AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15."

Átírás

1 AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 15.

2 N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság javaslata a 2001/2002. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 3. A Felügyelőbizottság jelentése 4. A könyvvizsgáló jelentése 5. A 2001/2002. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása (Határozathozatal a napirend 2-4. pontjairól) 6. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása 7. A könyvvizsgáló megválasztása 8. A tisztségviselők 2002/2003. évi díjazásának megállapítása 9. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi konszolidált tevékenységéről 10. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2001/2002. évi konszolidált tevékenységéről 11. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2001/2002. évi konszolidált tevékenységéről 12. A 2001/2002. évi konszolidált mérleg elfogadása (Határozathozatal a napirend pontjairól) 13. Javaslat az Alapszabály módosítására

3 AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSE

4 1. napirendi pont: Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi üzleti tevékenységéről

5 2001/2002. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság 1106 Budapest, X. Keresztúri út /2002. Éves beszámoló Keltezés: Budapest, október 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) címlaph.doc.mérleg

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2001.IX.30. módosításai 2002.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Budapest, október 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2001.IX.30. módosításai 2002.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2001.IX.30. módosításai 2002.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c c d 53. D. Saját tőke ( ± ±61.) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Budapest, október 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2001.IX.30. módosításai 2002.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c c d 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 82. Ebből: átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Tételszám A tétel megnevezése szeptember 30- ra végződő 9 hónap szeptember 30- ra végződő 12 hónap (Nem auditált) adatok E Ft-ban szeptember 30- ra végződő 12 hónap a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) Keltezés: Budapest, október 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

12 Tételszám Cégjegyzék száma A tétel megnevezése szeptember 30- ra végződő 9 hónap szeptember 30- ra végződő 12 hónap (Nem auditált) adatok E Ft-ban szeptember 30- ra végződő 12 hónap a b c d e 10. Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Budapest, október 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

13 2001/2002. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés

14 2001/2002. évi üzleti jelentés Tájékoztatás Az EGIS Gyógyszergyár Rt. előző üzleti éve az üzleti év időpontjának változása miatt a január 1. és szeptember 30. közötti 9 hónapos időszakot fogta át. Hivatalosan ez a 2001/2002. évi, jelen beszámolóban tárgyalt üzleti év bázisa. Annak érdekében, hogy az üzleti jelentés olvasói jól követhessék a társaság eredményeinek változását, a táblázatokban a hivatalos (9 hónapos) bázisadatok mellett feltüntetjük a szeptember 30-át megelőző 12 hónap vonatkozó adatait is. Ezek a közölt formában nem auditált adatok, könyvvizsgálói ellenőrzésük két külön időszakra, külön-külön történt meg, de a társaság szerint jól jellemzik az adott időszak eredményeit. Ezért az üzleti jelentésben a 2001/2002. évi adatokat ha erre külön nem utalunk - ehhez a kiegészített, 12 hónapos bázishoz hasonlítjuk. I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS RT. 2001/2002. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Rt. legfontosabb célkitűzése a 2001/2002. évi üzleti évben a forgalom dinamikus növelése volt a stratégiai piacokon. Ezt a társaság sikeresen teljesítette. Az értékesítés belföldön 15 %-kal, az exportban devizában 18 %-kal bővült. Ezen belül a két kiemelt piacon még ennél is nagyobb arányú a fejlődés, Oroszországban 40 %, míg Kelet-Európában 27 % növekedést ért el a társaság. Terv szerint alakultak a működés költségei. Folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka, 2002-ben újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a társaság originális molekulájának klinikai fejlesztése. Tovább bővült és a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez a Servier céggel kialakított stratégiai együttműködés. Az eredményre ható pénzügyi folyamatok ugyanakkor kedvezőtlenül alakultak. Az export dollár-árfolyama lényegesen elmaradt az előző évtől és 2002-ben jelentős egyszeri ráfordítást okozott a leányvállalatokban lévő befektetések értékének módosítása. A társaság 2001/2002. üzleti évi nettó árbevétele millió Ft-ot ért el, ami 11 %- kal haladta meg az előző év hasonló időszakának forgalmat. Az árbevétel 62 %-a az exportban, míg 38 %-a hazai piacon jött létre.

15 2001/2002. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. belföldi árbevétele a október 1. és szeptember 30. közötti időszakban millió Ft-ra nőtt. Ez az előző év hasonló adatához képest 15 %-os emelkedést jelent. A társaság ebben az üzleti évben is a 2. legnagyobb szállító volt magyar gyógyszerpiacon, piaci részesedése 6,8 %-ot tett ki. A társaság exportja ugyanezen időszakban 128,8 millió dollárra nőtt. Ez dollárban 18 %-kal, Ft-ban mérve 8 %-kal magasabb, mint az előző év teljesítménye. A növekedés a legfontosabb exportpiacokon volt a leggyorsabb, így Oroszországban 40 %-ot, míg Közép- és Kelet-Európában 27 %-ot, a nyugati országokba irányuló késztermékeladásban pedig 21 %-ot ért el. Az EGIS Rt. működési költségeinek emelkedése a terveknek megfelelő volt. Dinamikusan nőttek az értékesítés közvetlen költségei, valamint a marketing és kereskedelem ráfordításai, míg mérsékelten nőtt a többi tevékenység költsége. Mindezek hatásaként a társaság üzleti eredménye millió Ft-ot ért el. Ez 34 %- kal kisebb az előző év hasonló időszakának üzleti eredményénél. Az eltérést az elmúlt üzleti évi egyszeri tételek hatása és a csökkenő devizaárfolyam okozta. Az EGIS Rt. pénzügyi tevékenységének nettó eredménye mínusz millió Ft-ot tett ki 2001/2002-ben. A rendkívüli tételek egyenlege 145 millió Ft ráfordítási többletet hozott. Összességében az EGIS Rt szeptember 30-i adózás előtti eredménye millió Ft-ot ért el, ami 14 %-kal alacsonyabb, mint az előző évben. A társaság az év során millió Ft-ot fordított beruházásokra és szellemi termékekre, míg további 319 millió Ft-tal segítette a tulajdonában álló vállalatok tevékenységének fejlesztését. Jelentős további új befektetés, hogy az EGIS Rt. 15 % tulajdonrészt szerzett a vezető hazai gyógyszer-nagykereskedő társaságban, a Hungaropharma Rt.-ben. Az EGIS Rt. dolgozóinak létszáma szeptember 30-án fő volt, ami 3 fővel több, mint az üzleti év eleji létszám. A társaság saját tőkéjének szeptember 30-i értéke millió Ft-ot tett ki. Ez 10 %-kal haladja meg a év hasonló időszaki értékét. Az egy részvényre jutó saját tőke könyv szerinti értéke Ft-ra nőtt. Az EGIS Rt. korábban is kedvező pénzügyi helyzetét tovább erősítette, hogy az üzleti év során csökkent a társaság működő tőke igénye és növekedett a szabad pénzeszközök értéke. 2

16 2001/2002. évi üzleti jelentés 1. sz. táblázat Az EGIS Rt. tevékenységének fő számszerű jellemzői Index jan.1.- okt.1.- okt % szept.30. szept.30. szept hónap 12 hónap 12 hónap Nettó árbevétel MFt ebből belföld MFt export MFt MUSD 79,5 108,9 128,8 118 Eredmény üzleti MFt szokásos MFt adózás előtti MFt adózott MFt Teljes munkaidős létszám az időszak végén fő Beruházások MFt Kutatás és fejlesztés MFt Befektetett eszközök az időszak végén MFt Saját tőke az időszak végén MFt

17 2001/2002. évi üzleti jelentés 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Rt. közötti stratégiai együttműködés 2001/2002-ben is meghatározó volt az EGIS Rt. fejlődésében. A kooperáció keretében az EGIS Rt. által elért árbevétel az üzleti év során 23 %-kal növekedett és meghaladta a 9,2 milliárd Ft értéket. Ez a társaság teljes árbevételének már 17 %-a. Az EGIS Rt. által licenc alapján forgalmazott 5 Servier-termék (Coverex, Adexor, Tenaxum, Bioparox és Gluctam) magyarországi árbevétele együttesen 5,1 milliárd Ft-ot tett ki, ezzel újabb 28 %-kal nőtt és már 25 %-át adta az EGIS Rt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is az EGIS Rt. legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Rt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény kivitele az üzleti évben 12 %-kal emelkedett és meghaladta a 7 millió dollár értéket. Ez évben is tovább bővült az EGIS Rt. késztermékeinek franciaországi exportja, a Servier helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban. Az éves EGIS-árbevétel ezen relációban már 3,4 millió USD értékre nőtt. Az EGIS Rt. által a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok értéke ugyancsak jelentősen emelkedett és az üzleti évben 4,4 millió USD értéket képviselt. A termékbevezetés és értékesítés mellett a társaságok közötti együttműködés kiemelkedően fontos része a felfedező kutatásban megvalósuló kooperáció. A Servier és az EGIS Rt. vezetése tovább dolgozik az 1995-től létrejött stratégiai szövetség erősítésén, amely mind nagyobb mértékben járul hozzá az EGIS Rt. fejlődésének és hosszú távú eredményességének biztosításához. 4

18 2001/2002. évi üzleti jelentés II. AZ EGIS RT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Rt. részvényeinek száma, típusa és jogállása a 2001/2002. év során sem változott. A társaság törzstőkéjét 1993 óta azonosan db, egyenként Ft névértékű, névre szóló, törzsrészvény alkotja. A részvények mindegyike bevezetésre került 1994-ben a Budapesti Értéktőzsdére, a jegyzett részvények A kategóriájában. A társaság 2001-ben dematerializálta a részvényeket. 2. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma % A részvények száma % 2001.szeptember szeptember 30. ATP (Servier) , ,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők , ,95 Magyar intézményi és magánbefektetők , ,14 Összesen , ,00 A társaság tulajdonosi köre 1995 óta stabil. A francia ATP (Servier) vállalat a részvények többségének tulajdonosa, egyben az EGIS Rt. stratégiai partnere. Részvényaránya a befektetés óta egyformán 50,91 %, és a jelen üzleti év során nem módosult. A többi tulajdonos konkrét személye az aktív tőzsdei részvényforgalomból adódóan ugyanakkor folyamatosan változik. A befektetők többségét a külföldi befektetési alapok alkotják. Tulajdoni arányuk október és szeptember között kismértékben nőtt, az időszak végén az összes részvény 43 %-át birtokolták. Egy-egy befektető részaránya ugyanakkor változatlanul viszonylag alacsony, közülük két letéteményes alapkezelő tulajdoni aránya ért el 2-2,5 % közötti értéket és további 7 befektető részesedése volt 1-2 % között. Összességében szeptember 30-án az EGIS Rt. részvényeinek 94 %-a volt külföldi tulajdonosok birtokában. 5

19 2001/2002. évi üzleti jelentés A magyar magán- és intézményi befektetők tulajdonosi hányada 2001/2002-ben az előzőekkel összhangban valamelyest csökkent. Ez a csoport az üzleti év végén a részvények 6 %-át birtokolta. A világ tőzsdéin és a Budapesti Értéktőzsdén az elmúlt 12 hónapban érvényesülő kedvezőtlen általános tendenciák az EGIS Rt. részvényeire is hatottak. Mindenekelőtt a részvények forgalma maradt alatta a korábbiaknak. A részvények árfolyama viszont általában kedvezőbb volt a múlt évinél október 1. és szeptember 30. között kötésben ezer darab EGIS-részvény cserélt gazdát. Ez a társaság összes részvényeinek 41 %-át, ugyanakkor a szabadon forgó részvények 84 %-át tette ki. A részvények árfolyama ezévben is hullámzott, de magasabb szinten mint korábban. Az ár az üzleti év első napján Ft volt, maximális szintjét Ft-on 2002 májusában érte el. Az éves minimumon a részvény az üzleti év végén volt, Ft árral. A részvények átlagára az üzleti év során Ft volt, ami 22 %-kal nagyobb az előző 12 hónap átlagánál. A részvényforgalom fő jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze: 3. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén jan.1.- okt.1.- okt szept.30. szept.30. szept hónap 12 hónap 12 hónap Kötések száma A forgalom mennyisége ezer db A forgalom értéke MFt Éves átlagár Ft A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Rt. 2001/2002-ben is nagy gondot fordított a befektetők és elemzők tájékoztatására. 6

20 2001/2002. évi üzleti jelentés III. AZ EGIS RT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2001/2002. évi üzleti évben millió Ft nettó árbevételt teljesített. Ez millió Ft-tal, illetve 11 %-kal nagyobb, mint az előző év hasonló időszaki árbevétel. A teljes nettó árbevétel döntő része, millió Ft érték az EGIS Rt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből eredt, míg 752 millió Ft-ot tett ki az egyéb árbevétel (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) összege. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában a gyógyszerek értékesítése kapott kiemelt szerepet. A 2001/2002. évi üzleti évben is ezek alkották az árbevétel meghatározó részét, és ezek növekedése volt a leggyorsabb. Az előző évekre jellemző folyamatos bővülés után 2001/2002-ben stagnált a gyógyszerhatóanyagok eladása. 4. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) jan.1.- okt.1.- okt szept.30. szept.30. szept hónap % 12 hónap % 12 hónap % Humán gyógyszerek , , ,0 Egyéb humán készítmények 385 1, , ,1 AUV gyógyszerek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Gyógyszerhatóanyagok , , ,4 Egyéb termékek 35 0,1 44 0,1 39 0,1 Egyéb árbevétel 606 1, , ,4 Összesen , , ,0 Az EGIS Rt. 2001/2002-ben 90 féle hatóanyagból 112 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és eltérő csomagolási formákat is számításba véve a forgalmazott termékek száma 352 volt. 7

21 2001/2002. évi üzleti jelentés Az értékesített termékek eredetét tekintve 2001/2002-ben az árbevétel 67 %-a a generikus gyógyszerek és hatóanyagok értékesítéséből származott. A leggyorsabb növekedést ugyanakkor ebben az évben a licenctermékek mutatták, nem kis részben a Servier-től átvett termékek árbevétele dinamikus emelkedésének köszönhetően. Ezzel már 30 %-ot ért el a licenc alapján forgalmazott gyógyszerek részesedése. Az EGIS Rt. által kifejlesztett eredeti termékek a 2001/2002. üzleti évi árbevétel 3 %-át biztosították. A társaság hagyományosan három gyógyszer-hatástani területre összpontosítja fejlesztő és kereskedelmi tevékenységét. A szívre és keringésre, a központi idegrendszerre illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerek forgalma 2001/2002-ben 16 %-kal nőtt és közel 75 %-át adták az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport jan.1.- okt.1. - okt szept.30. szept.30. szept hónap % 12 hónap % 12 hónap % Szívre és keringésre ható szerek , , ,5 Légzőrendszer gyógyszerei , , ,7 Idegrendszer gyógyszerei , , ,7 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei , , ,6 Vérképző rendszer gyógyszerei , , ,0 Urogenitális rendszer gyógyszerei , , ,5 Váz- és izomrendszer gyógyszerei , , ,2 Szisztémás fertőzés elleni szerek 756 2, , ,4 Bőrgyógyászati készítmények 879 3, , ,3 Egyéb gyógyszerek 287 1, , ,1 Összesen , , ,0 8

22 2001/2002. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. termékei közül a 2001/2002. évi üzleti évben 28 termékcsalád forgalma haladta meg a 500 millió Ft (mintegy 2 millió dollár) árbevételt. Ezen belül négy termékcsalád forgalma volt 3 milliárd Ft, további 11 termékcsalád forgalma pedig 1 milliárd Ft felett. A kiemelt termékcsaládok együttesen közel 78 %-át adták az EGIS Rt. teljes árbevételének, míg növekedésük az előző év hasonló időszakához képest 10 % volt. A társaság legnagyobb forgalmú terméke továbbra is az alfa-methyldopa volt, amely késztermékformában az EGIS Rt. minden fő piacán bevezetésre került és igen jelentős a hatóanyag exportja is. A legnagyobb növekedést ugyanakkor a társaság újabb bevezetésű termékei biztosították. Kiemelendő ezek között a két Servier-termék, a Coverex és az Adexor, valamint az EGIS Rt. generikus gyógyszerei közül a Lucetam (piracetam), Ipaton (ticlopidin) és a Floxet (fluoxetin) termékek. A vezető termékcsaládok forgalma a 6. sz. táblázat alapján követhető nyomon. 9

23 2001/2002. évi üzleti jelentés 6. sz. táblázat Az EGIS Rt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport okt szept hónap 1. Dopegyt - methyldopa vérnyomáscsökkentő Suprastin (chloropyramine) allergia elleni szer Coverex (perindopril) ACE-gátló Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer Tensiomin - captopril ACE-gátló Betadine (iodine) fertőtlenítő Tisercin - levomepromazine neuroleptikum Bioparox (fusafungin) antibiotikum Milurit - allopurinol köszvény elleni szer Betaloc (metoprolol) béta-blokkoló Sorbifer Durules (ferrous sulphate) vashiány elleni szer Grandaxin - tofisopam feszültségoldó Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer Duellin - carbidopa+levodopa Parkinson-kór elleni szer Lucetam (piracetam) nootropikum Andaxin (meprobamate) nyugtató Frontin (alprazolam) nyugtató Lidocain helyi érzéstelenítő Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő Dormicum (midazolam) altató Vitamin C vitamin Floxet (fluoxetin) feszültségoldó Sumetrolim (trimethoprim + SMX) fertőzés elleni szer Tavegyl (clemastine) allergia elleni szer Pipolphen - promethazine neuroleptikum Clostilbegyt - clomiphen fogamzást segítő szer Ipaton (ticlodipin) trombózis elleni szer Peritol (cyproheptadine) feszültségoldó 511 Összesen

24 2001/2002. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. fő piacai A társaság 2001/2002-ben 71 országba értékesítette termékeit. A társaság stratégiájának megfelelően a forgalom a jelen üzleti évben is Magyarországon, Oroszországban és a kelet-európai országokban nőtt a legnagyobb mértékben. Az árbevételnek egyes fő piacok szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja: 7. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft) jan.1.- okt.1. - okt szept.30. szept.30. szept hónap % 12 hónap % 12 hónap % Magyarország , , ,8 Oroszország+egyéb FÁK-országok , , ,5 Közép- és Kelet-Európa , , ,8 Nyugat-Európa , , ,7 Észak-Amerika és Japán , , ,7 Egyéb országok , , ,1 Termékértékesítés összesen , , ,6 Egyéb árbevétel 606 1, , ,4 Nettó árbevétel , , ,0 Magyarország A hazai piacon 2001/2002-ben 15 %-kal nőtt a társaság árbevétele. A növekedés elsősorban az között bevezetett 21 új gyógyszercsaládnak és a továbbra is dinamikusan bővülő Coverex terméknek köszönhető. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést a Coverex, Adexor és Tenaxum termékek (mindhárom Servier-termék), továbbá a Cardilopin (amlodipin), az Ipaton (ticlopidin), a Frontin (alprazolam) és a Talliton (carvedilol) készítmények érték el. 11

25 2001/2002. évi üzleti jelentés A társaság továbbra is a 2. helyet foglalja el a teljes magyar gyógyszerpiacon, 6,8 % piaci részesedéssel. Oroszország és egyéb FÁK-országok Az EGIS Rt. exportja 1999 óta töretlenül és dinamikusan növekszik ezen a területen. A forgalom 2001/2002-ben már 41,0 millió dollárt tett ki, amely 11,6 millió dollárral, azaz 40 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A fő piac a régióban változatlanul Oroszország volt, ahol 32,6 millió dollár árbevételt illetve 40 % növekedést ért el az EGIS Rt., de ehhez hasonló mértékben, 38 %-kal nőtt a forgalom Ukrajnában és 39 %-kal a többi FÁK-köztársaságban is. Közép- és Kelet-Európa A termékválaszték folyamatos bővítése, a hálózat és a működési feltételek jelentős fejlesztése igen jó eredményeket hozott ezen régióban. Az EGIS Rt. 2001/2002-ben (az előző két év 13, illetve 21 %-os fejlődése után) újabb 27 % növekedést ért el az előző év hasonló időszakához képest és 34,9 millió dollár forgalmat teljesített. Az árbevétel minden érintett országban számottevően növekedett. 8. sz. táblázat Az EGIS Rt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország Index jan.1.- okt.1.- okt.1.- % szept.30. szept.30. szept hónap 12 hónap 12 hónap Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Románia Bulgária Vietnám Összesen

26 2001/2002. évi üzleti jelentés Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 19,9 millió dollár értékben adott el terméket Nyugat- Európában. Ez 15 %-kal több az előző évi exportnál. A növekedésben a meghatározó a franciaországi kivitel fejlődése volt, ahol a Servier céggel együttműködésben 2001/2002-ben megduplázódott a készgyógyszerek eladása és jelentősen tovább nőtt a hatóanyagok forgalma is. Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba a 2001/2002. üzleti év során az EGIS Rt. 9,6 millió dollár értékben exportált. Az előző évhez hasonlóan növekedett az Egyesült Államokba irányuló késztermékkivitel, ugyanakkor csökkent a hatóanyagok forgalma. Egyéb országok Az egyéb régiókba sorolt, zömében fejlődő országokba a társaság október 1. és szeptember 30. között 23,0 millió dollár értékben exportált. Ebből a késztermékek kivitele 4,3 millió dollárt, a hatóanyagok exportja pedig 18,7 millió dollárt tettek ki. Az előző évi jelentős növekedés után a tárgyévben mindkét termékcsoport forgalma csökkent. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve az egyéb FÁK-országokban és Kelet- Európában az EGIS Rt. jól kiépített és erős önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal rendelkezik. A társaság az elmúlt üzleti évben tovább folytatta ezek személyi és tárgyi kapacitásainak erősítését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon az EGIS Rt. helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Valamennyi piacot figyelembe véve a 2001/2002. évi üzleti évben az EGIS Rt. teljes árbevételének 20,4 %-át fordította marketingre, kereskedelemre és disztribúcióra. 13

27 2001/2002. évi üzleti jelentés 9. sz. táblázat Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata szept. 30. szept. 30. Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 3 3 Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 2 2 Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

28 2001/2002. évi üzleti jelentés IV. FEJLESZTÉS ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Rt. 2001/2002-ben is aktív kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatott. Ennek célja egyrészt nagy piaci értékű generikus készítmények piacra vitele, másrészt eredeti molekulák kutatása és fejlesztése. Összesen millió Ft, az előző évinél 22 %-kal magasabb összeg került felhasználásra a felfedező kutatásra, generikus fejlesztésre és törzskönyvezésre. Ez (a korábbi évekhez hasonlóan) az EGIS Rt. teljes árbevételének 8 %-a. Az üzleti év során a társaság 8 generikus készítmény forgalomba hozatali engedélyét kapta meg Magyarországon. Ebből 2002 júliusában egy készítmény (Umaren injekció) került kihirdetésre. A többi készítmény az árakról és a támogatási mértékekről az Egészségbiztosítási Pénztárral folyamatban lévő egyeztetések lezárása után, várhatóan január elején kerülhet forgalomba. A társaság magyarországi termékpalettájából 2002-ben 48 termék törzskönyvi dokumentációját az Európai Unió követelményei szerint felújította. A többi termékre ez 2003-ban történik meg. Továbbra is igen aktív volt az EGIS Rt. külföldi törzskönyvezése is. A társaság az üzleti év során 96 készítményre szerzett törzskönyvi engedélyt. Ezzel az összes külföldi törzskönyvek száma re nőtt. Jelentős eredmény, hogy egy generikus termékcsaládra 2002-ben a társaság Európai Uniós törzskönyvet szerzett MRP-eljárás (Mutual Recognition Procedure) keretében. A társaság felfedező kutatási tevékenysége a központi idegrendszerre ható új szerekre összpontosul. Ezen belül két kiemelt irány került meghatározásra, az anxiolitikus hatású vegyületek és az excitatoros aminosavak által befolyásolt agyi folyamatokra ható vegyületek csoportja. Ezek a kutatások a Servier kutatóival szoros és eredményes kooperációban folynak. A társaság kutatási tevékenysége révén 200/2002-ben 13 új szabadalmi bejelentést tett Magyarországon és 7 nemzetközi (PCT=Patent Co-operation Treaty) szabadalmi bejelentést nyújtott be. A finn ORION Pharma céggel együttműködésben folytatta az EGIS Rt. a deramciclane originális molekula gyógyszerré fejlesztését. Ennek legfontosabb eredményeit a 2. sz. melléklet foglalja össze. Két további kiemelt vegyület preklinikai fejlesztése Servier-EGIS együttműködésben történik. 15

29 2001/2002. évi üzleti jelentés 2. sz. melléklet A deramciclane originális termékjelölt fejlesztése A deramciclane (EGIS 3886) nagyon ígéretes gyógyszerjelölt, amit a társaság a szorongásos betegségek legáltalánosabb előfordulási formája, a generalizált szorongás (GAD) kezelésére fejleszt ki. A GAD a fejlett országok lakosságának 4 7 %-át érinti, míg a kezelésére jelenleg használt gyógyszerek messze nem tökéletesek. A deramciclane kémiailag és hatásában is eltér a jelenleg használt szorongás-ellenes termékektől, egyedülálló hatásmechanizmusa révén elkerülhetők a nem-kívánatos mellékhatások a betegek kezelésében. A termék fejlesztése 1994 óta a finn ORION Pharma gyógyszergyárral együttműködésben folyik. A klinikai 2 fázis kedvező eredményei alapján év elején a felek szállítási és licencszerződést kötöttek, amely meghatározza a fejlesztés további szakaszának feladatait, valamint a majdani forgalmazás időszakára az EGIS Rt. és az ORION piaci területeit, a hatóanyagszállítást és az EGIS Rt.-t megillető royalty mértékét. A klinikai 3 fázis vizsgálatai 2000 májusában kezdődtek. Ezek célja, hogy igazolják a deramciclane hatékonyságát és biztonságát a GAD kezelésében ben lezárult két nagy betegszámon folytatott európai vizsgálat. A készítmény amerikai vizsgálatai az ORION cég helyi partnerével, a Pharmaciával együttműködésben folynak. Az EGIS Rt. feladatainak megfelelően a vegyület kiegészítő farmakológiai, biztonsági és metabolizmus vizsgálatát végzi. 16

30 2001/2002. évi üzleti jelentés 2. Beruházások A társaság október és szeptember között millió Ft-ot fordított beruházásokra, ami 7 %-kal magasabb, mint az egy évvel korábbi hasonló érték. A fejlesztések továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. 10. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) jan.1.- okt.1.- okt.1.- S z a k t e r ü l e t szept.30. szept.30. szept hónap 12 hónap 12 hónap Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések Beruházások összesen Az új eszközökre vonatkozó beruházások mellett az EGIS Rt. 2001/2002-ben 376 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére, míg további 890 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. Egyenlegében további 460 millió Ft további befektetést valósított meg az EGIS Rt. az érdekeltségébe tartozó vállalkozásoknál. Ezen belül az eszközállomány fejlesztésére összesen 319 millió Ft-tal növelte a társaság az EGIS Polska, az EGIS Praha és az EGIS Slovakia vállalatok tőkéjét. Egy befektető csoporttal közös pályázat alapján millió Ft befektetéssel 15 % részesedést szerzett az EGIS Rt. a vezető magyar gyógyszer-nagykereskedelmi társaságban, a Hungaropharma Rt.-ben. Ugyanakkor együttesen millió Ft-tal leértékelte az EGIS Rt. három keleteurópai kereskedelmi vállalatban lévő befektetéseit, mivel a vállalatok saját tőkéje az alaptőke alá csökkent. 17

31 2001/2002. évi üzleti jelentés 3. sz. melléklet Befektetés a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Rt.-be A Hungaropharma Rt. amelyben az EGIS Rt ben 15 %-os részesedést vásárolt a vezető magyarországi gyógyszer nagykereskedő társaságok közé tartozik. Kapcsolt vállalkozásaival együttesen 2001-ben a teljes magyar nagykereskedői gyógyszerpiac 33,5 %-át látta el. A társaság az ország gyakorlatilag minden gyógyszertárával és kórházával üzleti kapcsolatban áll és forgalmazza a teljes hazai gyógyszer és gyógyászati segédeszköz választékot. Ehhez a társaság 2 budapesti és 6 vidéki nagykereskedelmi telephellyel rendelkezik. A kapacitások korszerűsége megfelel a mai követelményeknek, a szállítókkal és vevőkkel fenntartott kapcsolatok jók. Tevékenységét a társaság 2001-ben 973 fővel látta el. A Hungaropharma Rt. a évben millió Ft konszolidált nettó árbevételt, 291 millió Ft üzleti eredményt és 219 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A korábban 100 %-ban állami tulajdonban lévő társaság részvényeinek 50 %-át + 1 részvényt a évben hirdette meg eladásra a magyar állam. Ennek megszerzésére az EGIS Rt. három befektetővel közösen pályázott. Az ajánlatot az állam képviselője elfogadta és a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően a részvényekre vonatkozó adásvételi szerződés 2002 júliusában érvénybe lépett. Az EGIS Rt. a 15 % részesedésért millió Ft összeget fizetett. Ezzel egyidőben az új tulajdonosi helyzetnek megfelelően módosult a Hungaropharma Rt. alapszabálya és változott az igazgatóság és a felügyelőbizottság összetétele. Az EGIS Rt. célja, hogy a Hungaropharma Rt. a jövőben is nagymértékben hozzájáruljon a magyar gyógyszerpiac és a verseny fejlődéséhez, az ellátás színvonalának emelkedéséhez. 18

32 2001/2002. évi üzleti jelentés V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Rt. dolgozóinak száma az üzleti év során összességében alig változott. A szeptember 30-i létszám fő volt, ami 3 fő növekedést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken ugyanakkor a feladatok változásának megfelelően módosult. Növekedett az értékesítésben és a kutatás fejlesztésben foglalkoztatottak száma, míg a termelést és az infrastrukturális tevékenységeket a társaság az előző évinél kisebb létszámmal látta el. A dolgozók szakterületenkénti megoszlását szeptember 30-án a 11. sz. táblázat foglalja össze. 11. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység szept.30. szept.30. szept.30. Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek Összesen (A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi irodáiban további 10 fő EGIS-állományban lévő szakember dolgozott. 19

33 2001/2002. évi üzleti jelentés A társaság dolgozóira továbbra is a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva az üzleti év során tovább nőtt a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók száma. A fizikai dolgozók körén belül változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 12. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a záró létszámban % Képzettség szept.30. szept.30. szept.30. Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek A társaság október és szeptember között millió Ft-ot fordított személyi jellegű kiadásokra, ezen belül a bérek millió Ft-ot tettek ki. A társaság dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során ezer Ft volt. Az EGIS Rt. 2001/2002-ben megkezdte újraformált humán-stratégiájának végrehajtását. Ennek célkitűzése, hogy a társaság elkötelezett, jól képzett, fejlődő és elégedett dolgozókkal teljesíthesse a mind nagyobb követelményeket jelentő feladatokat. 20

34 2001/2002. évi üzleti jelentés VI. AZ EGIS RT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Rt. a 2001/2002. évi üzleti évben millió Ft üzleti eredményt és millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az erre ható bevételeket és költségeket a következő táblázat mutatja be: 13. sz. táblázat Az EGIS Rt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés Index % jan.1.- okt.1.- okt szept.30. szept.30. szept hónap 12 hónap 12 hónap Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet Közvetlen költségekből Anyag és bérköltség Egyéb közvetlen költség Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

35 2001/2002. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. tevékenységének működő tőke igénye - elsősorban a készletgazdálkodás eredményei révén /2002-ben csökkent. Ez lehetővé tette, hogy a társaság szabad pénzeszközeinek értéke számottevően növekedjen. 14. sz. táblázat Az EGIS Rt okt szept. 30. közötti pénzforgalmi mérlege (millió Ft) Megnevezés 2001.okt szept hónap Adózott eredmény Értékcsökkenési leírás Összesen Beruházások Befektetések növekedése 525 Működő tőke növekedése -620 Összesen Egyéb tételek változása 44 Pénzügyi eredmény (cash flow) Javasolt osztalék 934 Nettó pénzügyi eredmény (nettó cash flow) Pénzügyi tételek változása Pénzeszközök változása 805 Az EGIS Rt. pénzügyi helyzete ezzel tovább erősödött. A társaság működtetésének tőkeigényét a saját erőforrások biztonsággal fedezik. A saját tőke értéke az elmúlt egy év során millió Ft-tal tovább emelkedett és szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. 22

36 2001/2002. évi üzleti jelentés 15. sz. táblázat Az EGIS Rt év szeptember 30-ai mérlege (millió Ft) Meg nevezés szept.30. szept.30. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összese Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN A társaság tevékenységének jövedelmezősége továbbra is kedvező, likviditása pedig tovább erősödött. 23

37 2001/2002. évi üzleti jelentés 16 sz. táblázat Az EGIS Rt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés okt szept hónap Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 15,3 Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel % 12,1 Eszközmegtérülési ráta % 9,1 Tőkemegtérülési ráta % 10,3 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft 829 készpénzbevétel Ft saját tőke Ft Pénzhányad % 137 Likviditási ráta % 616 Készletek forgása nap 113 Vevőállomány forgása nap 70 Eladósodottság % 3,6 Idegen források aránya % 13,4 24

38 2001/2002. évi üzleti jelentés VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás szeptember 30-ai fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Rt október 31-én zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság következő időszaki működését illetően a következő, a 2002/2003. üzleti évre vonatkozó eseményeket szükséges kiemelni: A társaság 2002/2003. évi üzleti terve Az EGIS Rt. Igazgatósága 2002 novemberében elfogadta a társaság üzleti tervét a soron következő, október 1. és szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv fő célkitűzése az árbevétel nagymértékű növelése mind a belföldi, mind a stratégiai exportpiacokon, az értékesítés elért jövedelmezőségének fenntartása mellett. Ehhez a társaság tovább erősíti kereskedelmi hálózatát és növeli az értékesítési tevékenység kereteit. Továbbra is nagy erőket fordít a társaság a kutatásra és fejlesztésre, a termékválaszték további bővítése érdekében. 25

39 2. napirendi pont: Az Igazgatóság javaslata a 2001/2002. évi eredmény megállapítására és felosztására

40 Az eredmény megállapítása és felosztása JAVASLAT a 2001/2002. évi eredmény megállapítására és felosztására Az EGIS Rt. a október 1-től szeptember 30-ig terjedő üzleti évben millió Ft árbevételt és millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az adózás előtti eredményt 250 millió Ft társasági adó kötelezettség terheli. Ennek levonása után a társaság adózott eredménye millió Ft értéket tesz ki. Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a társaság az üzleti év adózott eredményéből osztalékot fizessen. 934 millió Ft A javasolt osztalék időarányosan számolva azonos az előző évben fizetett mértékkel. Az egy részvényre jutó osztalék mértéke 120 Ft. Az osztalékráta a részvények névértékére vetítve 12,00 %.

41 3. napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentése

42 Felügyelőbizottsági jelentés A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA az EGIS Rt. 2001/2002. évi gazdálkodásáról A felügyelőbizottság működése szempontjából az év problémamentes volt. Az fb.-nek munkatervétől nem kellett eltérnie, az év során összeférhetetlenségi ügy nem merült fel, részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett a GT alapján döntést hoznia. A felügyelőbizottság a negyedéves jelentéseken túl is figyelemmel kísérte az EGIS Rt. működését. Munkaterve alapján néhány területet kiemelt, ahol részletesebb vizsgálatot tartott. Ilyenek voltak, pl. készletgazdálkodás, mely területen a korábbi évhez képest jelentős, közel 1 mrd forintos csökkenést ért el az Rt. Az fb. foglalkozott a külföldi érdekeltségek helyzetével, a tulajdonosi felügyelet és kontroll gyakorlatával. Ezen túl foglakozott a beruházási tevékenységgel, az értékesítés költségeivel, annak tervezési metodikájával, valamint a humánpolitika kérdéseivel is. A felügyelőbizottság megtárgyalta az Egis Rt. 2001/2002. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentést és meghallgatta a könyvvizsgáló azzal kapcsolatos megállapításait. Az fb. összességében az elmúlt évet sikeresnek ítéli meg. A gazdálkodás értékeléséhez kapcsolódóan a felügyelőbizottság a következőket emelte ki: Az EGIS Rt. értékesítése az elmúlt évben töretlenül fejlődött tovább, a hazai piaci 15 %-os, és az exportpiacokon elért 18%-os (dollárban mért) növekedést pozitívan kell értékelni. Ezen belül különösen kiemelkedő az, hogy a kelet-európai piacokon elért árbevétel növekedés eredményeképpen ezek a piacok volumenben elérik a hazai piac nagyságrendjét. Tovább bővült a Servier-vel kooperációban megvalósuló értékesítés volumene, a hazai piacon az összes értékesítésen belül már 25%-ot tett ki a Servier licence alapján gyártott termékek köre. Az eredmény csökkenésében jelentős szerepe volt a forint erősödésén túl, a saját tulajdonú kelet-európai kereskedelmi vállalkozásokhoz kapcsolódó, e vállalatok saját tőke csökkenése miatt számvitelileg az idén elszámolt, egy milliárd forint fölötti értékvesztésnek. A kutatási ráfordítások 22%-kal növekedtek, ennek biztató eredménye van a termékfejlesztésekben. De eredménynek kell tekinteni azt is, hogy az EGIS az elmúlt évben 48 termék törzskönyvét újította fel az Európai Unió követelményei szerint.

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

2002/2003. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt.

2002/2003. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Rt. Tartalom A 2003. július-szeptember negyedév jellemzői Éves adatok A költségek változása A negyedévek összehasonlítása Értékesítés a fő piacokon A kereskedelmi

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált)

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált)

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben