22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,"

Átírás

1 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: /2012. Napirend: 20./ Tájékoztató a évi intézmény felújítási feladatokról 21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 3222/A/4 hrsz-ú, hajdúszoboszlói üdülő ingatlanon Nyíregyháza Megyei.. Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára történő haszonélvezeti jog alapítására 22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesül~tek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozására vonatkozó új rendelet megalkotására 23./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről, valamint a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 24.1 Előterjesztés a nyíregyházi 3277/2 hrsz-ú, állami tulajdonú magánút megjelölésű ingatlan (Bujtosi Szabadidő Csarnok előtti parkoló) 892/1168 tulajdoni hányadának térítésmentes átvételére 25.1 Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény előírásai alapján a NvíRSÉGvíZ Zrt. tulajdonában lévő vízi közművek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadási folyamatának jóváhagyására 26./ Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A azonosító számú, lia Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményének fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges módosított saját erő elfogadására

2 / Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1jA azonosító számú, "A nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése" című pályázat megvalósításához szükséges módosított saját erő elfogadására 28./ Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1jA-12 kódszámú projekt felhívás keretében "A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségnek javítása érdekében" címmel benyújtott pályázati program elfogadására Nyíregyháza, november 29. cl~. Dr. Kovács Ferenc polgármester

3 2809.IEGVZŐKÖNYV Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének folytatólagos nyílt üléséről november 29-én tartott Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Jászai Menyhért alpolgármester, Kósa Tímea alpolgármester, Dr. Adorján Gusztáv, Fesztóry Sándor, Halkóné Dr. Rudolf Éva, Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin, Jeszenszki András, Kósa János, Lengyel Gábor, Lipták Lajos, Magera Tibor, Mikó Dániel, Dr. Moskovits Károly, Mussó László, Nagy László, Petneházy Attila, Póka Imre Tamás, Dr. Szilassy Géza, Szilvási István, Dr. Tirpák György, Tormássi Géza, Vass Zoltán Géza képviselők. Meghívottként részt vettek: Hagymási Gyula pályázatkezelési referatúra vezető, Pató István városfejlesztési osztály vezetője, Tóth Attila pályázatkezelő referens, dr. Bodnár Adrienn, dr. Czompa Zoltán közgyűlési és törvényességi csoport jogászai, Szabó Istvánné Nyírségvíz Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, Bocskai Péter NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója, Faragóné Széles Andrea jegyzői Siposné Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető. kabinet vezetője, 20./ napirend: Tájékoztató a évi intézmény felújítási feladatokról Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási referens Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Szóbeli kiegészítés nincs. Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta meg. Kérem dr. Adorján Gusztáv urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag javasolja az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérdezem, hogy van-e kérdése valakinek az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelezte senki. Kérem tehát a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYOLÉSÉNEK 300/2012.(XI.29.) számú

4 2810 határozata a 2012 évi intézményi felújítási feladatokról A Közgyűlés a 2012 évi intézményi felújítási feladatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul veszi. 21./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 3222/A/4 hrsz-ú, hajdúszoboszlói üdülő ingatlanon Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára történő haszonélvezeti jog alapítására Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási referens Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta meg. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére, először dr. Adorján Gusztáv elnök urat. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a közgyűlésnek az előterjesztést és a határozat-tervezet. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák Györgynek elnök úr. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke)tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozat-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdése van-e valakinek az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelezte senki. Felelős vagyongazdálkodás jegyében született ez az előterjesztés és kérem a közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGyOLÉSÉNEK 301/2012.(XI.29.) számú határozata

5 2811 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezls 3222/A/4 hrsz-ú, hajdúszoboszlói üdülls ingatlanon Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára történls haszonélvezeti jog ingyenes alapításáról A Közgyülés az előterjesztést megtárgyalta, és a hajdúszoboszlói 3222/A/4 hrsz-ú, 32 m 2 alapterületű, valóságban Hajdúszoboszló, Damjanich u. 47/A. szám alatt található üdülő ingatlan hasznosítása érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti, a Polgármesteri Hivatal javára, ingyenesen alapítandó haszonélvezeti jog kikötésére vonatkozó szerződés megkötésével egyetért. Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyzőt a haszonélvezeti jogot alapító szerződés aláírására FelellSs: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási referens Határidő: január / napirend: Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek. alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozására vonatkozó új rendelet megalkotására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottsági elnököket a bizottsági álláspont ismertetésére. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úrnak adom meg a szót. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

6 2812 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák Györgynek elnök úr. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke)tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr. Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztést lényege, hogy az egyházakkal kibővül a ingatlanok kedvezményes díjszabással történő hasznosítása, az igénybevevők köre. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólásra jelentkezik e valaki? Nem jelezte senki. Kérem a közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló évi CXUI. törvény rendelkezéseire is - az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozására a következőket rendeli el:

7 2813 A rendelet célja l. E rendelet célja, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok általi használatának szabályozásával biztosítsa a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok és helyiségek használatának törvényességét, egyben a társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és a nonprofit gazdasági társaságok esetében - a bérleti díjak megállapítása eltérő módjaival - lehetőséget teremtsen a társadalmilag hasznos tevékenység önkormányzati támogatására. A rendelet tárgyi és szervezeti hatálya 2. (l) A rendelet hatálya alá tartoznak azok az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagy közös tulajdon esetében az önkormányzati tulajdoni hányadhoz tartozó ingatlanrészek!a továbbiakban: ingatlan!, amelyek jellegűknél fogva alkalmasak az önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és a nonprofit gazdasági társaságok működéséhez egyértelműen kapcsolódó folyamatos ügyviteli ügyintézési, tanácskozási, tudományos, művészeti és egyéb közösségi tevékenység folytatására. (2) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok jegyzékét a rendelet 1. mellékiete tartalmazza. 3. (1) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok használatára e rendelet szabályai szerint az önkormányzati képviselők, továbbá a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkező és tevékenységét is itt folytató, az illetékes bíróság által nyilvántartásba vett - társadalmi szervezetek (egyesületek - kivéve a bejegyzett politikai pártokat - alapítványok) - közalapítványok - nonprofit gazdasági társaságok - egyházak tarthatnak igényt. (2) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlan használatra az e rendeletben foglalt eltérésekkel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelete előírásait kell alkalmazni. (3) Az érintett ingatlanokat használó önkormányzati képviselőket, társadalmi szervezeteket, közalapítványokat, egyházakat, illetve nonprofit gazdasági társaságokat a helyiségek e rendelet szerinti használatának joga illeti meg.

8 2814 Az önkormányzati képviselők ingatlan használatának sajátos szabályai 4. (1) Az önkormányzati képviselők által használt ingatlan vonatkozásában a bérbeadói jogok és kötelezettségek a NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft- t illetik, illetve terhelik. (2) A NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a használatot (legfeljebb a külön rendeletben meghatározott mértékig) - mint az Ötv. 9. (4) bekezdése szerinti önkormányzati intézmény - az önkormányzati képviselő részére természetbeni juttatásnak minősülő ingyenes szolgáltatásként nyújtja. A közüzemi dijak az önkormányzati képviselőt terhelik. (3) Az önkormányzati képviselő részére biztosított képviselői irodának helyet adó helyiség együttesre (helyiségre) az önkormányzati képviselő bérleti szerződést köt a NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel. Azonos jelölő szervezethez tartozó önkormányzati képviselők a szerződést együttesen (egy okiratban) is megköthetik, amennyiben ugyanabban a helyiség együttesben (helyiségben) többen kívánnak irodát használni. Az iroda működése időtartamára Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III. 10.) számú rendelete 39. (2) bekezdésében meghatározott (össz)terület után az önkormányzati képviselő nem fizet bérleti díjat. Az ezen túl esetlegesen bérelni kívánt terület bérleti díja megegyezik az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának mindenkori mértékét megállapító közgyűlési határozatban foglaltakkal. A társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok ingatlan használatának sajátos szabályai 5. (1) A társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok az e rendelet hatálya alá tartozó helyiségeket bérleti szerződés alapján használhatják. (2) Ha a társadalmi szervezet, közalapítvány, egyház illetve a nonprofit gazdasági társaság által a helyiségben végzett tevékenység nem anyagi haszonszerzést szolgál a tevékenységének jellege szerint illetékes közgyűlési bizottság javaslata alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság1 a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját legfeljebb 80% al mérsékelheti. (3) A bérleti díj mérséklését különösen indokolhatja, ha a társadalmi szervezet, közalapítvány, egyház illetve nonprofit gazdasági társaság állami, vagy önkormányzati feladat körébe tartozó, vagy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata érdekeit is szem előtt tartva - a javaslattételre illetékes bizottság által is elismerten - a lakosság szélesebb körének érdekeit szolgáló tevékenységet folytat.

9 2815 A társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok által használt ingatlanok harmadik személy részére történls albérletbeadásának szabályai 6. (l) A társadalmi szervezet, közalapítvány, egyház és a nonprofit gazdasági társaság az e rendelet szabályai alapján bérelt helyiséget a bérbeadó hozzájárulásával, legfeljebb a jogviszonyból még fennálló időtartamra harmadik személy részére albérletbe adhatja. (2) A feleknek a bérbeadó hozzájárulását a megállapodás megkötése előtt kell megszerezni. (3) Az (1) bekezdés szerinti helyiség albérletbe adásának feltételeit a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság véleménye alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozza meg. (4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelete előírásait kell alkalmazni. A helyiségek haszonkölcsön-szerzlsdésen alapuló használata 7. (1) Az e rendelet 2. mellékletében felsorolt tevékenységeket folytató társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok önkormányzati döntés alapján, legfeljebb az erre a célra rendelkezésre álló önkormányzati helyiségek erejéig azok haszonkölcsön-szerződés / Ptk ai / alapján való használatára jogosultak. (2) Az (l) bekezdés szerinti szervezetek használati díjat nem fizetnek, de - az önkormányzati alapítású, illetve az Önkormányzat közremoködésével alapított közalapítványok kivételével viselik az ingatlan közterheit. Hatályba léptetls és vegyes rendelkezések 8. (l) E rendelet december 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek, továbbá alapítványok által történő használatának szabályozásáról szóló 12/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Nyíregyháza, november 29. E rendeletet november hó 30. napján kihirdetem. Nyíregyháza, november 30.

10 2816 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek, továbbá alapítványok által történő használatának szabályairól szóló 17/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatra szorul. A hatályos rendelet nem teszi kellő képen lehetővé az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodást. A gyakorlati élet tapasztalatai alapján és a kialakult életviszonyokra is tekintettel, szükségesnek tartjuk egy új rendelet megalkotását. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A rendelet célját szabályozza, hogya szakszerű és hatékony ingatlanhasznosítás érdekében lehetőséget teremtsen a társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok számára kedvezményes díjon történő hasznosítását. 2. -hoz A rendelet tárgyi hatályát szabályozza, mely a kedvezményesen hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok körét tartalmazza. 3. -hoz A rendelet szervezeti hatályát szabályozza, amely a kedvezményes hasznosításban részesülők körét tartalmazza. 4. -hoz Az önkormányzati képviselők irodahasználatának szabályait tartalmazza. 5. -hoz A társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok irodahasználatának szabályait tartalmazza. 6. -hoz A társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok által kedvezményesen hasznosított ingatlanok harmadik személy részére a bérbeadó hozzájárulásával történő albérletbe adásának szabályait tartalmazza, mely a korábbi szabályozásban nem szerepelt.

11 hoz Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és nonprofit gazdasági társaságok részére történő haszonkölcsön szerződéssel történő szabályozást tartalmazza. 8. -hoz A rendelet hatályba lépését szabályozza. 1. melléklet a 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó ingatlanok címe helyrajzi száma, térmértéke! Sorszám Cím Helyrajzi szám Terület 1. Nyíregyháza, Árpád u / Nyíregyháza, Hősök tere / Nyíregyháza, Jókai tér /7/A 245 Nyíregyháza, Luther u /1/A 468 Nyíregyháza, Bocskai u Nyíregyháza, Ungvár stny / Nyíregyháza, Ungvár stny /38/A/94 46 Nyíregyháza, Tokaji út 3. (raktárak) Nyíregyháza, Géza u Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u / Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2/B (tetőtér) 12894/5 106/234-ed th Nyíregyháza-Borbánya, Margaretta u. 50. (volt KMB iroda) 9652/ Nyíregyháza, Vécsey köz

12 Nyíregyháza, Kölcsey u Nyíregyháza, Nyírfa tér /2 28 Nyíregyháza, Kossuth tér Nyíregyháza, Kossuth tér 2.2. em /3/A/69 62 Nyíregyháza, Arany J. u /7/A/60 55 Nyíregyháza, Koszorú u Nyíregyháza, Széchenyi u /A/7 87 Nyíregyháza, Széchenyi u /A/8 36 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u /1/A/77 43 Nyíregyháza, Rákóczi u melléklet a 44/2012.(XI.30. ) önkormányzati rendelethez Az ingatlanok haszonkö!csön-szerződés alapján történő használatára jogosító tevékenységek az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete szerinti NACE Rev. 2. besorolás (TEÁOR 2008) alapulvételével Az OKTATÁS tárgykörén belül Alapfokú oktatás Középfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felsőoktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú oktatás Felnőtt- és egyéb oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Máshova nem sorolt egyéb oktatás Az EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS tárgykörén belül Állat-egészségügyi ellátás Állat-egészségügyi ellátás Humán-egészségügyi ellátás

13 Fekvőbeteg-ellátás Általános járóbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Szociális ellátás Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Egyéb bentlakásos ellátás Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Gyermekek napközbeni ellátása Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül EGY~B tárgykörök Szakmai érdekképviselet Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Előadó-művészet Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet 23./ napirend: Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről. valamint a fizető parkolók üzemeltetésének sza báiyozásá ról szóló 44{2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívott: Bocskai Péter NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági álláspontok ismertetésére. Először dr. Tirpák György elnök urat kérem. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke)tisztelt Közgyűlés, a Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr. Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk a rendelet módosítást egyhangúlag támogatja. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

14 2820 Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Közgyűlés, bizottságunk is megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra az előterjesztést és a határozat -tervezetet. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztés szerint a Bujtos u. 8. szám alatti ingatlanok épülete lebontása, ami a úgy tudom, hogy már meg is történt, ezen a területen egy új, megnövelt parkoló kialakítására kerül sor, és ehhez kapcsolódik a parkolási rendelet, hiszen az elmúlt hetekben a Megyei Bíróság, a Nyíregyházi Törvényszék, a Főügyészség, Városi Ügyészség, a Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, illetve a Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőivel voltak tárgyalásaink és ez a 4 szervezet gyakorlatilag hasznosítaná, kivenné ezt a parkolót. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelezte senki úgy, hogy kérem a közgyűlés, bocsánat, de jelezte hirtelen, 3 hozzászólás, igen. Jeszenszki András képviselő úr. Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nem közvetlenül ehhez a konkrét dologhoz, de a parkoláshoz kapcsolatosan lenne egy javaslatunk. Talán érdemes lenne áttekinteni a Nyíregyházi Főiskola melletti nagy parkolónak a kérdéskörét, mert több szempontból is érdemes lenne rá odafigyelni. Ugye egyrészt a mai napnak az aktualitásait sugallhatja ez. Hiszen a Raiffeisen, ha a tervek szerint alakítja majd a munkaerőlétszám bővítését, akkor egyértelmű, hogy szükség lesz majd arra, hogy az ott dolgozni megjelenőknek a parkoló-létszám bővítés is megtörténhessen. De igazából én azt gondolom, hogy nem is ez az elsődleges ok, amiről én beszélni szeretnék. A Stadion mögötti nagy parkoló területen fizetőparkolót üzemeltet a város, ennek a díja emlékeim szerint 160 forint/ órában van meghatározva. És érdemes elmenni egyébként napközben arra, már csak azért is, mert a környező utcákon gyakorlatilag a környéken lakók elég nehézkesen tudnak akár még hazamenni is, hiszen a saját házaik előtt és a környezetükben sem nagyon tudnak megállni. Igaz ez egyébként a Főiskola által amúgy ingyenesen fenntartott nagy, egyébként nem aszfaltozott parkolóra is, ami ugye a Botanikus kert előtt található. Eközben egyébként a hivatalosan kialakított parkoló kong az ürességtől, 4-5 autónál több egyszerre soha nincs a parkolóban. Nem azt kívánjuk javasolni, hogy szüntessük meg a parkolónak a fizetősségét, hiszen nyilván a bevételre szüksége van a városüzemeltetőnek és ezáltal a városnak is. De azt talán célszerű lenne megvizsgálni, hogy esetleges külön díjszabással, mondjuk például mondok egy árat, de nyilván ez nem ötletelés kérdése. Óránkénti 60 forinttal, vagy például mondjuk egy arra a területre bevezethető napi jegy megváltással forint környékén. Érdemes lenne megvizsgálni, hiszen ez egyértelmű bevétel növekedést is eredményezne a városnak. És azzal a 4-5 autóval szemben, amely most parkol rajta, mert egyébként az odaérkezők megtalálják a módját, hogy valahol felálljanak az zöldfelületre, akárhova, biztosak vagyunk benne, hogy ahhoz képest nyilvánvalóan több lenne a bevétel, amit ez egyébként hozna a városnak. Köszönjük szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin képviselő asszonynak adom meg a szót. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, én a konkrét előterjesztéshez szeretnék hozzászólni, hogy ugye ez az 50 férőhelyes, II. zónába tartozó parkoló bővítés ez a Nyíregyháza, Bujtos u. 8. szám alatti ingatlan, lakóépület

15 2821 bontásával érhető el, és egy új dolog, hogy ebbe a bontási műveletekbe be kívánjuk vonni a fogvatartottakat is. És ezzel is hasznosít juk az ő munkájukat. A másik, hogy 50%-os területbérleti díjcsökkenést engedtünk át a Megyei Rendőrkapitányság, a Városi Rendőrkapitányság, az Ügyészség számára. De ez nemcsak 50%-os csökkenés, hanem ugyanennyi bevételt is jelent, 42 ezer forint /év plusz bevétele lesz a városnak. ts én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és ha lehet a fogvatartottakat egyéb munkára is be lehetne vonni. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy lászló frakcióvezető úr. Nagy László:(polgármester) Köszönöm szépen Polgármester úr. Nem akarok visszaélni senkinek a türelmével, igyekszem nagyon rövid lenni. És örülök annak, hogy ügyvezető igazgató úr bejött a terembe, Bocskai Péterre nézek, mert az elmúlt időszakban több jelzést kaptunk és ezt szeretném tolmácsolni, de amiatt, mert a parkolókhoz kapcsolódik, csak így tudom elmondani. Nem akartam más napirendi pont kapcsán. Ez a konkrét jelzés pedig az, hogy az elmúlt időszakban többen kerestek meg azzal bennünket, hogy olyan helyen parkoltak le, ahol nem volt felfestve a mozgássérült parkolónak a jele. Nem volt látható. Ezért több esetben megbüntették azokat az embereket, akik bennünket megkerestek. Én tisztelettel arra kérem a Városüzemeltetési Kft.-t, hogy vizsgálja felül ezeknek a parkolóhelyeknek a jelzéseit és annak megfelelően ha szükséges, korrigálják ezeket, mert jó lenne, hogy ha ezt az apró kellemetlenséget minél többen el tudnák kerülni. Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Köszönöm szépen, mielőtt Bocskai Péter reagál, addig én is szeretnék reagálni. Tehát a Főiskola melletti parkoló már napirendre kerül. A Raiffeisen Bankkal való ~j együttműködés az egy új helyzetet teremtett valóban. Viszont még nem ismerjük, hogy mi történik, mikor történik. Ezzel én ezt megvárnám. Én még bízok benne, hogy a Főiskola vezetése felveszi a kapcsolatot a városvezetéssel. A Stadion előtti parkoló egy ez megfontolandó kérdés, mert valóban ésszerű és bevételt is realizáló döntéseket kell hoznunk, ami jó a lakosságnak is. Tehát én erre én kérem majd az illetékeseket, hogy vizsgálják felül. Most pedig Bocskai Péter igazgató úrnak adom meg a szót. Kérem, hogy Frakcióvezető által felvetettekre reagáljon. Bocskai Péter:(NVíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Nonprofit Kft. ügyvezetője) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nagy lászló képviselő úr kapcsán felvetett problémát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, a lehető leggyorsabb időn belül felül fogjuk vizsgálni. Én annyit szeretnék kérni, hogy az önökhöz befutott panaszokat legyen már szíves a mi részünkre elküldeni, hogy lássuk, hogy valóban melyek azok a neuralgikus pontok, területek, amelyek mindenféleképpen beavatkozást igényelnek. Én azt gondolom és azt ígérem, hogy a lehető legrövidebb időn belül ezeket a hibákat és problémákat orvosoini fogjuk mindenféleképpen. Illetve annak vonatkozásában, ha valakire ilyen szempontból indokolatlanul bármilyen bírság kiszabása megtörtént, akkor azt felül fogjuk vizsgálni. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. És amit Veisz Katalin képviselő asszony felvetett ez folyamatban van, tehát most a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével egy együttműködési megállapodást szeretnénk kidolgozni és aláírni, mind a Büntetésvégrehajtási intézet vezetője, mind a rendőrség vezetőjével illetve felmerült az is, hogy a

16 2822 Bíróság, illetve az Ügyészség például hogyan tudna az iskolákban a jogkövető magatartásra való nevelésben részt venni. Mindenhol vannak egyébként precedensek, ezt szeretnénk továbbfejleszteni. A fogvatartottak is dolgoznak most is kis létszámban, itt egyébként az a kérdés, hogy a kíséretet nem mindig tudja a büntetés-végrehajtás adni. Az is felmerüit, hogy a rendőrség esetleg tudna segíteni ebben. Hiszen meg van szabva, hogy hány elítélt mellé kell egy-egy őrző. Köszönöm szépen, van-e még valakinek hozzászólása? Nem jelezte senki. Úgy, hogy kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGVOLl~S~NEK 45/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a parkolóhelyek létesítésérol, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. A parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖL) 14. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A kizárólagosan igénybevett parkolóhelyek száma nem haladhat ja meg az adott parkoló-csoportban lévő férőhelyek számának 10%-át, kivéve a (11) bekezdésben meghatározott szervek vonatkozásában. 2. Az Ör a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: (11) A Nyíregyházi Törvényszék, a Nyíregyházi Városi Bíróság, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Föügyészség, a Nyíregyházi Városi Ügyészség, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendör-fökapitányság kedvezményesen, legfeljebb 50 %-kal csökkentett területbérleti díjért bérelhet parkoló állásokat a II. zónába tartozó Bujtos utcai zúzottköves parkolóban. 3. Ez a rendelet december 1. napján lép hatályba, és december 2. napján hatályát veszti. Nyíregyháza, november 29.

17 2823 E rendeletet november hó 30. napján kihirdetem. Nyíregyháza, november 30. Általános indokolás a 45/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez A parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.{XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását a rendeletben meghatározott szervek részére biztosítandó kedvezményes területbérleti díjfizetési kötelezettség lehetősége miatti pontosítás indokolja. Részletes indokolás a 45/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez az 1-2. i-hoz A rendelet-módosítással, a közterületi parkolók igénybevételének szabályai kiegészítésre kerültek az itt megfogalmazottak szerinti szervek számára biztosított kedvezményes területbérleti díjért bérelhető parkoló használatával. a 3. i-hoz A rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályt határozza meg ez a paragrafus. Tekintettel arra, hogya módosító önkormányzati rendelet kizárólag módosító rendelkezést tartalmaz azaz a kihirdetést követő időpontban végrehajthatóvá válik - indokolt a hatályba léptető rendelkezéssel egy mondatban rendelkezni a módosító önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, hogy kizárólag olyan rendelkezés, önkormányzati rendelet legyen hatálya, melynek végrehajtása még nem történt meg. 24./ napirend: Előterjesztés a nyíregyházi 3277/2 hrsz-ú. állami tulajdonú magánút megjelölésü ingatlan (Bujtosi Szabadidő Csarnok előtti parkoló) 892/1168 tulajdoni hányadának térítésmentes átvételére Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta meg. Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági álláspontokat, először dr. Adorján Gusztáv elnök úr. Dr. Adorján Gusztáv:{Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra az előterjesztést és a határozat-tervezetet.

18 2824 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, dr. Tirpák György elnök úr. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Ez tulajdonképpen abuszacsa átadás-átvételéhez kapcsolódik. Ezt a múltkor nem kaptuk meg, hogy ez a parkoló is külön helyrajzi számon szerepel. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelezte senki. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 302/2012. (XI.29.) számú határozata a nyíregyházi 3277/2 hrsz-ú, állami tulajdonú magánút megjelölésű ingatlan (Bujtosi Szabadidő Csarnok elötti parkoló) 892/1168 tulajdoni hányadának térítésmentes átvétele ügyében A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és 1./ bejelenti igényét a Nyíregyháza, Géza utcán található, 3277/2 hrsz-ú, 1168 m 2 területű, kivett magánút megnevezésű 892/1168 tulajdoni hányad szerinti állami tulajdonú ingatlan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba adására, lehetőség szerint 20B.május 31. fordulónappal. 2./ Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, önkormányzati feladatainak ellátására elsősorban sportcélra, sport támogatása, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, másodsorban - az elsődleges hasznosítási cél veszélyeztetése nélkül - kulturális feladtok megvalósítása, közösségi tér biztosítása érdekében átvenni szándékozott 3277/1 hrsz-ú ingatlan zavartalan működési feltételeinek megteremtése céljából kívánja tulajdonba venni az ingatlant.

19 / Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek - ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését. 4./ Tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonszerző a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, állagát megóvni, valamint az átruházott vagyon hasznosításáról az átadó szervezet részére évente beszámolni köteles. 5./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdon átvétellel kapcsolatos eljárás során szükséges egyes jognyilatkozatokat megtegye. 25./ napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CClX. törvény előírásai alapján a NvíRSÉGVfZ Zrt. tulajdonában lévő vízi közművek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadási folyamatának jóváhagyására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívott: Móricz István Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta meg. Kérem az elnököket, hogy ismertessék a bizottsági álláspontokat. Először dr. Adorján Gusztáv elnök urat kérem. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a közgyűlésnek az előterjesztést és a határozat-tervezetet. Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr. Dr. Tirpák GYÖrgy:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a múlt év végén elfogadott törvény rendelkezéseinek az érvényesítéséről van szó. A közmű tulajdon a települési önkormányzat tulajdonába nálunk itt száll át. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Nem látok kérdezőt. Hozzászólásra jelentkezik-e valaki? Senki nem jelezte. Úgy, hogy kérem a közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

20 2826 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜL~S~NEK 303/2012.(XI.29.) számú határozata a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény előírásai alapján a NYíRS~Gvíz Zrt. tulajdonában lévő víziközművek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadási folyamatának jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a víziközmú-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 79. (1) bekezdésében foglaltak alapján tudomásul veszi, hogy a NyíRS~Gvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamú Zrt. tulajdonában lévő víziközmú-vagyon január 1. napjával, a törvény erejénél fogva, az ellátásért felelős Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába kerül. Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a vagyonátadási feladatokkal kapcsolatos megállapodások aláírására. Megállapodás az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonába kerülő ivóvíz közművek tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos teendőkkel, a tulajdonjog gyakorlásával, a közművek további üzemeltetésével, valamint a felek között létrehozandó szerződéses kapcsolatrendszerrel összefüggő kérdéskörök előzetes rendezéséről. A jelen megállapodás létrejött: egyrészről Nyíregyháza MJV Önkormányzata, (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l., adószám: képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester) Nagycserkesz Község Önkormányzata, (4445 Nagycserkesz, lenin u. 10., adószám: , képviseli: luzsinszki lajos lászlóné polgármester) Nyírpazony Község Önkormányzata,

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Civil házak ügye A Képviselő-testület korábban 550/2007.(IX. 5.) -554/2007. (IX. 5.), valamint 639/2007.(XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T 89 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. február 27-én (szerdán) 15 30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben