FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA"

Átírás

1 2000. NYÁR ehungary konferencia a Margitszigeten FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA

2 SAP hirdetés

3 Tartalom: Stratégia 4 Regionális know-how Felülnézet Informatika és Országgyűlés 5 Spring Symposium 6 Jövőkép a Gartner szemüvegén át Bemutatjuk 8 Keresztesi János, SUN Tudásmenedzsment 10 Új paradigma a vállalatirányításban Esettanulmány 12 Biztonságos banküzem Szervezetfejlesztés 14 Az ember és az IT konvergenciája SYNeRGON NAPOK 16 egazdaság: új üzleti modell Biztonság 18 Informátrix Programajánló 20 Tanfolyamaink 21 Közösségi hálózat 22 Hogyan segíti az informatika a helyi közösségeket? Kitekintő 24 Partnereink hírei IT infrastruktúra 25 Mobil MP3 lejátszók Kortárs Galéria 26 Bálványok és uszadékfák Szabadidő 28 Olimpia Sydney-ben Rólunk írták 29 Abstract 30 Angol nyelvű összefoglaló Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt Budapest, Baross u Telefon: , fax: Internet: Felelős kiadó: Fábián László Felelős szerkesztő: Kánai Csilla Művészeti előkészítés: Wittenberg Kft. Megjelenik évente négyszer, 3000 példányban. Magasynunk ingyenesen megrendelhető a fenti címen. Új gazdaság - ehungary Míg idehaza csak óvatosan ízlelgetjük a new economy, az e-business, az e-learning és más hasonló kifejezések tartalmát, az Újvilág immár egy évtizede éppen az új gazdaságnak köszönhető fellendülést élvezi. Az Európai Unió is hónapok óta munkálkodik az eeurope program kidolgozásán, a kommunikáció-technológiára épülő növekedés gazdasági modelljén. Az infokommunikáció egyre gyorsuló terjedése azért Magyarországon is egyértelmű: néhány hete a hazai mobilosok tábora átlépte a kétmilliós határt, mindeközben a vezetékes állomások száma ennek dupláját közelíti, a PC-állomány milliósra, az Internet-használóké több mint háromnegyed milliósra tehető, nem is beszélve a már ma is rengeteg "beágyazott" informatikát hordozó, s hamarosan IP-kommunikációra képes háztartási eszközökről. Bár az otthoni PC-k száma még csak a félmilliós nagyságrendet közelíti, hétköznapjainkban is nagyon rövid időn belül mintegy újabb közműként meg fog jelenni az informatika, és jó, ha időben felkészülünk arra, hogy megérthessük, mit is rendeltet meg éppen a hűtőszekrényünk a WAP-telefonunkkal valamelyik webshopból Mindezzel együtt Magyarországon ma még az Internet elterjedtsége messze az európai átlag alatt van (amerikai összehasonlításról szót sem ejtve), s általában az infokommunikációs technológiák szélesebb körű társadalmi ismertségén és elfogadottságán is van még mit javítanunk: a XXI. század társadalmában elengedhetetlen, hogy az online információ-hozzáférés minden állampolgár számára elérhető legyen, amihez természetesen előbb az igényt kell felkelteni. Így a szolgáltató közigazgatás informatikai fejlesztései nemcsak kényelmesebbé teszik az állampolgárok életét, de a szükséges beruházások fajlagos haszna is jelentősen nő. Vannak örvendetes jelek, amelyek már az információs társadalom formálódása irányába mutatnak: a felfokozott várakozást jelezte az "e-fogalmak" kereslete a februári "domain-aranyláz" idején; a téma súlyának növekedését mutatja, hogy mind több gazdasági lap szentel rendszeresen oldalakat az infokommunikációnak; s az új gazdaság társadalmi üggyé válásának jele, hogy szakmai tömörülések közös javaslatokat, akcióprogramokat fogalmaznak meg. A kormányzat is úgy látja, hogy "a konvergálódó informatikai távközlés és informatika jelentős gazdasági, társadalmi tényezővé vált", s egyik fő feladatának tekinti a technológiai fejlődés folyamatainak összehangolását. A gazdasági növekedés most lehetővé teszi a szolgáltató állam kiépítésének gyorsítását, és az internet széles körű elérhetővé tételét, mindez pedig akár még látványosabb növekedési pályára állíthatja a gazdaságot. Ugyanakkor a gazdasági szakemberek jelentős részének még idegenül talán ijesztően is csengenek az informatikusok által használt szakkifejezések. Az ellentmondás feloldása érdekében mindkét fél részéről új szemléletre van szükség: az infokommunikációs szakembereknek teljesítmény-jellemzők helyett üzleti igényekre szabott megoldásokról kell szólniuk, a vállalatvezetőknek pedig az üzleti stratégia alapelemeként kell tekinteniük az új gazdaság eszközeire az informatikai, médiaés távközlési megoldásokra. Az asztal két oldalán ülők különböző nyelvet beszélnek, mindkettőjük részéről a nyitottság alapfeltétele a párbeszédnek. A Synergon, megoldásszállítóként a tolmács szerepét vállalja magára. Az ületi igényeket profit, megtérülés, költséghatékonyság fordítja le az informatika nyelvére, a legkorszerűbb technológiák meghonosításával segíti ügyfeleit üzleti céljaik elérésében, s egyúttal hozzájárul az e-gazdaság megvalósulásához. Ennek érdekében szerveztük meg idén is a Synergon Napokat, s e feladatnak próbál megfelelni az immár harmadik évét betöltő Magasyn is. Fábián László

4 Stratégia Regionális know-how Átalakulóban van a hazai IT ipar szerkezete. Eltűnőben vannak a közepes méretű cégek vagy naggyá, vagy törpévé lesznek, a felvevőpiac szűk keresztmetszete évek óta gondot jelent, egyre erőteljesebb a szolgáltatási szektor, növekszik az IT oktatásra és tanácsadásra fordított kiadások volumene. Gyurós Tibort a szakma és a Synergon középtávú lehetőségeiről kérdeztük. Gyurós Tibor elnök, Synergon Valóban szűkös-e a hazai piac a magyar IT iparnak? Gy. T. Az elmúlt tíz év gazdasági átalakulásának köszönhetően Magyarország az európai országok egyik legnyitottabb gazdaságát építette ki, melynek következtében a gazdaság már nem tudja kivonni magát a nemzetközi gazdasági tendenciák alól. Az elmúlt időszak egyik legmarkánsabb nemzetközi tendenciája pedig mind a méretgazdaságossági előnyök által vezérelt ágazatokon belüli, mind pedig az ágazatok közötti (pl. IT és távközlés konvergenciája) konszolidáció volt. Mára a gazdasági szakemberek számára már végleg túlhaladottá váltak a Schumacher-i "Small is beautiful" elméletek. A magyar IT piacon működő cégek számára ez kétféleképpen jelentkezik: a korábbi leginkább nemzetközi beszállítók is egyre nagyobb vertikális integrációra törekszenek, ezáltal bizonyos projektekben konkurenciaként jelennek meg a hazai partnereikkel szemben, mint rendszerintegrátorok; másrészt a legnagyobb ügyfeleknek számító távközlési cégek is jelentős rendszerintegrációs kompetenciákat és szolgáltatásokat építenek ki távközlési szolgáltatásaikhoz kapcsolódóan. Ebben a versenyben a hazai cégek csak speciális, magas színvonalú szolgáltatásokkal képesek versenyben maradni, amelyhez folyamatosan fejleszteni kell szakembergárdájukat. A magasan képzett specialisták fenntartásához szükséges piaci részesedés megszerzése és folyamatos fenntartása pedig egyre inkább nehézségekbe ütközik a hazai piacon, tekintettel a technológiai fejlődés sokrétegűségére. Ezáltal a magyar IT cégeknek is be kell állniuk abba a sorba, amely további piaci konszolidációhoz és regionális terjeszkedéshez vezet. Emellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egyelőre a nagyobb megrendelések, amelyek a nagyobb IT cégek zömét érintik, a kormányzati szektorban még viszonylag ritkák, a nagyvállalati területen pedig óriási versengés folyik a megrendelésekért. Sajnos a közepes magyar cégek tőkeereje és gazdasági stratégiája még nem juthatott el oda, hogy komoly mértékben használhassák az informatikát. Ehhez olyan további gazdaságélénkítő programok adórendszer-módosítás, export-preferenciák, gazdaságsegítő információs bázisok kellenek, amelyek a kisvállalkozások mellett előnyös helyzetbe hozzák a közepes méretű cégeket, megteremtve a növekedés és a mind nagyobb export lehetőségét. Milyen "menekülési útvonalak" vannak rövid-, közép- és hosszú távon? Gy. T.: A menekülési útvonalak mindenki számára mások lehetnek. A Synergon számára már a hazai piacon nem járható az ún. niche stratégia, tekintettel tevékenységének összetettségére és a tőzsdei jelenléte által diktált növekedési elvárásokra. A Synergon stratégiájának egyik eleme a megszerzett know-how, szakembergárda, beszállítói és vevői kapcsolatok jobb kihasználása, hatékonyságának növelése, melyre jó lehetőséget biztosítanak a nálunk 2-5 évvel fejletlenebb informatikával rendelkező Közép-Kelet-Európai államok. A jelenlétünket az is indokolja, hogy ezen országok rövid időn belül versenytársaink lesznek. Egyes területeken ott is erőteljes a fejlődés, bár a sajtóból ma még jobbára a negatívumok láthatók, a gazdasági fejlődés üteme kevésbé. Nem lehet elfelejteni, hogy a régió egyes országaiban az oktatás elég magas fokú volt, és szakemberhiányainkra éppen itt találunk feloldást. Ez a terjeszkedés jó is és rossz is. Abban az értelemben jó, hogy bővülünk, fejlődünk, gyarapodunk, újabb területekre lépünk, új kihívásokkal birkózunk meg. Abból a szempontból inkább sajnálatos, hogy a hazai informatikai kultúra még alacsony, gazdaságunk extenzív fejlődési szakaszban van, a társadalom számára a nagy cégeknek ahogyan a kormányzatnak sem nincsenek azon kívül üzeneteik, hogy az információs társadalom kora jön el, és erre fel kell készülni. A hogyanokra még kevés kiforrott válasz született. Azt a munkát, amelyet mi végzünk gazdasági szinten a régióban, sokak összefogásából kulturális és társadalmi szinten itthon is el kell végezni. Bárki is teszi, az informatikai szakma támogatni fogja. De észre kell venni azt is, hogy a szakma ellenében, erőfölénnyel élve nem tehető semmi. A külpiacok feltárulásakor véget ér az a korszak, amikor az informatikai bevételek harmadát adja a kormányzat. A hazai informatika ezekben az években immár nagykorúvá érett. A terjeszkedéshez és piacépítéshez megfelelő szellemi és anyagi tőkével rendelkezik-e asynergon vagy újabb tőkebevonásra lesz szükség? Gy. T.: Az első lépések megtételéhez feltétlenül, de a piaci jelenlét stabilizációjához, vezető piaci pozíciók megszerzéséhez a Synergonnak további erőforrásokra lesz szüksége, várhatóan 2-3 éven belül. Minden szervezetnek megvan a saját tanulási görbéje, és ez így van a Synergon esetében is. A regionális tevékenység új kihívás a Synergon számára, amely alapvetően megváltoztatja munkáját az elkövetkező 2-3 évben. Ennek sikere vagy kudarca pedig a legfontosabb erőforráson, az embereken múlik. D.G. 4 MAGASYN 2000/NYÁR

5 F e l ü l n é z e t Informatika és Országgyűlés Az informatikai-gazdasági és -politikai változások ott topognak a Parlament kapujában, bebocsáttatásra várva. Egyre több az esély arra, hogy önálló informatikai bizottság jöjjön létre, s az országgyűlésben az informatikához értők mind hangosabban hallassák hangjukat. Márton Attila, a Parlament gazdasági bizottsága informatikai albizottságának elnöke válaszolt kérdéseinkre. Márton Attila M.A. Az albizottság a távközlési törvény tavalyi módosítását követően alakult meg. Elődje az infrastruktúra-fejlesztési és informatikai bizottság volt, amelynek kereteit az informatika és a távközlés kinőtte. Egyre több olyan kérdés került az Országgyűlés elé, amelyek komolyabb szakmai hozzáértést igényeltek, és nem lehetett őket csak politikai-gazdasági szempontból tárgyalni. Ilyen volt már a távközlési törvény maga is, és ilyen a kábeltörvény, a műsorelosztásról szóló és az Egységes Hírközlési Törvény is. Szükségessé vált, hogy egységes szakmai vélemény alakuljon ki, ezért mindinkább szükség van a törvények szakmai vizsgálatára az Országgyűlésen belül is. Az albizottságoknak ugyan nincs önálló határozathozatali jogkörük, de ajánlásokat készítenek a bizottságok részére, az ügyek tárgyalásakor ismertetik a szakmai véleményeket, és szorosabb kapcsolatot tarthatnak a témával foglalkozó szervezetekkel és intézményekkel. Az albizottságban eddig csupán három párt képviselteti magát, a Fidesz, az MDF és az SzDSz, de ami meglepő, a szocialista frakció nem. A közelmúltban az MSZP arra tett javaslatot igaz egyelőre csak a sajtóban, és az Országgyűlésben nem -, hogy létre kellene hozni egy informatikai főbizottságot. Erről mi a véleménye? M. A. Lenne bőven feladata egy bizottságnak is. Az EHT nem csupán médiaszempontból, hanem az informatika és távközlés szempontjából is fontos. Ugyanígy a műsorelosztás részletes szabályairól szóló előterjesztés, bár lehet, hogy annak szövege az EHT-ben landol. A képviselőknek fontos lenne végigkövetniük az információs társadalomra való felkészülés folyamatát, ezért a bizottságnak kellene a célokat és irányokat meghatározni, szakmai véleményeket összefogni, és parlamenti tárgysorozatba venni a legégetőbb kérdéseket, amelyek között első helyen szerintem az elektronikus kereskedelem áll. Tehát lenne értelme annak, hogy létrejöjjön egy ilyen bizottság. Véleménye szerint lehet-e pártsemleges az információs társadalom kérdéskörének tárgyalása, hiszen nemzeti stratégiai ügyről van szó? M. A. Lehet, de ahhoz a főbb kérdésekben konszenzusra kell jutnia a pártoknak. Ám van olyan frakció, amelyet az informatika még meg sem érintett, vagy csupán a hátrányaival szembesül. Mások pedig sokkal gyorsabban kívánják az eseményeket maguk előtt hajtani, mint az racionális lenne. Óriási eredmény, hogy létrejött az informatikai kormánybiztosi poszt és hivatal. Ez hosszabb távon egy informatikai tárcát ígér. De nem lehet ma informatikai minisztérium, hiszen a felkészülés, a koordináció idejét éljük. Elsősorban meg kell teremteni egy korszerű államigazgatás technikai, jogszabályi alapját, ezt pedig egy minisztérium nem tudja megtenni, míg egy, a tárcák fölött álló szervezet igen. Szükség van egy egységes informatikai rendszerre, amely ha megvalósulna, áttekinthetőbbé válna a gazdálkodás, takarékosabb, hatékonyabb lenne az állam maga is. Az informatika stratégiájában véleményem szerint minden parlamenti frakció egyetérthet: meg kell teremteni az államigazgatás, az üzleti szféra és a háztartások számára is az utat az információs társadalom felé. A hogyanon és a miképpen lehetnek viták. Azt mindenki szeretné, hogy a háztartásokban mind több számítógép legyen. De kérdéses az, hogy a svéd modell által kínált megoldás a legcélravezetőbb számunkra, vagy a szingapúri egyezményhez való csatlakozást kell választanunk, vagy éppen ma még nem látott utat. A politika várja a szakmai javaslatokat, amelyek megvalósíthatónak látszanak. Az is egyértelmű, hogy a fiatal generációk már belenőnek egy olyan korszakba, amikor az Internet, a szabad hálózati kóborlás élménye meghatározó. Az idősebbek nem látják az ebben rejlő lehetőségeket, mert tartanak a számítógéptől. Így az oktatási rendszereinkbe kell beillesztenünk az informatika előnyeit, akár már az általános iskoláktól kezdődően. Az üzleti szférának pedig biztonságos és jól működő hálózatokra, garanciákra van szüksége. Ehhez jogalkotási program kell, amely el is indult az elektronikus aláírás törvényi szabályozásának kidolgozásával. Azt látom, hogy az ellenérdekeltség nem a pártok között, hanem az apparátusokban rejlik. Nem politikai harc vette kezdetét, hanem egy közigazgatási küzdelem. Az apparátusok nem kívánnak átlátható és ellenőrizhető államot. Ezért a kormánybiztosnak komoly politikai támogatottságra van szüksége ahhoz, hogy elképzeléseit meg tudja valósítani. MAGASYN 2000/NYÁR 5

6 Trendek Jövőkép a Gartner szemüvegén át Mindig kiemelt szakmai figyelem kíséri a Gartner Group szimpóziumait, nem volt ez másképp a mostani tavaszi szimpóziumnál sem, amelyet Olaszországban, Firenzében rendeztek meg. A szimpóziumok rendszeréről és az általános tanulságokról a Gartner Group magyarországi képviselőjeként működő AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Kft.-től Gémesi Rita, a vállalati és elsősorban az ipari szektorra vonatkozó előrejelzésekről pedig a Synergon Informatika Rt. részéről Géczi Ferenc beszélt. G.R.: A Gartner Group eddig mindig őszszel rendezte meg nagy szimpóziumát, természetesen tavaly erre sor is került, azonban az őszi cannes-i esemény résztvevőinek létszámát a színvonal érdekében G.F.: Én a firenzei esemény résztvevőjeként az ipari területek iránt érdeklődtem, így főképp az érdekelt, hogy az elektronikus kereskedelem hogyan hat majd a vállalat- és termelésirányítási rendszerekre, és 4000 főben maximalizálták, és a kiemelten figyeltem azt, hogy ez a hatás jelentkezők száma akkor ennél magasabb volt, ezért döntöttek egy tavaszi sorozat megindítása mellett. A mostani áprilisi milyen lesz a szolgáltatások területén. A vállalatszervezés területén már most látszik, hogy a jelenlegi cégstruktúrákat, firenzei szimpóziumon a várakozásokat messze meghaladóan Géczi Ferenc több száz fő vett részt, ami mutatja, hogy már az első alkalommal is jelentős érdeklődést lehet elkönyvelni. A szimpózium után általános megállapításként elmondható, hogy a mostanában felvetődő új szakmai irányok mindegyike Internetkötöttségű, tehát az Internethez kötődnek az ügyfélkapcsolat-kezelő, ellátásilánc -kezelő, az elektronikus kereskedelmi és a kereskedelmi együttműködést lehetővé tevő megoldások. Egyébiránt e témák fontosságát jelzi, hogy a Gartner Group június én Londonban az e-commerce területét érintve, a gyártásban és a disztribúcióban érdekelt szervezetek és az Internet kapcsolatát vizsgáló konferenciát rendezett, amelyen három szekcióban tartottak előadásokat. Ugyancsak e hónapban, június án, az ügyfélkapcsolat-kezelésről Párizsban volt konferencia, ahol három szekció üzleti stratégiák, projektmenedzsment, technológiák és architektúrák foglalkoztak a terület kérdéseivel, és a legfontosabb kérdésekről, így például a követendő gyakorlatról külön előadás szólt. amelyek az integrációt helyezik előtérbe, a következő években az önálló cégek együttműködését lehetővé tevő elektronikus tranzakciókra épülő világ váltja fel. Ez először a katalógus-alapú eladási struktúrák megerősödését jelenti majd, és a statikus kereskedelmi kapcsolatok helyett fokozatosan megjelennek a különböző iparágak elektronikus piacterei is. E fejlődési fázis után pedig az együttműködésre alapozott megoldások jönnek el a Gartner véleménye szerint. E fejlődési fázisok a jelenlegi statikus webszerkezet megelevenedését is magukban hordozzák, mivel e fázisokban a kapcsolati rendszer folyamatos változása ezt megköveteli. Az elektronikus piacterek és a dinamizálódás fő indoka nem az árak letörése, hanem a jelenlegi nagysorozatú termelési rendszerek kissorozatúvá vagy egyedivé tétele. Ez a megállapítás mind a termékek, mind pedig a szolgáltatások piacára nézve igaz, és alapvetően a vevőigények mozgatják e változásokat. Nagy bonyolultságú termékek mint például egy autó esetén csak úgy lehet igazán egyedi termékeket létrehozni, ha az együttműködés folyamatos, az átalakítás pedig érinteni fogja az eladási lánc minden tagját. G.R.: Ezt alátámasztja az a Gartner megállapítás is, hogy a virtuális vállalatoké a jövő. A vállalatok elvesztik majd jelenlegi képüket, és átalakulnak a teljes ellátási láncot kiszolgáló cégekké. Másrészt pedig maga az ellátási lánc is átalakul. Eredetileg a dolog úgy működött, hogy először legyártották a terméket, majd tárolták az eladásig. Ez most megfordul: először eladjuk a terméket azaz kiderül, hogy pontosan mire is van szükség majd azt legyártjuk. Ezek a vállaltok viszont nem elégednek meg majd típusalkalmazásokkal így az előrejelzések szerint 2005-ben már a vállalatok kevesebb, mint 40 százaléka választ majd "előre csomagolt" rendszereket. G.F.: Ennek van egy következménye. A vállalatirányítási rendszerek első célja a központosítás az egy kézben tartás megteremtése volt, majd jött a költségcsökkentés mint igény, ezt követte a termelékenység fokozásának igénye, a működés-optimalizálás és ezzel együtt a versenyképesség fokozása, most pedig a kereskedelmi partnerek szinkronizálása van soron. E tekintetben viszont már nem feltétlenül az eddigi szállítóké lesz a főszerep. Nekik az lesz a feladatuk, hogy biztos alapot 6 MAGASYN 2000/NYÁR

7 Trendek teremtsenek az új rendszereknek. Az ellátásilánc-kezelő szoftverek szállítói ma sem a nagyok közül kerülnek ki. Ennek következményeképpen a vállalatirányítási rendszerek területén is megindult a koncentráció, a kevésbé dinamikus cégek szoftverei kiszorulnak a kínálatból. Mindez a változás kihat a vállalati szoftvergerincre is. Jelenleg ugyanis ezt a feladatot a vállalatirányítási rendszerek töltik be, amelyek magukba integrálják a CRM és SCM alkalmazásokat. Néhány éven belül létre jön a többvállalatos modellre épülő keretrendszer, amelyre ráépülnek majd a jelenlegi alkalmazások beleértve a vállalatirányítási rendszereket is. Ezek a többvállalatos, kereskedelmiegyüttműködő rendszerek hatalmas fejlődés előtt állnak, mert például a Ford által vezetett konzorcium (amely az első volt a sorban, és jelenleg a legnagyobbnak tekinthető) 300 milliárd dollár piacot képvisel. Azonban van egy probléma. Itt nagyszámú, eltérő állapotban és fejlettségben lévő szoftveralkalmazásról van szó. Ezek eltérő ipari és kereskedelmi kultúrák mentén léteznek, így az ellentmondások feloldása még hátra van. Gémesi Rita Forrás: Gartner Group Ami a hagyományos vállalatirányítási szoftvereket illeti: egyrészt bizonyos mértékű továbbfejlesztések szükségesek, másrészt pedig a kisebb vállalatok, amelyek nem engedhetik meg maguknak a teljes rendszer vásárlását, azok az outsourcing és egyéb megoldások felé fordulnak majd. G.R.: Mindezen változások következményeképpen az e-business központi kérdéssé válik, így a Gartner meglátása szerint 2004-ben a világ vállalatközi elektronikus kereskedelme eléri a 7300 milliárd dollárt, amely a világgazdaság teljes forgalmának 6,9 százaléka lesz. Ennek folyományaképpen a Gartner háromféle vállalattípust különböztet meg: az "A" típusú nem tud létezni az informatika nélkül (ilyenek például a telekommunikációs cégek), a "B" típusúak használják az informatikát, de nem életszükséglet számukra, a "C" típusúak pedig alapüzletüket elvileg a legújabb technológia nélkül is tudják működtetni. Ennek megfelelően az A típusú vállalatok saját megoldásaikat terjeszteni is tudják, a B típusúak átveszik az számukra megfelelő alkalmazást, és testre szabják azt, végül a C kategóriában levők adott esetben folyamataikat is kénytelenek lesznek alárendelni a rendelkezésükre álló alkalmazásoknak, és sok esetben erőforrás-kihelyezéssel oldják meg problémáikat. Mindezek következményeképpen átalakul a szoftverpiac is. A Gartner szerint a cégek elveszették érdeklődésüket a hagyományos vállalatirányítási termékek iránt. Ennek az az oka, hogy a web-alapú fejlesztések sokkal attraktívabbak, mint a hagyományos rendszerek és ezért az attraktivitás kedvéért a cégek hajlandóak voltak feloldani addigi ragaszkodásukat a szabványos megoldások iránt. Másrészt pedig a folyamat további lépéseként a statikus webes alkalmazások helyett dinamikusan összekapcsolt alkalmazások jönnek létre, Internet-alapú kereskedelmi közösségek, és ezek határozzák meg, hogy milyen egyedi fejlesztésekre lesz szükség. Egy dolog azonban nem változik: ez a kommunikációképesség. Tehát az egyedi szoftverfejlesztés világa nem úgy tér vissza, hogy a létrejövő alkalmazások ismét kommunikáció-képtelenek lennének. G.F.: Változni fog, mert változnia kell a vállalatok portálstratégiájának is. Lesz, aki továbbra is csak az alaphozzáférést biztosítja majd webhelyén, de eljuthat a dolog odáig is, hogy egy integrált alkalmazotti interfész lesz a portál, amelybe beleértődik a tudáskezelés, az elektronikus munkahely is. A nagy cégek mindemellett olyan külső portálokat is létrehoznak majd amelyek a teljes kereskedelmi skálát biztosítják. Így lesz rajtuk katalógus alapú eladás, pozitív és negatív árverési lehetőség, extranetes közvetlen eladási hely. A Gartner szerint 2004-ig előretekintve a B2B tranzakciók nőnek majd igazán, mert a vásárlási szokások megváltozatása nem megy egyik évről a másikra. Révész Gábor MAGASYN 2000/NYÁR 7

8 Bemutatjuk Hitelképességünk forrása a szakértelem és a tudásbázis "The network is the computer" vallotta a Sun Microsystems már jóval az internetes forradalom előtt, és "We are the dot in.com", hirdeti ma, amikor már mindenki e-businessről és e-gazdaságról beszél. Keresztesi Jánost, a magyar leányvállalat ügyvezetőjét a Sun e-business stratégiájáról és a Synergonnal való együttműködés sajátosságairól kérdeztük. Keresztesi János Ön szerint mi akadályozza Magyarországon az internetes kultúra terjedését, és mit tud tenni a Sun ennek felgyorsítása érdekében? K.J.: Három alapvető okát látom annak, hogy Magyarország még mindig el van maradva az internet gyakorlati felhasználásában, különös tekintettel a lakossági internet használatban. A keresetekhez képest drágák az Internet használatához szükséges végberendezések, magasak a kommunikációs költségek, és kevés a jó minőségű internetes tartalom, különösen magyar nyelven. Az első két probléma kívül áll a Sun hatáskörén, viszont ami a tartalomfejlesztést illeti, ezzel kapcsolatban éppen a közelmúltban nagyszabású kezdeményezést jelentettünk be. Összhangban az anyacég Service Provider.com programjával, a következő három évben öszszesen 100 millió forint értékben fogjuk támogatni a hazai internetes vállalkozásokat hardverrel, szoftverrel, szaktanácsadással és egyéb szolgáltatásokkal. Mindenekelőtt három vállalkozástípussal szeretnénk együttműködni. A nagy távközlési vagy internetszolgáltatókkal közösen szolgáltatói centrumokat alakítunk ki, amelyek kisebb cégek "hosztolását" vállalják, vagy tanácsadási és hálózati támogatást nyújtanak. Úgy véljük, hogy az így létrejövő informatikai és távközlési közműveknek jelentős katalizátor szerepe lehet az e-business gyakorlati megvalósításában, hiszen olcsóbbá és gyorsabbá teszik a bevezetést. A második megcélzott terület a portáloké, melyeket a Sun szintén komoly hardver-infrastruktúrával támogat, cserébe pedig valamilyen markáns megjelenést kér a portál marketingjében ill. reklámfelületein. Végül a harmadik és talán legfontosabb kategóriát az induló internetes vállalkozások, ún. "start-upok" jelentik. Számukra amenynyiben van egy jó ötletük, rendelkeznek egy reális üzleti tervvel és hozzáértő munkatársakkal a Sun biztosítja az induláshoz szükséges egy vagy két számítógépet, tanácsadással szolgál, mozgósítja kapcsolati tőkéjét, marketing lehetőségeit. Mik a Sun tervei a szoftverpiacon? Az utóbbi évek látványos fejlesztései és cégfelvásárlásai adott specifikus célokat szolgáltak, vagy valami átfogó szoftverstratégia áll a hátterükben? K.J.: Java fejlesztéseink, a Netscape-pel való szövetségünk, a StarOffice és a Forte megvásárlása mind stratégiai lépés volt, de nem azért, mert a Sun hirtelen komoly babérokra akarna törni az alkalmazási szoftverek piacán. A felsorolt termékcsoportoknak megvan a maguk fontos helye a Sun komplett e-business termékportfoliójában, ez azonban nem érinti alapvető irányultságunkat: célunk továbbra is az, hogy az első számú platformszintű rendszerintegrátorrá váljunk, és az alkalmazások területén a partnereinkre támaszkodunk. Az Internet-forradalom egyébként véleményem szerint alapjaiban fogja megváltoztatni a szoftverpiacot, a szoftver áru jellege helyett annak szolgáltatási jellege fog előtérbe kerülni. A StarOffice megvásárlása mögött egy olyan szándék is meghúzódott, hogy mi magunk mutassuk be ennek az új modellnek a működőképességét. Mi jellemzi a Sun és a Synergon együttműködését? K.J.: A Synergon kiemelt partnereink szűk köréhez tartozik, magyarországi bevételeink mintegy 20%-a származik tőle. A cég hazai viszonylatban egyedülálló mérete, széles portfoliója mellett számunkra az teszi a Synergont különösen értékes partnerré, hogy kivételesen jól képzett UNIX-os és hálózatos szakembergárdája van, akikkel kitűnően lehet együtt dolgozni. Közismert, hogy a Sun nem kereskedelem- és marketing-orientált cég, hanem technológia-központú, és a Synergon részéről is ezt a hozzáállást tapasztaltuk: néhány éves együttműködésünk ideje alatt sokat invesztáltak munkatársaik szakmai képzésébe, és ma legalább 8-10 olyan felkészült szakemberrel rendelkeznek, akik nemzetközi mércével mérve is megállják helyüket. A vevők mindezt érzik, és értékelik: úgy érzem, mind a Sunra, mind a Synergonra elmondható, hogy a cég hitelképességének egyik meghatártozó összetevője a magas szintű technikai szakértelem és tudásbázis. Hutter Ottó 8 MAGASYN 2000/NYÁR

9 Vannak dolgok, amit néha elfelejtenek közölni a vállalatirányítási szoftverekrõl. Van kedve változtatni? Próbálja ki, tud-e így vezényelni! Önnek nincs más dolga, mint a karmesteri pálcát kezébe venni, könnyed mozdulattal inteni, amelyre a zenekar harmonikusan elkezd játszani. Hogyan lehetséges ez? A OneWorld könnyedsége és funkcionalitása olyan megoldást kínál, amelyet Ön a környezetére alakít bármilyen is az a környezet. A OneWorld pedig az intelligens modulok egyedi, cégre szabott beállítása révén lehetõvé teszi, hogy Ön megszólaltassa ezt a különleges együttest és mindent el tudjon vele játszani, amit hallani kíván. Magyarországon az Ön J.D. Edwards partnere a Synergon Informatika Rt. A J.D. Edwards rendszerei a hangszerek, a Synergon pedig az összhangzat biztosítéka. Hagyományos felfogásban egy vállalat úgy mûködik, mint egy zenekar. Optimális esetben minden egysége egyformán kiemelkedõ, vezetõjének csupán az a feladata, hogy jó karmesterként vezényelje ezeknek az egységeknek a munkáját. Hogy ez mekkora feladat, Ön is jól tudja. A OneWorld azonban a vállalatot egyetlen zenekarként kezeli, amelyben minden egység összefügg a nagy egésszel. Nincsenek a szervezetben elszigetelt egységek, zárványok. Ráadásul itt minden hangszer egyedi célra, folyamatra tervezett. Az általunk kínált üzleti megoldás mûködõképességének bizonyítéka, hogy a J.D. Edwards rendszereit a világ közel 100 országában több mint 5000 vállalatnál telepítették. Magyarországon többek között a következõ cégek használják: Alterra Építõipari Kft. ARVIT Hûtõipari Rt. Carnaud Metalbox Magyarország Csomagolóipari Kft. Danone Tejtermékgyártó és Forgalmazó Kft. Denso Manufacturing Hungary Ltd. DKG-East Rt. Kész Kft. Electrolux Lehel Hûtõgépgyártó Kft. Magyar Alumínium Rt. Prímagáz Rt. STYL Ruhagyár Rt. Synergon Informatika Rt. Synergon Informatika Rt Budapest, Baross u tel.: fax:

10 Tudásmenedzsment Új paradigma a vállalatirányításban A hagyományos vállalatirányítási felfogás két fő termelési tényezőre épít, melyek a tőke és a munka. Ebben a felfogásban a munka ugyanolyan rugalmasan változtatható tényező, mint a tőke. Ha további tőkét akarunk bevonni a vállalat működésébe, nem kell mást tennünk, mint a pótlólagos befektetést bevonni a vállalat működésébe, gépeket, ingatlanokat, raktárkészletet vagy egyéb eszközöket vásárolni rajta. Ha a tőke bevonása pótlólagos munkaigénnyel is jár (például egy új gépsor mellé újabb munkások is kellenek), akkor a munkaerőpiacról új munkásokat kell felvenni. A folyamat azonban változik. Az ember egyre fontosabbá válik: ma már nem a gépezet egyik láncszemének tekinti a vezetés, hanem érzékeny, kezelést igénylő, különleges erőforrásnak. Két dolgozó a munkafolyamatok bonyolultabbá válásával egyre nehezebben váltható fel egymással. A számítástechnika előretörésével, a vállalatirányítási rendszerek elterjedésével a munka elvégzéséhez szükséges tudás jelentősen megnőtt, s ezzel arányosan a munkaerő költsége is. Ez azonban egyre nagyobb veszélyt is jelent a vállalatok számára, a munkavégzéshez szükséges tudás ugyanis többnyire nem a vállalat tudása, hanem a dolgozóé. Mindez akkor jelent problémát, ha a dolgozó elhagyja a vállalatot a fejében levő tudás, ami a "vállalaté" volt, átvándorol egy másik vállalat birtokába. Nem véletlenül alakult ki a fejvadászcégek világméretű hálózata, akik a képzett alkalmazottakat igyekeznek elcsábítani más cégekhez. Egyre elterjedtebb felismerés, hogy az emberi erőforrás alapvetően más kezelést igényel, mint a tőke. Az emberi erőforrás menedzsment válaszokat keres e problémákra; feladata a hosszú távú emberi erőforrás stratégia felé tolódik el. Karriertervezéssel, részvényopciókkal, nyugdíjalapokkal, vállalati lakáshitelekkel és egyéb juttatásokkal igyekeznek az alkalmazottakat maradásra bírni, versenyfutást indítva ezzel a képzési, és alkalmazotti juttatások költsége között, ami hasznos az alkalmazottaknak, de plusz költséget jelent a vállalat számára. E folyamat okozza a napjainkban megfigyelhető bérolló kialakulását a tudásigényes és kevésbé tudásigényes foglalkozások között. A tudásmenedzsment új megközelítésből indul ki; a tőke és a munka mellett a vállalati tudást is eszközként fogja fel. Eszerint a vállalati versenyelőnyt a tudás eredményezi, és ez lehet az extraprofit forrása. A tudásmenedzsment nem konkrét rendszer, vagy megoldás, hanem filozófia, megközelítés, amely a vállalat hatékonyabb működését a kapukon belül található különféle ismeretek hatékony kihasználásával akarja elérni. A cél, hogy a tudás ne az egyének tudásaként legyen jelen a vállalatban, hanem minél inkább internalizálódjon a szervezetbe. Ez az a pont, ahol az eredeti problémára, a munkaerőben lévő vállalattól független tudás kezelésére olyan választ tudunk adni, amely kevésbé kritikussá teheti az alkalmazottak motivációs vagy adminisztratív megkötését a vállalatnál. A tudásmenedzsment a hatékonyság növelése érdekében a vállalati működés három szintjét közelíti meg: a piaccal, üzleti tevékenységgel kapcsolatos funkciók a vállalat környezetéhez való rugalmas alkalmazkodását segítik elő, a menedzsmenttel kapcsolatos funkciók a vállalat belső működését teszik hatékonnyá, míg a munkavégzéssel kapcsolatos funkciók az egyes feladatok elvégzését könnyítik meg. A mérés és menedzselés nehézségét az jelenti, hogy nem minden tudás írható le explicit módon. A tacit jellegű tudásnak (tapasztalatok, készségek, emlékek) csak egy része tehető explicitté. A tudásmenedzsment a tacit jellegű tudások menedzselésére is választ ad, mégpedig szervezési oldalról, például virtuális teamek, vagy on-the-job training formájában. A tudásmenedzsment szervezeten belüli alkalmazásának megfelelően funkcionális területeket határozhatunk meg: A tudás létrehozása a vállalati belső tudásteremtést jelenti. A létrehozott tudás lehet a kutatás-fejlesztési részleg egy újabb eredménye, de lehet akár egy belső folyamat hatékonyabbá tétele is. A tudás importálása a tudás külső forrásból való megszerzését jelenti. Ez történhet például egy piackutató cég szakértői anyagának megvásárlásával, vagy információk megszerzésével egy új gyártóval való kapcsolatfelvétel során. A tudás kigyűjtése a vállalaton belül megtalálható, de eddig még nem kigyűjtött információk felkutatását jelenti. Például egy telefontársaság egy kedvezményes tarifa akció bevezetése előtt visszakeresheti a helyi és helyközi beszélgetések arányát saját adatbázisaiból. A tudás elemzése a tényszerű adatok vizsgálatával folyamatokat, tendenciákat mutathat ki. A megrendelési állomány vizsgálata során például megtudhatjuk, hogy a vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak értékesítése növekedett nagyobb mértékben. A vállalati kontrolling tevékenységének legnagyobb része ebbe a kategóriába tartozik. A tudás értékelésének során azt vizsgáljuk meg, hogy a rendelkezésre álló információk mennyire használhatóak számunkra, és nem avultak-e még el. Például a távközlési cég helyközi beszélgetéseinek elemzésekor figyelembe kell vennie, ha időközben más szolgáltató is a piacra lépett, mert ez torzítja saját adatait. A tudás tárolása különféle adatbázisokban történik. A tárolás ma már az esetek többségében számítógépes adatbázisokban valósul meg, ami lehetővé teszi, hogy egy adathoz több ismérvet is rendelhessünk, ami alapján a későbbiekben az előhívható. A tudás csomagolása a felhasználók számára értelmezhető és felhasználható formába önti az adatokat. Ennek formája lehet például egy előre megszerkesztett adatlap, ami egységes formába öntve tartalmazza a szükséges információkat. A tudás telepítése a felhasználókhoz napjainkban elsősorban információ-technológiai megoldásokat jelent, számítógépes hálózatokat, intraneteket, és természetesen az Internetet. A tudás felhasználásának támogatása olyan rendszereket jelent, melyek elősegítik a tudásbázisokban való tájékozódást. Ilyen eszközök például az internetes keresőrendszerek, melyek néhány kulcsszó megadása alapján javaslatot tesznek a kért információk megtalálhatóságára vonatkozóan. A tudás felhasználásának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy a rendszerben meglevő tudás elégséges-e a szervezet hatékony működéséhez, illetve ha nem elégséges, akkor melyek azok a kritikus területek, melyeken a tudás bővítése szükségeltetik. Cseh Balázs 10 MAGASYN 2000/NYÁR

11 Synedu oktatás hirdetés

12 Esettanulmány Biztonságos banküzem A banki tevékenységek, folyamatok mentése, tárolása és visszakeresése igen fontos a pénzintézetek életében. A Raiffeisen Bank új alapokra helyezte működésének fontos elemét, az adatok mentését. Megoldásuk példaértékű lehet mások számára is. Füzesi László válaszolt kérdéseinkre. Dr..Füzesi László osztályigazgató EDP F.L.: A Raiffeisen Bank, osztrák tulajdonú bank, Magyarországon 33 fiókkal rendelkezünk, és egy éve már valamennyi banki üzletágat műveljük. Tavaly indult be lakossági üzletágunk. A bankunknak van három leányvállalata, amelyek a lízinggel, az értékpapírral, és a befektetéssel foglalkoznak. Velük együtt szinergiában a pénzpiac valamennyi ágát lefedjük, s biztosítókkal is van kapcsolatunk. Milyen informatikai rendszert alkalmaznak? F.L.: Informatikai rendszerünk lelke az IBM AS400-as számítógépén alapuló Kapiti Equation integrált banki központi rendszer. Az évek során emellett egy nagyon komoly, sok PC-s szerverből álló rendszer alakult ki. Egyre több szerver, egyre több rendszer, egyre nehezebb az üzemeltetés. Látszott, hogy egyre távolodunk biztonság és üzemeltetés szempontjából a nagyon nagy megbízhatóságú központi AS400-as rendszer nyújtotta technológiától. Miért éppen az IBM tároló technológiát választották a rendszer fejlesztéséhez? F.L.: A piacvezető cégekkel nagyon mély és komoly egyeztetést, és tervezési munkát végeztünk, megvizsgáltuk az EMC Symmetrix rendszerét, a Compaq új technológiáját, a HP-t, a StorageTek rendszerét, röviden áttekintettük a Storage Computer rendszerét, majd ezt követően független szakértőhöz fordultunk a Synergonnál, akik segítettek bennünket abban, hogy a Gartner Group és egyéb gyártótól független szakvéleményeket összehasonlítva kiválasszuk a nekünk legmegfelelőbbet. Tulajdonképpen az IBM úgy került ebbe a képbe, mint említettem AS400-as világunk van, és olyan IBM perifériákkal is rendelkezünk, ami már egy ilyen Storage Area Network (SAN) kialakításában fontosak. Ezek a perifériák, és az a storage rendszer koncepció, amit az IBM kidolgozott, és a meglévő rendszereit is beleintegrálta. Ez számunkra olyan plusz előnyt jelentett a többiek ajánlatával szemben, ami a mi döntésünket alapvetően befolyásolta. A már meglévő eszközeinket is képesek vagyunk egyazon alapon integrálni ebbe a koncepcióba. Úgy gondoljuk, hogy egy bank szempontjából nagyon fontos, hogy garanciális, fejlesztési szempontból egységes rendszer alakuljon ki. Jelenleg a fejlesztés mely fázisában tartanak? F.L.: Körülbelül egy éve kezdtünk el intenzíven foglalkozni ezzel a témával, a Synergonnal tavaly november-decemberben gyorsítottuk fel, és konkretizáltuk a projektet. Ekkor született ez a közös tanulmány a mi környezetünk megismerésével és a piac akkori friss aktuális áttekintésével. A megrendelés decemberben született, s januárban itt voltak az eszközök, februárban kollegáink felkészítésen vettek részt. A projekt a teljes jövő évet is magában foglalja, erre az évre tervezzük a következő nagy lépést a mentés területén. Most dedikált szerveren lévő eszközökkel mentjük a teljes hálózatot. Az új Enterprise Storage Server lehetővé teszi a szerver- és hálózatfüggetlen mentést. A mostani mentésnek az a lényege, hogy az éjszakai órákban, amikor a hálózat terhelése a legkisebb, nagy kapacitású mentőeszközökre lementjük az összes fontos szerverünk összes fontos adatát. Az új eszköz azt teszi lehetővé, hogy sem az alkalmazási szervereket, sem a hálózatot nem terheljük a mentéssel, hanem ez a háttértároló rendszer direkt a nagyteljesítményű mentőeszközökre menti ki az adatállományokat. Mi lesz az ezt követő lépés? F.L.: A nyár végére befejeződik. A központunk az ősszel egy új épületbe költözik, és vele együtt a mi backup számítóközpontunk is. A jövő év elején szeretnénk egy második IBM ESS háttértárolót üzembe helyezni, és ezzel meg tudnánk valósítani, hogy a backup eszközeink, és a 400 főt kiszolgáló helyi szerverek is egy ilyen Enterprise Storage Server-re kerüljenek, és nagysebességű vonalon össze tudjuk kötni ezt a két ESS -t, amelyek fizikailag tudják a kijelölt állományokat tükrözni, illetve ezzel párhuzamosan lehetőség van, hogy különböző szinten megvalósítsuk a szerverek nagy biztonságú működtetését. Mennyire vannak megelégedve a kapott informatikai támogatásokkal? F.L.: Ezen a területen egy nagyon jó kapcsolat alakult ki. A Synergon szakemberei megértették azt, hogy nem egy konkrét eszköz vásárlásáról van szó, hanem itt rendszerszemlélet szükséges; nem elég a szakembereket meggyőzni, hanem a bank vezetését is szükséges. Így születhetett meg olyan előzetes tanulmány, illetve konkrét rendszer kidolgozása, ami az alapja lehetett egy ilyen komoly beruházásnak. Nem mi vagyunk az elsők a bankok között, de még nagyon kevesen ismerték fel illetve vezették be ezt az új és távlatos SAN technológiát. Kántor István 12 MAGASYN 2000/NYÁR

13 Microsoft alapú csomagolt megoldások Egy-egy szoftverbevezetési vagy -korszerûsítési projekthez szükséges szoftverek és hardverek áráról általában könnyû tájékozódni, nem így a bevezetés várható költségérõl! Ezt a hiányt pótoljuk most az Ön döntésének megkönnyítésére: csomagolt szolgáltatásokat, bennük rögzített minõséget, bevezetési idõtartamot és árat kínálunk. Ezzel az Ön erõforrásai jobban tervezhetõvé válnak! A Windows 2000 operációsrendszer-család által nyújtott megbízhatóság és biztonság, valamint a Synergon szaktudásának, tapasztalatának együttese olyan rendszereket garantál a felhasználóknak, amelyek megfelelnek az Internet/intranet alapon szervezõdõ, egyre inkább globalizálódó "e-világ" követelményeinek. Jelenleg kínált infrastruktúra-csomagok: Windows 2000 bevezetés Levelezés és csoportmunka-kezelés Microsoft Exchange alapon Faxmegoldás Microsoft Exchange alapon Rendszerfelügyelet Microsoft SMS támogatással Iroda-automatizálás Informatikai készletgazdálkodási audit Amit rögzítettünk a csomagolt szolgáltatásokban: Szükséges feladatok és dokumentáció. Termékenként két változat: egy telephely száz felhasználóval vagy három telephely háromszáz felhasználóval. Szükséges idõ - projekttapasztalataink alapján. Fentiek ismeretében a csomagokhoz kedvezõ projektár. A felmérés, tervezés, dokumentálás és implementálás minden csomagnak része. A rendszereket a felmérés során gyûjtött információk alapján mindenben az adott szervezetre szabjuk. Opcióként teljes vírusvédelmi és mentési rendszer választható. Tíz érv, amiért a Windows 2000 bevezetéséhez a Synergont érdemes partnerként választani: 1. Több mint húsz fõs szakembergárda a legmagasabb Microsoft minõsítésekkel (MCSE és MCSD) 2. Sokéves, kiemelkedõ tapasztalat Microsoft BackOffice rendszerek implementálásában 3. Lehetõ legszélesebb tudás a Microsoft Beta programja, tanfolyamok, konferenciák és gyakorlati tesztek hosszú sora után 4. Hálózati biztonsággal foglalkozó tapasztalt szakembereink támogatása 5. Windows 2000 Advanced Server platformon komplett üzleti megoldásokat is kínálunk 6. A Synergon Hivatalos Microsoft Támogatóközpont (MCSC) 7. Windows 2000 bevezetést követõ folyamatos támogatás nagy létszámú szakértõi és szervizcsapattal 8. Az üzemeltetésre teljes outsourcing lehetõségek 9. A Synergon Hivatalos Microsoft Oktatóközpont (CTEC) 10. Fejlesztõink hatékony segítsége speciális Windows 2000 integrációs feladatok megoldásához A fentiek részletes leírását megtalálja a következõ webcímen: Amennyiben július 31-ig tartó akciónk keretében megrendeli csomagjaink valamelyikét, a listaárakból 15% kedvezményben részesül! Synergon Informatika Rt Budapest, Baross u tel.: fax:

14 Szervezetfejlesztés Az ember és az informatika konvergenciája A jövővel az a gond, hogy általában azelőtt következik be, mielőtt felkészülnénk rá! A felvilágosult vezetőnek ismernie kell a változások természetét és a változáskezelés alaptechnikáit, emellett képesnek kell lennie a változtatási projekteket elősegíteni. A változásra kész vezető eléri azt, hogy munkatársai azonosulással, sőt belsővé tétellel (interiorizációval) reagáljanak a szükséges szervezeti változtatásokra. értékesítést támogató információs rendszerének bevezetési kísérlete "állatorvosi ló"-nak bizonyult kezdetben: nem tisztázták a felhasználók valós igényeit; nem vonták be őket a rendszertervezésbe; szervezeti konfliktust okozott a fontosság- és hatalomvesztés érzete a felhasználóknál; kommunikációs szakadék volt a rendszerelemzők és a felhasználók között, a felső vezetés sürgetése az implementálás gyors befejezésére nem adott elég időt az egyes modulok stabilizálására, stb. Általánosan elfogadott nézet, hogy az informatikai beruházások mélyreható változásokat indukálnak a cégek vezetésében, szervezeti felépítésében, a munkafolyamatokban, az érdek- és hatalmi viszonyokban valamint a felhasználók munkakörében. Az Aacheni Racionalizálási Intézet irodaszervezési modellje szerint: "a bevezetéskor a hardver-szoftver szempontok mellett nagy súlyt kell fektetni a participációra (részvételre), a munkakör és munkatartalom változásának, valamint a szervezeti viszonyok módosulásának problémáira is!" A közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett Herbert A. Simon írja: a szervezetekben a javasolt változásokat vagy lelkes támogatással, vagy heves ellenállással fogadják. Elfogadásuk kulcsa az, hogy a változást úgy tekintik-e, mint az érintett emberek által, vagy az érintett embereken elvégzendő művelet. Az, hogy valaki a változás áldozatának, vagy részesének tartja-e magát döntően két tényezőtől függ: a változás kellemes-e vagy kellemetlen a személyes következmények szempontjából; milyen mértékben tájékoztatják az érintett személyt a tervezett változtatásról és mennyire van lehetősége ennek előkészítésében és kialakításában részt venni. Májusban megtettük az első kapavágást vállalati terepen az Informatika Participatív Implementálása (IPI) modell életképességének tesztelésére. Egy közép-nagy cégnél egy Informatikai Teamépítő Tréninget tartottunk az informatikát felügyelő adminisztratív vezérigazgatóhelyettes felkérésére, azaz nem a mi kezdeményezésünkre aprojekt külsőbelső informatikusai és a majdani felhasználók részvételével. Az előkészítő interjú kezdetén az egyik szakterületi vezető még kizártnak tartotta, hogy informatikusokkal Az erőltetett változtatás okozta stressz a kereskedőkből kiváltotta mindhárom lélektani válaszreakciót (agresszió, elvetés és elkerülés), s elhatározták, hogy legyőzik a rendszert. Nyílt ellenségeskedés folyt az osztályok között (úgy érezték, hogy a kezükben lévő hatalom átkerült az új adatfeldolgozó osztály kezébe), jó eladókat kellett rendre utasítani, néhányan távoztak a cégtől, az eladás volumene csökkent. Mielőtt a helyzet tovább romlott volna, a vezetés lokalizálta a problémát körkérdésekkel, a visszajelzések alapján osztott információ-feldolgozási rendszer installálása mellett tette le voksát, illetve a logisztikát összehangoló műveleti igazgató kinevezése nyomán fokozatosan visszaállt a régi erőegyensúly. az életben valaha is egy teambe kerüljön, ellenben a tréning harmadik napján ugyanő már a velük való kooperáció módozatairól meditált. Most a follow up folyamatban fogjuk ezt az együttműködési szándékot alkotó teamtöbletté nemesíteni. Simon véleménye szerint azok a szakirodalmi esetek, amelyek az informatikai implementálások jelentős zavarait mutatják, a rossz vezetési módszerrel végrehajtott változás példái, és nem tekinthetők az informatizálással elkerülhetetlenül együtt járó emberi reakcióknak. Egy személyi számítógépeket gyártó kaliforniai cég Egy hasonló hazai helyzetet magam is közelről figyelhettem meg közelmúltban. Egyik közepes nagyságú sikercégünknél százmilliós nagyságrendű MIS bevezetésbe kezdett a vezetés. A középvezetőkkel folytatott marketingszemléletet erősítő management tréningsorozat nem szándékolt melléktermékeként a résztvevők kifejezett kérésére egyebek mellett egy, az MIS bevezetését a participáció elemeivel segítő akció-kutató csoportot hoztunk létre, amely a fentihez sokban hasonlító tünetek kezelését valósította meg öntevékenyen másfél éven át. Ma már nem háborognak, ha az odalátogató trénertanácsadó az MIS-re tereli a szót, de az egyik üzemvezetőnél még a vele szomszédos teakonyhában találtam a komputert a minap. Akad még dolga a külső s belső támogatóknak, hogy még közelebb engedje magához az informartikát, s ne csak íróasztala ékévé, hanem barátságos, nélkülözhetetlen munkaeszközévé váljon. Zettisch Nándor 14 MAGASYN 2000/NYÁR

15 SUN hirdetés

16 S Y N e R G O N N A P O K egazdaság: új üzleti modell Magyarországon A Synergon idén hetedik alkalommal rendezte meg hagyományos kétnapos szakmai szimpóziumát SYNeRGON NAPOK 2000 egazdaság: új üzleti modell Magyarországon címmel április án a margitszigeti Thermal Hotelben. Katona Kálmán miniszter nyitóbeszédében az e-business megvalósulásának hazai esélyeit ismertette. A további előadásokban a Synergon szakemberei és a konferencia felkért előadói is az új gazdaság magyarországi kiépülését, az e-business alkalmazások hazai elterjedését elemezték, az informatikai / internetes alapokon működő gazdaságot és az általa elérhető növekedési modellt mutatták be. Az Európai Unió kiemelt stratégiai céljai között szerepel az eeurope névre keresztelt kezdeményezés, amely az új század integrált gazdaságának alapjait hivatott megteremteni. Ennek hazai alkalmazási formáiról, lehetőségeiről, az úgynevezett ehungary-ről és a már megvalósult, működő megoldásokról esett szó a két nap előadásain és a második nap végén megtartott fórumon. Az előadók között szerepeltek a Synergon vezetői, Czakó Ferenc és Szalóczy Zsolt, akik az e-businessről magyarországi és külföldi lehetőségeiről és megvalósulásáról, valamint a Synergon szerepéről beszéltek. Az e-business a vállalati folyamatok mindegyikét felöleli, így a teljes informatikai rendszer szerves része egy cég e-business-ének. A konferencia előadói ebben a megközelítésben érintették a hálózat tervezését, kivitelezését, biztonsági rendszerének megteremtését. Számos előadás mutatta be az Internet-protokoll (IP) alapú szolgáltatások sokszínűségét, azok bevonását az elektronikus üzletbe. A vállalatvezetők felismerték, hogy cégük szervezetfejlesztési lehetőségeit, a humán erőforrás kezelését, az emberi szaktudás menedzselését informatikai alapokra helyezve sokkal hatékonyabbá tehetik. A munkatársak mellett az ügyfelek hatékony kezelése és a velük való kapcsolattartás is az üzleti élet fontos versenytényezője. E folyamatok szervezési elveit és azok gyakorlati lehetőségeit több előadás is bemutatta. A Synergon előadói számos megoldást vázoltak fel kiskereskedelmi vállalatok üzleti folyamataira, valamint ötletekkel szolgáltak pénzintézetek elektronikus üzletvitelének megvalósítására is. 16 MAGASYN 2000/NYÁR

17 S Y N e R G O N N A P O K Vendégelőadóink témaválasztását is az e-business-szel kapcsolatos megoldások határozták meg. Bölcskei Imre, a KHVM helyettes államtitkára a kormány álláspontjáról illetve szabályozási elképzeléseiről számolt be a távközlés, média és informatika háromszögében. Budafoki Róbert az Internet alapköveiről, a Cisco termékeiről tartott ismertetőt. Hercegh Tamás a Microsoft megoldásai közül az Windows 2000-et emelte ki, mely minden eddiginél intelligensebben kezeli a hálózatokat. Tóth András Mihály az Oracle új generációs ügyfélkezelő rendszereit ismertette meg a látogatókkal. Kun Ákos a Nortel Networks képviseletében pedig ügyfélkezelő rendszerek egyik alappillérét, a Call Centereket mutatta be. Kelemen Róbert az SAP és az Internet szoros kapcsolatát elemezte. Csercsik Ferenc a HP centralizált adattárolási módszereit mutatta be heterogén környezeti feltételek esetén, míg Herbert Gerber az IBM szemszögéből láttatta az e-business-t. Végül Gémesi Rita a Gartner Group-nak az európai informatikai trendekre vonatkozó előrejelzéseit ismertette. A két nap zárásaként az iparág jeles képviselői fórumon vettek részt ehungary / eeurope jövőkép és realitás címmel. A Dr. Kornai Gábor (AAM) által vezetett jó hangulatú vitafórum résztvevői Budafoki Róbert (Cisco), Szalóczy Zsolt (Synergon), Kertész Gábor (IBM) és Hercegh Tamás (Microsoft) voltak. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az e-business a középvállalatok számára is ígéretes eszköz, mert felzárkózási lehetőséget, gyorsabb növekedést ígér. Egyes e-business alkalmazások bevezetése már ma realitás a középvállalatok számára, informatikai infrastruktúrájuk úgy fejleszthető, hogy abból holnap e-business-t szolgáló infrastruktúra legyen. Az e-business a közelgő EU-csatlakozást figyelembe véve már elkerülhetetlen lépés. Ennek lehetőségeit kihasználó vállalkozások további piacokat nyerhetnek akár egy 5 fős e-vállalkozás hirtelen piacának tekintheti Hollandiát, Németországot és az EU többi tagállamát. A konferencia arany fokozatú támogatói a Cisco, az IBM és a Microsoft, ezüst fokozatú támogatói a Hewlett-Packard, a Nortel Networks, az Oracle és az SAP, bronz fokozatú támogatói pedig a Compaq, a J.D. Edwards és a Newbridge voltak. F.L. MAGASYN 2000/NYÁR 17

18 Biztonság Informátrix kontrollkörnyezet Mi irányítjuk-e a "második otthonunkban" tevékenységünket keretező informatikát? A mozifilm (a Mátrix) egy egészen érdekes koncepció, amelyben a való világ felett uralkodó mesterséges intelligencia a biológiai organizmusokat, legfőképpen az embereket, energiatermelésre használja és annak érdekében, hogy nyugton maradjanak, teremt számukra egy virtuális valóságot. A kérdés ilyenkor is fennáll. Vajon tudnánk-e vezetni, ha nekünk kellene az autót alkotó elemek helyett apró dolgok ezreiben, mint például hűtőventillátor bekapcsolása, beavatkoznunk a szintén ezernyi információ alapján? A kulcs itt az átlátható kontrollszint és környezet kialakítása. Ez az autóiparban a sebességtartó automatika, a követési távolságmérő és a tolatóradar, az esőérzékelős ablaktörlő irányába mutat. Az informatika és a vállalatirányítás esetében szintén a jól strukturált kontrollkörnyezet kialakítása segíthet az e-gazdaság valamint a Gartner szerint előre jelzett c-commerce (collaborative-commerce) világában, a végtelen szerencsével megáldott, "vakon repülő" isteni tehetségekkel felvenni a versenyt. A kontrollkörnyezet az informatikával kapcsolatban két aspektusból is érdekes. Egyrészt ha már használjuk az informatikát, akkor használjuk ki azon tulajdonságát, hogy képes költségeket csökkenteni, minőséget javítani, másrészt nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az információ ma már a vállalatok vagyonában igen jelentős és egyre felértékelődő értéket jelent. Ez a felértékelődés ráirányítja a figyelmet a biztonság kérdésére. A film érdekes választás elé állít bennünket: megmaradjunk a megszokott virtuális valóságban, ahol valami más irányít, vagy tartozzunk azon kiválasztottak közé, akik szabadon mérlegelik és kontrollálják tevékenységüket. Ha a munkánkat teljes körűen behálózó informatika, szabadságot biztosító, egészséges kezeléséről szeretnénk szólni, meg kell említenünk az integrált vállalat irányítási informatikai rendszereket, amelyek a pénzügyi-, a termelési-, a szolgáltatási folyamatok, a vevői- és szállítói kapcsolatok, a döntéstámogatás és egyéb területekre nyúlnak be. Ez a helyzet már nagyon hasonlít a filmbeli állapothoz, ne is beszéljünk arról a helyzetről, amikor "szabadságunkat" több és kisebb egymással is harcoló informatikai szigetrendszer környezetében kell megvédenünk. Mi lehet itt a megoldás? Ismerős ez a helyzet az élet más területéről is. Vegyük például az autóvezetést, ahol egyszerre kell figyelnünk a forgalomra, a szabályokra, a mellettünk ülőre vagy a mobiltelefonra és az autó jellemzőire. Egyes kutatások szerint a normál városi forgalom annyi folyamat szinkronizálását teszi szükségessé, hogy nem is tudatosan, hanem a gyakorlatunk alapján szinte "tudat alatt" vezetünk. Az érzékszerveink folyamatos visszajelzése teszi ezt lehetővé. Halljuk a motor hangját, a sziréna vijjogását vagy a veszélyre figyelmeztető dudát. Látjuk a körülöttünk lévő tárgyakat, érzékeljük irányukat és sebességüket. Bőrünkön érezzük az ülés nyomásváltozásait. Szagoljuk az olaj vagy a gumi szagát. Egyszóval a meglehetősen komplex helyzet megoldása a kontroll. A kontroll-információk feldolgozása a begyakorolt helyzetek alapján, majd szinte önkéntelen (gyorsan eldönthető) beavatkozás. Az integrált informatikai rendszerek esetében a kontrollok is bele vannak integrálva a rendszerbe. A biztonságon az üzleti célok elérése érdekében felhasznált erőforrások bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésreállásának elvárt szintjét értjük. Az üzleti zsargonban az erőforrások közé soroljuk a filmben a mesterséges intelligencia által energia-termelésre használt embereket is az adatokon, az alkalmazásokon, a technológián és a létesítményeken túl. A bizalmasság az információk megismerhetőségét korlátozza, a sértetlenség annyit jelent, hogy az erőforrás nem manipulált, a rendelkezésre-állás pedig magáért beszélve arról szól, hogy az erőforrás bevethető amikor szükséges. Megoldási javaslatunk tehát az informatika évszázadának küszöbén az üzleti célokat kiszolgáló informatikai, illetve biztonsági kontroll-környezet kialakítása, a meglévő rendszer auditálása, és a feltárt helyzet, a kockázatok analizálása szerint szükséges koncepció és intézkedések kialakítása a "szabadságunk" (,amely jelen esetben a helyzet uralása) megtartása (kivívása) érdekében. Gál Sándor 18 MAGASYN 2000/NYÁR

19 Microsoft hirdetés

20 Programajánló Rendezvények Rendezvény Idő Hely Szervező Info APC Power Truck bemutató Comdex Canada 2000 LOGEX AGROPRODUCT 2000 SCO Forum 2000 IFIP 2000 VIII. Infokommunikációs Konferencia OMÉK 2000 III. Informatikai Akadámia Figyelő Fórum - Supply Chain Management BME Öregdiák Találkozó SAP Tihanyi Konferencia LOGI-TECH Távközlési és Informatikai Marketing Fórum Figyelő Fórum - Stratégia 2001, Új Gazdaság Menta 2000 (IVSZ Menedzser találkozó) VII. Vállalati Informatika Konferencia 12. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szemináriuma INVEX (információ- és kommunikációtechnikai nemzetközi kiállítás) Compfair 2000 SAP Product Lifecycle Management Consulting Conference Figyelő Fórum - Outsourcing SAP Product Lifecycle Management Consulting Conference Comdex Sydney DCS Folyamatirányító rendszerek VI. Találkozó Nemzetköti CATV és Satellite Szakkiállítás és Konferencia VIII. INFO Nemzetközi Számítástechnikai és Informatikai Szakkiállítás Nemzetközi Informatikai Multimédia és Kommunikáció Szakkiállítás Pécs Info 2000 Szakkiállítás Networld július július július augusztus augusztus augusztus szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember október október október október október október október október október október október november november november november november Budapest, Synergon irodaház Toronto, Canada Tiszaújváros, Sportcentrum Santa Cruz, USA Peking Balatonberény, Beach Hotel Budapesti Vásárközpont Gyula Budapest, Gundel Budapest Tihany, Club Tihany Budapest Budapest Budapest, Gundel Balatonfüred Siófok, Hotel Magister Sopron, Hotel Szieszta Prága Budapesti Vásárközpont Wiesloch, Deutschland Budapest Philadelphia, USA Sydney, Australia Lillafüred, Hotel Palota Budapesti Vásárközpont Kolozsvár Madrid Pécs Budapest Kongresszusi Központ APC, Synergon SCO NJSZT MEISZ Gyulakör Figyelő, Synergon főszponzor BME SAP HTE Figyelő, Synergon főszponzor IVSZ A.A.Stadium HTE Compexpo SAP Figyelő, Synergon föszponzor SAP Miskolci Egyetem MKKSz (62) / / (46) MAGASYN 2000/NYÁR

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

E-Beszerzés sikertényezői

E-Beszerzés sikertényezői E-Beszerzés sikertényezői Szomor László és S.Farkas Imre 1 Tartalom Az elektronikus beszerzés módjai Logisztikai webáruház a www.zenitkft.hu www.zenitkft.hu sikertényezői Logisztika Portálban rejlő lehetőségek

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom Információs társadalom Általános tudnivalók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár 2011.01.24. Bemutatkozás BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások alkalmazása és megfelelő igénybevétele ma már kulcstényező a gazdaság minden ágazatában, működési hatékonyság,

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Sajtótájékoztató 2010. október 6. A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Szekeres Viktor Gloster telekom Kft. Mészáros Attila Cisco Magyarország Kft. Mai témáink Rövid bemutatkozás

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Beszerzés 2016 Konferencia

Beszerzés 2016 Konferencia Beszerzés 2016 Konferencia Horváth Tamás Beszerzési Vezető 2016 Tartalom Bemutatkozás Bankok helyzete Beszerzés regionális szinten Beszerzés regionális szinten Miért van rá szükség? A beszerzés stratégiája,

Részletesebben

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Hazai környezet - stratégiák 1 Széll Kálmán Terv Nemzeti Reform

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Stratégiai koncepció kialakításának logikája Budapest, 2005. október 17. A BCG TANÁCSADÓI TÁMOGATÁST NYÚJT AZ NHH-NAK A SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁBAN BCG nyilvános

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Szabó Zoltán Ph.D Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszék Az IT szervezet, mint szolgáltató Milyen az IT hazai elismertsége? Az IT Innovációs

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI TUDÁSKÖZPONT (DEITK) KONCEPCIÓ

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI TUDÁSKÖZPONT (DEITK) KONCEPCIÓ DEITK DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI TUDÁSKÖZPONT (DEITK) KONCEPCIÓ Gál Zoltán, Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ Dr. Pethő Attila, Debreceni Egyetem Informatikai Kar Tóth István, Debreceni

Részletesebben

LIBRA Virtua. Szoftver-mint-Szolgáltatás

LIBRA Virtua. Szoftver-mint-Szolgáltatás LIBRA Virtua Szoftver-mint-Szolgáltatás Szoftver mint szolgáltatás. Szoftver-mint-Szolgáltatás Az ügyviteli és vállalatirányítási rendszerek bonyolult szoftverek, amelyek telepítése, beállítása, oktatása

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

TM Magyarország. Nehezített pálya

TM Magyarország. Nehezített pálya TM Magyarország Nehezített pálya Tematika Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara köszöntője Bemutatkozás Miért vagyunk itt? Működés optimalizálás és kríziskezelés projekt bemutatása SZÜNET Vendég előadó

Részletesebben

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI ÍRORSZÁG NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI TERV Fiatal, jól képzett munkaerő Szerencsés demográfiai összetétel Kiváló minőségű infrastruktúra Nyitott gazdaságpolitika

Részletesebben

ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL. Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert

ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL. Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert A BANKRÓL 100%-ban hazai tulajdonú bank Digitális banki stratégia

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT 0405 INFORMATIKA ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát

Részletesebben

Üzleti szabálykezelés

Üzleti szabálykezelés Üzleti szabálykezelés Az Alerant és a BCA üzleti szabálykezelési szolgáltatásai Darmai Gábor technológiai igazgató 2008. június 25. A Alerant Al t Zrt. Z t Az 3. Nagyvállalati fókusz (TOP50 vállalat megcélzása)

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA ÉS AZ ARRA ÉPÜLŐ INFOKOMMUNIKÁCIÓS PÁLYÁZATOK Készült: Modern Vállalkozások Programja

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben A MARKETING ESZKÖZEI Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben Az e-piacok úgy nőnek, mint eső után a gomba, habár időközben a kezdeti lelkesedés alábbhagyott és józanságba ment át. A Cell Consulting

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Microsoft tesztvezetés

Microsoft tesztvezetés Microsoft tesztvezetés Az informatika ígérete Hatékony folyamatok, papírmentes iroda, jobb kommunikáció, időmegtakarítás csak egy néhány azok közül az ígéretek közül, amelyeket már évek, néha évtizedek

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek. Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.org Üzleti stratégiák gazdasági krízis túléléséhez Rövid távú stratégiák

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18%

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18% Trendek az informatikai fejlesztések területén Sasvári Péter Bevezetés Az informatika az információ rendszeres és automatikus elsősorban számítógépek segítségével történő feldolgozásával és továbbításával

Részletesebben

Zukunft Personal, 2010. Köln ( a HR menedzsment legnagyobb európai szakvására )

Zukunft Personal, 2010. Köln ( a HR menedzsment legnagyobb európai szakvására ) Zukunft Personal, 2010. Köln ( a HR menedzsment legnagyobb európai szakvására ) Ez évben már 11. alkalommal tekinthettük át a korszerű személyügyi munka teljes keresztmetszetét Kölnben, a Zukunft Personal

Részletesebben