22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,"

Átírás

1 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: /2012. Napirend: 20./ Tájékoztató a évi intézmény felújítási feladatokról 21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 3222/A/4 hrsz-ú, hajdúszoboszlói üdülő ingatlanon Nyíregyháza Megyei.. Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára történő haszonélvezeti jog alapítására 22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesül~tek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozására vonatkozó új rendelet megalkotására 23./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről, valamint a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 24.1 Előterjesztés a nyíregyházi 3277/2 hrsz-ú, állami tulajdonú magánút megjelölésű ingatlan (Bujtosi Szabadidő Csarnok előtti parkoló) 892/1168 tulajdoni hányadának térítésmentes átvételére 25.1 Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény előírásai alapján a NvíRSÉGvíZ Zrt. tulajdonában lévő vízi közművek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadási folyamatának jóváhagyására 26./ Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A azonosító számú, lia Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményének fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges módosított saját erő elfogadására

2 / Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1jA azonosító számú, "A nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése" című pályázat megvalósításához szükséges módosított saját erő elfogadására 28./ Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1jA-12 kódszámú projekt felhívás keretében "A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségnek javítása érdekében" címmel benyújtott pályázati program elfogadására Nyíregyháza, november 29. cl~. Dr. Kovács Ferenc polgármester

3 2809.IEGVZŐKÖNYV Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének folytatólagos nyílt üléséről november 29-én tartott Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Jászai Menyhért alpolgármester, Kósa Tímea alpolgármester, Dr. Adorján Gusztáv, Fesztóry Sándor, Halkóné Dr. Rudolf Éva, Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin, Jeszenszki András, Kósa János, Lengyel Gábor, Lipták Lajos, Magera Tibor, Mikó Dániel, Dr. Moskovits Károly, Mussó László, Nagy László, Petneházy Attila, Póka Imre Tamás, Dr. Szilassy Géza, Szilvási István, Dr. Tirpák György, Tormássi Géza, Vass Zoltán Géza képviselők. Meghívottként részt vettek: Hagymási Gyula pályázatkezelési referatúra vezető, Pató István városfejlesztési osztály vezetője, Tóth Attila pályázatkezelő referens, dr. Bodnár Adrienn, dr. Czompa Zoltán közgyűlési és törvényességi csoport jogászai, Szabó Istvánné Nyírségvíz Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, Bocskai Péter NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója, Faragóné Széles Andrea jegyzői Siposné Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető. kabinet vezetője, 20./ napirend: Tájékoztató a évi intézmény felújítási feladatokról Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási referens Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Szóbeli kiegészítés nincs. Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta meg. Kérem dr. Adorján Gusztáv urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag javasolja az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérdezem, hogy van-e kérdése valakinek az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelezte senki. Kérem tehát a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYOLÉSÉNEK 300/2012.(XI.29.) számú

4 2810 határozata a 2012 évi intézményi felújítási feladatokról A Közgyűlés a 2012 évi intézményi felújítási feladatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul veszi. 21./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 3222/A/4 hrsz-ú, hajdúszoboszlói üdülő ingatlanon Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára történő haszonélvezeti jog alapítására Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási referens Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta meg. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére, először dr. Adorján Gusztáv elnök urat. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a közgyűlésnek az előterjesztést és a határozat-tervezet. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák Györgynek elnök úr. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke)tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozat-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdése van-e valakinek az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelezte senki. Felelős vagyongazdálkodás jegyében született ez az előterjesztés és kérem a közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGyOLÉSÉNEK 301/2012.(XI.29.) számú határozata

5 2811 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezls 3222/A/4 hrsz-ú, hajdúszoboszlói üdülls ingatlanon Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára történls haszonélvezeti jog ingyenes alapításáról A Közgyülés az előterjesztést megtárgyalta, és a hajdúszoboszlói 3222/A/4 hrsz-ú, 32 m 2 alapterületű, valóságban Hajdúszoboszló, Damjanich u. 47/A. szám alatt található üdülő ingatlan hasznosítása érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti, a Polgármesteri Hivatal javára, ingyenesen alapítandó haszonélvezeti jog kikötésére vonatkozó szerződés megkötésével egyetért. Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyzőt a haszonélvezeti jogot alapító szerződés aláírására FelellSs: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási referens Határidő: január / napirend: Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek. alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozására vonatkozó új rendelet megalkotására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottsági elnököket a bizottsági álláspont ismertetésére. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úrnak adom meg a szót. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

6 2812 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák Györgynek elnök úr. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke)tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr. Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztést lényege, hogy az egyházakkal kibővül a ingatlanok kedvezményes díjszabással történő hasznosítása, az igénybevevők köre. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólásra jelentkezik e valaki? Nem jelezte senki. Kérem a közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló évi CXUI. törvény rendelkezéseire is - az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozására a következőket rendeli el:

7 2813 A rendelet célja l. E rendelet célja, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok általi használatának szabályozásával biztosítsa a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok és helyiségek használatának törvényességét, egyben a társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és a nonprofit gazdasági társaságok esetében - a bérleti díjak megállapítása eltérő módjaival - lehetőséget teremtsen a társadalmilag hasznos tevékenység önkormányzati támogatására. A rendelet tárgyi és szervezeti hatálya 2. (l) A rendelet hatálya alá tartoznak azok az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagy közös tulajdon esetében az önkormányzati tulajdoni hányadhoz tartozó ingatlanrészek!a továbbiakban: ingatlan!, amelyek jellegűknél fogva alkalmasak az önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és a nonprofit gazdasági társaságok működéséhez egyértelműen kapcsolódó folyamatos ügyviteli ügyintézési, tanácskozási, tudományos, művészeti és egyéb közösségi tevékenység folytatására. (2) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok jegyzékét a rendelet 1. mellékiete tartalmazza. 3. (1) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok használatára e rendelet szabályai szerint az önkormányzati képviselők, továbbá a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkező és tevékenységét is itt folytató, az illetékes bíróság által nyilvántartásba vett - társadalmi szervezetek (egyesületek - kivéve a bejegyzett politikai pártokat - alapítványok) - közalapítványok - nonprofit gazdasági társaságok - egyházak tarthatnak igényt. (2) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlan használatra az e rendeletben foglalt eltérésekkel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelete előírásait kell alkalmazni. (3) Az érintett ingatlanokat használó önkormányzati képviselőket, társadalmi szervezeteket, közalapítványokat, egyházakat, illetve nonprofit gazdasági társaságokat a helyiségek e rendelet szerinti használatának joga illeti meg.

8 2814 Az önkormányzati képviselők ingatlan használatának sajátos szabályai 4. (1) Az önkormányzati képviselők által használt ingatlan vonatkozásában a bérbeadói jogok és kötelezettségek a NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft- t illetik, illetve terhelik. (2) A NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a használatot (legfeljebb a külön rendeletben meghatározott mértékig) - mint az Ötv. 9. (4) bekezdése szerinti önkormányzati intézmény - az önkormányzati képviselő részére természetbeni juttatásnak minősülő ingyenes szolgáltatásként nyújtja. A közüzemi dijak az önkormányzati képviselőt terhelik. (3) Az önkormányzati képviselő részére biztosított képviselői irodának helyet adó helyiség együttesre (helyiségre) az önkormányzati képviselő bérleti szerződést köt a NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel. Azonos jelölő szervezethez tartozó önkormányzati képviselők a szerződést együttesen (egy okiratban) is megköthetik, amennyiben ugyanabban a helyiség együttesben (helyiségben) többen kívánnak irodát használni. Az iroda működése időtartamára Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III. 10.) számú rendelete 39. (2) bekezdésében meghatározott (össz)terület után az önkormányzati képviselő nem fizet bérleti díjat. Az ezen túl esetlegesen bérelni kívánt terület bérleti díja megegyezik az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának mindenkori mértékét megállapító közgyűlési határozatban foglaltakkal. A társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok ingatlan használatának sajátos szabályai 5. (1) A társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok az e rendelet hatálya alá tartozó helyiségeket bérleti szerződés alapján használhatják. (2) Ha a társadalmi szervezet, közalapítvány, egyház illetve a nonprofit gazdasági társaság által a helyiségben végzett tevékenység nem anyagi haszonszerzést szolgál a tevékenységének jellege szerint illetékes közgyűlési bizottság javaslata alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság1 a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját legfeljebb 80% al mérsékelheti. (3) A bérleti díj mérséklését különösen indokolhatja, ha a társadalmi szervezet, közalapítvány, egyház illetve nonprofit gazdasági társaság állami, vagy önkormányzati feladat körébe tartozó, vagy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata érdekeit is szem előtt tartva - a javaslattételre illetékes bizottság által is elismerten - a lakosság szélesebb körének érdekeit szolgáló tevékenységet folytat.

9 2815 A társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok által használt ingatlanok harmadik személy részére történls albérletbeadásának szabályai 6. (l) A társadalmi szervezet, közalapítvány, egyház és a nonprofit gazdasági társaság az e rendelet szabályai alapján bérelt helyiséget a bérbeadó hozzájárulásával, legfeljebb a jogviszonyból még fennálló időtartamra harmadik személy részére albérletbe adhatja. (2) A feleknek a bérbeadó hozzájárulását a megállapodás megkötése előtt kell megszerezni. (3) Az (1) bekezdés szerinti helyiség albérletbe adásának feltételeit a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság véleménye alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozza meg. (4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelete előírásait kell alkalmazni. A helyiségek haszonkölcsön-szerzlsdésen alapuló használata 7. (1) Az e rendelet 2. mellékletében felsorolt tevékenységeket folytató társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok önkormányzati döntés alapján, legfeljebb az erre a célra rendelkezésre álló önkormányzati helyiségek erejéig azok haszonkölcsön-szerződés / Ptk ai / alapján való használatára jogosultak. (2) Az (l) bekezdés szerinti szervezetek használati díjat nem fizetnek, de - az önkormányzati alapítású, illetve az Önkormányzat közremoködésével alapított közalapítványok kivételével viselik az ingatlan közterheit. Hatályba léptetls és vegyes rendelkezések 8. (l) E rendelet december 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek, továbbá alapítványok által történő használatának szabályozásáról szóló 12/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Nyíregyháza, november 29. E rendeletet november hó 30. napján kihirdetem. Nyíregyháza, november 30.

10 2816 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek, továbbá alapítványok által történő használatának szabályairól szóló 17/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatra szorul. A hatályos rendelet nem teszi kellő képen lehetővé az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodást. A gyakorlati élet tapasztalatai alapján és a kialakult életviszonyokra is tekintettel, szükségesnek tartjuk egy új rendelet megalkotását. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A rendelet célját szabályozza, hogya szakszerű és hatékony ingatlanhasznosítás érdekében lehetőséget teremtsen a társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok számára kedvezményes díjon történő hasznosítását. 2. -hoz A rendelet tárgyi hatályát szabályozza, mely a kedvezményesen hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok körét tartalmazza. 3. -hoz A rendelet szervezeti hatályát szabályozza, amely a kedvezményes hasznosításban részesülők körét tartalmazza. 4. -hoz Az önkormányzati képviselők irodahasználatának szabályait tartalmazza. 5. -hoz A társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok irodahasználatának szabályait tartalmazza. 6. -hoz A társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok által kedvezményesen hasznosított ingatlanok harmadik személy részére a bérbeadó hozzájárulásával történő albérletbe adásának szabályait tartalmazza, mely a korábbi szabályozásban nem szerepelt.

11 hoz Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok részére történő haszonkölcsön szerződéssel történő szabályozást tartalmazza. 8. -hoz A rendelet hatályba lépését szabályozza. 1. melléklet a 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó ingatlanok címe helyrajzi száma, térmértéke! Sorszám Cím Helyrajzi szám Terület 1. Nyíregyháza, Árpád u / Nyíregyháza, Hősök tere / Nyíregyháza, Jókai tér /7/A 245 Nyíregyháza, Luther u /1/A 468 Nyíregyháza, Bocskai u Nyíregyháza, Ungvár stny / Nyíregyháza, Ungvár stny /38/A/94 46 Nyíregyháza, Tokaji út 3. (raktárak) Nyíregyháza, Géza u Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u / Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/B (tetőtér) 12894/5 106/234-ed th Nyíregyháza-Borbánya, Margaretta u. 50. (volt KMB iroda) 9652/ Nyíregyháza, Vécsey köz

12 Nyíregyháza, Kölcsey u Nyíregyháza, Nyírfa tér /2 28 Nyíregyháza, Kossuth tér Nyíregyháza, Kossuth tér 2.2. em /3/A/69 62 Nyíregyháza, Arany J. u /7/A/60 55 Nyíregyháza, Koszorú u Nyíregyháza, Széchenyi u /A/7 87 Nyíregyháza, Széchenyi u /A/8 36 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u /1/A/77 43 Nyíregyháza, Rákóczi u melléklet a 44/2012.(XI.30. ) önkormányzati rendelethez Az ingatlanok haszonkö!csön-szerződés alapján történő használatára jogosító tevékenységek az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete szerinti NACE Rev. 2. besorolás (TEÁOR 2008) alapulvételével Az OKTATÁS tárgykörén belül Alapfokú oktatás Középfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felsőoktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú oktatás Felnőtt- és egyéb oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Máshova nem sorolt egyéb oktatás Az EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS tárgykörén belül Állat-egészségügyi ellátás Állat-egészségügyi ellátás Humán-egészségügyi ellátás

13 Fekvőbeteg-ellátás Általános járóbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Szociális ellátás Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Egyéb bentlakásos ellátás Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Gyermekek napközbeni ellátása Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül EGY~B tárgykörök Szakmai érdekképviselet Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Előadó-művészet Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet 23./ napirend: Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről. valamint a fizető parkolók üzemeltetésének sza báiyozásá ról szóló 44{2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívott: Bocskai Péter NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági álláspontok ismertetésére. Először dr. Tirpák György elnök urat kérem. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke)tisztelt Közgyűlés, a Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr. Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk a rendelet módosítást egyhangúlag támogatja. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

14 2820 Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Közgyűlés, bizottságunk is megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra az előterjesztést és a határozat -tervezetet. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztés szerint a Bujtos u. 8. szám alatti ingatlanok épülete lebontása, ami a úgy tudom, hogy már meg is történt, ezen a területen egy új, megnövelt parkoló kialakítására kerül sor, és ehhez kapcsolódik a parkolási rendelet, hiszen az elmúlt hetekben a Megyei Bíróság, a Nyíregyházi Törvényszék, a Főügyészség, Városi Ügyészség, a Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, illetve a Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőivel voltak tárgyalásaink és ez a 4 szervezet gyakorlatilag hasznosítaná, kivenné ezt a parkolót. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelezte senki úgy, hogy kérem a közgyűlés, bocsánat, de jelezte hirtelen, 3 hozzászólás, igen. Jeszenszki András képviselő úr. Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nem közvetlenül ehhez a konkrét dologhoz, de a parkoláshoz kapcsolatosan lenne egy javaslatunk. Talán érdemes lenne áttekinteni a Nyíregyházi Főiskola melletti nagy parkolónak a kérdéskörét, mert több szempontból is érdemes lenne rá odafigyelni. Ugye egyrészt a mai napnak az aktualitásait sugallhatja ez. Hiszen a Raiffeisen, ha a tervek szerint alakítja majd a munkaerőlétszám bővítését, akkor egyértelmű, hogy szükség lesz majd arra, hogy az ott dolgozni megjelenőknek a parkoló-létszám bővítés is megtörténhessen. De igazából én azt gondolom, hogy nem is ez az elsődleges ok, amiről én beszélni szeretnék. A Stadion mögötti nagy parkoló területen fizetőparkolót üzemeltet a város, ennek a díja emlékeim szerint 160 forint/ órában van meghatározva. És érdemes elmenni egyébként napközben arra, már csak azért is, mert a környező utcákon gyakorlatilag a környéken lakók elég nehézkesen tudnak akár még hazamenni is, hiszen a saját házaik előtt és a környezetükben sem nagyon tudnak megállni. Igaz ez egyébként a Főiskola által amúgy ingyenesen fenntartott nagy, egyébként nem aszfaltozott parkolóra is, ami ugye a Botanikus kert előtt található. Eközben egyébként a hivatalosan kialakított parkoló kong az ürességtől, 4-5 autónál több egyszerre soha nincs a parkolóban. Nem azt kívánjuk javasolni, hogy szüntessük meg a parkolónak a fizetősségét, hiszen nyilván a bevételre szüksége van a városüzemeltetőnek és ezáltal a városnak is. De azt talán célszerű lenne megvizsgálni, hogy esetleges külön díjszabással, mondjuk például mondok egy árat, de nyilván ez nem ötletelés kérdése. Óránkénti 60 forinttal, vagy például mondjuk egy arra a területre bevezethető napi jegy megváltással forint környékén. Érdemes lenne megvizsgálni, hiszen ez egyértelmű bevétel növekedést is eredményezne a városnak. És azzal a 4-5 autóval szemben, amely most parkol rajta, mert egyébként az odaérkezők megtalálják a módját, hogy valahol felálljanak az zöldfelületre, akárhova, biztosak vagyunk benne, hogy ahhoz képest nyilvánvalóan több lenne a bevétel, amit ez egyébként hozna a városnak. Köszönjük szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin képviselő asszonynak adom meg a szót. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, én a konkrét előterjesztéshez szeretnék hozzászólni, hogy ugye ez az 50 férőhelyes, II. zónába tartozó parkoló bővítés ez a Nyíregyháza, Bujtos u. 8. szám alatti ingatlan, lakóépület

15 2821 bontásával érhető el, és egy új dolog, hogy ebbe a bontási műveletekbe be kívánjuk vonni a fogvatartottakat is. És ezzel is hasznosít juk az ő munkájukat. A másik, hogy 50%-os területbérleti díjcsökkenést engedtünk át a Megyei Rendőrkapitányság, a Városi Rendőrkapitányság, az Ügyészség számára. De ez nemcsak 50%-os csökkenés, hanem ugyanennyi bevételt is jelent, 42 ezer forint /év plusz bevétele lesz a városnak. ts én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és ha lehet a fogvatartottakat egyéb munkára is be lehetne vonni. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy lászló frakcióvezető úr. Nagy László:(polgármester) Köszönöm szépen Polgármester úr. Nem akarok visszaélni senkinek a türelmével, igyekszem nagyon rövid lenni. És örülök annak, hogy ügyvezető igazgató úr bejött a terembe, Bocskai Péterre nézek, mert az elmúlt időszakban több jelzést kaptunk és ezt szeretném tolmácsolni, de amiatt, mert a parkolókhoz kapcsolódik, csak így tudom elmondani. Nem akartam más napirendi pont kapcsán. Ez a konkrét jelzés pedig az, hogy az elmúlt időszakban többen kerestek meg azzal bennünket, hogy olyan helyen parkoltak le, ahol nem volt felfestve a mozgássérült parkolónak a jele. Nem volt látható. Ezért több esetben megbüntették azokat az embereket, akik bennünket megkerestek. Én tisztelettel arra kérem a Városüzemeltetési Kft.-t, hogy vizsgálja felül ezeknek a parkolóhelyeknek a jelzéseit és annak megfelelően ha szükséges, korrigálják ezeket, mert jó lenne, hogy ha ezt az apró kellemetlenséget minél többen el tudnák kerülni. Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Köszönöm szépen, mielőtt Bocskai Péter reagál, addig én is szeretnék reagálni. Tehát a Főiskola melletti parkoló már napirendre kerül. A Raiffeisen Bankkal való ~j együttműködés az egy új helyzetet teremtett valóban. Viszont még nem ismerjük, hogy mi történik, mikor történik. Ezzel én ezt megvárnám. Én még bízok benne, hogy a Főiskola vezetése felveszi a kapcsolatot a városvezetéssel. A Stadion előtti parkoló egy ez megfontolandó kérdés, mert valóban ésszerű és bevételt is realizáló döntéseket kell hoznunk, ami jó a lakosságnak is. Tehát én erre én kérem majd az illetékeseket, hogy vizsgálják felül. Most pedig Bocskai Péter igazgató úrnak adom meg a szót. Kérem, hogy Frakcióvezető által felvetettekre reagáljon. Bocskai Péter:(NVíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Nonprofit Kft. ügyvezetője) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nagy lászló képviselő úr kapcsán felvetett problémát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, a lehető leggyorsabb időn belül felül fogjuk vizsgálni. Én annyit szeretnék kérni, hogy az önökhöz befutott panaszokat legyen már szíves a mi részünkre elküldeni, hogy lássuk, hogy valóban melyek azok a neuralgikus pontok, területek, amelyek mindenféleképpen beavatkozást igényelnek. Én azt gondolom és azt ígérem, hogy a lehető legrövidebb időn belül ezeket a hibákat és problémákat orvosoini fogjuk mindenféleképpen. Illetve annak vonatkozásában, ha valakire ilyen szempontból indokolatlanul bármilyen bírság kiszabása megtörtént, akkor azt felül fogjuk vizsgálni. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. És amit Veisz Katalin képviselő asszony felvetett ez folyamatban van, tehát most a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével egy együttműködési megállapodást szeretnénk kidolgozni és aláírni, mind a Büntetésvégrehajtási intézet vezetője, mind a rendőrség vezetőjével illetve felmerült az is, hogy a

16 2822 Bíróság, illetve az Ügyészség például hogyan tudna az iskolákban a jogkövető magatartásra való nevelésben részt venni. Mindenhol vannak egyébként precedensek, ezt szeretnénk továbbfejleszteni. A fogvatartottak is dolgoznak most is kis létszámban, itt egyébként az a kérdés, hogy a kíséretet nem mindig tudja a büntetés-végrehajtás adni. Az is felmerüit, hogy a rendőrség esetleg tudna segíteni ebben. Hiszen meg van szabva, hogy hány elítélt mellé kell egy-egy őrző. Köszönöm szépen, van-e még valakinek hozzászólása? Nem jelezte senki. Úgy, hogy kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGVOLl~S~NEK 45/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a parkolóhelyek létesítésérol, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. A parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖL) 14. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A kizárólagosan igénybevett parkolóhelyek száma nem haladhat ja meg az adott parkoló-csoportban lévő férőhelyek számának 10%-át, kivéve a (11) bekezdésben meghatározott szervek vonatkozásában. 2. Az Ör a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: (11) A Nyíregyházi Törvényszék, a Nyíregyházi Városi Bíróság, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Föügyészség, a Nyíregyházi Városi Ügyészség, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendör-fökapitányság kedvezményesen, legfeljebb 50 %-kal csökkentett területbérleti díjért bérelhet parkoló állásokat a II. zónába tartozó Bujtos utcai zúzottköves parkolóban. 3. Ez a rendelet december 1. napján lép hatályba, és december 2. napján hatályát veszti. Nyíregyháza, november 29.

17 2823 E rendeletet november hó 30. napján kihirdetem. Nyíregyháza, november 30. Általános indokolás a 45/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez A parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.{XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását a rendeletben meghatározott szervek részére biztosítandó kedvezményes területbérleti díjfizetési kötelezettség lehetősége miatti pontosítás indokolja. Részletes indokolás a 45/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez az 1-2. i-hoz A rendelet-módosítással, a közterületi parkolók igénybevételének szabályai kiegészítésre kerültek az itt megfogalmazottak szerinti szervek számára biztosított kedvezményes területbérleti díjért bérelhető parkoló használatával. a 3. i-hoz A rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályt határozza meg ez a paragrafus. Tekintettel arra, hogya módosító önkormányzati rendelet kizárólag módosító rendelkezést tartalmaz azaz a kihirdetést követő időpontban végrehajthatóvá válik - indokolt a hatályba léptető rendelkezéssel egy mondatban rendelkezni a módosító önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, hogy kizárólag olyan rendelkezés, önkormányzati rendelet legyen hatálya, melynek végrehajtása még nem történt meg. 24./ napirend: Előterjesztés a nyíregyházi 3277/2 hrsz-ú. állami tulajdonú magánút megjelölésü ingatlan (Bujtosi Szabadidő Csarnok előtti parkoló) 892/1168 tulajdoni hányadának térítésmentes átvételére Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta meg. Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági álláspontokat, először dr. Adorján Gusztáv elnök úr. Dr. Adorján Gusztáv:{Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra az előterjesztést és a határozat-tervezetet.

18 2824 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, dr. Tirpák György elnök úr. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Ez tulajdonképpen abuszacsa átadás-átvételéhez kapcsolódik. Ezt a múltkor nem kaptuk meg, hogy ez a parkoló is külön helyrajzi számon szerepel. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelezte senki. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 302/2012. (XI.29.) számú határozata a nyíregyházi 3277/2 hrsz-ú, állami tulajdonú magánút megjelölésű ingatlan (Bujtosi Szabadidő Csarnok elötti parkoló) 892/1168 tulajdoni hányadának térítésmentes átvétele ügyében A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és 1./ bejelenti igényét a Nyíregyháza, Géza utcán található, 3277/2 hrsz-ú, 1168 m 2 területű, kivett magánút megnevezésű 892/1168 tulajdoni hányad szerinti állami tulajdonú ingatlan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba adására, lehetőség szerint 20B.május 31. fordulónappal. 2./ Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, önkormányzati feladatainak ellátására elsősorban sportcélra, sport támogatása, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, másodsorban - az elsődleges hasznosítási cél veszélyeztetése nélkül - kulturális feladtok megvalósítása, közösségi tér biztosítása érdekében átvenni szándékozott 3277/1 hrsz-ú ingatlan zavartalan működési feltételeinek megteremtése céljából kívánja tulajdonba venni az ingatlant.

19 / Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek - ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését. 4./ Tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonszerző a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, állagát megóvni, valamint az átruházott vagyon hasznosításáról az átadó szervezet részére évente beszámolni köteles. 5./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdon átvétellel kapcsolatos eljárás során szükséges egyes jognyilatkozatokat megtegye. 25./ napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CClX. törvény előírásai alapján a NvíRSÉGVfZ Zrt. tulajdonában lévő vízi közművek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadási folyamatának jóváhagyására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívott: Móricz István Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta meg. Kérem az elnököket, hogy ismertessék a bizottsági álláspontokat. Először dr. Adorján Gusztáv elnök urat kérem. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a közgyűlésnek az előterjesztést és a határozat-tervezetet. Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr. Dr. Tirpák GYÖrgy:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a múlt év végén elfogadott törvény rendelkezéseinek az érvényesítéséről van szó. A közmű tulajdon a települési önkormányzat tulajdonába nálunk itt száll át. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Nem látok kérdezőt. Hozzászólásra jelentkezik-e valaki? Senki nem jelezte. Úgy, hogy kérem a közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

20 2826 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜL~S~NEK 303/2012.(XI.29.) számú határozata a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény előírásai alapján a NYíRS~Gvíz Zrt. tulajdonában lévő víziközművek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadási folyamatának jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a víziközmú-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 79. (1) bekezdésében foglaltak alapján tudomásul veszi, hogy a NyíRS~Gvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamú Zrt. tulajdonában lévő víziközmú-vagyon január 1. napjával, a törvény erejénél fogva, az ellátásért felelős Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába kerül. Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a vagyonátadási feladatokkal kapcsolatos megállapodások aláírására. Megállapodás az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonába kerülő ivóvíz közművek tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos teendőkkel, a tulajdonjog gyakorlásával, a közművek további üzemeltetésével, valamint a felek között létrehozandó szerződéses kapcsolatrendszerrel összefüggő kérdéskörök előzetes rendezéséről. A jelen megállapodás létrejött: egyrészről Nyíregyháza MJV Önkormányzata, (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l., adószám: képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester) Nagycserkesz Község Önkormányzata, (4445 Nagycserkesz, lenin u. 10., adószám: , képviseli: luzsinszki lajos lászlóné polgármester) Nyírpazony Község Önkormányzata,

17/2012.(IV.27.) önkormányzati. rendelete

17/2012.(IV.27.) önkormányzati. rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 44/2012.(XI.30.) önkormányzati. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 44/2012.(XI.30.) önkormányzati. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2012.(XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2001. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2001. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2001. (IX. 1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú ingatlanok pártok és más társadalmi szervezetek, továbbá alapítványok által történő használatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-540 ~_~ E-maii: vagvongazdalkodas@nyiregx:~aza~hu ~_~~_ Ügyiratszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-54' E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. . a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 71.580/2012.v111. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a KözgyaJéshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a KözgyaJéshezaz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY 4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH T~R l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541 E MAIL.: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-540 E-maii: vagyongazdalkodas@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 3447/2012VIII.

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

l ~ (D-k A(\. Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály

l ~ (D-k A(\. Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATA LA VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 63 TELEFON: +36 42 S24 ~S40; FAX: +36 42 524.541 E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGY

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására.

Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű

Részletesebben

)Au, Dr. KáSaB~igítta gazdálkodási főosztályvezető

)Au, Dr. KáSaB~igítta gazdálkodási főosztályvezető Ügyiratszám: 5175/2012.VIII. Ügyintéző: Kovács Angéla/Dr. Magyar Zoltán NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÓOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y )

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y ) NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 M EGYEl JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA_HU Ügyi ratszám: VAGY/597 /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Ft +ÁFA sorsa az ott marad, vagy visszakapjuk. JEGYZŐKÖNYV

Ft +ÁFA sorsa az ott marad, vagy visszakapjuk. JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV amely készült a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Váci termében a Jogi, Ügyrendi, Etikai Bizottság, és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2013. december 9-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Jegyzőkönyv amely készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. október 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

&LcuV. I[h ( '\ Kosa Tímea alpolgármester.-~\ Far~ óné Széles Andrea. (' r' L J ~~\

&LcuV. I[h ( '\ Kosa Tímea alpolgármester.-~\ Far~ óné Széles Andrea. (' r' L J ~~\ Ügyiratszám: 48.609/2012.v1l1. Ügyintéző: File János NYÍREGYHÁZA MEGY EI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI F ÖOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

4. A képviselő-testületek felhatalmazzák Cibakháza Nagyközség Helyettesítő Jegyzőjét, a Társulás megszüntetésével kapcsolatos teendők ellátásával.

4. A képviselő-testületek felhatalmazzák Cibakháza Nagyközség Helyettesítő Jegyzőjét, a Társulás megszüntetésével kapcsolatos teendők ellátásával. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 115/2012. (XII. 13.)KT határozata Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév társulási megállapodás megszüntetéséről 1. Cibakháza Nagyközségi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. június 26-ai nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkőnyvhőz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződés

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26627/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tisztelt Közgyűlés! Javaslat az Ipari Park víziközműveinek átvételére, a Vízmű Kft. vízmérői térítésmentes átadásának tudomásulvételére A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 7/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség 26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. szeptember 25-én tartott nyht üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

,yc L LL...c: ,/1/6-+--1/) ~\ t<f s.-t Faragóné Széles Andrea R E G Y H Á Z A ,//? NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. t ' Ügyiratszám: VAGYI

,yc L LL...c: ,/1/6-+--1/) ~\ t<f s.-t Faragóné Széles Andrea R E G Y H Á Z A ,//? NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. t ' Ügyiratszám: VAGYI NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 PO LGÁRM ESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGYI 12016. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i rendes nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i rendes nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 22/2017. Tárgy: Döntés a Remeteszőlős külterület 08 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett árok megnevezésű ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásáról és a Remeteszőlős

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 248/1999./ X.25./ számú h a t á r o z a t a a hajléktalanok részére személyes gondoskodást nyújtó intézmények fenntartói jogának átruházásáról. A Közgyûlés 1./

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására.

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\ NvíREGVHAZA MEGVEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 440' NvfREGVHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 8~. TELEFON: +36 4> 5>1"540; FAX: +36 4> 524"541 E-MAIl.!VAGYONGAZDALKODA5@NVIREGVHAZA.HU

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Kód-szám Azonosító Fokszám Pécs-Vasas, Pécs-Hird, Pécs-Somogy, Flórián telep Megnevezés Bruttó Nettó érték érték (Ft) (Ft) Számított nettó ÉCS (Ft) leírási kulcs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. 330 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 8. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Palsics János

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben