A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 11. sz. iránymutatása 1. a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szempontokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 11. sz. iránymutatása 1. a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szempontokról"

Átírás

1 A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 11. sz. iránymutatása 1 a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szemokról módosításokkal egységes szerkezetben 2 I. Szemok A közjegyzői állásra pályázónak a Ktv ában foglalt kinevezési feltételek fennállását igazolni kell. A pályázatok elbírálásánál figyelembe kell venni és ozással kell értékelni az alábbiakat: 1. Gyakorlati idő 1.1. A Kjtv ában foglalt, a jogi szakvizsgát követő joggyakorlat után évente 8, a közjegyzői vagy közjegyzőhelyettesi gyakorlat után évente 12 jár. Közjegyző-helyettesi és közjegyzőjelölti gyakorlatnak minősül a területi vagy országos kamarában, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett szakmai tevékenység Az a pályázó, aki a szakvizsgát megelőzően közjegyzőjelölti gyakorlatot is teljesített, ezért évente 4 ot, legfeljebb 12 ot szerez. Az a pályázó, aki a tartós helyettesi tevékenységet igazol, annak további 3 jár. Amennyiben a 1 Iránymutatás elfogadva: február 20. Hatályba lépett: május 6. 2 A 11. számú iránymutatást június 3.-i hatállyal a 35. számú iránymutatás módosította azzal, hogy a módosításokat a folyamatban lévő pályázatokra nem lehet alkalmazni. A 11. számú iránymutatást február 20-i hatállyal a közjegyzői vizsgáról szóló 48. számú iránymutatás módosította. A 11. számú iránymutatást március 3-i hatállyal a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szemokról szóló 11. számú iránymutatás módosításáról szóló 56. számú iránymutatás módosította. A 11. számú iránymutatást április 22-i hatállyal az egyes MOKK iránymutatások módosításáról szóló 67. számú iránymutatás módosította. A 11. számú iránymutatást november 5-i hatállyal a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szemokról szóló 11. számú iránymutatás módosításáról szóló 69. számú iránymutatás módosította. A 11. számú iránymutatást november 11-i hatállyal az egyes MOKK iránymutatások módosításáról szóló 77. számú iránymutatás módosította azzal, hogy a módosítások az iránymutatás hatálybalépését követően kiírt közjegyzői álláspályázatokra alkalmazandók. A 11. számú iránymutatást február 28-i hatállyal az egyes MOKK iránymutatások módosításáról szóló 79. számú iránymutatás módosította azzal, hogy a módosítások az iránymutatás hatálybalépését követően kiírt közjegyzői álláspályázatokra alkalmazandók. A 11. számú iránymutatást február 10-i hatállyal a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szemokról szóló 11. számú MOKK iránymutatás módosításáról szóló 88. számú MOKK iránymutatás módosította azzal, hogy a módosítások az iránymutatás hatálybalépését követően kiírt közjegyzői álláspályázatokra alkalmazandók. 1

2 pályázó tartós helyettesi tevékenységet lezáró, e tevékenységét kedvezően értékelő éves irodavizsgálatot igazol, annak az e második mondatában meghatározott szám kétszerese jár. Jogi szakvizsgát megelőzően állam és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött egyéb jogi munkakörben eltöltött joggyakorlat után évente 1 jár Az a pályázó, aki jogi szakvizsgát követő joggyakorlata alatt három hónapot meghaladó folyamatos társadalombiztosítási ellátásban részesült (gyermekgondozási díj, betegállomány stb.) ezen időszakból évente egy hónapot a gyakorlati idő kiszámításánál figyelembe kell venni. Erről a tényről a pályázónak nyilatkoznia kell. A pályázó egyben hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben a fenti tényről tett nyilatkozata a valóságnak nem felel meg, a pályázatból kizárásra kerül Összesen legfeljebb 10 éves gyakorlat vehető figyelembe a pályázat benyújtását megelőző legfeljebb 15 naptári évben, tört év esetén az év arányos részét kell figyelembe venni A gyakorlati időt a pályázat benyújtásának határidejéig lehet figyelembe venni. 2. Nyelvtudás 2.1. Nyelvvizsgaként állami nyelvvizsga bizottság által kiadott közép- és felsőfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, illetve a közép- és felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vehető figyelembe. Amennyiben a pályázó egy adott nyelvből nem azonos fokozatú A és B típusú nyelvvizsgával rendelkezik, akkor azt az alacsonyabb fokozatú nyelvvizsgának megfelelő C típusú nyelvvizsgaként kell figyelembe venni Középfokú nyelvvizsga után 10, felsőfokú nyelvvizsga után 15, jogi szaknyelvi anyaggal bővített középfokú nyelvvizsga után 12, jogi szaknyelvi anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga után 17 jár 2.3. Annak a pályázónak, aki a pályázat benyújtását megelőzően egy évnél régebben nyelvi jogosítvánnyal rendelkezik, további 4 jár Szakfordító- illetve tolmács vizsgával rendelkező pályázó esetén további 3 jár. 3 Megállapította az egyes MOKK iránymutatások módosításáról szóló 77. számú iránymutatás. 2

3 2.5. A pályázó által különböző nyelvből kiválasztott legfeljebb 3 nyelvvizsga vehető figyelembe. 3. Tudományos eredmény, közjegyzőjelölti, -helyettesi vizsga, vagy közjegyzői vizsga 3.1. Állam- és jogtudományok, valamint köréből szerzett Phd. fokozatért 20, állam- és jogtudományi karokon akkreditált jogi szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú végzettségért és LLM minősítésért 12, egyéb felsőfokú végzettségért 5 jár. A pályázó által kiválasztott egy Phd. fokozat és egy szakjogász végzettség és egy egyéb végzettség vehető figyelembe A február 15. napját megelőzően letett közjegyzőjelölti, -helyettesi vizsga megfelelt minősítés esetén részvizsgánként 4 ot, a jól megfelelt minősítés esetén részvizsgánként 6 ot ér. A február 15. napját követően letett közjegyzői vizsga megfelelt minősítés esetén 1-15 ot, a jól megfelelt minősítés esetén ot ér, ahol a 70%-os vizsgaeredmény 0 ot, a 71 %-os eredmény 1 ot, % között minden további 1% plusz 1 ot, a 100%-os vizsgaeredmény 30 ot ér. A területi közjegyzői kamara elnöksége a február 15. és február 10. közötti időszakban kiadott vizsgaigazolásokban (oklevelekben) található %-os eredmény alapján, az előző mondatban meghatározottak szerint állapítja meg a pályázó vizsgára adható számát. A közjegyzői pályázat benyújtási határidejének időját megelőző 3 évnél régebbi vizsga esetén a pályázat elbírálásánál a vizsgáért az egyébként adható ok 50%-át lehet figyelembe venni, míg ugyanezen időtól számított 6 évnél régebben letett vizsga a ozásnál nem vehető figyelembe. Ha a pályázó mindkét típusú vizsga letételét igazolja, úgy annak a vizsgának az eredménye vehető figyelembe, amelyik magasabb számot eredményez. A vizsga szabályait külön iránymutatás tartalmazza, hivatalban lévő közjegyző pályázó esetén a vizsgákat jól megfelelt vizsgaként 100 %-osan teljesítettnek kell tekinteni Felsőfokú oktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységért szemeszeterenként 2 jár, maximum 5 év vehető figyelembe. A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon végzett oktatói tevékenységért tanfolyamonként 2 jár, összesen 10 vehető figyelembe. A pályázat értékelése során a pályázat benyújtását megelőző 10 évben végzett oktatói tevékenység vehető figyelembe. 4 Megállapított a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szemokról szóló 11. számú MOKK iránymutatás módosításáról szóló 88. számú iránymutatás 5 Megállapította a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szemokról szóló 11. számú iránymutatás módosításáról szóló 69. számú iránymutatás 3

4 3.4. A pályázó választása szerint a 3.1 alkalmazása esetén a 3.3, illetve a 3.3 alkalmazása esetén a 3.1. nem alkalmazható Rendszeresnek az a jogi oktatói tevékenység minősül, ha a pályázó legalább egy féléven keresztül, heti rendszerséggel szemeszeterenként legalább 20 összóraszámban oktat. A pályázónak ezt a tényt a tanszékvezető által kiadott tantárgyi tematikával kell igazolnia A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamon végzett oktatói tevékenységet a MOKK elnöke igazolja. 4. Publikáció 4.1 A pályázó által írt önálló monográfiáért 15, társszerzőként írt monográfiáért 8 jár, a pályázó által kiválasztott egy-egy monográfia vehető figyelembe. Jogi, vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikációkért írásonként 4 jár, maximum öt publikáció vehető figyelembe A monográfia kizárólag akkor vehető figyelembe, ha témája jogi szakirányú, legalább öt ív terjedelmű és azt az MTA doktora, egyetemi tanár, professor emeritus/emerita, habilitált egyetemi docens vagy a MOKK által kijelölt szerv vagy személy véleményében a közjegyzői pályázaton való felhasználásra a mű szakmai színvonala okán elfogadhatónak nyilvánította. Társszerzős mű esetén csak a pályázó által írt rész (részek) véleményezése szükséges, feltéve, ha a műből egyértelműen kitűnik, hogy mely részek erednek a pályázótól. A MOKK által kijelölt szerv vagy személy által végzett véleményeztetés díja Ft/szerzői ív, melyet a pályázó köteles a MOKK által megjelölt bankszámlaszámra előzetesen megfizetni A publikáció kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az legalább fél ív terjedelmű. 5. Kamarai és egyesületi munka 5.1. A pályázónak a területi kamarában végzett munkájáról a működése szerint illetékes területi elnökség ad részletes írásbeli értékelést, a pályázó munkáját 1-30 ig terjedő számmal értékelheti. 6 Megállapította a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szemokról szóló 11. számú iránymutatás módosításáról szóló 56. számú iránymutatás. 4

5 Amennyiben a pályázó a pályázatot kiíró kamara tagja, a pályázat elbírálásával egyidejűleg a pályázatot kiíró területi kamara elnöksége - a pályázó kérelmére - a pályázó területi kamarában végzett munkaviszonyon túli munkájáról részletes írásbeli értékelést ad és azt az 5.1. ban meghatározott számmal értékelheti Amennyiben a pályázó a pályázatot kiíró területi kamarától különböző területi kamara tagja, a pályázó kérelmére a pályázó területi kamarában végzett munkaviszonyon túli munkájáról annak a területi kamarának az elnöksége ad részletes írásbeli értékelést - és adott esetben az 5.1. ban meghatározott számot -, amelynek a pályázó a pályázat benyújtáskor tagja A pályázónak az országos kamarában végzett munkájáról az országos elnök ad részletes írásbeli értékelést, melyet 1-20 ig terjedő számmal értékel Az országos kamara mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagságért, illetve az UINL, a CNUE és a MOKK megbízásából más nemzetközi bizottságban betöltött tagságért évente 2 jár. A pályázat értékelése során a pályázat benyújtását megelőző 10 évben betöltött szakmai bizottsági tagság vehető figyelembe. 6. A személyes meghallgatás eredménye A pályázatot kiíró kamara elnöksége a pályázókat személyesen meghallgatja, és ennek alapján ozással értékeli. A személyes meghallgatáson való részvétel elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye A személyes meghallgatás eredményeként legfeljebb 140 szerezhető, mely a személyes jellemzők és a szakmai felkészültség értékeléséből tevődik össze. A számok összesítésére a jelen iránymutatás 1. melléklete szerinti táblázat szolgál A személyes meghallgatás során a területi elnökség a pályázót a személyes jellemzők alapján 1-20-ig terjedő számmal értékeli. A személyes jellemzők értékelésekor figyelembe veendő szemok: megjelenés, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, anyagi és erkölcsi megbízhatóság, a nemleges 7 Megállapított a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szemokról szóló 11. számú MOKK iránymutatás módosításáról szóló 88. számú iránymutatás 8 Megállapította az egyes MOKK iránymutatások módosításáról szóló 67. számú iránymutatás. 9 Megállapította az egyes MOKK iránymutatások módosításáról szóló 77. számú iránymutatás. 10 Megállapította az egyes MOKK iránymutatások módosításáról szóló 67. számú iránymutatás. 5

6 adó- és társadalombiztosítási tartozás igazolás megléte, elképzelések a közjegyzői iroda megnyitásával kapcsolatos kiadások fedezésére, a kialakítandó iroda tárgyi és személyi feltételeire. A kiadások fedezésére és az iroda tárgyi és személyi feltételeire vonatkozóan a pályázónak tervet kell a pályázatához benyújtania. A személyes jellemzők értékelése során 5 tal értékelhető az a pályázó, aki pályázatához előzetesen csatolja az iroda továbbhasználata tárgyában az adott székhelyen működő közjegyzővel megkötött megállapodást/szándéknyilatkozatot. A személyes jellemzőkért adható maximális szám az így megítélt számmal együtt sem haladhatja meg a 20 ot A személyes meghallgatás során a pályázó szakmai felkészültségét az alábbi, négy jogterületre vonatkozó kérdésekre adott válaszok alapján kell értékelni. Jogterületenként 30, összesen 120 szerezhető. A személyes meghallgatás főbb témái a következők: Közjegyző jogállására, a közjegyzői szervezetre vonatkozó szabályok és a közjegyzői etika Közjegyzői nemperes eljárások, különös tekintettel a hagyatéki eljárásra, közjegyzői ügyviteli szabályok, az öröklési jog anyagi jogi szabályai Közjegyzői okiratok, az okiratkészítés eljárási és ügyviteli szabályai. Anyagi jogi szabályok a gyakrabban előforduló esetekben, pl.: hitelbiztosítékok, hitel, adásvételi, ajándékozási, családjogi szerződések, gazdasági társaságok jog, ingatlan-nyilvántartás Közjegyzői tanúsítványokra vonatkozó alapvető elvek, a személyazonosság és a képviseleti jogosultság kérdései, váltóóvás, sorsolás tanúsítása. 6.4 A személyes meghallgatásra történő meghívóban a pályázót a meghallgatás témaköreiről tájékoztatni kell. Ha a meghirdetett állásra hivatalban lévő közjegyző is pályázik, azonos szám esetén a közjegyzőt a területi kamara elnöksége előnyben részesítheti, ha a pályázat benyújtásakor az általa elfoglalt közjegyzői székhelyre történt kinevezése óta 3 év már eltelt. 7. A pályázat benyújtásának határideje Igazolások benyújtásának módja és határideje 11 Hatályon kívül helyezte a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szemokról szóló 11. számú iránymutatás módosításáról szóló 69. számú iránymutatás 6

7 A pályázat érvényességének megállapításához szükséges, a Kjtv. 17/A. (1) bekezdése szerinti iratokat a pályázónak a pályázat benyújtásának határidejére kell benyújtania a területi kamarához, ezen iratok a pályázati határidő lejártát követően nem pótolhatók. Amennyiben a pályázó ugyanazon területi kamaránál egy időben több közjegyzői állásra is pályázik, a pályázatához csatolt iratokat elegendő egy példányban benyújtani. A pályázónak a pályázattal együtt be kell nyújtania az iránymutatás 2. melléklete szerinti, saját adataival kitöltött táblázatot. A pályázó által benyújtott táblázatban hivatkozott a Kjtv. 17/A. (1) bekezdése szerintieken kívüli okiratot és igazolást a személyes meghallgatás időjáig kell megküldenie A Kjtv ában foglalt, hároméves joggyakorlati idő akkor vehető figyelembe, ha a pályázó azt legkésőbb a pályázat benyújtására megjelölt határidő utolsó napjáig kitölti. Ez irányadó valamennyi az irányelvben értékelésre kerülő valamennyi határidőre is A személyes meghallgatásra történő meghívóban a pályázót az esetleges hiányokra fel kell hívni, melyeket a személyes meghallgatás időjáig pótolhat. Nem értékelhető a pályázó által hivatkozott olyan okirat és igazolás, amelyet a pályázó a hiánypótlási felhívás ellenére a személyes meghallgatás időjáig nem csatolt. II. Az előterjesztés szerkezete 1. A meghirdetett állás a kinevezésre javasolt három pályázó megjelölése rangsor szerint. 2. A benyújtott pályázatok száma székhelyenként és érvényességük szerint. 3. Valamennyi pályázó felsorolása közjegyző, közjegyzőhelyettes, egyéb jogi munkakörből pályázó bontásban, azon belül pedig ABC sorrendben foglalkozásuk feltüntetésével. 4. Indokolás: Általános benyomások, a javaslat elkészítésénél figyelembe vett szemok hivatkozással az iránymutatásra. 5. Részletes indokolás: A kinevezésre javasolt pályázókat illetően - Életkor, lakcím - Végzettségre, jogi szakvizsgára, egyéb végzettségre vonatkozó adatok és azok minősítése - Életút állomásai 12 Megállapította az egyes MOKK iránymutatások módosításáról szóló 79. számú iránymutatás. 7

8 - Nyelvtudás - Tudományos tevékenység, publikáció - Kamarai és egyesületi munka - Közjegyzői gyakorlat jellemzése a referencia alapján - Szakmai felkészültség az egyes témaköröket illetően - Rangsorban elfoglalt hely indokolása III. A felterjesztés módja 13 A területi kamara elnöksége a pályázatokat és az eljárás értékelését a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához juttatja el, melyet a MOKK formai szemból ellenőriz (az előírt mellékletek megléte, az iránymutatás 1. melléklete szerinti táblázat kitöltésének szabályszerűsége, az előterjesztés alaki kellékei), majd megküldi az igazságügyi miniszternek. A MOKK ellenőrzése nem terjed ki a szakmai értékelés felülbírálatára. 13 Megállapította az egyes MOKK iránymutatások módosításáról szóló 77. számú iránymutatás. 8

9 1. számú melléklet a MOKK 11. sz. iránymutatásához Pályázó neve Gyakorlati idő Nyelvtudás Tudományos eredmény Publikáció Kamarai és egyesületi munka Személyes meghallgatás Összes szám 9

10 1. számú melléklet a MOKK 11. sz. iránymutatásához (Belső használatra!) Pályázó neve Gyakorlati idő Nyelvtudás Tudományos eredmény Publikáció Kamarai és egyesületi munka Személyes meghallgatás Összes szám Névsor szerint - Közjegyző pályázók - Közjegyzőhelyettes pályázók - Egyéb jogi munkakörből pályázók Jogi szakvizsgát követő joggyakorlat - évente 8 Közjegyző, közjegyzőhelyettes évente 12 Közjegyzőjelölti gyakorlat évente 4, max. 12 tartós helyettesi tevékenységet 3 tartós helyettesi tev. lezáró kedvező irodavizsgálat 6 Jogi szakvizsgát megelőző egyéb joggyakorlat évente 1 (max. 10 év) Középfokú nyelvvizsga 10, Felsőfokú nyelvvizsga 15, jogi szaknyelvi anyaggal bővített középfokú nyelvvizsga 12, jogi szaknyelvi anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga 17 egy évnél régebben megszerzett nyelvi jogosítvány további 4 Szakfordító- illetve tolmács vizsga további 3 (max. 3 nyelvvizsga) PhD fokozat 20 szakjogász végzettség, LLM 12 egyéb felsőfokú végzettség 5 megfelelt közjegyzőjelölti- helyettesi vizsga vizsgánként 4, jól megfelelt vizsga 6 Felsőfokú oktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenység - évenként 2 (max. 5 év) MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon végzett oktatói tevékenység tanfolyamonként 2 max 10 (vagylagosan alkalmazandó) önálló monográfia 15 társszerzőként írt monográfia 8 jár (max. 1) tudományos publikációkért írásonként 4 (max.öt publikáció) Területi Kamarában végzett munka Max. 30 MOKK-ban végzett munka Max. 20 Szakmai bizottság évente 2 1. Személyes jellemzők Max Szakmai felkészültség Max. 120 A területi elnökség véleménye Max

11 2. melléklet a MOKK 11. sz. iránymutatásához 1. Gyakorlati idő Pályázat benyújtásának határideje: Legfeljebb 10 éves gyakorlat vehető figyelembe Közjegyzői gyakorlat (évente 12 ): év hó Közjegyzőhelyettesi gyakorlat (évente 12 ): év hó A területi vagy országos kamarában, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban év hó végzett szakmai tevékenység (évente 12 ): Tartós helyettesi tevékenység (további 3 ): Tartós helyettesi tevékenységet lezáró, e tevékenységet kedvezően értékelő éves irodavizsgálat (további 3 ): Jogi szakvizsgát követő Ktv. 17. szerinti joggyakorlat (évente 8 ): év hó Közjegyzőjelölti gyakorlat (évente 4, legfeljebb 12 ): Jogi szakvizsgát megelőzően állam- és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött egyéb jogi munkakörben eltöltött joggyakorlat (évente 1 ): A gyakorlati idő kiszámításánál folyamatos társadalombiztosítási ellátás idejére évente egy hónapot figyelembe vettem: Összesen: 2. Nyelvtudás Legfeljebb 3 nyelvvizsga vehető figyelembe különböző nyelvekből nyelvből jogi szaknyelvi anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga (17 ): nyelvből jogi szaknyelvi anyaggal bővített középfokú nyelvvizsga (12 ): nyelvből állami nyelvvizsga bizottság által kiadott/államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga (15 ): nyelvből állami nyelvvizsga bizottság által kiadott felsőfokú A vagy B típusú felsőfokú + A vagy B típusú középfokú = középfokú C ; vagy középfokú C típusú nyelvvizsga (10 ): nyelvből egy évnél régebbi nyelvi jogosítvány (további 4 ): nyelvből szakfordító illetve tolmács vizsga (további 3 ): Összesen: év hó év hó hó 3. Tudományos eredmény, közjegyzőjelölti, -helyettesi vizsga, vagy közjegyzői vizsga Egy Phd. és egy szakjogász végzettség és egy egyéb végzettség vehető figyelembe /a megfelelő rész aláhúzandó/ 11

12 A pályázó választása szerint a 3.1 alkalmazása esetén a 3.3, illetve a 3.3 alkalmazása esetén a 3.1. nem alkalmazható. A közjegyzői pályázat benyújtási határidejének időját megelőző 3 évnél régebbi vizsga esetén a pályázat elbírálásánál a vizsgáért az egyébként adható ok 50%-át lehet figyelembe venni, míg ugyanezen időtól számított 6 évnél régebben letett vizsga a ozásnál nem vehető figyelembe. Ha a pályázó mindkét típusú vizsga letételét igazolja, úgy annak a vizsgának az eredménye vehető figyelembe, amelyik magasabb számot eredményez. Állam- és jogtudományok, valamint köréből szerzett Phd. fokozat /a fokozat megszerzését igazoló intézmény megnevezése, az okirat száma, kiállításának időja/ (20 ): Állam- és jogtudományi karokon akkreditált jogi szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú végzettség és/vagy LLM minősítés /a végzettség és/vagy minősítés megszerzését igazoló intézmény megnevezése, az okirat száma, kiállításának időja/ (12 ): Egyéb felsőfokú végzettség /a végzettség megszerzését igazoló intézmény megnevezése, az okirat száma, kiállításának időja/ (5 ): A február 15. napját megelőzően letett közjegyzőjelölti, -helyettesi vizsga megfelelt minősítés (részvizsgánként 4 ) / jól megfelelt minősítés (részvizsgánként 6 ): /a vizsga letételét igazoló okirat száma, kiállításának időja/ A február 15. napját követően letett közjegyzői vizsga (hivatalban lévő közjegyző pályázó esetén a vizsgákat jól megfelelt vizsgaként teljesítettnek kell tekinteni, 24 ): /a vizsga letételét igazoló okirat száma, kiállításának időja/ A pályázat benyújtását megelőző 10 évben végzett oktatói tevékenység Felsőfokú oktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenység (szemeszterenként 2 / maximum 5 év) MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon végzett oktatói tevékenység (tanfolyamonként 2 / összesen 10 ): /a tanfolyam megnevezése, megtartásának időja/ Összesen: A pályázó választása szerint a 3.1 alkalmazása esetén a 3.3, illetve a 3.3 alkalmazása esetén a 3.1. nem alkalmazható. 4. Publikáció Egy-egy monográfia, és maximum öt publikáció vehető figyelembe, kizárólag akkor, ha az legalább fél ív terjedelmű. A monográfia kizárólag akkor vehető figyelembe, ha témája jogi szakirányú, legalább öt ív terjedelmű és azt közjegyzői pályázaton való felhasználásra elfogadhatónak nyilvánították. 12

13 A pályázó által írt önálló monográfia (15 ): Társszerzőként írt monográfia (8 ): Jogi, vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikáció (4 ): A szakmai lap megnevezése, megjelenés időja, a publikáció címe: Jogi, vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikáció (4 ): A szakmai lap megnevezése, megjelenés időja, a publikáció címe: Jogi, vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikáció (4 ): A szakmai lap megnevezése, megjelenés időja, a publikáció címe: Jogi, vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikáció (4 ): A szakmai lap megnevezése megjelenés időja, a publikáció címe: Jogi, vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikáció (4 ): A szakmai lap megnevezése, megjelenés időja, a publikáció címe: Összesen: 5. Kamarai és egyesületi munka Nem a pályázó tölti ki! A pályázat benyújtását megelőző 10 évben betöltött szakmai bizottsági tagság vehető figyelembe Az országos kamara mellett működő. szakmai bizottságban betöltött tagság (évente 2 ) Az országos kamara mellett működő. szakmai bizottságban betöltött tagság (évente 2 ) Az országos kamara mellett működő. szakmai bizottságban betöltött tagság (évente 2 ) A pályázó területi kamarában végzett munkájának értékelése (max. 30 ) A pályázó országos kamarában végzett munkájának értékelése (max. 20 ) Összesen: év év év Pontszám összesen: 13