2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár"

Átírás

1 A augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a Magyar Ír Farkasagár Egyesület TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár a 98/ (X.24.) VM rendeletben foglaltak szerint 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. TENYÉSZTÉSI PROGRAM 1. Az egyesület adatai 2. Az egyesület célja 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek II. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 1. A fajta neve 2. A fajta leírása 3. Standard 4. Tenyészcél 5. A tenyésztés módszere 6. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok 7. Tenyésztési definíciók 8. Minősítési rendszer 8. A tenyésztésbe vétel és tenyésztés ben tartás feltételei 9. A tenyésztés dokumentációja Ill. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZAT 1. Tenyészszemle szabályzat 2. Kiállítási szabályzat 3. Coursing szabályzat IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 1. A törzskönyv 2. A törzskönyvezés célja 3. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel feltételei 4. Törzskönyvezhető egyedek 5. A törzskönyvezés szervezeti rendje és feladatai 6. A Magyar Ír Farkasagár Egyesület törzskönyvvezetőjének feladatai 7. A törzskönyvi nyilvántartás tartalma 8. A törzskönyvezés gyakorlati feladatai 9. A származási lap tartalma 10. A származási lap kiállításának menete 11. Az adatszolgáltatás rendszere 12. Kiesések nyilvántartása 13. Állatvédelem 14. Egyéb rendelkezések V. GAZDÁLKODÁSI ÉS JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja és hatálya 2. A gazdálkodás bevételi forrásai 3. Általános rendelkezés a tisztségviselők díjazásáról 4. A vezetőre és a tisztségviselőkre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok 5. A tenyésztésvezető tiszteletdíja 6. Költségtérítések és egyéb juttatások 2

3 7. A kiállításokon és tenyészszemléken dolgozó ring asszisztencia tiszteletdíja 8. Irodai adminisztrációs tevékenység díjazása 9. A bírók tiszteletdíja 10. A könyvelő díjazása 11. A MIFE honlap kezelőjének díjazása 12. A MIFE eseményeihez kapcsolódó katalógusszerkesztés és nyomdai munkák díjazása VI. MELLÉKLETEK 3

4 I. TENYÉSZTÉSI PROGRAM A jelen Tenyésztési program kötelező hatállyal kiterjed Magyarország területén az ír farkasagár tenyésztőire és az általuk tenyészteni óhajtott egyedekre. Ezen tenyésztési program figyelembe veszi az állattenyésztésről szóló - az évi CXXX. törvénnyel módosított évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Atv.) előírásait, az Állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény, valamint a 98/2013. (X.24.) VM rendelet - mindenkor hatályos változatában foglaltakat. 1. Az egyesület adatai Az egyesület neve: Magyar Ír Farkasagár Egyesület ( továbbiakban MIFE) Székhelye: Szentes, Tanya Az egyesület célja Az Egyesület a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a 98/2013. (X.24.) VM rendelet szerinti előírásait magára nézve egyebekben is kötelezőnek tartja. Célja továbbá a fent említett fajta magyarországi kedvelőinek egyesületbe tömörítése, érdekeinek képviselete és védelme, az egyesületi élet biztosítása, közösségi tevékenységek szervezése, irányítása. A fajta egyesületi tagokkal való megismertetése, a fajta népszerűsítése, a kinológiai ismeretek bővítése. A ír farkasagár fajta fajtatiszta tenyésztésének fenntartása és szakszerű irányítása, a magyarországi állomány gondozása, minőségének folyamatos emelése. A fajtával kapcsolatban kinológiai tudományos kutatás végzése, támogatása, ismeretterjesztés. Az egyesület tagjai, illetve a fajtával foglalkozó személyek részére biztosítani a szakszerű, magas színvonalú, törvényeknek megfelelő hazai és nemzetközi rendezvényeket. A kulturált ebtartással és az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés színvonalának emelése, a szakmai oktatás és továbbképzés biztosítása, ennek érdekében rendezvények szervezése és együttműködés más kinológiai szervezetekkel. 3. Személyi feltételek 3.1. A MIFE tagsága A Magyar Ír Farkasagár Egyesület több évtizedes múltra visszatekintő fajtagondozó egyesület tenyésztői törzsgárdájából alakult azzal a céllal, hogy a felhalmozott szakmai tudást és genetikai értéket új, a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő szervezeti formában és működési feltételek között gondozza és fejlessze tovább Az MIFE képviselője Juhász Csilla elnök Tenyésztésvezető Dr. Szetei Viktória állatorvos. 4

5 A tenyésztésvezető feladata Az MIFE tenyésztési szabályzatának következetes betartatása, ellenőrzése. Rendszeres tájékoztatást ad az egyesület vezetése felé. A Tenyésztésvezető az Egyesület Alapszabálya, Szervezeti és Működési és Szabályzata, az Egyesület közgyűlésének, elnökének, vezetőségének és határozatainak keretei között végzi tevékenységét. Feladatainak ellátása során tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan kezeli és azt kizárólag az MIFE elnökének felhatalmazásával hozza nyilvánosságra. Az Egyesület elnökével közösen és külön-külön is jogot gyakorol a származási lapok készítése során, a szülőpár tenyészthetőségi minősítésének igazolásában. A tenyésztésvezető folyamatosan gyűjti, és nyilvántartásszerűen vezeti a fajta populációjára vonatkozó valamennyi tenyésztési kimutatásokat, statisztikákat vezet, melyet döntés előkészítéseiben felhasznál. A tenyésztésvezetőtől származó egészségügyi szűréseredményeket a MIFE összeférhetetlenség miatt nem fogadja el A tenyésztésvezető diplomamásolata és szakmai önéletrajza a 34. sz. melléklet A tenyésztésvezető megbízási szerződése 2. sz. melléklet A törzskönyvvezető A törzskönyvvezető feladata 1. ellenőrzi, hogy a törzskönyvezésre beadott egyed szülei megfelelnek-e azon feltételeknek, melyek a törzskönyvezéshez a hatályos jogszabályok és az Egyesület előírásai alapján szükségesek 2. koordinálja a tenyésztők törzskönyvezéssel kapcsolatos adatszolgáltatását 3. gyűjti és feldolgozza a teljesítményvizsgálati adatokat 4. tartja a kapcsolatot a származási lapot kiállító szervezettel 5. gondoskodik a törzskönyvezési szabályzat betartatásáról 6. felelős a törzskönyvön és a származási lapon szereplő adatok valódiságáért 7. elszámolással tartozik a vezetőség felé A törzskönyvvezető nyilatkozata a 3. sz. melléklet Nyilatkozat jogutód nélküli megszűnés esetére A Magyar Ír Farkasagár Egyesület elnöke ezen szabályrendszer életbe lépésével egyidejűleg, törvényi előírásoknak eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az MIFE elismert tenyésztő szervezet tenyésztési hatóság általi jogosultságának megvonása, vagy jogutód nélküli megszüntetése esetén a teljes törzskönyvezési és egyéb nyilvántartási dokumentációját hiánytalanul és késedelem nélkül átadja a tenyésztési hatóságnak. 4. Tárgyi feltételek Az Egyesület rendelkezésére áll személyi számítógép, laptop, telefon, fax, üzenetrögzítő, microchip leolvasó készülék, internet hozzáférhetőség, kartoték rendszer, melyek nem a MIFE tulajdonát képezik, tulajdonosuk használatra bocsátotta MIFE rendelkezésére. 5

6 II. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 1. A fajta neve Ír Farkasagár 2. A fajta leírása Az ír farkasagár standard tartalmaz egy történelmi áttekintés: Tudunk arról, hogy a kontinensen letelepedett kelták tartottak egyfajta agarakat, amelyek valószínűleg az egyiptomi falfestményeken szereplő kutyáknak lehettek az utódai. Mint a földrész más népei, így a kelták is elsősorban a nagytestű agarak tenyésztését tűzték ki célul. E nagytestű agarak lehettek sima és szálkás szőrűek egyaránt, de az idők folyamán, vélhetően az ír éghajlati viszonyok miatt, a szálkás szőrűek kerültek előtérben. Az első írásos dokumentum egy római konzul írása I.sz. 391-ben szól először erről a kutyáról, holott már az i. sz. szerinti első században honosak voltak Írországban. Ekkor változtatta meg Setana a fajta nevét Culan-kutyára. Még ugyan ebben a században kb. 150 kutya került Skóciába és kétség kívül részük volt a skót szarvas agár kialakításában. Egy ír farkas agár pár értékes ajándéknak számított a középkortól egészen a XVII. sz.-ig. az európai és skandináv uralkodó házakban. Így kerülhettek a kutyák Angliába, Spanyolországba, Franciaországba, Dániába, Lengyelországba, de még Perzsiába és Indiába is. A XV. században minden grófságnak kötelező volt 24 kutyát tartania, hogy megvédjék a parasztok nyájait. Cromwell idején ben megtiltották a kutya kivitelét, így egy ideig megőrződött az állomány, de az egyre csökkenő farkas állomány és az állandó külföldi kereslet csaknem a fajta kihalását okozta a XVII sz. végén. Csak a XIX. század végén az erősödő ír nacionalizmussal nőtt meg az érdeklődés a fajta iránt. Az ír farkasagár az ír kultúra és a kelta múlt jelképe lett. Ebben az időszakban kísérelte megszerezni az összes, még meglévő írországi ír farkasagár jellegű kutyát a fajta lelkes rajongója George A. Graham kapitány. Ezekben az egyedekben skót szarvasagarat, amellyel megteremtette több generáción át egy állandó fajta típusát, amellyel a fajta lényegében reneszánszát élte. Az Ír Kennel Club 1879-es kiállításán már külön osztályban bírálták az ír farkasagarakat ben létre jött az írországi fajta club is. Eredeti ír farkasagár standard készült: Captain George Augustus Graham Mára a fajta részben visszanyerte régi tekintélyét, ma már nagy számban tenyésztik Írországon kívül is. 3. Standard: (ír farkasagár) FCINo.160 Érvényes standard eredetijének utolsó közzétételi ideje: Származási ország: Írország Használata: vadászat Bár az ír farkasagarat egészen a xvn. századig rőtvad és szarvas vadászatra használták, de nagyban hozzájárultak a farkasok kiirtásához is, akik az erdőtelepek beépítése idején Európa nagy részét bejárták. Napjainkban a fajtát elsősorban elegáns megjelenése és hatalmas mérete miatt kedvelik, sem hazánkban, sem külföldön nem engedélyezett a fajta vadászatban való használata, de világszerte közkedveltek a fajta számára rendezett coursing versenyek (terepen rendezett nyúlhajsza. mesterséges vonszalékkal ). 6

7 Besorolás: X. fajtacsoport: agarak 2. szekció: durva szőrű agarak Munkavizsgára nem kötelezett fajta Általános megjelenés: Az ír farkasagár egy hatalmas termetű agár, mely amellett, hogy könnyed és elegáns, egyben elég erős ahhoz, hogy elejtse a kiszemelt zsákmányát. A fajta standard a következő jellegeket tartja kiemelkedően fontosnak: magasság, erő, harmónia, kiegyensúlyozott mozgás és magatartás. Az ír farkasagár nem egészen olyan nehéz és tömeges, mint a német dog, de mindenképpen erőteljesebb és masszívabb a skót szarvasagárnál, amelyre általános tulajdonságaiban nagy hasonlóságot mutat. Mérete figyelemre méltó, megjelenése impozáns, jól izmos és erőteljes, de mégis elegáns. Mozgása könnyed és élénk. A fej, nyak magasan tartott, a farok végnél enyhén felfelé ívvel. Cél a figyelemre méltó nagyság, beleértve az izmos vállakat, és a kellő testhossz kialakítását. A fajta méretének alsó határa rögzítve van. Kan: 79 cm és 55 kg. Szuka: 71 cm és 41 kg. Kívánatos a kanoknál cm magasság, a szükséges erő, aktivitás, kiegyensúlyozottság és bátorság. ( A nagy méretre törekedni kell, az arányosság megtartása mellett Bírálat során vizsgálandó jegyek a fontosság sorrendjében 1. Általános felépítés: az ír farkaskutya nem olyan nehéz és tömeges, mint a dán dog, de sokkal erőteljesebb és masszívabb a skót szarvasagárnál, mellyel sok tekintetben nagy hasonlóságot mutat. 2. Nagy méret, határozott megjelenés. 3. Könnyed, határozott mozgás. 4. A fej hosszú, magasan, egyenesen hordott. 5. A mellső lábak erősek, vastagcsontúak; egyenesek. A könyök sem kifelé, sem befelé nem fordul. 6. A combok hosszúak, izmosak. A vádlik izmosak. 7. A testen és a lábakon erős, durva, a szemeknél és az alsó állkapocs alatt kifejezetten hosszú és drótszerű. 8. A test hosszú a csípőnél kidomborodó; a bordák hajlottak. 9. Az ágyék ívelt, a has felhúzott. 10. A fülek kicsik, középmagasan tűzöttek és rózsa fülek. 11. Mancsok mérsékelten nagyok és kerekek, sohasem fordulnak befelé. A lábujjak ívesek, szorosan tartottak. A körmök rendkívül erősek és ívesek. 7

8 12. Nyak hosszú, nagyon erős, izmos, kellően íveit, nyaklebernyeg nélkül. 13. A mellkas mély. Mérsékelten széles. 14. A vállak izmosak, csapottak. 15. A farok hosszú, enyhén ívelt, 16. A szemek sötétek Tenyésztésből kizáró ok: fél-, vagy rejtett heréjű előre, vagy hátra harapás, keresztharapás, nyitott harapás, világosan pigmentált orr, vagy szemhéjjak agresszív, vagy túl félős kutya nem tipikus mozgás, lassú, vagy nehézkes kutya Viselkedés/jellem: "Otthon akár bárány, vadászaton akár egy oroszlán." Kedves, intelligens, ragaszkodó, különös vonzalmat érez a gyerekek iránt. Fej Hosszú és vízszintes vonalú, magasan tartott. Homlokcsont enyhén megemelt, a szemek között kis bemélyedés van. Agykoponya: nem lehet széles és boltozatos Arckoponya: Fang: hosszú enyhén keskenyedő. Állkapocs/fogak: Állkapocs és fogak: Ideális az ollós harapás, de megengedett a harapófogó harapás is Szemek: Ovális alakúak, sötétek (1930-as szabály) Sötétbarna, vagy barna, soha nem világos, a szőrzet színével harmonizál. A tekintet intelligens és szelíd. A szemhéj ak feszesek. Fülek: közép magasan tűzött kis rózsafülek. Nyak: Igen hosszú., nagyon erős és izmos, jól ívelt, nincs lebernyeg és toka. Törzs: Hosszú, a bordák jól íveltek. (A törzs hosszú, a bordák erősek, íveltek, hátra húzottak, a medence erős és széles.) Hát: inkább hosszú, mint rövid Ágyék: enyhén íveit. (Az ágyék szépen ívelt a has felhúzott.) Mellkas: igen mély és mérsékelten széles, az előmell széles Bordák: jól íveltek. Has: jól felhúzott. Far: nagy, a csípőszeglet között széles.( Megfelelő hosszúságú és dőlésszögű, kellően széles és jól izmolt.) 8

9 Farok: hosszú, enyhén íveit, enyhén vastag, dús szőrzet fedi. Végtagok Váll: jól izmolt, a mellkast kiszélesíti, ferdén helyezkedik el. Könyök: jól alátámasztott, sem kifelé, sem befelé nem fordulnak. Elülső lábszárak: erős csontozatú, jól izmolt, teljesen egyenesek. Hátulsó végtagok: Comb: hosszú és jól izmolt. Térd: jól szögellt. Hátulsó lábszárak: jól izmolt, jó hosszú és erőteljes. Csank: jól mélyen illesztett, se kifelé, se befelé nem fordul. Mancsok: kissé nagyok és kerek formájúak, se kifelé, sem befelé nem fordulnak. Az ujjak jól íveltek, szorosan egymáshoz simulnak. A karmok igen erősek és hajlottak. Mozgás: szabad, aktív, térölelő, könnyed és élénk. Szőrtakaró Szőr: Szőr szerkezete durva és kemény a törzsön, a lábon és a fejen különösen drótos, a szemek felett és az állkapcson hosszú. Szőrszín és jegyek: Az elfogadható színek a szürke, barnával csíkos, vörös, fekete, fehér, őzbarna, sárgás barna, vagy bármely szín, ami a skót szarvas agár esetében előfordul. Fehér foltok (jegyek) megengedettek: a mellkason, a mancsokon, és a farok végen. Nagyság/súly: A fajta méretének alsó határa rögzítve van. Kan: 79 cm és 55 kg. Szuka: 71 cm és 41 kg. Kívánatos a kanoknál cm magasság, a szükséges erő, aktivitás, kiegyensúlyozottság és bátorság. ( A nagy méretre törekedni kell, az arányosság megtartása mellett Megjegyzés: a kanoknak két egyértelműen jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek állandóan a herezacskóban helyezkednek el. Hibák: minden eltérés a fenti pontoktól hibának tekintendő, amelyet az eltérés mértékével arányosan kell értékelni. - túl könnyű vagy túl nehéz fej - túlzottan ívelt homlokcsont - orrtükör színe nem fekete - ajkak színe nem fekete - nagyon világos szemek, a szemhéjjak rózsa, vagy máj színűek - nagy és szorosan a fej mellett lógó fülek 9

10 - rövid nyak, nagy lebernyeg a nyakon túl rövid törzs a hát nyerges, vagy teljesen egyenes felsővonal túl keskeny vagy túlzottan széles mellkas túl gyűrűs farok görbe mellső lábak, vagy puha lábközép gyenge hátulsó végtagok összességében gyenge izomzat be- és kifelé forduló mancsok nyitott mancsok Bírálat során vizsgálandó jegyek a fontosság sorrendjében: 1. Általános felépítés: az ír farkaskutya nem olyan nehéz és tömeges, mint a dán dog, de sokkal erőteljesebb és masszívabb a skót szarvasagárnál, mellyel sok tekintetben nagy hasonlóságot mutat. 2. Nagy méret, határozott megjelenés. 3. Könnyed, határozott mozgás. 4. A fej hosszú, magasan, egyenesen hordott. 5. A mellső lábak erősek, vastagcsontúak; egyenesek. A könyök sem kifelé, sem befelé nem fordul. 6. A combok hosszúak, izmosak. A vádlik izmosak. 7. A testen és a lábakon erős, durva, a szemeknél és az alsó állkapocs alatt kifejezetten hosszú és drótszerű. 8. A test hosszú a csípőnél kidomborodó; a bordák hajlottak. 9. Az ágyék ívelt, a has felhúzott. 10. A fülek kicsik, középmagasan tűzöttek és rózsa fülek. 11. Mancsok mérsékelten nagyok és kerekek, sohasem fordulnak befelé. A lábujjak ívesek, szorosan tartottak. A körmök rendkívül erősek és ívesek. 12. Nyak hosszú, nagyon erős, izmos, kellően ívelt, nyaklebernyeg nélkül. 13. A mellkas mély. Mérsékelten széles. 14. A vállak izmosak, csapottak. 15. A farok hosszú, enyhén ívelt. 16. A szemek sötétek. Tenyésztésből kizáró ok: fél-, vagy rejtett heréjű előre, vagy hátra harapás, keresztharapás, nyitott harapás, világosan pigmentált orr, vagy szemhéjjak agresszív, vagy túl félős kutya 10

11 nem tipikus mozgás, lassú, vagy nehézkes kutya 4. Tenyészcél: A tenyészcél alapját a fajtagazda nemesítő ország szerinti mindenkori érvényes standard képezi. Az ír farkasagár kutyát eredendően vadászatra használták. Bár rendkívüli intelligenciája és alkalmazkodó- képessége miatt napjainkban számos területen jó eredménnyel használják, a cél az alapvető képességek genetikájának megőrzése, illetve ezen elvek alapján történő szabályozott, ellenőrizhető, a standardhoz legjobban közelítő, egészséges, örökletes betegségektől mentes, fajtatiszta egyedek kulturált tenyésztése. Mivel a fajtát gyakran választják kedvtelésből tartott, családi kutyának, így a tenyészcél megfogalmazásánál hangsúlyozzuk az egészséges idegrendszerű, kedves természetű, jó stressztűrő képességű kutyák tenyésztésének fontosságát. 5. A tenyésztés módszere Fajtatiszta tenyésztés. Egyéb tenyésztési módszerek a fajtában nem megengedettek. A fajtatiszta tenyésztés típusai: vonaltenyésztés, beltenyésztés, rokontenyésztés. Az MIFE által preferált típus a vonaltenyésztés alkalmazása, mivel egy anya után csak relatíve kisszámú utód nyerhető, ezzel szemben egy kan után lényegesen több utóddal lehet számolni. További előnye, hogy megfelelő számú vérvonal esetén elkerülhető a szoros beltenyésztés és a genetikai bázis beszűkülése. A rokontenyésztést az alábbi elveknek megfelelően értékeljük: A gyakorlatban rokonsági fokról igazából az első 4 ősi soron beszélhetünk:. Ha csak az 5. vagy az a fölötti ősi sorban találhatók azonos ősök, az egyedek idegeneknek tekinthetőek. Idegen párosításnak tekinthetjük azt is, ha a tenyésztésre szánt egyedek rokontenyésztettek, de egymással négy ősi soron belül semmilyen rokonságban nem állnak. Ezeknél az egyedeknél a saját rokonsági fok nem adódik össze a párosítás elemzésekor. Ezek figyelembevételével a következő tenyésztési módokat különböztetünk meg. Igen szoros rokontenyésztés: amelyben a négy ősi sorban a közös ősök rokonsági foka % között található az egyedben. Pl.: szülők gyermekükkel, vagy testvérek egymás között párosodnak. Testvéreknek tekintendők az azonos szülők különböző almaiból származó utódok is. Szoros rokontenyésztés: amelyben a közös ősök rokonsági foka 62,5-68,75% között található. Pl: nagyszülő az unokával. Távolabbi rokontenyésztés: amelyben a közös ősök rokonsági foka 12,5-56,25% között található. Ennél a tenyésztési módnál a vagy a 4. ősi sorban találunk közös ősöket. Idegentenyésztés: 11

12 amelyben azonos fajtájú, rokonság nélküli egyedek párosodnak egymással. Majdnem minden kitenyésztett (újratenyésztett) fajta szűkebb tenyészalapból származik, ezért ha a rokontenyésztést választjuk elegendő, a tágabb rokontenyésztést alkalmazni, Inkább a Jól örökítő felmenőági ősök vérkapcsolata keresendő. A szoros rokontenyésztésből származó tenyészetekben gyakran vérfrissítésre van szükség, hogy a nem kívánatos tulajdonságokat heterozigóta formában tudjuk tartani. Beltenyésztés alatt a leszármazás szempontjából rokon (közös ősökkel rendelkező) egyedek párosodását értjük. A párosodó egyedek emiatt, a véletlentől elvárható mértéknél nagyobb mennyiségben hordoznak közös, ill. leszármazás-azonos allélokat. Ez jelenti egyben a beltenyésztés veszélyét is: a hátrányos tulajdonságot hordozó recesszív allélok találkozásának esélyei megnövekednek. Kellő genetikai feltérképezettség híján kerülendőnek tartjuk a törzskönyv alapján ismert, nagymértékben közös genetikai állományú egyedek párosítását, mert ez súlyos öröklődő betegségek rögzüléséhez, súlyos esetekben halálos betegségek kialakulásához vezetnek és az nem tenyésztési cél. 6. A fajtára Jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok Szigorúan tilos az ír farkasagarat láncra kötve, vagy ketrecben tartani. Tenyészkutyák lakhelyét a következőképpen kell kialakítani: Az ír farkasagár tartási és tenyésztési körülményeinek kialakításánál általános an figyelembe kell venni az évi XXVIII., az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény II fejezetének 4. és 5. rendelkezéseit. Az ír farkasagár kölykök és felnőtt egyedek fizikai és pszichés fejlődéséhez az ember intenzív gondoskodása és a rendszeres mozgás szükséges. Minden kennelnek rendelkeznie kell belső térrel és kifutóval, mely a gondozó tartózkodási helyétől látó és hallótávolságon belül van. A belső tér felnőtt egyedek részére 1.5-2m2 alapterületű, belmagassága m, szigetelt, a fekhely minden esetben puha (önmagában sem kő, sem beton, sem fa) A fajta igen érzékeny kemény fekhelyesetén a könyök ízületi bursitis megnagyobbodására. A kennel kifutó része egyedenként minimum 30 m2, minden további felnőtt egyedre + 15 m2. Felnőtt egyedek ennél kisebb területen történő tartása nem megengedett. Az egyes kennelek elválasztását úgy kell kialakítani, hogy az esetleg egymást nem kedvelő kutyák egymást meg ne sebezhessék. A kennelek olyan magasak legyenek, hogy a kutyák ne ugorhassák át, egyik oldalon jó kilátási lehetőséggel. Szélvédett, állandó bejárasi lehetőség biztosított a belső térbe. Részben természetes talajjal rendelkezik, nem lehet állandóan árnyékban, sérülés veszélye nem állhat fönn. A kennelben tartott eb mozgási igényét sétával, a szabadban levő területeken lehet kielégíteni, amikor a tenyésztő foglalkozik a kutyáival ( pl: játék, futtatás). Minden felnőtt ebnek 1-2, és minden kölyöknek 3-4 óra emberi társaságot, érintkezést, beszédet és odafigyelést kell biztosítani. Ez az odafigyelést a tenyésztőtől vagy a kutyákkal szoros kapcsolatban álló személytől kell, hogy kiinduljon. A testi érintkezés elengedhetetlen. Az alom tartózkodási helyének alapterülete minimum 5 nm2, állandó hőmérséklete el kell hogy érje a 16 C fokot. Az infra lámpa felszerelése kötelezőll WI kölykök 2 hetes korukig, mellyel biztosítani kell a fekhely területén a C fokot. 12

13 A felnevelő helyiség C fokra fűthető hely. Könnyen tisztítható, a kölykök és az anyaállat részére a fekhely puha, szigetelt, sem kő sem beton nem lehet. Legyen jól szellőztethető és kielégítő természetes fény is világítsa meg. Az anyaállat részére visszavonulási lehetőséget kell biztosítani. Előrehaladottan vemhes kutyát a többitől elkülönítve kell tartani. Beteg, vagy lábadozó kutyát a kutya érdekében, hogy saját magában kárt ne tehessen, az állatorvos javaslatra meghatározott ideig ketrecben lehet tartani. A beteg állat állategészségügyi ellátásban részesítése kötelező. Szigorúan tilos a kutyákat ketrecekben, szállító boxokban, tartani, mert ezzel a kutya a megfelelő mozgási lehetőségtől meg van fosztva. Kivételes esetekben szállításkor, kiállításon a kutya érdekében, védelmére átmenetileg megfelelő méretű ketrecben (a kutya fel tudjon állni, és meg tudjon fordulni benne) rövid ideig tartó tartás megengedett. Szankciók: Az 5. pontban leírtak be nem tartása esetén a tenyésztő kennel nevet nem kaphat ill ha van már neki, a kiskutyák származási lapjaira nem jogosult. Törvénysértő tartás esetén a megfelelő jogi lépéseket kell megtenni. Amennyiben a fenti feltételeket biztosítja, a tartási mód felülvizsgálatát újra kérvényezheti, pozitív elbírálás után született kiskutyák származási lapot kaphatnak. 7. Tenyésztési definíciók 7.1. Tenyésztő és tenyészhely A tenyésztő az a személy, akinek tulajdonában (mint tulajdonos, vagy mint bérlő) a kölykezés időpontjában van a tenyészszuka és nemzeti vagy nemzetközileg védett kennel név birtokosa. A tenyésztőnek rendelkeznie kell a hatályos állatvédelmi törvényeknek megfelelő tenyészhellyel. Ennek az ellenőrzését és nyilvántartásba vételét az MIFE elnöke és az általa kijelölt vezetőségi tag, vagy tenyésztésvezető végzik. A már meglévő tenyészhelyek besorolását 1 éven belül az MIFE elvégzi. Törzskönyvezett, származási lappal rendelkező kiskutya kizárólag az állatvédelmi törvényeknek megfelelő tenyészhelyről származhat Az MIFE köteles kérésre felvilágosítást adni a tenyésztőrő1. A megfelelő tenyészhelyeknek a MIFE adatbázisában is regisztrálva kell lenniük. A tenyésztő jelölt írásban kérheti a tenyészhely elismertségét, aminek elfogadását a MIFE köteles 2 hónapon belül elbírálni A tenyészeb meghatározása A MIFE csak azon ír farkasagár ebek tenyésztését engedélyezi, amelyek megfelelnek az alábbiaknak: 1. Három generációra visszavezetve zárt törzskönyvvel rendelkezik az adott fajtában. 2. Hivatalosan regisztrált, egyedi azonosítóval rendelkezik és szerepel a tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásában. 3. Megfelel az életkori és életteljesítmény szabályoknak 4. Az előírt egészségügyi szűréssel rendelkezik és azok eredménye megfelel az MIFE által előírt tenyésztésbe vételi kritériumoknak. 5. Rendelkezik az MIFE által meghatározott eredményes tenyészszemlével. 6. Rendelkezik az előírt kiállítási eredményekkel. 7. A tenyésztésbe vételi engedélyezési eljárás során "Tenyészeb" minősítést kapott. 7.3.Tenyésztésbe vételi engedélyezési eljárás 13

14 A MIFE szabályai szerint az a kutya tenyészthető, amelyik a tenyésztésbe vételi engedélyezési eljárás során megfelelt az MIFE követelményrendszerének és "Tenyészeb" minősítést kapott. Csak azon ebek kölykei kerülhetnek az MIFE törzskönyvébe és kaphatnak származási lapot, amelyeknek mindkét szülője "tenyészeb" minősítéssel rendelkezik. Az MIFE újonnan tenyésztésbe állítani kívánt kutyák esetén csak a saját tenyésztésvezetője által kiállított tenyészeb igazolást fogad el. A tenyésztésbe vételi engedélyezési eljárást az eb tulajdonosa kezdeményezi a MIFE-hez beadva egy erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával (melléklet), az eb származási lapjának kétoldalas másolatát a tenyészszemle jegyzőkönyvet a küllembírálatról az előírt kiállítási eredményeket igazoló dokumentumokat az előírt egészségügyi szűrővizsgálatok eredményeinek hiteles másolatát nyilatkozik az általa közölt adatok valódiságáról A beérkezett kérvény és a csatolt dokumentumok alapján a tenyésztésvezető megvizsgálja, hogy az eb eleget tett-e a tenyészebbé válás kritériumrendszerének (lásd a fejezet előző pontja). Ennek alapján döntést hoz, amelyet határozatban indokol és igazolást állít ki, amelynek tartalma lehet: a.) Az MIFE által a tenyésztésbe vételi engedélyezési eljárás során megfelelt, minősített TENYÉSZEB. Az MIFE a tenyészeb minősítést egy élettartamra adja, az eb mindaddig tenyészthető, amíg megfelel a tenyésztésben tartás kritériumainak. A bejegyzés bekerül az MIFE törzskönyvi nyilvántartásába. b.) Az MIFE által a tenyésztésbe vételi engedélyezési eljárás során nem felelt meg, NEM TENYÉSZTHETŐ. A tenyésztésvezető határozata indoklási részében kifejti döntésének okát, hogy milyen okból nem kapott az eb tenyésztési engedélyt. Amennyiben az ok valamilyen hiányosság, vagy alaki hiba a benyújtott dokumentumokban, úgy a tenyésztésvezető hiánypótlásra, korrigálásra szólítja fel a tulajdonost. Ezek birtokában új eljárás indul. Ha az eb azért nem kapott tenyésztési jogosultságot, mert a kritériumrendszer valamely elemének megváltoztathatatlan módon nem tett eleget ( túl van megengedett életkoron, egészségügyi szűrései alapján betegnek minősül, a tenyészszemlén nem felelt meg), úgy a tenyésztésvezető határozata végérvényes. Az elutasítás alapja kizárólag objektív, igazolható, az MIFE szabályrendszerében szereplő ok lehet. Az eredmény bekerül az MIFE törzskönyvi nyilvántartásába Kennel létrehozása, kennel név, kennel név védelem A kennel név a kutya családneve. Minden kennel névnek írott és kiejtett formában különböznie kell már védett kennel nevektől. Ezt a tenyésztők személyes használatra kapják, és az összes általa tenyésztett egyedet - fajtára való tekintet nélkül-, ezzel a családnévvel kell törzskönyveztetni. A kennel név nem átruházható, kivéve családtagok közötti örökösödést. 14

15 A kennel nevet nem lehet megváltoztatni, illetve újabbat kiváltani. Ugyanazt a kennel nevet a tenyésztő halála után, az utolsó alomtól számított 10 év elteltével lehet újra engedélyezni. Az importált egyedek nevét a saját kennel névhez csatolni szigorúan tilos. A kennel nevek szigorúan személyesek. A kennel nevet idejében a szuka fedeztetése előtt a megfelelő formanyomtatványon kell az egyesületnél igényelni. A kérelmező tenyésztő igénybejelentésére információs anyag ot (tenyésztési szabályzatot, stb.) kell biztosítani. Igénylését egyidejűleg továbbítják az illetékes tenyésztés vezetőhöz, aki ellenőrzi a szóban forgó tenyészet adottságait, hogy azok meg felelnek-e a tenyésztési szabályzatban leírtaknak. Pozitív elbírálás esetében a kennel név védetté válik. Az igényelt kennel nevet az egyesület hivatalos fórumán nyilvánosságra kell hozni és a védelmi díj befizetése után a kennel név végérvényesen védetté válik. A kennel nevet nemzetközileg védetté kell nyilváníttatni. A kennel létesítmény helységváltoztatása esetén a tenyésztőnek közölnie kell az új címet újabb kennel megtekintésre. Olyan tenyészszukák esetében amelyeknek tulajdonosai különböző országokhoz tartoznak, szerződéses szabályozást kell felmutatniuk a kennel névről és a tulajdonjogról. Ha a tenyészkutyák több személy tulajdonában vannak, akkor erről a tulajdonosok között írásos szerződést kell kötni, amelyből az egyes tulajdonosok jogai és kötelességei világosan kitűnnek. Meg kell jelölni azt a tulajdonost, aki a tenyésztési szabályzat betartásáért felelős, és a nyomtatványokat aláírhatja. Ugyanígy meg kell jelölni egy személyt ezen célokra olyan kutyáknál, akik pl. egy cég tulajdonában vannak. Szankciók: A fent leírtak bármely feltételének be nem tartása esetén a kölykök származási lapot nem kaphatnak Tenyészállat bérlése, illetve bérbe adásával kapcsolatos szabályok. Tenyészállatot bérelhet a tenyésztő másik tenyésztőtől, vagy olyan szuka és kan tulajdonostól, aki nem kíván tenyésztést folytatni. A bérlésről, illetve a bérbe adásról minden esetben írásos megállapodást kell készíteni, amelynek tartalmazni kell a bérlő és a bérbe adó, valamint a tenyészállat adatait, a bérbe adás időtartamát. Abban az esetben, ha a bérbe adás a fedeztetés után történik, a megállapodásban megnyugtatóan rendelkezni kell, hogy a fedeztetési díjat a bérlő, vagy a bérbe adó milyen módon rendezte, vagy fogja rendezni a fedezőkan tulajdonosa felé. A bérbe adási szerződést minden esetben csatolni kell az alom bejelentő mellékleteként, Abban az esetben, ha import a szuka, a tenyésztésbe vétel előtt, de legkésőbb az alom bejelentő leadásáig, a származási ország egyesülete által, a tenyésztő nevére kiállított hivatalos pedigreet Magyarországon 15

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT A küllembírálat során egy elismert küllembíró értékeli a kutya megjelenését a fajtastandard alapján. A tenyésztéshez

Részletesebben

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja. 1.1 A fajta tenyésztésének irányítását és felügyeletét biztosítani úgy, hogy az FCI

Részletesebben

III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK

III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK 5. A tenyésztésre való alkalmasság mérésének eszközei (tenyészfelmérés) A kutya tenyészteljesítményének mérése a tenyészfelméréseken történik. A tenyészfelmérések

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok MEGKÖTVE TARTANI RETRIEVERT NEM SZABAD!!! 3.1. Tenyészkutyák tartása gazdasági

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Továbbiakban MASTAFF Egyesület, mint az alább említett ebfajta államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely vonatkozik a MASTAFF

Részletesebben

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK.

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK. 2.4 Minősítési rendszer A minősítési rendszernél kiemelt fontosságúak az egészségügyi eredmények, a küllem és temperamentum minősítések. Ezért az Egyesület a következő pozitív kiemeléseket és minősítési

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT TARTALOM: 1. A KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL. 2. NEVEZÉSI FELTÉTELEK 3. KIÁLLÍTÁS 4. ÁTSOROLÁS 5. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK 6. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK

Részletesebben

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1 3. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYOK A Svájci Fehér Juhászkutyák tenyésztésénél kötelezően be kell tartani a jelen Tenyésztési Szabályzat szabályait. Minden tenyésztőnek és fedező kan tulajdonosnak valamint klubtagnak

Részletesebben

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület Magyar Agár Szekciójának TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület Magyar Agár Szekciójának TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA A 2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a Magyar Ír Farkasagár Egyesület Magyar Agár Szekciójának TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA a 98/20134. (X.24.) VM rendeletben foglaltak szerint

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA 1. A tenyészszemle célja: A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. Célja: a gondozott

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Kiállítási Szabályzat 1330 Budapest, Pf. 75. Honlap: Telefon:

Magyar Vadászgörény Klub Kiállítási Szabályzat 1330 Budapest, Pf. 75. Honlap:  Telefon: I. Kiállítások 1./ Görénykiállítás csak a Magyar Vadászgörény Klub elnöksége által kiírt helyen és időpontban tartható. A jóváhagyott kiállítások helye és időpontja nem változtatható meg a Magyar Vadászgörény

Részletesebben

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában)

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) A Joker Uszkár Klub igazodva az FCI vonatkozó szabályzataihoz, követve az állattenyésztés tudományos törvényszerűségeit,

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR

GOLDEN RETRIEVER KÖR GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER ÉS A FLAT COATED RETRIEVER FAJTÁK TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amellyel a Golden Retriever Kör a MEOESZ-el, mint az FCI szerződött partnerével kötött szerződés, megállapodás

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 209 TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET:

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO 2011.07.13. / DE FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FCI - Standard Nr. 227 LHASA APSO FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos

Részletesebben

4.Tenyésztésbe vétel szabályai

4.Tenyésztésbe vétel szabályai 4.Tenyésztésbe vétel szabályai A szabályzat kiterjed azon személyekre, akik a tenyésztést Magyarországon végzik, függetlenül tagsági viszonyuktól, amennyiben a tenyésztés során a kutya számára a fajtagondozó

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a A HCCC létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez tartozó Cane Corso kutyafajta magyarországi

Részletesebben

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI Pályázni lehet: Év Derby kutyája Év Felnőtt Kutyája Év Veterán kutyája Év Minor Puppy / Puppy kutyája Év Tenyésztője címre A 2015. év Derby kutyája címre nevezni lehet minden olyan kutyát, amely 2014ben

Részletesebben

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET Tenyésztési szabályzat BEVEZETÉS A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Hungária Schnauzer Pinscher Klub Egyesület (HSPK) tagjára, szerződéses partnerére

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) SHIH TZU

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) SHIH TZU 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 208 SHIH TZU FORDÍTÁS: Uwe H.Fischer, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET: Tibet. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Részletesebben

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette.

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette. 4. TENYÉSZ-VIZSGA (TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI) SZABÁLYZAT A TENYÉSZ-VIZSGA RÉSZEI: 4.1 TENYÉSZ-SZEMLE 4.2 TEMPERAMENTUMVIZSGÁLAT A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény

Részletesebben

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig.

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy a helyi szervezetek, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez a MEOE Országos Elnökségének (továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS 1. A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesület (MEOE) tagjára, tagszervezetére, szerződéses

Részletesebben

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR 2 FORDÍTÁS: Pamela Jeans-Brown, Renée Sporre-Willes, Raymond Triquet. EREDET: Madagaszkár. PATRONÁLÓ ORSZÁG: Franciaország Az EREDETI ÉRVÉNYES STANDARD

Részletesebben

PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek

PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 13.SZÁMÚ MELLÉKLET PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek PREMIUM származási lapot kaphat az a kölyök, akinek szülei megfelelnek a Golden Retriever

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

A bírót a GRK választja ki a mindenkor érvényes bírói listából.

A bírót a GRK választja ki a mindenkor érvényes bírói listából. 4. KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető A GRK / a továbbiakban Egyesület / az FCI jogosítványokkal rendelkező szervezettel együttműködve a kiállítások lebonyolításának rendjét a következőképpen képzeli el:

Részletesebben

Kennelkönyv. ami tartalmazza:

Kennelkönyv. ami tartalmazza: a kutya tenyésztõk és fedezõkan tulajdonosok számára ami tartalmazza: " tenyészszukák nyilvántartása (egyéni lap + összesítő) " ellések nyilvántartása - ellési ló " kölykök listája " fedezõkanok listája

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

MAGYAR AGÁR kutyafajta

MAGYAR AGÁR kutyafajta A Magyar Ír Farkasagár Egyesület Magyar Agár Szekciójának MAGYAR AGÁR kutyafajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA a 98/2014. (X.24.) VM rendeletben foglaltak és a 62/2016. (IX. 16) FN rendelet értelmében Budapest,

Részletesebben

IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT

IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 9. Fontosabb fogalmak Törzskönyvezés A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése és igazolása. Törzskönyv A Klub által

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15.

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15. Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október

Részletesebben

TOP schnauzer - pinscher versenyfelhívás 2015.

TOP schnauzer - pinscher versenyfelhívás 2015. TOP schnauzer - pinscher versenyfelhívás 2015. 1 Meghirdetett kategóriák: TOP Schnauzer, Fiatal TOP Schnauzer, Veterán TOP Schnauzer TOP Pinscher, Fiatal TOP Pinscher, Veterán Top Pinscher TOP Kennel,

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 1 MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely, vonatkozik a MSPDK gondozásába tartozó fajtákra:

Részletesebben

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Tartalom Német juhászkutya...1 Teste...3 Feje...3 Marmagassága...4 Testtömege...4 Szőrzete...4 Színei...4 Alomszáma...4 Várható élettartama...5 Vérmérséklete...5 Jelleme...5

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában,

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete ALASZKAI MALAMUT fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete ALASZKAI MALAMUT fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete ALASZKAI MALAMUT fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 7. oldal 3. Minősítési rendszer 8. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető.

5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető. 5. SZABÁLYZAT A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 5.1. A törzskönyvezés célja A tenyésztési-, teljesítményvizsgálati adatok, öröklődő tulajdonságok gyűjtése, feldolgozása,

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT LABRADOR RETRIEVER fajtára MAGYAR LABRADOR RETRIEVER EGYESÜLET 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A fajta leírása. 4 2. Tenyészcél 6 3. Tenyésztés módszere. 6 3.1. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) HAVANESE (Bichon havanais)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) HAVANESE (Bichon havanais) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 250 / 2009.01.12./ GB HAVANESE (Bichon havanais) 2 FORDÍTÁS: Mrs. Peggy Davis,

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK).

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). TENYÉSZTÉSI PROGRAM Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). Székhelye: 2083 Solymár, Pacsirta u.1. Az egyesület létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól - 1-64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1) bekezdésének a) 7 8. pontjaiban és a

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

A Magyar Kutyások SZövetsége

A Magyar Kutyások SZövetsége A Magyar Kutyások SZövetsége KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.. I.2. I.3. I.4. A Magyar Kutyások Szövetsége saját hatáskörében CAC, CAC-DERBY, továbbá CHAMPION kiállításokat, tagszervezetei

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés

Részletesebben

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 3., 17. és 19.

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete. Alaszkai malamut fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete. Alaszkai malamut fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete Alaszkai malamut fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 10. oldal 3. Minősítési program 11. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

PUMI TENYÉSZTÉSI PROGRAM

PUMI TENYÉSZTÉSI PROGRAM PUMI TENYÉSZTÉSI PROGRAM 2014 Magyar Pumi Klub Tenyésztési program Oldal 1 BEVEZETŐ A Magyar Pumi Klub adatai Klub neve: Magyar Pumi Klub (Továbbiakban: Klub) Székhely: 1035. Budapest, Szél utca 10.II/9.

Részletesebben

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 6., 7. és 8. alpontjaiban kapott

Részletesebben

Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata

Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata 1. Bevezetés Jelen tenyésztési szabályzatot amely a Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG) által elismert Schweizerischer Klub für Berner

Részletesebben

Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács

Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács Tájékoztató a Tanácsadói Hálózat működésének megkezdéséről, feladatairól, a kennel- és alomlátogatások rendjéről A HKK a Tenyésztési Tanácsa a 2/2014.sz., 2014.02.04-én

Részletesebben

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata Elfogadva: 4/2014. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata

Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata 1. Alaptételek Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata 1.1. Törzskönyv formája és elnevezése: A törzskönyv elektronikus formában létezik, Magyar Görény Adatbázis (MGA) néven. 1.2. A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22.

JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22. JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22. HELYE Gastland étterem Budapest, M0, 19.km. időpontja : 15,30 ismételt összehívás időpontja : 15,45 A közgyűlésen az első meghirdetett időpontra 18 tag jelent meg,

Részletesebben

Tenyésztési Program. FCI által el nem ismert fajtákból: amerikai bulldog, boreboel, kontinentális bulldog, patterdale terrier. ebfajták vonatkozásában

Tenyésztési Program. FCI által el nem ismert fajtákból: amerikai bulldog, boreboel, kontinentális bulldog, patterdale terrier. ebfajták vonatkozásában Tenyésztési Program FCI III. fajtacsoportból: American Staffordshire Terrier (B) Bull Terrier (B) Miniature Bull Terrier (B) Staffordshire Bull Terrier (B) FCI által el nem ismert fajtákból: amerikai bulldog,

Részletesebben

MEOE Szövetség Általános Tenyésztési Program

MEOE Szövetség Általános Tenyésztési Program MEOE Szövetség Általános Tenyésztési Program 1. Hatály A jelen Általános Tenyésztési Program (továbbiakban TP) hatálya kiterjed mindazon FCI által elismert és FCI által el nem ismert ebfajtákra melyek

Részletesebben

LABRADOR RETRIEVER fajtára

LABRADOR RETRIEVER fajtára TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT LABRADOR RETRIEVER fajtára MAGYAR LABRADOR RETRIEVER EGYESÜLET 2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. A fajta leírása... 3 2. Tenyészcél... 5 3. Tenyésztés módszere... 5 3.1. A fajtára jellemző

Részletesebben

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése Tenyésztőszervezeti munka a lótenyésztésben

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA IMPORT LOVAK ÜGYINTÉZÉSE Európai Uniós tagságunk jelentősen egyszerűsítette az Unió területén belül tenyésztett lovak Magyarországra történő behozatalát. Attól függően azonban,

Részletesebben

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete 7932 Mozsgó, Kassai u. 13. Tel.: 06/30/846-8726 E-mail: info@magyaroriasnyul.hu Web: www.magyaroriasnyul.hu MAGYAR ÓRIÁSNYÚL-TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó MAGYAR DÍSZPOSTA (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Fajtaleírás Magyar Díszposta Fajtaklub Polgár Béla szakelőadó Magyar díszposta fajtaleírás (EE Standard Modell) A STANDARDOT MEGHATÁROZÓ FÓRUM: A fajtát a Magyar

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 13, Place Albert 1er, B-6530 Thuin (Belgique), tel: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be F.C.I. NEMZETKÖZI TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. 1.1. Tenyészkiállítások fajtái TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Klubkiállítás: Helyi szervezet

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI ÉS TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 2014

TENYÉSZTÉSI ÉS TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 2014 MAGYAR VERSENYAGÁR EGYESÜLET Oldal: 1 1 Tartalomjegyzék 1. A fajták leírása (lásd a mellékelt standard-eket.)... 4 1.1 Az agarak tartásának követelményei... 4 2. Tenyésztői engedély... 4 3. Kennelnév...

Részletesebben

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9299. számú törvényjavaslat az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. február 2016. évi törvény

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI PROGRAM Tartalom Egyesület neve.4 Tenyésztésvezető....4 I. TAGNYILVÁNTARTÁS,

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA

TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA 1 Megnevezés: Magyar Chow Chow Klub Rövidített neve: M.C.C.K. Székhelye: Tatabánya Alkotmány út 61. A Magyar Chow Chow Klub 2002. február 17-én alakult. (továbbiakban:

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 9. oldal 3. Minősítési rendszer 10. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

Előadás Gárdony Juhász József MEOE Hungária Kuvasz Klub elnök

Előadás Gárdony Juhász József MEOE Hungária Kuvasz Klub elnök Előadás Gárdony 2007 Juhász József MEOE Hungária Kuvasz Klub elnök Kezdet (?) Gárdony 2006 Rendezvények 2007 Speciális CAC és főtenyészszemle Nagymaros Klub kiállítás Várpalota Magyar kutyafajták CAC Mátészalka,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

A TENYÉSZTÉSI PROGRAM

A TENYÉSZTÉSI PROGRAM A TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CANE CORSO KUTYAFAJTA LEÍRÁSA AZ FCI-STANDARD N 343 SZERINT A régi rómaiak már kifejezetten céltudatosan szelektálták, mondhatni, tenyésztették kutyáikat. A mastino napoletano nagytestű,

Részletesebben

Pályázat a Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács vezetői tisztségének betöltésére, a Tenyésztési Tanács szervezésére. Készítette: Monoki Szabolcs

Pályázat a Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács vezetői tisztségének betöltésére, a Tenyésztési Tanács szervezésére. Készítette: Monoki Szabolcs Pályázat a Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács vezetői tisztségének betöltésére, a Készítette: Monoki Szabolcs BEMUTATKOZÁS Monoki Szabolcs vagyok, 31 éves nős egy kislány édesapja. Jelenleg Borsod

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

AZ ÉV KUVASZA PÁLYÁZAT. Átdolgozott, értelmezhetőbb, számos helyen pontosított, kibővített, versenykiírás január 01 - től lép hatályba.

AZ ÉV KUVASZA PÁLYÁZAT. Átdolgozott, értelmezhetőbb, számos helyen pontosított, kibővített, versenykiírás január 01 - től lép hatályba. AZ ÉV KUVASZA PÁLYÁZAT Átdolgozott, értelmezhetőbb, számos helyen pontosított, kibővített, versenykiírás 2016. január 01 - től lép hatályba. Kidolgozta, hatályba léptette, Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések (1) Jelen szabályzat a 1116 Budapest Tétényi út 128/b-130 szám alatti székhelyű

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE NEMZETI CHAMPIONÁTUSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE NEMZETI CHAMPIONÁTUSOK SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE NEMZETI CHAMPIONÁTUSOK SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELK EZÉSEK (1) Jelen szabályzat a 1116 Budapest Tétényi út 128/b-130 szám alatti székhelyű Magyar

Részletesebben

Oltások. - Oltások - Féregtelenítések - Csípõizületi diszplázia (HD)

Oltások. - Oltások - Féregtelenítések - Csípõizületi diszplázia (HD) - Oltások - Féregtelenítések - Csípõizületi diszplázia (HD) Oltások A vásárolt kölyöknek az alapvetõ immunizációt már a tenyésztõnél meg kellett kapnia. A kutyákat parvovirus, hepatitis és leptospirosis

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

KÖRUNG SZABÁLYZAT. I. A Körungmester

KÖRUNG SZABÁLYZAT. I. A Körungmester Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. KÖRUNG SZABÁLYZAT A Hunnia Német Juhászkutya Egyesület a szakszerű német juhászkutya tenyésztés érdekében a Standard-gazda

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat TARTALOM 1. Általános rendelkezések 2. Tenyészkiállítások 3.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 1 MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely, vonatkozik a MSPDK gondozásába tartozó fajtákra:

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

CURLY COATED RETRIEVER

CURLY COATED RETRIEVER CURLY COATED RETRIEVER FAJTALEÍRÁS A curly coated valószínűleg a legrégibb retriever, ennek ellenére manapság a ritka fajtákhoz tartozik. Története a 19. század elején kezdődik Angliában. Visszamenőleg

Részletesebben

1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések

1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések 4B. számú melléklet: Az egyes fajták tenyésztési program előírásainak meg nem felelése a súlyosság és tartósság szempontjából az ellenőri megállapítások elvégzéséhez 1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési

Részletesebben

PUMI TENYÉSZTÉSI PROGRAM

PUMI TENYÉSZTÉSI PROGRAM PUMI TENYÉSZTÉSI PROGRAM 2013 Magyar Pumi Klub Tenyésztési program Oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. TAGNYILVÁNTARTÁS, ÁLLOMÁNYNYILVÁNTARTÁS II. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 1. A Klub által gondozott kutyafajta

Részletesebben

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 1 A HBB szerepe - Helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében, a LEADER HACS által saját tagjaiból megválasztott

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27.

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. 2014. évi támogatások 2015. évi pályázati lehetőségek 2015. évi adminisztratív kötelezettségek Őshonos támogatások - kancatámogatás Tartási

Részletesebben