Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv."

Átírás

1 2010. november VII. évfolyam, 16. szám Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban

2 Koncentráció Az elmúlt évekre visszatekintve elmondhatjuk, hogy minden év és minden évszak hozott olyan változásokat, amelyek jelentôs, általában pozitív hatással voltak Társaságunk életére. A tavalyi év, mint emlékszünk, a tornyosuló válság jegyében zajlott és akkor még azt gondoltuk, hogy 2010-ben elsimulnak a hullámok és ismét megindul a gazdaság. Nos, most már látjuk: nem így történt, ezért 2010-ben is az önfenntartáson túlmenôen a szebb jövô építésén gondolkodunk. Ez nem panasz, hiszen tudjuk, hogy elôrelátó szervezetek a depresszió idején építkeznek és készülnek arra, hogy a majdan fellendülô gazdasághoz újult erôvel tudjanak csatlakozni. Az idei év elsô nagy kalandja az integrált vállalatirányítási rendszer fokozatos bevezetése volt, majd az év második felében a Társaság újabb nagy lépésre szánta el magát. Ez a lépés a TÜV SÜD magyarországi erôinek egyesítése volt. A gondolat természetesen nem újkeletû, de most érett meg a helyzet, ezért ez év szeptemberében döntés született, mely szerint a TÜV SÜD KERMI a továbbiakban az ÉMI-TÜV SÜD keretén belül folytatja pályafutását. Kérem, ne értsék félre: nem a TÜV SÜD KERMI megszüntetésérôl van szó, pusztán csak arról, hogy ez a nagy múltú és méltán jó nevû szervezet új keretek között, jobb feltételekkel és nagyobb mozgástérrel folytathatja tevékenységét. Az ÉMI-TÜV színes szakmai palettája tehát a korábbi KERMI teljes szakmai színskálájával bôvül, valamennyi tevékenységet tovább visszük és az új szervezeti formában hitünk szerint meglévô és jövôbeli partnereinknek a korábbiaknál rugalmasabb, hatékonyabb szolgáltatásunkkal tudunk rendelkezésére állni. A koncentráció kifejezetten a hatékonyság növelését és a tevékenység költségeinek redukálását szolgálja és bízunk benne, hogy partnereink rövidesen meggyôzôdhetnek arról, hogy ez a lépésünk a kölcsönös elônyök érdekében történt. Természetesen egyedül nem vagyunk elegen a sikertörténethez, ezért minden jószándékú támogatást és segítséget köszönettel veszünk és ígérem, megháláljuk. Ezek a közös jövô építésének ma látható képei. 14 Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (EMAS III.) alapján Szívélyes üdvözlettel: Dr. Madaras Gábor ügyvezetô igazgató

3 ÉMI-TÜV 2 Követelmények a ridegtörés elkerülésére 6 Két erômû, egy eset; 10 Emelôgépekre és felvonókra vonatkozó 25 A KERMI Osztály élelmiszeranalitikai a megújult EN :2002 / A5:2009 B avagy 2 x 443 MW Gönyûn és Malzenicen új biztonsági elôírások és szakértôi melléklete szerint tevékenysége Tartalom Követelmények a ridegtörés elkerülésére a megújult EN :2002 / A5:2009 B melléklete szerint A HRVWCC megalakulása Két erômû, egy eset; avagy 2 x 443 MW Gönyûn és Malzenicen Épületek és épületszerkezetek energiahatékonyságának vizsgálata és tanúsítása Új gépirányelv: Emelôgépekre és felvonókra vonatkozó új biztonsági elôírások INTERLIFT 09, avagy egy jó lehetôség a szakmai fejlôdésre Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/ EK rendelete (EMAS III.) alapján Egy megújult menedzsment rendszerfejlesztô szabvány MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartós sikerének irányítása Minôségirányítási megközelítés Válságban is megmaradni és megújulni tudatos irányítási rendszer mûködtetésével A KERMI Osztály élelmiszer-analitikai és szakértôi tevékenysége ÉMI-TÜV SÜD Minôségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Központ: H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Tel.: (+36) Fax: (+36) ügyvezetô igazgató: Dr. Madaras Gábor Budapesti iroda: H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (+36) Fax: (+36)

4 2 Ipari szolgáltatások Követelmények a ridegtörés elkerülésére a megújult EN :2002 / A5:2009 B melléklete szerint nénk ismertetni. Fontos ennek az elôírás résznek az ismerete, mivel a Magyarországon különösen kedvelt német elôírásrendszer, az AD2000 W pontja is megengedi alkalmazását a saját elôírásai helyett. Az elôírásnak, mivel jóváhagyó közleménnyel angolul került magyar szabványként bevezetésre, még nincs magyar nyelvû változata. ridegtörés elkerülésének fontosságáról nem kell beszélni. A Minden általunk jól ismert, nyomástartó edények tervezésével ill. gyártásával foglalkozó szabványrendszer, irányelv, Code, stb. megfelelô súllyal foglalkozik ezzel a kérdéssel és ad útmutatást, elôírást ezzel kapcsolatban. Így van ez az EN szabványsorozat esetében is, mely a PED-hez harmonizált nyomástartó edényekre vonatkozó elôírásrendszer és az elmúlt években egyre elterjedtebb az alkalmazása a tervezôk, gyártók között, így egyre gyakrabban képezi a tervellenôrzési és átvételi (megfelelôség vizsgálati) feladataink alapját. Az EN sorozat 2002-ben lett bevezetve, azóta folyamatosan változik. Hol javítások, hol módosítások, hol egészen átdolgozott fejezetek, de gyakran teljesen új fejezetek jelentek meg benne. A változások nyomon követése nem csekély kihívást jelent a felhasználók számára. Jelen cikkben az EN A5 jelû kiadásaként, 2009 januárjában, a szabványsorozat 2. fejezetének átdolgozott B mellékleteként megjelent részt szeret- B melléklet változott részeinek rövid áttekintése: B.1 Általános elôírások: Szinte teljesen megújult. Eltérôen kezeli tervezési hômérséklet alapján az 50 C-os és az alatti edényeket az 50 C felettiektôl (lásd. B.5, új rész) Továbbra is megmarad a korábban alkalmazott három különbözô módszer: B módszer: gyakorlati tapasztalati módszer teljesen átdolgozva B módszer: törésmechanika és üzemi gyakorlat alapján megállapított szabályok szinte teljesen átdolgozva B módszer: törésmechanikai elemzés minimális változás történt. (Ezt a módszert nagyon ritkán használják, ezért most nem térünk ki rá). B.5 Emelt hômérsékleten alkalmazott anyagok (t>50 C) (új rész a szabványban) B.4.1 táblázat: Mértékadó falvastagságok B módszer részletes áttekintése: A harmonizált anyagszabványok kiválasztását adja meg úgy, hogy az összes anyagra 10 különbözô táblázatból (B B.2-11) kivehetô egy adott anyag alkalmazhatóságának alsó hômérséklethatára, a TR (tervezési) hômérséklet. B Ferrites acélokat a B B.2-5 táblázatok tartalmazzák és általános követelmény a szívósságra KV=27J a TR (tervezési) hômérsékleten. B Ni-ötvözésû acélokat (9% <=Ni>1,5%) a B B.2-7 táblázatok tartalmazzák és általános követelmény a szívósságra KV=27J a TR (tervezési) hômérsékleten. B Csavarokat és anyákat a B B.2-10 táblázatok tartalmazzák. Érdekesség, hogy a B.2-8 ill. a B.2-10 táblázat tartalmaz járatos, de nem harmonizált anyagokat (5.6, 8.8, 5, 8 ill. A2, A3, A4,A5-50,70).

5 Ipari szolgáltatások 3 Nézzünk két példát (P265GH és P355NL1) a B.2-2 táblázatból. találhatók. 11-féle (korábban 5) monogrammal dolgozhatunk (Fig. B B.2-11), amelyek hasonlóak e szabvány korábbi kiadásából már jól ismert monogramokkal. Ezek kezelése azonos a korábbiakéval, de maguk a görbék teljes átdolgozáson estek át. Ennek eredményét nézzük két példán keresztül: B módszer részletes áttekintése: Korlátozások e módszer alkalmazásához: Szénacél Szén-mangán ötv. acél Finomszemcsés acél Ni-ötvözésû acél, ahol Ni<=1,5% (korábban %) A fenti anyagokra a folyáshatár <=500 N/mm 2 (korábban 460 N/mm 2 ) Ausztenites-ferrites acél, ahol a folyáshatár <=550 N/mm 2 Termomechanikailag hengerelt acélok 35 mm vastagságig 1. példa: anyagunk P265GH lemez, hôkezelt (PWHT) anyagvastagság 35 mm szívóssága KV= 27 J, -20 C-on A szabvány korábbi kiadása B4-1 monogramja szerint anyagunkra a megengedett legalacsonyabb TR (tervezési) hômérséklet: -35 C információ ÉMI-TÜV SÜD Kft. Magyar Lajos tel.: Ez a módszer lehetôséget ad annak megállapítására, hogy egy adott TR (tervezési) hômérséklet és anyagvastagság esetén az ütôvizsgálat milyen hômérsékleten történjen, ill. egy adott hômérsékleten vizsgált, adott vastagságú anyag milyen legalacsonyabb hômérsékleten alkalmazható. A B.2-13 és a B.2-14 táblázatok összefoglalják és ezekbôl kivehetô, hogy a kérdéses anyagra vonatkozó elôírások mely monogramban A szabvány új kiadása B2-1 monogramja szerint anyagunkra a megengedett legalacsonyabb TR (tervezési) hômérséklet: -53 C 2. példa: anyagunk P265GH lemez, hôkezeletlen (AW) anyagvastagság 10 mm szívóssága KV= 27 J, -20 C-on A szabvány korábbi kiadása B4-2 monogramja szerint anyagunkra a megengedett legalacsonyabb TR (tervezési) hômérséklet: -57 C.

6 4 Ipari szolgáltatások Üzemi indulásra, leállásra és a próbanyomásra tartozó fenti feltételeket nem kell alkalmazni az ausztenites acélokra. Szívóssági követelmény: KV>=27 J ferrites acélokra, KV>=40 J a 8, 9.3 és 10 csoportokba tartozó acélokra. Vizsgálati hômérséklet max. 20 C. B.4-1 táblázat - A mértékadó falvastagságok áttekintése: Ez a táblázat a különbözô módon egymáshoz hegesztett szerkezeti elemek mértékadó falvastagságának meghatározására szolgál. Azonos felépítésû és tartalmú a korábbi táblázattal, de sok esetben (No. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19) attól eltérô a mértékadó falvastagság megállapításának módja. A szabvány új kiadása B2-2 monogramja szerint anyagunkra a megengedett legalacsonyabb TR (tervezési) hômérséklet: -82 C. Alkalmazási példaként érdemes kiragadni a B.4-1 táblázat No. 10 jelû ábráját, ami egy heg. toldatos karimával foglalkozik (vegyük a hegesztett AW állapotot): a karimához csatlakozó csô (part B) mértékadó falvastagsága a csô falvastagsága (e1) lesz a hegesztésre vonatkozó mértékadó falvastagsága a karimavég falvastagsága lesz (e2, mivel e2>e1) a karimára vonatkozó mértékadó falvastagsága a karimavég falvastagsága lesz (e2, mivel e2>e1), de a karimaperem vastagsága egynegyedének (ef/4) megfelelô anyagvastagság ellenôrizendô a 2. módszer megfelelô monogramjában (B.2-2, B.2-4, B.2-6, B.2-8, AW) A fenti két példa alapján megállapítható, hogy az új szabályok engedékenyebbek a korábbiaknál és ez igaz a többi monogram esetében is. B.5 fejezet részletes áttekintése (emelt hômérsékleten alkalmazott anyagok (t>50 C) (új rész a szabványban): Korlátozások e módszer alkalmazásához: A tervezési hômérséklet normál üzemben magasabb, mint 50 C; az edény fém-hômérséklete üzemi induláskor és leálláskor nem alacsonyabb, mint -10 C. (B.5.4) Üzemi induláskor és leálláskor a nyomás nem lépi túl a 20 C alatti tervezési nyomás 50 %-át. Ez figyelmen kívül hagyható, ha a 2. módszer szerint igazoljuk, hogy a tervezési nyomás megengedhetô a 20 C alatti alacsonyabb hômérsékleten. (B.5.5) A próbanyomás alatt az edény fém-hômérséklete nem lehet 10 C-nál alacsonyabb ferrites ill. ferrites-ausztenites anyagminôség esetében. Ez figyelmen kívûl hagyható, ha a 2. módszer szerint igazoljuk, hogy a tervezési nyomás megengedhetô a 20 C alatti alacsonyabb hômérsékleten. Ha a fenti feltételek valamelyike nem teljesül, alacsony hômérsékleten üzemelô edénynek kell tekinteni. Az AD2000 és EN összehasonlítása példákon keresztül Bár az AD2000 W pontja is megengedi alternatívaként alkalmazni a maga elôírásai helyett az EN öt a ridegtörés elkerülése céljából, mégis érdemes összehasonlítani a két elôírásrendszert példákon keresztül. 1. példa: anyagunk P265GH lemez, hôkezeletlen (AW) anyagvastagság 10 mm szívóssága KV= 27 J, -20 C-on AD W10 1. táblázata szerint ez az anyag -10 C vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú (1. igénybevételi eset). EN módszer B.2-2 táblázata szerint ez az anyag -20 C

7 Ipari szolgáltatások 5 A HRVWCC megalakulása (A EUROPEAN RAILWAY VEHICLE WELDING COORDINATION COMMITTEE MAGYAR TÜKÖRBIZOTTSÁGA) vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú. EN módszer B2-2 monogramja szerint ez az anyag -82 C vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú P265GH, lv. 10, AW KV= 27 J, -20 C-on legalacsonyabb hômérséklet az anyag teljes kihasználtságához AD W10-10 C 2. példa: anyagunk P355 NH lemez, hôkezeletlen (AW) anyagvastagság 20 mm szívóssága KV= 30 J, -20 C-on EN...1. módszer -20 C EN...2. módszer -82 C AD W10 1. táblázata szerint ez az anyag -20 C vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú (1. igénybevételi eset). EN módszer B.2-2 táblázata szerint ez az anyag -20 C vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú EN módszer B2-4 monogramja szerint ez az anyag -47 C vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú P33NH, lv. 10, AW KV= 30 J, -20 C-on legalacsonyabb hômérséklet az anyag teljes kihasználtságához AD W10-20 C EN...1. módszer -20 C EN...2. módszer -47 C A fenti példákból látható, hogy az EN szabvány 2. módszerének alkalmazása esetén jelentôsen alacsonyabb megengedhetô tervezési hômérsékletek adódnak. vasúti jármûvek hegesztéssel történô gyártását és a gyártók A tanúsítását 2008 eleje óta egy új szabványsorozat, az EN (1-5) szabályozza. Ez a szabványsorozat váltotta fel a DIN 6700 szabványsorozatot. A DIN 6700, mint a jelzete is mutatja, német szabályozás volt és nagyon erôsen kötôdött a német vasutakhoz (Deutsche Bahn). Habár a DIN 6700 önmagában is elég részletes volt, a német vasutak az egyes részterületekre még külön szabályozásokat is kidolgozott (DVS elôírások), melyek a szabvány alkalmazását egységesítették. Mivel akkor a vasúti jármûvek hegesztéssel történô gyártására európai elôírásrendszer még nem létezett, így a DIN 6700 szabványsorozatot nagyon sok országban alkalmazták, akkor is, ha a termék nem Németroszágba került. Ennek az anomáliának a megszüntetésére és az európai egységesítés jegyében készült el az EN szabványsorozat. A szabványsorozat célja, hogy az e szerint gyártott termékek és tanúsított gyártók egész Európában elfogadottak legyenek, minden európai vasúttársaságnál. Ehhez viszont az szükséges, hogy a gyártók és a tanúsítók mindenütt azonos színvonalon dolgozzanak, azonos szinten elégítsék ki a szabvány követelményeit. A most megalakult európai bizottság tagjai vasúti gyártók és vasúti gyártókat tanúsító szervezetek. A bizottság a német vasutak korábbi szabályozó szerepét hivatott átvenni, hatósági szabályozás helyett az önszabályozás elvét alkalmazva. Ennek elsô eredménye egy irányelv tervezet a szabvány szerinti tanúsítások lefolytatására. Mivel az európai bizottságban az egyes tagországok csak korlátozott létszámban képviseltethetik magukat, így a bizottsághoz kapcsolódóan nemzeti szervezetek, ún. tükörbizottságok alakultak. Ilyen nemzeti szervezet Magyarországon a HRVWCC. A magyar tükörbizottság tömöríti a magyarországi gyártókat és tanúsítókat azzal a céllal, hogy a Magyarországon felmerült problémák ill. javaslatok, tapsztalatok beépülhessenek az európai szervezet határozataiba, valamint hogy a megfelelô információk eljuthassanak a magyarországi tagvállalatokhoz. A tükörbizottság ennek jegyében nyitott az új tagok elôtt; az elsô, alakuló ülése január 14-én volt Szolnokon, az ülés résztvevôit a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. látta vendégül. A tükörbizottság második ülésére okóber 21-én az ÉMI-TÜV SÜD Kft. szentendrei telephelyén kerül sor. Magyar Lajos, szakértô Ipari berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály Czibere Gábor, szakértô Ipari berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály

8 6 Ipari szolgáltatások Két erômû egy eset avagy 2 x 443 MW Gönyûn és Malzenicen z ÉMI-TÜV SÜD Kft. Ipari Berendezések és Hegesztéstechnológia Osztálya 19 éves fennállásának egyik leg- A nagyobb, legösszetettebb és egyben legszebb feladatát kapta 2009 nyarán. Két, szinte teljesen egyforma, egyenként bruttó 433 MW-os erômû legnagyobb egységének, a hôhasznosító kazánnak, mint nyomástartó berendezésnek a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 97/23/EK Irányelv (PED) és az EN harmonizált szabvány szerinti megfelelôség értékelésére és tanúsítására ill. az egyik erômû hôhasznosító kazánjának, mint nyomástartó rendszernek megfelelôség vizsgálatára és tanúsítására, valamint 8 nagy, PED szerint értelmezhetô nyomástartó alrendszernek megfelelôség vizsgálatára és tanúsítására kaptunk megbízást. Mindkét erômûvet az E.ON megbízásából a SIEMENS AG építi. A hôhasznosító kazánok gyártója az olasz STF S.p.A. Az egyik építési helyszín Magyarországon, Gyôr térségében, a Dunához közeli Gönyû község határában, a másik helyszín Szlovákiában, a Trnava (Nagyszombat) szomszédságában lévô Malzenice település mellett található. A gönyûi beruházás a jelenleg folyó legnagyobb erômûvi zöldmezôs építkezés Magyarországon. A kazánok, mint nyomástartó berendezések átvétele szinte teljesen egyszerre folyt a két telephelyen. A nyomástartó rendszerek értékeléséhez szükséges vizsgálatok pedig még jelenleg is folynak. A két helyszínen és két erômûben párhuzamosan folyó vizsgálatok egyrészt könnyebbséget jelentettek, hiszen több esetben is ugyanannak a szakértônek kétszer kellett megegyezô nyomáspróbaköröket ellenôrizni, másrészrôl a szükséges kapacitások biztosítása a nagyon szoros határidôk miatt komoly kihívást jelentett és jelent szakértôi csapatunknak, hiszen a vizsgálati idôpontok gyakran egybeestek itthon és külföldön. A következô ábrán a két kombinált ciklusú erômû elvi vázlata, alatta pedig egy rövid leírás látható a mûködésrôl: A gázturbina (1) fosszilis tüzelôanyagot, földgázt éget el. A gázturbina a generátorral közös tengelyen helyezkedik el, tehát miközben a gázturbina forog, villamos áram termelôdik. A folyamat során keletkezô 581 C-os (+/- 10 C) füstgáz hôenergiája tovább hasznosul, ugyanis miközben áthalad a bordás csöves kazánon, víz forralásával nagynyomású gôzt termel. A képzôdött vízgôz egy gôzturbinát (2) hajt, amely generátoron keresztül szintén villamos áramot termel. A rendszerben egy alacsony- és egy közepes nyomású dob található, a nagynyomású rész Benson-szeparátorral megvalósított. A gázturbina 285 MW, míg a gôzturbina 148 MW villamos teljesítmény leadására képes. A tervek szerint az erômû nettó 58%-os hatásfokkal fog majd mûködni.

9 Ipari szolgáltatások 7 Néhány érdekes adat a hôhasznosító modulokról: megközelítôleg 30m x 15m x 15m befoglaló méret 610 mm-es legnagyobb csôátmérô, 25 mm-es falvastagság mellett X10CrMoVNb9-1 (P91) anyagból 55 mm-es legnagyobb falvastagság (13CrMo4-5 anyagminôségbôl) több, mint 3000 darab helyszíni (!) hegesztési varrat 375 bar legmagasabb nyomáspróba-érték a két projektben összesen (akikkel mi találkoztunk) 7 ország szakemberei dolgoztak, (dolgoznak): magyarok, szlovákok, olaszok, németek, lengyelek, osztrákok, csehek. A megbízásunk három jól elkülöníthetô feladatra osztható. Az elsô feladat a hôhasznosító kazánok, mint nyomástartó berendezések helyszíni átvétele volt. Csak a helyszíni átvétel, a tervvizsgálat és jóváhagyás, valamint az elôgyártás vizsgálata, ellenôrzése nélkül 11 hónapig tartott és 2010 nyár elején sikeresen mindkét erômûben lezárult. A második feladat a Gönyûn épülô erômû hôhasznosító kazánjának, mint nyomástartó rendszernek vizsgálata szeptember végén zárult le és a tanúsítása hamarosan befejezôdik. A harmadik feladat a Gönyûn épülô erômû különbözô nyomástartó rendszereinek vizsgálata és tanúsítása pedig folyamatban van és várhatóan ez év végére, jövô év elejére lesz kész. Ez a 8 alrendszer melyek az erômû területén találhatók és a PED értelmében nyomástartó rendszerként értelmezhetôk, mivel önálló funkcionális egységeket képeznek a következô: Teljesítmény kör (turbinák, kazán, kondenzátor, generátor, transzformátor) Kombinált ciklusú rendszer, azaz a gôzrendszer (hôhasznosító kazán, víz-gôz kör, segédkazán) Olajtüzelési rendszer Gáztüzelési rendszer Hûtôvíz rendszer Sótlanított vízrendszer Sûrített levegô rendszer Vész dízel generátor egység A 433 MW teljesítmény itt hagyja el az erômûvet Ezek a komplex alrendszerek további alrendszerekbôl épülnek fel. Ezek közül az egyik a komplett hôhasznosító kazán, melyet az elôbb említett elsô két lépésben vizsgáltunk és tanúsítottunk. A hôhasznosító kazánok, mint nyomástartó berendezések megfelelôség vizsgálata és tanúsítása G modul szerint lényegében a jóváhagyott tervek alapján és az elôgyártásokról készült jegyzôkönyvek felhasználásával egy hagyományos szerkezeti vizsgálatot és a nyomáspróbák ellenôrzését jelenti. A szerkezeti vizsgálat a termék jóváhagyott dokumentáció szerinti ellenôrzésén túl az összes varrat vizuális vizsgálatát, a roncsolásmentes vizsgálatok eredményeinek, a hegesztôk minôsítéseinek, a hegesztési eljárásvizsgálatok, a hôkezelési diagramok és jegyzôkönyvek, a keménységmérési eredmények az EN szabványnak való megfelelôségének ellenôrzésére terjedt ki. Természetesen a beépített alapanyagok azonosító jelöléseinek ellenôrzését és bizonylatainak vizsgálatát is el kellett végeznünk. Az esetenként éjszakába nyúló szilárdsági nyomáspróbákon a nemzetközi csapatmunka hozta a várt eredményeket, a készre szerelt szerkezeti elemek megfeleltek az elôírások szerint számított túlnyomásnak. A kazán felsô 15 méterének látképe a kéménnyel Az egyik nyomáspróba kör feltöltés alatt

10 8 Ipari szolgáltatások alatti állapotban veszélyes hozzáférés megakadályozása; felületi hômérsékletek, figyelembe véve a rendeltetésszerû használatot, stb.) Vizsgálni kell a rendszert, azaz, hogy az összekapcsolt szerkezeti elemek megbízhatóak és a tervezett feladatra alkalmasak, valamint valamennyi szerkezeti elem megfelelôen illeszkedik és összeszerelhetô. Továbbá vizsgálni kell, hogy a rendszer biztonságosan tölthetô és üríthetô- e. a rendszer üzemi jellemzôire megengedhetô határértékek túllépése elleni védelem értékelése a 9/2001 GM rendelt 6. melléklet 2.10 és pontjainak megfelelôen. Ide tartozik a biztonsági készülékek teljes körû vizsgálata is. információ ÉMI-TÜV SÜD Kft. Görbe Zoltán Eszenyi Péter Wiegand Krisztina tel.: Folyik a szigetelés Az elôforduló anyagminôségek közül mindenképpen ki kell emelni a X10CrMoVNb9-1 növelt hômérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözött, erômûi acélt. Ezen acélok hegesztéssel történô feldolgozása nagy tapasztalatot kíván a gyártótól, óriási jelentôsége van az elômelegítésnek, a hôkezelésnek és a megfelelô hegesztô- és ellenôrzôszemélyzet kiválasztásának. A hôkezelési és keménységmérési eljárásokat a kazán megrendelôje, a kazán gyártója és az ÉMI-TÜV SÜD jóváhagyta. A jóváhagyás után minden egyes hôkezelési és keménységmérési jegyzôkönyvet ellenôriztünk. Néhány esetben a szövetszerkezet vizsgálatát jelentô replika eredményekrôl kellett nyilatkoznunk. A Gönyûi Erômû hôhasznosító kazánjának, mint nyomástartó rendszernek ill. a 8 nyomástartó alrendszernek az átvétele már kevésbé volt hagyományos feladat, bár az E. ON számára végeztünk már korábban is kisebb beruházásaikhoz kapcsolódóan ilyen munkát. A PED szerint, nyomástartó rendszer alatt, a gyártó jelen esetben a SIEMENS által összeszerelt több nyomástartó berendezést kell érteni, amely összefüggô mûködési egységet alkot. A nyomástartó rendszert teljes megfelelôség értékelési eljárás alá kell vonni a 9/2001 GM rendelet (PED magyarországi megfelelôje) 18 (2) bekezdés szerint, mely a következôket tartalmazza: a rendszert alkotó minden egyes elem megfelelôség értékelését el kell végezni, ha az elôzôleg már nem volt elvégezve és nincs a berendezéseknek saját megfelelôségi jelölése a különbözô rendszer elemek összeépítésének értékelését kell elvégezni. A megfelelôség értékelési eljárás kiválasztásakor, a rendszert alkotó legmagasabb kategóriába esô berendezést kell figyelembe venni. (A biztonsági szerelvényeket melyek besorolása automatikusan IV. kategória ilyenkor nem kell figyelembe venni.) Az összeépítés értékelése a 9/2001 GM rendelet 6. melléklet 2.3, 2.8, 2.9 pontjai szerint történik, azaz vizsgálni kell a biztonságos kezelést és mûködést szolgáló intézkedéseket, hogy a nyomástartó berendezés kezelôszervei úgy vannak-e kialakítva, hogy kezelésük ne okozzon veszélyt. (pl. nyílások; zárófedelek; biztonsági szelepek veszélyes lefúvásai; nyomás A rendszer vizsgálata során tehát a jogszabály (PED) itt felsorolt követelményeinek teljesülését kell a konkrét rendszerre, alrendszerre adaptálva és megfelelô alapossággal megvizsgálni, ellenôrizni, majd tanúsítani. A fentiekbôl is látszik, hogy ez sokkal inkább egy hagyományos üzembehelyezési vizsgálatra hasonlít, mint a hagyományos gyártómûvi átvételre. Jelen esetben a hôhasznosító kazán, mint önálló nyomástartó rendszer, miután a kazánt alkotó egyes nyomástartó berendezés részek megfelelôség tanúsítása már megtörtént, a legmagasabb kategóriába esô rész alapján IV. kategóriába esett, így a választott megfelelôség értékelési modul a G modul volt. A G modul két részbôl áll: a tervengedélyezésbôl és helyszíni vizsgálatokból. A tervengedélyezés során a beadott dokumentációk alapján vizsgáltuk és értékeltük a kazán teljes biztonsági rendszerét, a biztonsági koncepciót és ezek tervezett megvalósítását. A helyszíni vizsgálat során ennek a komplex rendszernek a gyakorlati, terv szerinti megvalósulását, kivitelezését vizsgáltuk és természetesen az így összeállított és készreszerelt biztonsági rendszer gyakorlati tesztelését is elvégeztük. Ez a mûvelet a megszokottak szerint ún. hidegüzemi próbák során valósult meg. Ennek során a kazán tüzelés nélküli, hideg állapotában, a megfelelô pontokon, meghatározott üzemállapotok szimulálása mellett vizsgáltuk az ilyenkor elôírt vészleállítások és egyéb beavatkozások tényleges bekövetkezését. A gönyûi kazán biztonsági rendszerének vizsgálata inkább villamosmérnöki és irányítástechnikai, mint gépészmérnöki feladat volt. Izometriák helyett itt kapcsolási tervekkel, PLC vezérléseket tartalmazó rajzokkal a kezünkben végeztük munkánkat. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. szakértôi bebizonyították, hogy két, egyszerre futó, több százmillió eurós beruházás legfontosabb nyomástartó elemeinek és rendszereinek vizsgálatai során eredményesen képesek együttmûködni a nyomástartó berendezések gyártóival és számos alvállalkozójával, és szakértô együttmûködéssel ill. mérnöki munkával képesek hozzájárulni az ilyen jelentôs berendezések és rendszerek biztonságához. Görbe Zoltán, Eszenyi Péter, Wiegand Krisztina szakértôk Ipari berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály

11 Építôipari szolgáltatások 9 z emberiség fejlôdésének eredménye környezetünk A és életterünk megjelenése, folyamatos formálása, melyet egy megalapozott és egyre kifinomultabb tudományos háttér biztosít. Ha energiáról beszélünk, rögtön felmerül a kérdés: Milyen technológiát alkalmazzunk? Milyen típusú energiafelhasználást válasszunk? Milyen energetikai rendszert építsünk? Ezekre a kérdésekre akkor tudunk válaszolni, ha alaposan körüljárjuk a lehetôségeket. Napjainkban, amikor egyre inkább elôtérbe kerül az energiahatékonyság, a környezettudatos gondolkodás, környezetünk élhetôsége a jövôben, akkor nem mindegy, milyen egy épület energetikai minôsítése. Felmérések szerint ugyanis ma Magyarországon a teljes energiafelhasználás 40%- a az épületek energiaterhelésébôl adódik. Épületek és épületszerkezetek energiahatékonyságának vizsgálata és tanúsítása Az Európai Unió által a tagállamoknak elôírt, kötelezô Irányelv (2002/91/EK) rendelkezik arról, hogy minden tagállamnak saját energetikai szabályozási hátteret kell megalkotnia az épületekre vonatkozóan. Komplex gondolkodásunkban figyelembe kell vennünk az elôírásokat, továbbá a pillanatnyi és jövôbeli környezeti adottságunkat. Az elôírások szerint (7/2006 TNM rendelet) számításokkal kell igazolni az épületek energetikai osztályba sorolását! Új épületek tervezése esetén már egyre gyakrabban figyelembe veszik a hatékonysági szempontokat is. A probléma fôként nem az új, hanem inkább a régi épületeknél jelenik meg, mert a meglévô épületek szerkezeti (és gépészeti) kialakítása nem az energiatakarékos szemléletet tükrözi. Ennek pontos diagnosztizálására helyszíni mérések és vizsgálatok is szükségesek, amelyek alapján lehet javaslatot tenni a kisebb energiafelhasználású szerkezeti megoldásokra. Az energetikai szempontból nem megfelelô szerkezetek átalakításával, kiegészítésével, valamint cseréjével jelentôsen csökkenthetô az energiafelhasználás mértéke. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a jogszabályban elôírt jogosultsággal rendelkezô szakértôi felkészültek az épületek energetikai tanúsítási feladatainak elvégzésére. Szolgáltatásaink magukba foglalják a régi és új építésû építmények és épületszerkezetek energiaközpontú át- és kialakítására vonatkozó javaslatokat, vizsgálatokat és tanúsításokat. A megrendelôi igényekhez alkalmazkodva energiahatékonyságra vonatkozó vizsgálatainkat és tanúsításainkat az épületen belül található berendezések esetében is elvégezzük az érvényben lévô európai irányelveknek és jogszabálynak megfelelôen. Partnereink számára versenyelônyt és garanciát jelent, hogy az ÉMI-TÜV SÜD tanúsítványait világszerte elismerik. Sas Brigitta szakértô Építôipari Szolgáltatások Osztály információ có ÉMI-TÜV SÜD Kft. Sas Brigitta tel.:

12 10 Építôipari szolgáltatások Új gépirányelv Emelôgépekre és felvonókra vonatkozó új biztonsági elôírások z EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS, az egyes rendeleti elôírások átfedéséinek kiküszöbölése, valamint A az új termékek zavartalan forgalmazásának elôsegítése érdekében 2006/42 EK irányelvében (2006. május 17., új gépirányelv) továbbiakban irányelv december 29-i hatállyal határozatot hozott a korábbi 98/37 EK irányelv (régi gépirányelv) és az ahhoz kapcsolódó 95/16 EK irányelv (felvonó irányelv) módosításáról az alábbi indoklással: (5) Az építési területeken személyek vagy személyek és áruk emelésére szolgáló emelô-berendezéseket szabályozó kötelezô rendelkezések a tagállamokban amelyeket gyakran kiegészítenek ténylegesen kötelezô mûszaki elôírásokkal és/vagy önkéntes szabványokkal nem vezetnek szükségszerûen különbözô szintû egészségvédelemhez és biztonsághoz, de eltérô jellegük miatt a közösségen belüli kereskedelmet mégis akadályozzák. Ezeknek a gépeknek a nemzeti megfelelôség értékelési és tanúsítási rendszerei is jelentôs mértékben különböznek. Ezért nem célszerû az építési területeken személyek vagy személyek és áruk emelésére szolgáló emelô-berendezéseket kizárni ezen irányelv hatálya alól. A 2006/42 EK új gépirányelv 1. cikkében részletesen felsorolja a hatálya alá tartozó termékeket, melyek részletezését a továbbiakban a hazai 11/2008 (VIII.6.) NFGM rendelet kivonata ismerteti. Az áruk szabad mozgásának biztosítása érdekében az irányelv többek között 6. cikkében az alábbiakat írja elô: (1) A tagállamok nem tilthatják meg, korlátozhatják vagy akadályozhatják meg területükön az olyan gépek forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek. A 95/16 EK felvonó irányelv módosításáról, a gépirányelv 24. cikkében intézkedik, ami a 11/2008 (VIII.6.) NFGM rendelet (továbbiakban rendelet) a felvonók biztonsági követelményeirôl és megfelelôségének tanúsításáról szóló 108/2001 (XII.23.) FVM- GM együttes rendelet módosításról az alábbiakban rendel el, mely szerint idézett rendelet elôírásai nem vonatkozhatnak: 1. (2) a., az olyan emelô-berendezésekre, amelyeknek sebessége 0,15 m/s-nál nem nagyobb, b., az építkezéseknél alkalmazott személyek vagy terhek emelésére szolgáló felvonóra, c., a kizárólag katonai vagy rendôrségi célokra tervezett és kialakított felvonókra, d., az olyan emelô-berendezésre, amelyrôl munkát végeznek, e., a bányában alkalmazott szállító berendezésekre, f., a mûvészi elôadásokon az elôadók emelésére szolgáló emelôberendezésekre, g., a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra, h., a gyártási technológia sorba beépített vagy kizárólag üzemi munkaállások megközelítésére szolgáló felvonóra, beleértve a gépek karbantartását és ellenôrzését lehetôvé tevô helyet is, i., a vasúti közlekedésrôl szóló törvény szerint különleges vasutak közül a fogaskerekû vasútra, a siklóra valamint a személyek szállítására szolgáló kötélpályára, j., a mozgólépcsôre és a mozgójárdára. 3. (4) Ez a rendelet a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérôl szóló, június 29-i 95/16 EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a gépekrôl és a 95/16 EK irányelv módosításáról szóló, május 17-i 2006/42 EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelését szolgálja."

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával EN 1090-1, -2, -3 Építési acél-és alumíniumszerkezetek Görbe Zoltán, szakértő, Budapest, MESSER szakmai nap, 2013.11.27. 2009/105/EC 97/23/EC

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. Előírások Ösztönző programok KKV-knak energetikai auditok végeztetésére.

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII Követlménylap I/VIII I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás módozata a mûszaki specifikáció

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM- GM együttes rendelet

A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM- GM együttes rendelet 3/2003. (GK. 3.) GKM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM rendelettel módosított 4/1999.

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Jencs Árpád Minőségügyi Bizottság vezetője Liptovský Ján/Liptószentiván szakmai találkozó 2012. 06. 27-28.

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy

Részletesebben

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09. FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA Bánréti Tibor ÉMI Felvonó- és Mozgólépcső Felügyelet oszt. vez. hely. Adatok az ELA-tól: ELA = European Lift

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

2/7 NAT-6-0005/2011. Budapest, 2014. május 14. A termék szabvány azonosítója, vagy a követelményrendszer azonosítója. A tanúsított termék megnevezése

2/7 NAT-6-0005/2011. Budapest, 2014. május 14. A termék szabvány azonosítója, vagy a követelményrendszer azonosítója. A tanúsított termék megnevezése Nemzeti Akkreditáló Testület BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-6-0005/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. (1043 Budapest, Dugonics

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/003 (I. 5.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 435- ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

Felkészülés a kivitelezésre

Felkészülés a kivitelezésre Budapest, 2015. március 26. Tóth Balázs okleveles építészmérnök Értékesítési Csoport vezető ÉMI Nonprofit Kft. Az építés titka Tóth Balázs 2 Kazinczy Ferenc (1759-1831) A nagy titok (1808) Jót s jól! Ebben

Részletesebben

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK forgalmazása, tervezése, kivitelezése Az építési

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

CE -JELÖLÉS FELVONÓKON

CE -JELÖLÉS FELVONÓKON CE -JELÖLÉS FELVONÓKON DARABOS ZOLTÁN ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ NONPROFIT KFT. FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐ FELÜGYELET (FMF) VEZETŐ ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző KÖZEL 50 ÉVES, 100% ÁLLAMI TULAJDONÚ

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-6-0005/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI-TÜV SÜD Minõségügyi és Biztonságtechnikai Kft. (1043 Budapest, Dugonics

Részletesebben

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/2004. (GK 9.) GKM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM rendelettel módosított 4/1999.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?!

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! Tűzvédelem 2013 konferencia 2013. november 6. Dr. Hajpál Mónika kutató mérnök, laborvezető ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium A múlt - 2013. június 30.

Részletesebben

2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG

2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG 2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. március 6.) az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke. Előadó: Versits Tamás MGVE

813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke. Előadó: Versits Tamás MGVE 813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke Előadó: Versits Tamás MGVE BIZOTTSÁG 813/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A minőségügyi szabványrendszer fejlődése, az új szabványok

A minőségügyi szabványrendszer fejlődése, az új szabványok 14. A minőségügyi szabványrendszer fejlődése, az új szabványok 14.1 Az ISO 9000:2000 szabványok 1987. évi első megjelenésük után 1994-ben módosították a szabványokat. A 2000-ben megjelent harmadik kiadás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról

71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról 5/2001. (GFK 2.) GM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezetek

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013.

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Építési termék Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök Építési termék Az épület alkotórészét

Részletesebben

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) MSZ EN 288-3: 1998 Hegesztési utasítás és hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre 3. rész: Technológiavizsgálatok acélok ívhegesztésére MSZ EN 15614-1: 2004

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

Akkreditációk / Kijelölések

Akkreditációk / Kijelölések Kijelölő Szervezet (és a jogosult) Rendszertanúsítások Minőség DIN EN ISO 9001: 2000 ISO/TS 16949 (QS 9000 / VDA 6,1) MSZ EN ISO 9001: 2001 MSZ EN 729 szerint 119/2004. (IX.30.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Bartek Lehel Zalaszám Informatika Kft. 2012. május 11. Az ISO 27000-es szabványsorozat az adatbiztonság a védelmi rendszer olyan, a védekező számára kielégítő

Részletesebben

A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben. Dr. Szecsei Klára 2010.

A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben. Dr. Szecsei Klára 2010. A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben Dr. Szecsei Klára 2010. Helyzet bemutatása Az 1997 évi CLIV. törvény írja elő belső minőségirányítási rendszer (MIR) kötelező működtetését

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással.

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Gyártott termékek köre: szénacél, kazán, rozsdamentes, saválló és ausztenites anyagból: - Ipari csőszerelvények,

Részletesebben

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Új szabályozások Kormány rendelet Az egyes épület-energetikai tárgyú, valamint

Részletesebben

a NAT-3-0004/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-3-0004/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-3-0004/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az ÉMI-TÜV Bayern Minõségügyi és Biztonságtechnikai Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) ellenõrzõ szervezetének

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

A játszótéri eszközök biztonságosságáról

A játszótéri eszközök biztonságosságáról A játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet 2012. 05. 18. hatálya: játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki kizárólag saját, családi

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás! Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás! Előadó: Kozma Hilda Tartalom 1. Épületek energetikai tanúsítása 2. Épületenergetikai korszerűsítés projekt menedzsment Csak egy újabb papír?

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben