikai üzem III.07. III. 21. Suhajda Gábor ügyfélkapcsolati vezető, ABB Kft. Elektromos autók (Házigazda: Bárdy László) Dr. Szatmáry Zoltán BME, egyetemi tanár Reaktorenergia. Megújuló energiaforrások lehetőségei (Házigazda: Kostyál László) Kedves Tagtársunk! Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának I. félévi programját: I.24. I.31. II.07. II. 14. II. 21. Cserháti András műszaki főszakértő, MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomerőmű-leépítők és -építők nemzetközi áttekintésben (Házigazda: Szabó Benjamin) Klubnap Dr. Molnár László ügyvezető igazgató, az ETE főtitkára Az olaj mint energiahordozó (Házigazda: Bárdy László) Dr. Madarász Emília az MTA doktora, tudományos tanácsadó Az egyszerű sejttől az őssejtig (Házigazda: Kostyál László) Dr. Rónaky József az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója Atomenergiáról Fukusima után (Házigazda: Bárdy László) Dr. Gróf Gyula BME, tanszékvezető egyetemi tanár Energetikai gépek és rendszerek oktatásának múltja, jelene és jövője (Házigazda: Iring Rezső) III.28. IV.04. IV.11. IV.18. IV.25. V.02. V.09. Kimpián Aladár ny. főmérnök, a TriódArt Bt. ügyvezetője Brazília és India: élenjárók a villamos energetikában is? (Házigazda: Elek János) Dr. Ginsztler János akadémikus Az anyagok és az emberi szervezet kimerülési folyamatának összehasonlítása (Házigazda: Süle János) Elek János nyugdíjas gépészmérnök. Néhány, a klubunkban elhangzott előadásban felvetett energetikai kérdés és azok ellentmondásos értékelése (Házigazda: Szabó Benjamin) Dr. Németh József BME egyetemi tanár A műegyetemtől a világhírig (Házigazda: Süle János) Dr. Petschnig Mária Zita közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. kutatója A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (Házigazda: Munk Endre) Dr. Kostyál Eszter, a biokémiai tudományok doktora Vízminőség, életünk a víz (Házigazda: Kostyál László) Dr. Bartholy Judit ELTE, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora A klímakutatások újabb eredményei (Házigazda: Elek János) II. 28. Dr. Héjjas István nyugalmazott egyetemi tanár Ezotéria és/vagy tudomány (Házigazda: Kostyál László) V.16. Dr. Stróbl Alajos nyugalmazott főtanácsos Szobrászat és erőműtervezés - mindkettő művészet 9

11 OVIT Híradó 2013/1. (Házigazda:Elek János) Klubnap Az ülések helye és ideje: Magyar Elektrotechnikai Múzeum Zipernovszky terem (II. emelet) Budapest, VII. Kazinczy u. 21., 10 óra Új belépők Szabó Benjamin s.k. a Szenior Energetikusok Klub elnöke Személyi hírek november belépett kilépett nyugdíjba vonult elhalálozott 5 fő szellemi állományú 5 fő fizikai állományú 6 fő szellemi állományú 2 fő fizikai állományú 1 fő szellemi állományú 1 fő fizikai állományú 1 fő fizikai állományú kolléga Erőss Antal Gábor pénzügyi osztályvezető Pénzügyi szakos közgazdászként végeztem a békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Karán, majd mesterdiplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem szintén pénzügyi szakon. Pályafutásomat a banki, befektetési szférában kezdtem. Az ERSTE Bank értékpapír-kereskedő cégénél dolgoztam, ahol külföldi értékpapírpiacokkal foglalkoztam, majd a Budapest Bank vállalati üzletágánál helyezkedtem el, ahol vállalati ügyfeleket kezeltem december belépett kilépett nyugdíjba vonult elhalálozott 5 fő szellemi állományú 4 fő fizikai állományú 6 fő szellemi állományú 3 fő fizikai állományú 4 fő szellemi állományú 2 fő fizikai állományú 2 fő fizikai állományú kolléga Humán erőforrás osztály Egyetemi diplomám megszerzése után kerültem a villamosenergia-ipar területére. Az EDF DÉMÁSZ Zrt.-nél dolgoztam kezdetben szakértőként, majd később treasury és kockázatkezelési vezetőként. Itt pénzügyi tervezéssel, treasuryfeladatokkal, pénzügyi kockázatkezeléssel, illetve különböző projektek szakmai támogatásával foglalkoztam. Részt vettem több nagy projekt kialakításában, többek között a nemzetközi cash-pool rendszer bevezetésében, illetve különböző egyedi beruházások megvalósításában. Jelenlegi pozíciómat megelőzően egy olaj- és környezettechnológiai iparban érdekelt társaság pénzügyi és kontrolling vezetője voltam. 10

12 2013/1. OVIT Híradó Eredményorientált személyiségnek tartom magam és bízom abban, hogy korábbi tapasztalataimat az MVM OVIT Zrt.-nél is hasznosítani tudom, a társaság hatékony tagjaként hozzájárulhatok a cég jövőbeni sikereihez. A változásokat kihívásnak tekintem, az új feladatokhoz érdeklődéssel, nyitottan állok, ennek szellemében kezdtem munkámat az MVM OVIT Zrt.-nél is. Emellett csapatjátékos vagyok, fontos számomra kollégáim véleménye, tapasztalata, melyeket figyelmesen meghallgatok, illetve arra érdemes ötleteimet én is szívesen megosztom velük. Szabadidőben leginkább sportolni szeretek, szívesen kerékpározom, nagy kedvencem a síelés, illetve újabban a wakeboard. Végezetül szeretném elmondani, hogy igazán örülök, hogy egy ilyen nagy múltú és sikeres társaság csapatának lehetek a tagja! ***** munkájában, melyben kidolgozásra került a kémiailag stabilizált gumibitumen mint új típusú útépítési kötőanyag. A gumibitumen 2008-ban építőipari műszaki engedélyt kapott közlekedésépítési célú felhasználásra, valamint a termék és az előállítási eljárás szabadalmi oltalmat nyert. A környezetvédelemi gyakornokként kerültem a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.-hez, ahol a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) folyamatos működtetése volt a feladatom. Az integrált irányítási rendszeren keresztül kerültem kapcsolatba a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerrel (MEBIR). Ezirányú érdeklődésemnek köszönhető, hogy munkavédelmi technikusi, és MEBIR vezető auditori végzettséget szereztem. Munkavédelmi ismereteimet a Budapesti Műszaki Egyetem felsőfokú munkavédelmi szakirányú képzésén fejlesztettem tovább. A szakmérnök képzés ideje alatt a MOL Dunai Finomítójában az atmoszférikus tárolótartályok tisztításának biztonságtechnikai követelményeivel, ezen belül a beszállással végzett munkákkal foglalkoztam. Munkavédelmi mérnökként az elmúlt években, olyan ismert cégeknél volt lehetőségem bizonyítani, mint a General Electric Kft., illetve a DENSO Magyarország Kft. Szakmai kihívást keresve jutottam el az MVM OVIT Zrt.- hez. Célom, hogy tevékenységemmel aktívan hozzájáruljak a munkavállalók biztonságos munkakörülményeinek biztosításához és folyamatos fejlesztéséhez, segítve a munkavállalók biztonságtudatának növekedését. Bús Nikolett Katalin munkavédelmi vezető Megtiszteltetés számomra, hogy az MVM OVIT Zrt. munkavédelmi vezetői pozíciójára megbízást kaptam. Multinacionális vállalati kultúrában 8 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem munkavédelem területén. Bízom benne, hogy a korábbi munkáim során szerzett tapasztalataimat hasznosan tudom alkalmazni az MVM OVIT Zrt. munkavédelmi vezetőjeként. ***** 2006 júniusában szereztem diplomát a Pannon Egyetemen környezetmérnök szakon környezetállapot-értékelés szakirányon. Egyetemi tanulmányaim mellett fontosnak tartottam képességeim és tudásom további fejlesztését, ennek köszönhetően részt vettem a MOL Nyrt. és a Pannon Egyetem több éves kutató-fejlesztő 11

13 OVIT Híradó 2013/1. doktori fokozatot szerezzek, amire eddig nem jutott elég időm és energiám. Rónay Árpád István vezérigazgatói tanácsadó Felsőfokú tanulmányaimat a Miskolci Nehézipari Egyetem Gépészmérnöki Karán kezdtem, de gyorsan kiderült, hogy csapnivaló mérnök lenne belőlem, ezért gyorsan pályát váltottam. Ráadásul a Közgáz csak egy villamosmegállóra volt a tőlünk, így alapvégzettségem külgazdaság szakos közgazdász lett. Az elmúlt évtizedekben az államigazgatásban, közelebbről a külügyek és a diplomácia területén dolgoztam, hol itthon, hol külföldön. Gyorsan megtanultam egy nagy szervezetben dolgozni és megfelelni a sokféle elvárásnak és követelménynek. Itthoni munkáim során többször dolgoztam a személyügyek területén, majd különböző európai regionális és bilaterális politikai főosztályok vezetői beosztásaiban. Külföldön élve pedig mindig rákényszerül az ember, hogy az ottani körülményekhez alkalmazkodjon, és minél nagyobb mértékben fogadja el az ottani szokásokat, annál jobban tudja majd érezni magát abban az országban, abban a kultúrában. Tartós külszolgálatosként közel másfél évtizedet töltöttem külföldön, először még egyetemistaként és munkavállalóként Kuvaitban, és már diplomataként Egyiptomban, Norvégiában, Svédországban, Törökországban és Libanonban. Ebből is kitűnik, hogy érdeklődésem meglehetősen szerteágazó, de talán az is, hogy az arab világ és a Közel-Kelet országai, az iszlám világ kérdései állnak hozzám legközelebb. Az iskolában elkezdett angol, orosz és spanyol nyelvek után az egyetemen elkezdtem arabul is tanulni, amit egy egyéves kuvaiti egyetemi év során annyira elmélyítettem, hogy azóta sem tudok tőle szabadulni. De a nyelvtanulás azóta is mindig megkörnyékez, hiszen svédül és törökül is próbálkoztam, a végén még franciául is tanultam több-kevesebb sikerrel. Még nem adtam fel a reményt, hogy arab nyelvészetből Gyerekkoromban rabul ejtett a labdarúgás, a hetvenes évek végén az ifjúsági válogatottságig is eljutottam. A lelkesedésem azóta is tart, ami mostanra már Old Boys kategóriára szelídült, de nagypályán, kapusként még mindig tud elég izgalmat és örömet okozni a játék; egyedül a regenerálódás sokkal hosszabb és fájdalmasabb. Lelkes Manchester United szurkoló vagyok, ha tehetem, nem mulasztom el egyetlen mérkőzésüket sem. Élettársam a Külügyminisztériumban dolgozik szakmai főtanácsadóként, az ő szakterülete a személyügyek és a humánerőforrás-menedzsment. Két nagylányom van, nagyobbik főiskolás, a kisebbik jövőre érettségizik. Az OVIT-ról tavaly tavaszig nemigen hallottam, annál többet a Transelektro kuvaiti és a többi arab országban végzett szerteágazó, és máig tartó elismeréssel nyugtázott tevékenységéről. A vállalat vezetésétől arra a megtisztelő feladatra kaptam felkérést, hogy tapasztalataimmal segítsem az OVIT közel-keleti piaci nyitási terveit, és 2013 elejétől hozzam létre a szaúd-arábiai cégképviseleti irodát, amit örömmel vállaltam el. A konkrét helyszíni munka stílusosan mondva: insallah napokon belül elkezdődik. ****** Munkavédelem Tájékoztatni szeretnénk Benneteket, hogy az idei évben lehetőséget kaptunk, hogy munkavédelmi hírekkel, információkkal megjelenjünk az OVIT Híradó hasábjain. Célunk, hogy a munkavállalók biztonságtudatának növelése érdekében minden fórumot kihasználjunk az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés megvalósulásához, valamint a munkavédelemre vonatkozó szabályok érvényre juttatásához. 12

14 2013/1. OVIT Híradó 2012-ben a folyamatos munkavédelmi intézkedések ellenére is 26 munkanapkieséssel járó baleset történt. A januárban megkezdődött oktatásokon rendszeresen beszámolunk a tavalyi balesetek tapasztalatairól. Tájékoztatást adunk az egészséget és biztonságot fenyegető kockázatokról, a megelőző intézkedésekről, az elsősegély- és vészhelyzeti eljárásokról. Munkavédelmi szaktevékenység keretében évente felmérjük a kockázatokat, és gyakorlati intézkedéseket teszünk a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére. A kockázatok elfogadható szintre csökkentésével a MEGELŐZÉS elvét érvényesítjük: a munkavédelmi tevékenység minden időben és minden téren a káros hatások kellő időben történő megelőzésére irányuljon, nem pedig az utólagos kezelésükre, mert csak így óvható meg az ember élete, biztonsága, egészsége. Kérünk Benneteket, hogy aktívan működjetek velünk együtt, kövessétek az utasításokat a kapott munkavédelmi oktatással összhangban, és ügyeljetek saját és munkatársaitok egészségére és biztonságára! Munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseitekkel keressetek bizalommal Bennünket! Munkavédelemmel foglalkozó, és választott joggal rendelkező munkavédelmi bizottsági tagok nevében Takács István biztonság és létesítményüzemeltetési osztályvezető Bús Nikolett Katalin munkavédelmi vezető Az Integrált Rendszer hírei Az auditok jelentősége a minőségügy jövőképében Tájékoztató, beszámoló Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága szeptember 6-án szakmai rendezvényt tartott az Óbudai Egyetemen. Pallóné Dr. Kisérdi Imola, az EOQ MNB ügyvezető elnöke bevezetőjében kiemelte, hogy ez a téma rendkívül aktuális az auditorokkal kapcsolatos új, az eddigieknél szigorúbb szabványkövetelmények megjelenésével. A rendezvényen olyan szakemberek tartottak előadást, akik már gyakorlati tapasztalatokról is számot tudnak adni. A szakmai rendezvényen tartott előadás ismertetése előtt az auditokkal összefüggő kérdések fontosságának érzékeltetéséhez segítséget nyújt az auditálás, auditok fajtáinak, az auditok hatása az irányítási rendszere témakörbeli összefoglalása. Az alkalmazott menedzsmentrendszerek auditálása gyakorlatilag eszköz a vezetés kezében, amely igazolja, hogy a vonatkozó szabványi követelmények hogyan teljesülnek, és feltárásra kerülnek a gyenge pontok. Az ISO 9000-es szabvány definíciója szerint a minőségügyi auditálás eljárások, módszerek, feltételek, folyamatok, a termékek és szolgáltatások állapotának folyamatos figyelése és igazoló ellenőrzése, valamint a feljegyzések elemzése a megadott előírásokkal való összehasonlítása útján, annak biztosítására, hogy az előírt minőségi követelményeket kielégítették-e. Az ISO 9001-es szabványban rögzítetteknek megfelelően a cégek/szervezeteknek meg kell szervezniük a minőség felügyeletet, meg kell határozniuk az éves audit programot, amely az alábbi területekre vonatkozhat: 13

15 OVIT Híradó 2013/1. - minőségirányítási rendszer működésének felügyelete - a termékvizsgálat (szuperkontroll), időszakos típusfelülvizsgálat - gyártási eljárás, folyamatok felülvizsgálata Az audittípusok lehetnek: - első fél általi (belső) - második fél általi (vevő a szállítónál) - harmadik fél általi (más szervezet) Az auditok fajtáit az alábbi ábra foglalja össze: Az auditok alkalmazása a minőségirányítási rendszer hatékonyságát szolgálja. A következő ábra mutatja be az összefüggést a minőségirányítási rendszer hatékonysága (H) és az idő között. H 3 H 2 H 1 H o Termékaudit Eljárásaudit Rendszeraudit Auditok A lefolytatott auditokon feltárt gyenge pontokra hozott és bevezetett helyesbítő intézkedések, a napi tevékenységben tapasztalt nem-megfelelőségek és eltérések kezelésének feladatai lehetnek: - az eltérések feltárása - dokumentálása - hibaokok megszüntetése - az ismételt előfordulás megelőzése Bels audit Küls audit Helyzetfelmér Beszállítói Elaudit Tanúsítási Minségirányítási rendszer hatékonysága (H) 1.audit 2.audit 3.audit id Az auditok bonyolításával összefüggő feladatok lehetnek: - az audit előkészítése - lebonyolítása - a feltárt gyenge pontokra hozott intézkedések: a javító intézkedések bevezetése a végrehajtás ellenőrzése az eredményesség ellenőrzése az audit lezárása, utóélete (nem-megfelelőséggel összefüggő kiegészítő cselekedetek) Mikó György, az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság alelnöke előadása: Auditorok és auditok az új kiadású ISO 19011:2011-es szabvány tükrében. Az előadás rövid összefoglalása: Az ISO 9000-es szabványcsalád alkalmazásával együtt előtérbe került a szervezési ismeretekkel rendelkező és a rendszerben gondolkodó szakemberek alkalmazása, valamint a nemzetközileg elismert tanúsítás iránti növekvő igény. Az új igények miatt az EU tagállamaiban is jelentősen emelkedett az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) által regisztrált auditorok száma. A megfelelő működés érdekében maga az EOQ-regisztráció is auditálást követel. Megjegyzendő, hogy a ma oly divatos BRC és IFS nemzetközi élelmiszerszabványok konkrét termékekről és folyamatokról szólnak, nem pedig a filozofikus értelemben vett, társadalomformáló minőségről. Magyarországon ez a folyamat nem tapasztalható, az EOQ-tagországok között az EOQ-auditorok részaránya vonatkozásában sereghajtók vagyunk. Az előadó felhívta a figyelmet, hogy míg az ISO 9001 rendszerszabvány, addig az ISO (minőségügyi felülvizsgálatok), illetve az ISO (irányítási rendszereket tanúsítók szabványa) a megfelelőségi szabványok közé tartoznak. A legújabb auditálási szabványok létrejöttének oka, hogy a működés fenntartásáért folyó verseny erőteljessé válásával a megfelelőség igazolása szolgáltatási és általános viselkedési tényezővé vált. Erősödött a felülvizsgálatok, auditok szakmai jellege. 14

16 2013/1. OVIT Híradó Az ISO 19011:2011 szabvány (már magyar nyelven elérhető) egységes felülvizsgálati követelményeket kínál nemcsak a minőségirányítási és a környezetközpontú, de más irányítási rendszerek felülvizsgálatához is. Minden szervezet alkalmazhatja belső és külső felülvizsgálatok esetében egyaránt. Bár maga a szabvány útmutató jellegű, sok esetben kötelező érvénnyel használják a tanúsításnál és az akkreditációs auditoknál is. Az ISO 19011:2011 szabvány a minőség és a működés komplex szemléletére épül, kibővítve azt a kockázatirányítás (Risk Management) rendszerének auditjával. Rugalmasan használható és alkalmas arra, hogy a szervezetek saját felülvizsgálati rendszerük továbbfejlesztését segítsék elő. Alkalmas továbbá arra, hogy az egyes szervezetek saját belső felülvizsgálataik alapján megfelelőségüket deklarálják. Mivel jelentősen bővültek az auditorokkal szemben támasztott elvárások, a jövőben nehezebb lesz az auditorrá válás, de ezáltal több megbecsülést is szereznek az auditorok, és várhatóan növekedni fog az auditok (felülvizsgálatok) hozzáadott értéke is. Pleininger József MVM Csoport hírei Pozitív döntés született a paksi üzemidő-hosszabbításról Éppen harminc éve, december 14-én kezdte meg a folyamatos működést a Paksi Atomerőmű 1. blokkja. A hazai villamosenergia-termelés több mint 43 százalékát adó atomerőmű az elmúlt három évtized során stabilan, az összes hazai erőmű közül a legolcsóbban látta el a magyar fogyasztókat villamos energiával. Közel húsz éve kezdődött az első átfogó biztonságnövelő program, a paksi blokkok ma már közel egy teljes generációval modernebbek a nyolcvanas évekbeli, vadonatúj állapotuknál. Ez a tény és a lakosság folyamatos, jelenleg több mint 75 százalékos támogatása teheti lehetővé, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a tervezett üzemidejüknél húsz évvel tovább üzemeltethesse az atomerőművi blokkokat. Az Országos Atomenergia Hivatal vezetője bejelentette: a hatóság pozitívan bírálta el az engedélykérelmet, így a tervek szerint még az idén kiadja az ehhez szükséges engedélyt. Az MVM Csoport ékköve a hazai villamosenergiafogyasztás több mint harmadát adó, nemzetközileg is elismert Paksi Atomerőmű létesítése volt a XX. század legnagyobb ipari beruházása Magyarországon. A paksi szakemberek harminc éve biztonságosan és gazdaságosan üzemeltetik Magyarország meghatározó villamosenergia-termelő egységét, mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. igazgatóságának elnöke. Büszkék vagyunk rá, hogy az atomerőmű az egyéb, hagyományos erőművekhez képest a legkevésbé környezetterhelő. A paksi blokkok évente 2 millió ember oxigénszükségletét, vagyis a magyar erdők éves oxigéntermelését takarítják meg azáltal, hogy nem bocsátanak ki üvegházhatást kiváltó gázokat. Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának szavai 15

17 OVIT Híradó 2013/1. szerint az 1. blokk még az idén megkaphatja az üzemidő-hosszabbítási engedélyt, amellyel még további húsz évig hozzájárulhat Magyarország biztonságos, fenntartható villamosenergia-ellátásához. Reméljük, később társai is csatlakozhatnak a tovább üzemelő blokkhoz. Az 1. blokk működésének harmincadik évfordulójára szervezett ünnepségen dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója bejelentette: a hatóság pozitívan bírálta el az üzemidő-hosszabbítási kérelmet, a tervek szerint még az idén kiadja a tovább üzemeltetéshez szükséges engedélyt. Az atomerőmű harminc éve folyamatosan a legalacsonyabb költséggel termelő hazai erőmű: a paksi áram ára soha nem emelkedett az infláció mértékét meghaladóan, sőt, jellemzően jóval alatta maradt, reálértéken számítva a termelés megkezdése óta az árai nem emelkedtek. Köszönhető ez az évek során elvégzett kapacitásbővítésnek is, hiszen az atomerőmű nem csak biztonsági szempontból erősödött meg és erősödik tovább napjainkban is, hanem a paksi szakértelemnek és fejlesztéseknek hála a kezdetben 440 MW-os teljesítményű blokkok mára mintegy 14%-os növekedést realizálva 500 MW-osak. A Paksi Atomerőmű a legolcsóbban termeli a villamos energiát hazánkban, így segít megfizethető szinten tartani a fogyasztói árakat, mondta Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója. A folyamatos fejlesztéseknek, a három átfogó biztonságnövelő programnak köszönhetően ez az erőmű már nem ugyanaz, amelynek 1. blokkja éppen harminc éve megkezdte a villamosenergia-termelést. Az atomerőmű a klímaváltozás elleni küzdelem és a gazdaságos áramtermelés fontos eszköze, nem véletlen, hogy a közvélemény-kutatások szerint a lakosság több mint háromnegyede támogatja működését. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése átérezve az ország energiaellátása iránti felelősséget, több mint tíz éve olyan döntést hozott, hogy a nukleáris biztonság magas színvonalának megőrzése mellett 20 évvel ig meg kívánja hosszabbítani a blokkok üzemidejét, hogy az atomerőmű továbbra is hozzájáruljon a biztonságos, műszakilag kifogástalan, környezetbarát, és nem utolsósorban megfizethető villamosenergia-termeléshez. Köszönhetően az üzemeltetési és karbantartási gyakorlatnak, a szerkezetek és rendszerelemek robosztus konstrukciójának, illetve a számos felújításnak és biztonságnövelő intézkedésnek az atomerőmű állapota lehetővé teszi a további biztonságos üzemelést. A Paksi Atomerőmű 1982 óta biztonságosan, megbízhatóan, magas rendelkezésre állás mellett működik. Termelése mentes az üvegházhatású gázok kibocsátásától, a környezetre gyakorolt hatása minimális. A paksi szakemberek mindig a biztonság szavatolását tartották fő feladatuknak, már a kilencvenes években megkezdték a biztonságnövelő programokat re az erőmű elvégezte a blokkok biztonságának teljes újraértékelését. Az között végrehajtott biztonságnövelő intézkedések (BNI) program eredményeként a paksi blokkok biztonsági színvonala megegyezik a hasonló korú nyugati atomerőművek biztonsági színvonalával. Ennek keretében jelentősen javították az atomerőmű földrengésállóságát amelynek szabad szemmel látható jelei is vannak, tűzbiztonságát, fejlesztették a biztonsági rendszereket, folyamatokat és a személyzet képzését óta komoly beruházással megerősítették a rendkívül kis valószínűséggel bekövetkező események elleni védekezést. A folyamatos fejlesztések eredményeképpen az Európai Unió tavaly elrendelt Célzott Biztonsági Felülvizsgálata és a zárójelentés független felülvizsgálata is bizonyította: a Paksi Atomerőmű biztonsági szempontból Európa egyik legjobban megfelelt erőműve, az erről készült jelentést példaértékűnek találták. A teljesítménynövelés megvalósíthatósági tanulmánya 2001 novemberére készült el, szem előtt tartva a biztonságnövelő intézkedéssorozat eredményeit, kihasználva az így megnyíló lehetőségeket. Az eredeti 440 MW villamos teljesítmény a turbinaátalakítás, a szekunder köri rekonstrukció révén, a hatásfoknövelésnek köszönhetően fokozatosan 470 MW lett. A további hatékonyságnövelés a reaktor hőteljesítményének emelésével lehetséges, amit a nemzetközi tapasztalatok is megvalósíthatónak mutattak. A körültekintő megalapozó munka és a sokrétű átalakítások révén az atomerőmű négy blokkjának névleges teljesítménye 2009-től 500 MW egyenként. Forrás: mvm.hu 16

18 2013/1. OVIT Híradó Új, egységes vállalatirányítási rendszert vezetett be az MVM Csoport Az MVM Csoport az egész vállalatcsoportra kiterjedő, egységes, átlátható, modern vállalatirányítási rendszert vezetett be az SAP 6.0 formájában, a folyamatok átláthatóságának, javításának és a költségek optimalizálásának érdekében. A felelős működés, az üzleti folyamatok átláthatósága és fenntarthatósága alapvető elvárás a gazdasági társaságokkal szemben. Az új, transzparens rendszerek bevezetésétől az MVM teljesebb képet kap az energetikai szektor számos területén jelenlévő társaságcsoport üzleti működésről. A beruházás a világ vezető cégeihez hasonló működési feltételeket teremt, amellyel a holdingszintű irányítás, az erőforrások jobb kihasználása az MVM Csoport nemzetgazdasági szerepét fogja tovább erősíteni. mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az MVM Csoport teljesíti az elvárásokat, tevékenysége során a pénzügyi-gazdasági, fenntarthatósági célok egyenrangúak. Az egységes, holdingszintű vállalatirányítási rendszer lehetőséget teremt a társaságcsoport versenyképességének növelésére, működési kiválóságra, a lehetséges kockázatok csökkentésére, a hatékonyság növelésére és az értékteremtő növekedésre. Az elmúlt majdnem egy év során az MVM Csoport több száz munkatársa dolgozott a rendszer tervezésén, beállításán, tesztelésén. Munkájuk eredményeképp idén januártól mind a pénzügyi modulok, mind a logisztikai funkciókat bevezették, amelyek több mint ezer felhasználó munkáját segítik. Az új rendszer nem csupán a meglévő frissítése, hiszen az SAP 6.0 bevezetéssel párhuzamosan nemcsak a beszerzési eszközrendszer, hanem maga a beszerzési folyamat is megváltozott az MVM Csoportnál. Hasonló módon csoportszintű egységes költségszámítási modellt vezetett be a társaságcsoport. Az SAP 6.0 bevezetés nem csupán új eszközt, hanem új szemléletet is jelent az MVM Csoport életében. Az egységes vállalatirányítási rendszer megfelel a XXI. század követelményeinek, jelentősen javítja a pénzügyi és beszerzési folyamatok átláthatóságát és optimalizálását. Az MVM Csoport sikeres, nemzeti tulajdonú integrált energetikai vállalatcsoport. Működése lefedi a hazai energiarendszer teljes vertikumát, mindemellett az MVM regionális szinten is meghatározó, társaságcsoporttá kíván válni. Erőművein keresztül aktív szereplője az energiatermelésnek, kiaknázva a megújuló energiaforrásokat is. Tulajdonosa a nagyfeszültségű villamos hálózatnak és a villamosenergia-rendszer irányítását végző társaságnak. Kereskedő cégei révén a megtermelt áram nagyfogyasztókhoz, valamint a kis- és középvállalkozásokhoz történő eljuttatásában is részt vesz. A cégcsoporthoz tartoznak a hazai áramtőzsdét, illetve a gáztőzsdét működtető társaságok is. Az MVM Csoport a távközlési szegmensben, illetve 2011 óta a földgáz nagykereskedelmi piacon is jelen van. Tagjai között megtalálhatók a különféle műszaki (mérnökiroda, távvezetéképítő, üzemeltető), valamint ügyviteli (pénzügyi, informatikai) szolgáltatásokat nyújtó vállalatok is. Az MVM Csoport befektetései, illetve üzletrészei révén a régió ellátásbiztonságát szavatoló földgázszállítás területén is jelentős szerepet tölt be. Forrás: mvm.hu Létrejött a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) felállásával a tavalyi év végén lezárult a kormányzati informatika konszolidációjára 2011 júliusában elindított Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekt első fázisa. Ebből az alkalomból köszöntötte ünnepélyes keretek között az NTG létrehozásában közreműködő szakembereket Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója és Szabó Zoltán Attila, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója január 24-én, az MVM Zrt. székházában. A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat révén az állami intézményrendszer részére, annak infrastruktúrájára támaszkodva állami tulajdonú társaságok biztosítják az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. Ehhez az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és a március 1-jén elindult MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. (MVM NET Zrt.) biztosítja a gerinchálózatot országos optikai távközlési hálózatának szabad kapacitásait kihasználva. A kormányzati felhasználók részére a szolgáltatást a 17 folytatás a 20. oldalon

19 2012 képekben Február Március 1. Április Május Január A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladéktároló energiaellátó rendszerének üzembe helyezési munkái Július Saját személyzettel üzemeljük a győri Audi-alállomást és a Sopronkövezsd Nagylózs Szélparkot Megkezdődött a Dunamenti 220/120 kv-os transzformátorállomás rekonstrukciója Együttműködési szándéknyilatkozat aláírása fűtőművi fejlesztésmegvalósítására Bosanska Krupa város önkormányzatával Távvezeték-bontási munka a ciprusi Moni Polemidhia távvezetéken 120 kv-os kapcsolóberendezés szerelése a Dunafin transzformátorállomásán Augusztus Június Vezetékszerelés a Martonvásár Győr távvezetéken Sósavreaktor-szállítás Kazincbarcikáról Antwerpenbe Főtartók gyártása a grúziai repülőtérre Október Elnyertük a svájci CERN transzformátorállomásainak korszerűsítésére kiírt pályázatot Új pótvíz-előkészítő nyersvíz-gerincvezeték kiépítésének előkészületi munkái az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára November December Gyereknapi rendezvények Szeptember 6. Október 9. Házigazdai köszöntő a XI. Vasútvillamosítási konferencián Távvezeték-felújítási munka az Egyesült Királyságban Vasúti felsővezeték-szerelés a Fegyvernek Kisújszállás vonalszakaszon HRSG kazánok gyártása a finnországi Power Oy részére Felsővezetéki betonozó szerelvény avatása Transzformátorszállítás az épülő Debrecen Józsa 400/120-as alállomásra Szabadtéri nagykészülékek szerelése a Debrecen Józsa 400/120-as alállomáson Munkába áll az új felsővezeték-szerelő jármű

20 OVIT Híradó 2013/1. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) nyújtja. A korábbi, számos párhuzamosságot magában hordozó, pazarló rendszer kiváltásával éves szinten mintegy 4,5 milliárd forint megtakarításra lehet számítani a területen. Németh Lászlóné fejlesztési miniszter elmondta: a Kormány kiemelt céljának tekinti az ország működését alapjaiban érintő rendszerek, így a közigazgatás racionalizálását. Ennek része a kormányzati informatikai infrastruktúra átalakítása is. Ezt a nagyszerű eredményt ráadásul egy pénzügyi és gazdasági gondokkal teli időszakban tudtuk elérni. A kormány éppen e nehéz körülmények ellenére kivívott sikerrel, a költséghatékony megoldások bevezetésével tette és teszi kiszámíthatóvá az ország működését. tette hozzá a miniszter. Az MVM NET igazi sikertörténet, hiszen a hazai távközlési piacon komoly technológiai fejlesztési projektet valósítottak meg igen rövid idő alatt. A magyar villamosenergia-rendszerirányítás technológiai célú távközlési igényeinek kiszolgálása mellett a kormányzat az MVM NET Zrt. távközlési infrastruktúráját használja az államigazgatási infokommunikációs szolgáltatások biztosításához, amely az állami költségek csökkentését eredményezi, ugyanakkor megteremti a lehetőséget arra, hogy a meglévő nemzeti erőforrásainkat minél ésszerűbben és hatékonyabban tudjuk kihasználni. mondta el Baji Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója. Szabó Zoltán Attila, a NISZ Zrt. vezérigazgatója a Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekt elindulását mérföldkőnek nevezte a kormányzati infokommunikáció konszolidációja területén. Az elmúlt egy évet az MVM NET Zrt.-vel vállvetve dolgoztuk végig annak érdekében, hogy a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat megvalósuljon, és a rendszer képes legyen kiszolgálni a folyamatosan bővülő ellátotti kör igényeit. fejtette ki a vezérigazgató. Hozzátette: Örülünk, hogy a két cég az elmúlt egy évben bebizonyította, hogy képes magas színvonalon együttműködni. Az ünnepi köszöntők után az NTG létrehozásában közreműködő munkatársak elismerésben részesültek. Forrás: mvm.hu Miniszteri és tulajdonosi elismerés kollégáinknak a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítésében nyújtott kiemelkedő munkájukért Az ünnepségen az MVM OVIT Zrt. Távközlési üzemének két munkatársa, Vereczki György és Kovács Miklós vehetett át elismeréseket Németh Lászlóné fejlesztési minisztertől, valamint Baji Csabától, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatójától. Tisztelettel gratulálunk kollégáinknak! Az MVM Csoport megnyugtatóan rendezheti a Vértesi Erőmű jövőjét, a dolgozók és a márkushegyi bányászok sorsát, az oroszlányi térség távhőellátását Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. üdvözli az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságának döntését, amellyel jóváhagyta a Vértesi Erőmű ZRt. támogatási kérelmét. Az Európai Bizottság engedélyével a Magyar Energia Hivatal határozza meg az így kifizethető szénipari szerkezetátalakítási támogatás összegét, amely az elmúlt két év alapján 12 és 15 milliárd forint között várható. A Vértesi Erőmű ZRt. a jelenleg érvényes reorganizációs terve értelmében 2014-ben leállítja a bányászati tevékenységét, majd gondoskodik a munkavállalók sorsának megnyugtató rendezéséről, a táj rekultivációjáról, valamint az oroszlányi térség távhőellátásának hosszú távú biztosításáról. Az MVM Csoport vezetése a Vértesi Erőmű évi, szinte kilátástalan helyzetéből sikeresen állította talpra tagvállalatát, felszámolta a legjelentősebb veszteségfor- 20

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Kivonat a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: Jelen kivonat a hivatkozott

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia Pécs, 2013. május 6. 1 Energiaellátási

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Vasútbiztonsági Tanúsítvány

Vasútbiztonsági Tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány 1 Tartalom Tanúsítvány, Engedély, és ECM tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány szükségessége Vasútbiztonsági Tanúsítvány tartalma Vasútbiztonsági Rendszer Út a biztonsági

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk 2. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz OAH Közmeghallgatás A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk Paks, 2014. május 6. Miért fontos az atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása?

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 1. A Vállalat bemutatása A CG Electric Systems Hungary Zrt. (röv. CG) korábban Ganz Villamossági Művek több mint 140 éve szereplője a

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KIVONAT MVM BVMT Zrt. 10. Az Alapító és a Társaság elismert vállalatcsoportként történő együttműködésének szabályai (Uralmi Klauzula)

ALAPÍTÓ OKIRAT KIVONAT MVM BVMT Zrt. 10. Az Alapító és a Társaság elismert vállalatcsoportként történő együttműködésének szabályai (Uralmi Klauzula) ALAPÍTÓ OKIRAT KIVONAT MVM BVMT Zrt. [Az Alapító Okirat Uralmi Klauzuláját tartalmazó 10. pontról, amely kivonat a tervezett módosításokat egységes szerkezetben tartalmazza.] 10. Az Alapító és a Társaság

Részletesebben

XX. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia programja Balatonfüred, Hotel Füred, március

XX. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia programja Balatonfüred, Hotel Füred, március 8 00 10 00 Regisztráció 10 00 10 15 A konferencia megnyitása: Papp András szakmai alelnök, Köszöntés 10 15 12 00 Előadások Dr. Kiss Csaba elnök, Kapcsolt energiatermelés Magyarországon 2017 Dr. Kiss Csaba

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szerződésmódosítás KEOP-5.6.0. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása elnevezésű projekttel összefüggő projektmenedzser feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben