Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv."

Átírás

1 2010. november VII. évfolyam, 16. szám Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban

2 Koncentráció Az elmúlt évekre visszatekintve elmondhatjuk, hogy minden év és minden évszak hozott olyan változásokat, amelyek jelentôs, általában pozitív hatással voltak Társaságunk életére. A tavalyi év, mint emlékszünk, a tornyosuló válság jegyében zajlott és akkor még azt gondoltuk, hogy 2010-ben elsimulnak a hullámok és ismét megindul a gazdaság. Nos, most már látjuk: nem így történt, ezért 2010-ben is az önfenntartáson túlmenôen a szebb jövô építésén gondolkodunk. Ez nem panasz, hiszen tudjuk, hogy elôrelátó szervezetek a depresszió idején építkeznek és készülnek arra, hogy a majdan fellendülô gazdasághoz újult erôvel tudjanak csatlakozni. Az idei év elsô nagy kalandja az integrált vállalatirányítási rendszer fokozatos bevezetése volt, majd az év második felében a Társaság újabb nagy lépésre szánta el magát. Ez a lépés a TÜV SÜD magyarországi erôinek egyesítése volt. A gondolat természetesen nem újkeletû, de most érett meg a helyzet, ezért ez év szeptemberében döntés született, mely szerint a TÜV SÜD KERMI a továbbiakban az ÉMI-TÜV SÜD keretén belül folytatja pályafutását. Kérem, ne értsék félre: nem a TÜV SÜD KERMI megszüntetésérôl van szó, pusztán csak arról, hogy ez a nagy múltú és méltán jó nevû szervezet új keretek között, jobb feltételekkel és nagyobb mozgástérrel folytathatja tevékenységét. Az ÉMI-TÜV színes szakmai palettája tehát a korábbi KERMI teljes szakmai színskálájával bôvül, valamennyi tevékenységet tovább visszük és az új szervezeti formában hitünk szerint meglévô és jövôbeli partnereinknek a korábbiaknál rugalmasabb, hatékonyabb szolgáltatásunkkal tudunk rendelkezésére állni. A koncentráció kifejezetten a hatékonyság növelését és a tevékenység költségeinek redukálását szolgálja és bízunk benne, hogy partnereink rövidesen meggyôzôdhetnek arról, hogy ez a lépésünk a kölcsönös elônyök érdekében történt. Természetesen egyedül nem vagyunk elegen a sikertörténethez, ezért minden jószándékú támogatást és segítséget köszönettel veszünk és ígérem, megháláljuk. Ezek a közös jövô építésének ma látható képei. 14 Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (EMAS III.) alapján Szívélyes üdvözlettel: Dr. Madaras Gábor ügyvezetô igazgató

3 ÉMI-TÜV 2 Követelmények a ridegtörés elkerülésére 6 Két erômû, egy eset; 10 Emelôgépekre és felvonókra vonatkozó 25 A KERMI Osztály élelmiszeranalitikai a megújult EN :2002 / A5:2009 B avagy 2 x 443 MW Gönyûn és Malzenicen új biztonsági elôírások és szakértôi melléklete szerint tevékenysége Tartalom Követelmények a ridegtörés elkerülésére a megújult EN :2002 / A5:2009 B melléklete szerint A HRVWCC megalakulása Két erômû, egy eset; avagy 2 x 443 MW Gönyûn és Malzenicen Épületek és épületszerkezetek energiahatékonyságának vizsgálata és tanúsítása Új gépirányelv: Emelôgépekre és felvonókra vonatkozó új biztonsági elôírások INTERLIFT 09, avagy egy jó lehetôség a szakmai fejlôdésre Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/ EK rendelete (EMAS III.) alapján Egy megújult menedzsment rendszerfejlesztô szabvány MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartós sikerének irányítása Minôségirányítási megközelítés Válságban is megmaradni és megújulni tudatos irányítási rendszer mûködtetésével A KERMI Osztály élelmiszer-analitikai és szakértôi tevékenysége ÉMI-TÜV SÜD Minôségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Központ: H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Tel.: (+36) Fax: (+36) ügyvezetô igazgató: Dr. Madaras Gábor Budapesti iroda: H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (+36) Fax: (+36)

4 2 Ipari szolgáltatások Követelmények a ridegtörés elkerülésére a megújult EN :2002 / A5:2009 B melléklete szerint nénk ismertetni. Fontos ennek az elôírás résznek az ismerete, mivel a Magyarországon különösen kedvelt német elôírásrendszer, az AD2000 W pontja is megengedi alkalmazását a saját elôírásai helyett. Az elôírásnak, mivel jóváhagyó közleménnyel angolul került magyar szabványként bevezetésre, még nincs magyar nyelvû változata. ridegtörés elkerülésének fontosságáról nem kell beszélni. A Minden általunk jól ismert, nyomástartó edények tervezésével ill. gyártásával foglalkozó szabványrendszer, irányelv, Code, stb. megfelelô súllyal foglalkozik ezzel a kérdéssel és ad útmutatást, elôírást ezzel kapcsolatban. Így van ez az EN szabványsorozat esetében is, mely a PED-hez harmonizált nyomástartó edényekre vonatkozó elôírásrendszer és az elmúlt években egyre elterjedtebb az alkalmazása a tervezôk, gyártók között, így egyre gyakrabban képezi a tervellenôrzési és átvételi (megfelelôség vizsgálati) feladataink alapját. Az EN sorozat 2002-ben lett bevezetve, azóta folyamatosan változik. Hol javítások, hol módosítások, hol egészen átdolgozott fejezetek, de gyakran teljesen új fejezetek jelentek meg benne. A változások nyomon követése nem csekély kihívást jelent a felhasználók számára. Jelen cikkben az EN A5 jelû kiadásaként, 2009 januárjában, a szabványsorozat 2. fejezetének átdolgozott B mellékleteként megjelent részt szeret- B melléklet változott részeinek rövid áttekintése: B.1 Általános elôírások: Szinte teljesen megújult. Eltérôen kezeli tervezési hômérséklet alapján az 50 C-os és az alatti edényeket az 50 C felettiektôl (lásd. B.5, új rész) Továbbra is megmarad a korábban alkalmazott három különbözô módszer: B módszer: gyakorlati tapasztalati módszer teljesen átdolgozva B módszer: törésmechanika és üzemi gyakorlat alapján megállapított szabályok szinte teljesen átdolgozva B módszer: törésmechanikai elemzés minimális változás történt. (Ezt a módszert nagyon ritkán használják, ezért most nem térünk ki rá). B.5 Emelt hômérsékleten alkalmazott anyagok (t>50 C) (új rész a szabványban) B.4.1 táblázat: Mértékadó falvastagságok B módszer részletes áttekintése: A harmonizált anyagszabványok kiválasztását adja meg úgy, hogy az összes anyagra 10 különbözô táblázatból (B B.2-11) kivehetô egy adott anyag alkalmazhatóságának alsó hômérséklethatára, a TR (tervezési) hômérséklet. B Ferrites acélokat a B B.2-5 táblázatok tartalmazzák és általános követelmény a szívósságra KV=27J a TR (tervezési) hômérsékleten. B Ni-ötvözésû acélokat (9% <=Ni>1,5%) a B B.2-7 táblázatok tartalmazzák és általános követelmény a szívósságra KV=27J a TR (tervezési) hômérsékleten. B Csavarokat és anyákat a B B.2-10 táblázatok tartalmazzák. Érdekesség, hogy a B.2-8 ill. a B.2-10 táblázat tartalmaz járatos, de nem harmonizált anyagokat (5.6, 8.8, 5, 8 ill. A2, A3, A4,A5-50,70).

5 Ipari szolgáltatások 3 Nézzünk két példát (P265GH és P355NL1) a B.2-2 táblázatból. találhatók. 11-féle (korábban 5) monogrammal dolgozhatunk (Fig. B B.2-11), amelyek hasonlóak e szabvány korábbi kiadásából már jól ismert monogramokkal. Ezek kezelése azonos a korábbiakéval, de maguk a görbék teljes átdolgozáson estek át. Ennek eredményét nézzük két példán keresztül: B módszer részletes áttekintése: Korlátozások e módszer alkalmazásához: Szénacél Szén-mangán ötv. acél Finomszemcsés acél Ni-ötvözésû acél, ahol Ni<=1,5% (korábban %) A fenti anyagokra a folyáshatár <=500 N/mm 2 (korábban 460 N/mm 2 ) Ausztenites-ferrites acél, ahol a folyáshatár <=550 N/mm 2 Termomechanikailag hengerelt acélok 35 mm vastagságig 1. példa: anyagunk P265GH lemez, hôkezelt (PWHT) anyagvastagság 35 mm szívóssága KV= 27 J, -20 C-on A szabvány korábbi kiadása B4-1 monogramja szerint anyagunkra a megengedett legalacsonyabb TR (tervezési) hômérséklet: -35 C információ ÉMI-TÜV SÜD Kft. Magyar Lajos tel.: Ez a módszer lehetôséget ad annak megállapítására, hogy egy adott TR (tervezési) hômérséklet és anyagvastagság esetén az ütôvizsgálat milyen hômérsékleten történjen, ill. egy adott hômérsékleten vizsgált, adott vastagságú anyag milyen legalacsonyabb hômérsékleten alkalmazható. A B.2-13 és a B.2-14 táblázatok összefoglalják és ezekbôl kivehetô, hogy a kérdéses anyagra vonatkozó elôírások mely monogramban A szabvány új kiadása B2-1 monogramja szerint anyagunkra a megengedett legalacsonyabb TR (tervezési) hômérséklet: -53 C 2. példa: anyagunk P265GH lemez, hôkezeletlen (AW) anyagvastagság 10 mm szívóssága KV= 27 J, -20 C-on A szabvány korábbi kiadása B4-2 monogramja szerint anyagunkra a megengedett legalacsonyabb TR (tervezési) hômérséklet: -57 C.

6 4 Ipari szolgáltatások Üzemi indulásra, leállásra és a próbanyomásra tartozó fenti feltételeket nem kell alkalmazni az ausztenites acélokra. Szívóssági követelmény: KV>=27 J ferrites acélokra, KV>=40 J a 8, 9.3 és 10 csoportokba tartozó acélokra. Vizsgálati hômérséklet max. 20 C. B.4-1 táblázat - A mértékadó falvastagságok áttekintése: Ez a táblázat a különbözô módon egymáshoz hegesztett szerkezeti elemek mértékadó falvastagságának meghatározására szolgál. Azonos felépítésû és tartalmú a korábbi táblázattal, de sok esetben (No. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19) attól eltérô a mértékadó falvastagság megállapításának módja. A szabvány új kiadása B2-2 monogramja szerint anyagunkra a megengedett legalacsonyabb TR (tervezési) hômérséklet: -82 C. Alkalmazási példaként érdemes kiragadni a B.4-1 táblázat No. 10 jelû ábráját, ami egy heg. toldatos karimával foglalkozik (vegyük a hegesztett AW állapotot): a karimához csatlakozó csô (part B) mértékadó falvastagsága a csô falvastagsága (e1) lesz a hegesztésre vonatkozó mértékadó falvastagsága a karimavég falvastagsága lesz (e2, mivel e2>e1) a karimára vonatkozó mértékadó falvastagsága a karimavég falvastagsága lesz (e2, mivel e2>e1), de a karimaperem vastagsága egynegyedének (ef/4) megfelelô anyagvastagság ellenôrizendô a 2. módszer megfelelô monogramjában (B.2-2, B.2-4, B.2-6, B.2-8, AW) A fenti két példa alapján megállapítható, hogy az új szabályok engedékenyebbek a korábbiaknál és ez igaz a többi monogram esetében is. B.5 fejezet részletes áttekintése (emelt hômérsékleten alkalmazott anyagok (t>50 C) (új rész a szabványban): Korlátozások e módszer alkalmazásához: A tervezési hômérséklet normál üzemben magasabb, mint 50 C; az edény fém-hômérséklete üzemi induláskor és leálláskor nem alacsonyabb, mint -10 C. (B.5.4) Üzemi induláskor és leálláskor a nyomás nem lépi túl a 20 C alatti tervezési nyomás 50 %-át. Ez figyelmen kívül hagyható, ha a 2. módszer szerint igazoljuk, hogy a tervezési nyomás megengedhetô a 20 C alatti alacsonyabb hômérsékleten. (B.5.5) A próbanyomás alatt az edény fém-hômérséklete nem lehet 10 C-nál alacsonyabb ferrites ill. ferrites-ausztenites anyagminôség esetében. Ez figyelmen kívûl hagyható, ha a 2. módszer szerint igazoljuk, hogy a tervezési nyomás megengedhetô a 20 C alatti alacsonyabb hômérsékleten. Ha a fenti feltételek valamelyike nem teljesül, alacsony hômérsékleten üzemelô edénynek kell tekinteni. Az AD2000 és EN összehasonlítása példákon keresztül Bár az AD2000 W pontja is megengedi alternatívaként alkalmazni a maga elôírásai helyett az EN öt a ridegtörés elkerülése céljából, mégis érdemes összehasonlítani a két elôírásrendszert példákon keresztül. 1. példa: anyagunk P265GH lemez, hôkezeletlen (AW) anyagvastagság 10 mm szívóssága KV= 27 J, -20 C-on AD W10 1. táblázata szerint ez az anyag -10 C vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú (1. igénybevételi eset). EN módszer B.2-2 táblázata szerint ez az anyag -20 C

7 Ipari szolgáltatások 5 A HRVWCC megalakulása (A EUROPEAN RAILWAY VEHICLE WELDING COORDINATION COMMITTEE MAGYAR TÜKÖRBIZOTTSÁGA) vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú. EN módszer B2-2 monogramja szerint ez az anyag -82 C vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú P265GH, lv. 10, AW KV= 27 J, -20 C-on legalacsonyabb hômérséklet az anyag teljes kihasználtságához AD W10-10 C 2. példa: anyagunk P355 NH lemez, hôkezeletlen (AW) anyagvastagság 20 mm szívóssága KV= 30 J, -20 C-on EN...1. módszer -20 C EN...2. módszer -82 C AD W10 1. táblázata szerint ez az anyag -20 C vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú (1. igénybevételi eset). EN módszer B.2-2 táblázata szerint ez az anyag -20 C vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú EN módszer B2-4 monogramja szerint ez az anyag -47 C vagy magasabb hômérsékleten lehet teljes kihasználtságú P33NH, lv. 10, AW KV= 30 J, -20 C-on legalacsonyabb hômérséklet az anyag teljes kihasználtságához AD W10-20 C EN...1. módszer -20 C EN...2. módszer -47 C A fenti példákból látható, hogy az EN szabvány 2. módszerének alkalmazása esetén jelentôsen alacsonyabb megengedhetô tervezési hômérsékletek adódnak. vasúti jármûvek hegesztéssel történô gyártását és a gyártók A tanúsítását 2008 eleje óta egy új szabványsorozat, az EN (1-5) szabályozza. Ez a szabványsorozat váltotta fel a DIN 6700 szabványsorozatot. A DIN 6700, mint a jelzete is mutatja, német szabályozás volt és nagyon erôsen kötôdött a német vasutakhoz (Deutsche Bahn). Habár a DIN 6700 önmagában is elég részletes volt, a német vasutak az egyes részterületekre még külön szabályozásokat is kidolgozott (DVS elôírások), melyek a szabvány alkalmazását egységesítették. Mivel akkor a vasúti jármûvek hegesztéssel történô gyártására európai elôírásrendszer még nem létezett, így a DIN 6700 szabványsorozatot nagyon sok országban alkalmazták, akkor is, ha a termék nem Németroszágba került. Ennek az anomáliának a megszüntetésére és az európai egységesítés jegyében készült el az EN szabványsorozat. A szabványsorozat célja, hogy az e szerint gyártott termékek és tanúsított gyártók egész Európában elfogadottak legyenek, minden európai vasúttársaságnál. Ehhez viszont az szükséges, hogy a gyártók és a tanúsítók mindenütt azonos színvonalon dolgozzanak, azonos szinten elégítsék ki a szabvány követelményeit. A most megalakult európai bizottság tagjai vasúti gyártók és vasúti gyártókat tanúsító szervezetek. A bizottság a német vasutak korábbi szabályozó szerepét hivatott átvenni, hatósági szabályozás helyett az önszabályozás elvét alkalmazva. Ennek elsô eredménye egy irányelv tervezet a szabvány szerinti tanúsítások lefolytatására. Mivel az európai bizottságban az egyes tagországok csak korlátozott létszámban képviseltethetik magukat, így a bizottsághoz kapcsolódóan nemzeti szervezetek, ún. tükörbizottságok alakultak. Ilyen nemzeti szervezet Magyarországon a HRVWCC. A magyar tükörbizottság tömöríti a magyarországi gyártókat és tanúsítókat azzal a céllal, hogy a Magyarországon felmerült problémák ill. javaslatok, tapsztalatok beépülhessenek az európai szervezet határozataiba, valamint hogy a megfelelô információk eljuthassanak a magyarországi tagvállalatokhoz. A tükörbizottság ennek jegyében nyitott az új tagok elôtt; az elsô, alakuló ülése január 14-én volt Szolnokon, az ülés résztvevôit a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. látta vendégül. A tükörbizottság második ülésére okóber 21-én az ÉMI-TÜV SÜD Kft. szentendrei telephelyén kerül sor. Magyar Lajos, szakértô Ipari berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály Czibere Gábor, szakértô Ipari berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály

8 6 Ipari szolgáltatások Két erômû egy eset avagy 2 x 443 MW Gönyûn és Malzenicen z ÉMI-TÜV SÜD Kft. Ipari Berendezések és Hegesztéstechnológia Osztálya 19 éves fennállásának egyik leg- A nagyobb, legösszetettebb és egyben legszebb feladatát kapta 2009 nyarán. Két, szinte teljesen egyforma, egyenként bruttó 433 MW-os erômû legnagyobb egységének, a hôhasznosító kazánnak, mint nyomástartó berendezésnek a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 97/23/EK Irányelv (PED) és az EN harmonizált szabvány szerinti megfelelôség értékelésére és tanúsítására ill. az egyik erômû hôhasznosító kazánjának, mint nyomástartó rendszernek megfelelôség vizsgálatára és tanúsítására, valamint 8 nagy, PED szerint értelmezhetô nyomástartó alrendszernek megfelelôség vizsgálatára és tanúsítására kaptunk megbízást. Mindkét erômûvet az E.ON megbízásából a SIEMENS AG építi. A hôhasznosító kazánok gyártója az olasz STF S.p.A. Az egyik építési helyszín Magyarországon, Gyôr térségében, a Dunához közeli Gönyû község határában, a másik helyszín Szlovákiában, a Trnava (Nagyszombat) szomszédságában lévô Malzenice település mellett található. A gönyûi beruházás a jelenleg folyó legnagyobb erômûvi zöldmezôs építkezés Magyarországon. A kazánok, mint nyomástartó berendezések átvétele szinte teljesen egyszerre folyt a két telephelyen. A nyomástartó rendszerek értékeléséhez szükséges vizsgálatok pedig még jelenleg is folynak. A két helyszínen és két erômûben párhuzamosan folyó vizsgálatok egyrészt könnyebbséget jelentettek, hiszen több esetben is ugyanannak a szakértônek kétszer kellett megegyezô nyomáspróbaköröket ellenôrizni, másrészrôl a szükséges kapacitások biztosítása a nagyon szoros határidôk miatt komoly kihívást jelentett és jelent szakértôi csapatunknak, hiszen a vizsgálati idôpontok gyakran egybeestek itthon és külföldön. A következô ábrán a két kombinált ciklusú erômû elvi vázlata, alatta pedig egy rövid leírás látható a mûködésrôl: A gázturbina (1) fosszilis tüzelôanyagot, földgázt éget el. A gázturbina a generátorral közös tengelyen helyezkedik el, tehát miközben a gázturbina forog, villamos áram termelôdik. A folyamat során keletkezô 581 C-os (+/- 10 C) füstgáz hôenergiája tovább hasznosul, ugyanis miközben áthalad a bordás csöves kazánon, víz forralásával nagynyomású gôzt termel. A képzôdött vízgôz egy gôzturbinát (2) hajt, amely generátoron keresztül szintén villamos áramot termel. A rendszerben egy alacsony- és egy közepes nyomású dob található, a nagynyomású rész Benson-szeparátorral megvalósított. A gázturbina 285 MW, míg a gôzturbina 148 MW villamos teljesítmény leadására képes. A tervek szerint az erômû nettó 58%-os hatásfokkal fog majd mûködni.

9 Ipari szolgáltatások 7 Néhány érdekes adat a hôhasznosító modulokról: megközelítôleg 30m x 15m x 15m befoglaló méret 610 mm-es legnagyobb csôátmérô, 25 mm-es falvastagság mellett X10CrMoVNb9-1 (P91) anyagból 55 mm-es legnagyobb falvastagság (13CrMo4-5 anyagminôségbôl) több, mint 3000 darab helyszíni (!) hegesztési varrat 375 bar legmagasabb nyomáspróba-érték a két projektben összesen (akikkel mi találkoztunk) 7 ország szakemberei dolgoztak, (dolgoznak): magyarok, szlovákok, olaszok, németek, lengyelek, osztrákok, csehek. A megbízásunk három jól elkülöníthetô feladatra osztható. Az elsô feladat a hôhasznosító kazánok, mint nyomástartó berendezések helyszíni átvétele volt. Csak a helyszíni átvétel, a tervvizsgálat és jóváhagyás, valamint az elôgyártás vizsgálata, ellenôrzése nélkül 11 hónapig tartott és 2010 nyár elején sikeresen mindkét erômûben lezárult. A második feladat a Gönyûn épülô erômû hôhasznosító kazánjának, mint nyomástartó rendszernek vizsgálata szeptember végén zárult le és a tanúsítása hamarosan befejezôdik. A harmadik feladat a Gönyûn épülô erômû különbözô nyomástartó rendszereinek vizsgálata és tanúsítása pedig folyamatban van és várhatóan ez év végére, jövô év elejére lesz kész. Ez a 8 alrendszer melyek az erômû területén találhatók és a PED értelmében nyomástartó rendszerként értelmezhetôk, mivel önálló funkcionális egységeket képeznek a következô: Teljesítmény kör (turbinák, kazán, kondenzátor, generátor, transzformátor) Kombinált ciklusú rendszer, azaz a gôzrendszer (hôhasznosító kazán, víz-gôz kör, segédkazán) Olajtüzelési rendszer Gáztüzelési rendszer Hûtôvíz rendszer Sótlanított vízrendszer Sûrített levegô rendszer Vész dízel generátor egység A 433 MW teljesítmény itt hagyja el az erômûvet Ezek a komplex alrendszerek további alrendszerekbôl épülnek fel. Ezek közül az egyik a komplett hôhasznosító kazán, melyet az elôbb említett elsô két lépésben vizsgáltunk és tanúsítottunk. A hôhasznosító kazánok, mint nyomástartó berendezések megfelelôség vizsgálata és tanúsítása G modul szerint lényegében a jóváhagyott tervek alapján és az elôgyártásokról készült jegyzôkönyvek felhasználásával egy hagyományos szerkezeti vizsgálatot és a nyomáspróbák ellenôrzését jelenti. A szerkezeti vizsgálat a termék jóváhagyott dokumentáció szerinti ellenôrzésén túl az összes varrat vizuális vizsgálatát, a roncsolásmentes vizsgálatok eredményeinek, a hegesztôk minôsítéseinek, a hegesztési eljárásvizsgálatok, a hôkezelési diagramok és jegyzôkönyvek, a keménységmérési eredmények az EN szabványnak való megfelelôségének ellenôrzésére terjedt ki. Természetesen a beépített alapanyagok azonosító jelöléseinek ellenôrzését és bizonylatainak vizsgálatát is el kellett végeznünk. Az esetenként éjszakába nyúló szilárdsági nyomáspróbákon a nemzetközi csapatmunka hozta a várt eredményeket, a készre szerelt szerkezeti elemek megfeleltek az elôírások szerint számított túlnyomásnak. A kazán felsô 15 méterének látképe a kéménnyel Az egyik nyomáspróba kör feltöltés alatt

10 8 Ipari szolgáltatások alatti állapotban veszélyes hozzáférés megakadályozása; felületi hômérsékletek, figyelembe véve a rendeltetésszerû használatot, stb.) Vizsgálni kell a rendszert, azaz, hogy az összekapcsolt szerkezeti elemek megbízhatóak és a tervezett feladatra alkalmasak, valamint valamennyi szerkezeti elem megfelelôen illeszkedik és összeszerelhetô. Továbbá vizsgálni kell, hogy a rendszer biztonságosan tölthetô és üríthetô- e. a rendszer üzemi jellemzôire megengedhetô határértékek túllépése elleni védelem értékelése a 9/2001 GM rendelt 6. melléklet 2.10 és pontjainak megfelelôen. Ide tartozik a biztonsági készülékek teljes körû vizsgálata is. információ ÉMI-TÜV SÜD Kft. Görbe Zoltán Eszenyi Péter Wiegand Krisztina tel.: Folyik a szigetelés Az elôforduló anyagminôségek közül mindenképpen ki kell emelni a X10CrMoVNb9-1 növelt hômérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözött, erômûi acélt. Ezen acélok hegesztéssel történô feldolgozása nagy tapasztalatot kíván a gyártótól, óriási jelentôsége van az elômelegítésnek, a hôkezelésnek és a megfelelô hegesztô- és ellenôrzôszemélyzet kiválasztásának. A hôkezelési és keménységmérési eljárásokat a kazán megrendelôje, a kazán gyártója és az ÉMI-TÜV SÜD jóváhagyta. A jóváhagyás után minden egyes hôkezelési és keménységmérési jegyzôkönyvet ellenôriztünk. Néhány esetben a szövetszerkezet vizsgálatát jelentô replika eredményekrôl kellett nyilatkoznunk. A Gönyûi Erômû hôhasznosító kazánjának, mint nyomástartó rendszernek ill. a 8 nyomástartó alrendszernek az átvétele már kevésbé volt hagyományos feladat, bár az E. ON számára végeztünk már korábban is kisebb beruházásaikhoz kapcsolódóan ilyen munkát. A PED szerint, nyomástartó rendszer alatt, a gyártó jelen esetben a SIEMENS által összeszerelt több nyomástartó berendezést kell érteni, amely összefüggô mûködési egységet alkot. A nyomástartó rendszert teljes megfelelôség értékelési eljárás alá kell vonni a 9/2001 GM rendelet (PED magyarországi megfelelôje) 18 (2) bekezdés szerint, mely a következôket tartalmazza: a rendszert alkotó minden egyes elem megfelelôség értékelését el kell végezni, ha az elôzôleg már nem volt elvégezve és nincs a berendezéseknek saját megfelelôségi jelölése a különbözô rendszer elemek összeépítésének értékelését kell elvégezni. A megfelelôség értékelési eljárás kiválasztásakor, a rendszert alkotó legmagasabb kategóriába esô berendezést kell figyelembe venni. (A biztonsági szerelvényeket melyek besorolása automatikusan IV. kategória ilyenkor nem kell figyelembe venni.) Az összeépítés értékelése a 9/2001 GM rendelet 6. melléklet 2.3, 2.8, 2.9 pontjai szerint történik, azaz vizsgálni kell a biztonságos kezelést és mûködést szolgáló intézkedéseket, hogy a nyomástartó berendezés kezelôszervei úgy vannak-e kialakítva, hogy kezelésük ne okozzon veszélyt. (pl. nyílások; zárófedelek; biztonsági szelepek veszélyes lefúvásai; nyomás A rendszer vizsgálata során tehát a jogszabály (PED) itt felsorolt követelményeinek teljesülését kell a konkrét rendszerre, alrendszerre adaptálva és megfelelô alapossággal megvizsgálni, ellenôrizni, majd tanúsítani. A fentiekbôl is látszik, hogy ez sokkal inkább egy hagyományos üzembehelyezési vizsgálatra hasonlít, mint a hagyományos gyártómûvi átvételre. Jelen esetben a hôhasznosító kazán, mint önálló nyomástartó rendszer, miután a kazánt alkotó egyes nyomástartó berendezés részek megfelelôség tanúsítása már megtörtént, a legmagasabb kategóriába esô rész alapján IV. kategóriába esett, így a választott megfelelôség értékelési modul a G modul volt. A G modul két részbôl áll: a tervengedélyezésbôl és helyszíni vizsgálatokból. A tervengedélyezés során a beadott dokumentációk alapján vizsgáltuk és értékeltük a kazán teljes biztonsági rendszerét, a biztonsági koncepciót és ezek tervezett megvalósítását. A helyszíni vizsgálat során ennek a komplex rendszernek a gyakorlati, terv szerinti megvalósulását, kivitelezését vizsgáltuk és természetesen az így összeállított és készreszerelt biztonsági rendszer gyakorlati tesztelését is elvégeztük. Ez a mûvelet a megszokottak szerint ún. hidegüzemi próbák során valósult meg. Ennek során a kazán tüzelés nélküli, hideg állapotában, a megfelelô pontokon, meghatározott üzemállapotok szimulálása mellett vizsgáltuk az ilyenkor elôírt vészleállítások és egyéb beavatkozások tényleges bekövetkezését. A gönyûi kazán biztonsági rendszerének vizsgálata inkább villamosmérnöki és irányítástechnikai, mint gépészmérnöki feladat volt. Izometriák helyett itt kapcsolási tervekkel, PLC vezérléseket tartalmazó rajzokkal a kezünkben végeztük munkánkat. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. szakértôi bebizonyították, hogy két, egyszerre futó, több százmillió eurós beruházás legfontosabb nyomástartó elemeinek és rendszereinek vizsgálatai során eredményesen képesek együttmûködni a nyomástartó berendezések gyártóival és számos alvállalkozójával, és szakértô együttmûködéssel ill. mérnöki munkával képesek hozzájárulni az ilyen jelentôs berendezések és rendszerek biztonságához. Görbe Zoltán, Eszenyi Péter, Wiegand Krisztina szakértôk Ipari berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály

11 Építôipari szolgáltatások 9 z emberiség fejlôdésének eredménye környezetünk A és életterünk megjelenése, folyamatos formálása, melyet egy megalapozott és egyre kifinomultabb tudományos háttér biztosít. Ha energiáról beszélünk, rögtön felmerül a kérdés: Milyen technológiát alkalmazzunk? Milyen típusú energiafelhasználást válasszunk? Milyen energetikai rendszert építsünk? Ezekre a kérdésekre akkor tudunk válaszolni, ha alaposan körüljárjuk a lehetôségeket. Napjainkban, amikor egyre inkább elôtérbe kerül az energiahatékonyság, a környezettudatos gondolkodás, környezetünk élhetôsége a jövôben, akkor nem mindegy, milyen egy épület energetikai minôsítése. Felmérések szerint ugyanis ma Magyarországon a teljes energiafelhasználás 40%- a az épületek energiaterhelésébôl adódik. Épületek és épületszerkezetek energiahatékonyságának vizsgálata és tanúsítása Az Európai Unió által a tagállamoknak elôírt, kötelezô Irányelv (2002/91/EK) rendelkezik arról, hogy minden tagállamnak saját energetikai szabályozási hátteret kell megalkotnia az épületekre vonatkozóan. Komplex gondolkodásunkban figyelembe kell vennünk az elôírásokat, továbbá a pillanatnyi és jövôbeli környezeti adottságunkat. Az elôírások szerint (7/2006 TNM rendelet) számításokkal kell igazolni az épületek energetikai osztályba sorolását! Új épületek tervezése esetén már egyre gyakrabban figyelembe veszik a hatékonysági szempontokat is. A probléma fôként nem az új, hanem inkább a régi épületeknél jelenik meg, mert a meglévô épületek szerkezeti (és gépészeti) kialakítása nem az energiatakarékos szemléletet tükrözi. Ennek pontos diagnosztizálására helyszíni mérések és vizsgálatok is szükségesek, amelyek alapján lehet javaslatot tenni a kisebb energiafelhasználású szerkezeti megoldásokra. Az energetikai szempontból nem megfelelô szerkezetek átalakításával, kiegészítésével, valamint cseréjével jelentôsen csökkenthetô az energiafelhasználás mértéke. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a jogszabályban elôírt jogosultsággal rendelkezô szakértôi felkészültek az épületek energetikai tanúsítási feladatainak elvégzésére. Szolgáltatásaink magukba foglalják a régi és új építésû építmények és épületszerkezetek energiaközpontú át- és kialakítására vonatkozó javaslatokat, vizsgálatokat és tanúsításokat. A megrendelôi igényekhez alkalmazkodva energiahatékonyságra vonatkozó vizsgálatainkat és tanúsításainkat az épületen belül található berendezések esetében is elvégezzük az érvényben lévô európai irányelveknek és jogszabálynak megfelelôen. Partnereink számára versenyelônyt és garanciát jelent, hogy az ÉMI-TÜV SÜD tanúsítványait világszerte elismerik. Sas Brigitta szakértô Építôipari Szolgáltatások Osztály információ có ÉMI-TÜV SÜD Kft. Sas Brigitta tel.:

12 10 Építôipari szolgáltatások Új gépirányelv Emelôgépekre és felvonókra vonatkozó új biztonsági elôírások z EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS, az egyes rendeleti elôírások átfedéséinek kiküszöbölése, valamint A az új termékek zavartalan forgalmazásának elôsegítése érdekében 2006/42 EK irányelvében (2006. május 17., új gépirányelv) továbbiakban irányelv december 29-i hatállyal határozatot hozott a korábbi 98/37 EK irányelv (régi gépirányelv) és az ahhoz kapcsolódó 95/16 EK irányelv (felvonó irányelv) módosításáról az alábbi indoklással: (5) Az építési területeken személyek vagy személyek és áruk emelésére szolgáló emelô-berendezéseket szabályozó kötelezô rendelkezések a tagállamokban amelyeket gyakran kiegészítenek ténylegesen kötelezô mûszaki elôírásokkal és/vagy önkéntes szabványokkal nem vezetnek szükségszerûen különbözô szintû egészségvédelemhez és biztonsághoz, de eltérô jellegük miatt a közösségen belüli kereskedelmet mégis akadályozzák. Ezeknek a gépeknek a nemzeti megfelelôség értékelési és tanúsítási rendszerei is jelentôs mértékben különböznek. Ezért nem célszerû az építési területeken személyek vagy személyek és áruk emelésére szolgáló emelô-berendezéseket kizárni ezen irányelv hatálya alól. A 2006/42 EK új gépirányelv 1. cikkében részletesen felsorolja a hatálya alá tartozó termékeket, melyek részletezését a továbbiakban a hazai 11/2008 (VIII.6.) NFGM rendelet kivonata ismerteti. Az áruk szabad mozgásának biztosítása érdekében az irányelv többek között 6. cikkében az alábbiakat írja elô: (1) A tagállamok nem tilthatják meg, korlátozhatják vagy akadályozhatják meg területükön az olyan gépek forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek. A 95/16 EK felvonó irányelv módosításáról, a gépirányelv 24. cikkében intézkedik, ami a 11/2008 (VIII.6.) NFGM rendelet (továbbiakban rendelet) a felvonók biztonsági követelményeirôl és megfelelôségének tanúsításáról szóló 108/2001 (XII.23.) FVM- GM együttes rendelet módosításról az alábbiakban rendel el, mely szerint idézett rendelet elôírásai nem vonatkozhatnak: 1. (2) a., az olyan emelô-berendezésekre, amelyeknek sebessége 0,15 m/s-nál nem nagyobb, b., az építkezéseknél alkalmazott személyek vagy terhek emelésére szolgáló felvonóra, c., a kizárólag katonai vagy rendôrségi célokra tervezett és kialakított felvonókra, d., az olyan emelô-berendezésre, amelyrôl munkát végeznek, e., a bányában alkalmazott szállító berendezésekre, f., a mûvészi elôadásokon az elôadók emelésére szolgáló emelôberendezésekre, g., a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra, h., a gyártási technológia sorba beépített vagy kizárólag üzemi munkaállások megközelítésére szolgáló felvonóra, beleértve a gépek karbantartását és ellenôrzését lehetôvé tevô helyet is, i., a vasúti közlekedésrôl szóló törvény szerint különleges vasutak közül a fogaskerekû vasútra, a siklóra valamint a személyek szállítására szolgáló kötélpályára, j., a mozgólépcsôre és a mozgójárdára. 3. (4) Ez a rendelet a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérôl szóló, június 29-i 95/16 EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a gépekrôl és a 95/16 EK irányelv módosításáról szóló, május 17-i 2006/42 EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelését szolgálja."

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához Második kiadás 2010. június Bevezetés a második kiadáshoz A 2006/42/EK irányelv a gépekről

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

energetikai auditálása

energetikai auditálása Magyar Mérnöki Kamara nergetikai Tagozat NRGIARNDSZRK energetikai auditálása Tanulmány Budapest, 2013. március 1 A tanulmány a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13. évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

AZ EBRD 2003-AS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA

AZ EBRD 2003-AS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA Az EBRD Igazgatóság jóváhagyása: 2003. április 29. AZ EBRD 2003-AS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA I. Az EBRD környezeti küldetése és politikai céljai 1. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A döntéshozók felelőssége Tananyag döntéshozók számára IV. rész Ez a rész a következő fejezetekből áll: 1. Bemutatja, hogy milyen környezeti fenntarthatósági szempontokat

Részletesebben

Az ÉMI-TÜV SÜD csapata. mûszaki szolgáltatásaival sikerré kovácsolja munkáját a minôségügy és a biztonságtechnika területén. Notified Body 1417

Az ÉMI-TÜV SÜD csapata. mûszaki szolgáltatásaival sikerré kovácsolja munkáját a minôségügy és a biztonságtechnika területén. Notified Body 1417 2009/5 Minõségirányítási rendszer az Invitel Távközlési Zrt.-ben Javaslat egy kiválósági modell kialakítására a felsõoktatásban EFQM alapú önértékelés az önjavító szociális ellátásban A folyamatteljesítmény

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése

Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpotenciál-elemzés program Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése KOREN EDIT Sopron 2005 Témavezető: Dr. Pájer

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben